Sunteți pe pagina 1din 1

Întreprinderea reprezintă unitatea organizatorică ce reuneşte resurse materiale,

financiare şi umane în scopul obţinerii unui profit. Ea trebuie înţeleasă ca un ansamblu de


elemente aflate în
interacţiune permanentă.
Franciza - desemnează un sistem prin care un întreprinzător, francizorul, transmite
propriul savoir-faire altor întreprinzători, francizaţii, controlând corecta aplicare a acestuia, în
schimbul unei contribuţii financiare. O franciză, în forma corespunzătoare, trebuie să se
sprijine pe un concept comercial care şi-a dovedit deja valabilitatea, în general prin
puncte de vânzare pilot. Acest concept trebuie să poată fi reprodus cu uşurinţă în locuri
multiple.
Fuziunea societăţilor comerciale este o modalitate juridică şi economică de regrupare şi
concentrare a întreprinderilor. Spre deosebire de cesiune, fuziunea unei întreprinderi
presupune efectuarea plăţii întitluri (nu în lichidităţi). Operaţia de fuziune nu este rezervată
doar societăţilor comerciale ci şi societăţilor de persoane.
Fazele ciclului de viaţă al produsulu
-Faza 0: Descoperirea şi experimentarea
-Faza 1: Lansarea şi dezvoltarea
-Faza 2: Creşterea
-Faza 3: Maturitatea
-Faza 4: Declinul
Producţia cuprinde:
-aprovizionarea întreprinderii cu factori de producţie (inputuri);
-asigurarea personalului cu mijloacele de producţie necesare;
-transportul şi stocarea materiilor prime şi ale produselor;
-producerea bunurilor materiale;
-desfacerea produselor;
-administrarea şi controlul acestor activităţi.
Cifra de afaceri cuprinde suma totală a veniturilor din operațiunile comerciale efectuate
de firmă, respectiv vânzarea de mărfuri și produse într-o perioadă de timp determinată. În
cuantumul cifrei de afaceri nu se includ veniturile financiare și veniturile excepționale. În
termeni corecți, cifra de afaceri reprezintă suma veniturilor aferente bunurilor livrate, lucrărilor
executate, serviciilor prestate, precum și a altor venituri din exploatare, mai puțin rabaturile,
remizele și alte reduceri acordate clienților.
Planul de afaceri este un instrument de planificare ce are rolul de a oferi o mai mare
vizibilitate asupra țelurilor și evoluției unei anumite afaceri căreia îi este dedicat. Primele
planuri de afaceri au apărut cu mult înainte de apariția computerului și a tehnologiei
informatice, dar rolul și importanța unui plan bine facut, a rămas aceeași până în zilele noastre.
De fapt principiile de bază ale afacerilor de succes rămân mereu neschimbate.
Inovația este considerată, în general, ca motorul principal al creșterii economice în
economia globală de astăzi. Prin introducerea în practică a inovațiilor se pot obține produse cu
caracteristici de calitate îmbunătățite, servicii de calitate superioară, procese de producție noi,
mai eficiente și mai curate (ecologice), modele îmbunătățite ale sistemului de management al
afacerilor, metode moderne de management al forței de muncă etc.