P. 1
Dosoftei

Dosoftei

|Views: 2,626|Likes:
Published by Adrian Tunsu

More info:

Published by: Adrian Tunsu on Jun 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

Contributia lui Dosoftei la introducerea limbii române in biserică

Cultura literară românescă se iveste relativ târziu,abia in secolul al XVI-lea,o data cu traducerea primelor carti de cult in limba româna si cu tiparirea lor de către diaconul Coresi si colaboratorii săi. În mai putin de un secol de la aparitia în româneste a primelor carti bisericesti, slavona este înlocuita treptat cu limba româna în cancelariile domnesti,iar un mare număr de cărturari talentati se remarca. Alături de marile personalitati românesti care au ilustrat viata noastră culturală din sec. al XVII-lea se asaza si figura mitropolitului Moldovei, Dosoftei. În mod firesc,despre viata,activitatea si importanta deosebită a operei literare a lui Dosoftei s-a scris foarte mult.Cu toate acestea,viata lui Dosoftei si opera sa literară sunt înca putin cunoscute. Mitropolitul Dosoftei a lăsat o urmă adânca în viata religioasă a Moldovei, dându-i acestei vieti un impuls nou. Prin reînfiintarea tipografiei, prin tipărirea de carti noi, in special de ritual bisericesc, Dosoftei este continuatorul direct al operei culturale din epoca lui Vasile Lupu. "Acest Dosoftei mitropolitul - scrie Ion Neculce - nu era om prost de felul lui.Si era neam de mazil. Prea învatat, multe limbi stia: elineste, latineste, slavoneste si altă adâncă carte si-nvătătură. Deplin călugar si cucernic, si blând ca un miel. În tara noastră, pe această vreme nu este om ca acela.” S-a născut in ziua de 26 octombrie 1624 (a murit la 13 decembrie 1693) si se trage din părtile Sucevei. Este membru al unei familii de români originari din Transilvania, el afirmând că părintii săi se numeau Leontie si Maria. Dosoftei a desfăsurat cu perseverentă o bogată activitate literară: monah la mănăstirea Probota (1649) sub numele clerical Dositei, episcop de Husi (1658), episcop de Roman (1659) si mitropolit al Moldovei (1671-1686). Promovând introducerea limbii române in biserică si depăsind modelul literaturii religioase canonice, Dosoftei rămâne "fondatorul poeziei române literare" (B. P. Hasdeu). Întemeietor de limbaj cult si fictiune literară , acesta domină cultura românească de la sfârsitul veacului al XVII-lea. Dosoftei tipăreste o lungă Cronologie a tării Moldovei, scrisă in versuri silabice, compusă din 136 de rânduri. Are si niste versuri dedicate patriarhului Moscovei, Ioachim. La tipografia din Uniev, mitropolitul Dosoftei publică in anul 1673 Preacinstitul Acatist si Paraclistul Preacuratei Fecioare, pe care le tradusese din slavoneste cu multi ani înainte. Tot mai preocupat apoi de introducerea limbii nationale in oficierea liturghiei si a celorlalte slujbe religioase, Dosoftei lucrează mai multi ani la traducerea Liturghierului si a Molitvenicului. În 1679 tipăreste o Liturghie, tradusă de el din limba grecească. În 1680, Dosoftei tipăreste Psaltirea de-ntăles, apoi in 1681 continua tipărirea Molitavnicului dentăles.

La sfârsitul Psaltirii. Opera lui Dosoftei în mare parte este o compilatie a lui proprie. urmând Septuaginta.A doua editie a Dumnezăiestii liturghii.în “cinci ani foarte cu osârdie mare”. Cercetările atente demonstrează profunda originalitate a versurilor lui Dosoftei. care apare în anul 1673. într-un orasel polonez. După cum spune Nicolae Iorga. Ideea de a versifica psalmii îi apartine lui Jean Calvin (1509-1564). “nu este nici o îndoială că. Principala operă a mitropolitului Dosoftei si prima lui scriere care a văzut lumina tiparului este “Psaltirea în versuri”. de către vorbitorul popular în blesteme: . alcatuită sau tradusă după mai multe izvoare. precum si influenta exercitată asupra lui de versul popular românesc. cu sufletul lui a ajuns a fi un rostitor al graiului românesc”. caracteristic unora din versurile lui Dosoftei. Lexicul poetic si tonul general. dar prima încercare reusită a fost cea a francezului Clement Marot care traduce 50 de psalmi din cei 150 cuprinsi în Psaltire. Uniev si care cuprinde psalmii biblici. Cele mai multe versuri sunt cele trohaice de 6 silabe :”Limbile să salte / cu cantece nalte / Să strige-n tărie / cu glas de bucurie” (psalmul 46).pe care acesta i-a versificat într-o manieră artistică impresionantă. pe acesta căutând sa îl amlifice după propria lui imaginatie. precum si Parimiile preste an apar in anul 1683. el nu a fost ajutat de nimeni ci singur prin familiarizarea cu poporul. A tradus această carte din slavoneste.fiind un poet autentic si trăind cu sinceritate sentimentul profund religios care constituie substanta celor 150 de psalmi. "de pre greceste si de pre sârbeste". Dosoftei tipăreste si versurile lui Miron Costin privitoare la originea neamului românesc. Importanta Psaltirii în versuri a mitropolitului Dosoftei pentru literatura noastră veche este foarte mare. si marele poet polon Jan Kochanowski. variate si originale. arhiepiscopul Antiohiei. in acelasi timp el traducând si Constitutiile Sfintilor Apostoli. În anul 1690 el termină de tradus Istoria bisericească si privirea tainică a patriarhului Gherman al Constantinopolului. Dosoftei alcătuieste lucrarea intitulată Despre prefacerea Sfintelor Taine.cu adevărat poetică este numai cea a lui Dosoftei. începe să versifice Psaltirea.Ea reprezintă primul monument al poeziei românesti culte. precum si Epistolele lui Ignatie Teoforul. Dosoftei avea simtul ritmului si o mare spontaneitate în găsirea unor forme ritmice.aceasta este rodul unei munci grele: a lucrat-o “cu multă trudă si vriame îndelungată”. cum spune el. în ce priveste redactarea versurilor sale.cu parafraze si citate din operele sfintilor părinti. în anul 1577. Dosoftei.O însemnatate mare pentru literatura noastră veche are monumentala operă cunoscută sub titlul Viata si petrecerea svintilor sau Proloagele. versiune tradiţională şi specifică ortodoxismului. El a luat drept model textul ortodox. pitorească si dură. După cum mărturiseste însusi stihuitorul ei. Prima traducere integrală a Psaltirii si expunerea în versuri îi apartine lui Theodor de Beze (1519-1605). Dintre toate traducerile românesti în versuri ale Psaltirii. indica influenta clară a limbii populare asa cum este folosită ea. Traducerea dată l-a însufletit pe Dosoftei să încerce a versifica Psalmii in limba româna. O interpretare versificată a Psaltirii lui David în limba polonă a efectuat-o.

În plângerea lui Ieremia de tara pierdută. densitatea de lichid greu a frazei. de o uimitoare fluiditate. El retrăieste deci psalmii ca un adevărat poet si ca un bun crestin. Dosoftei a reusit să creeze o versificatie după rigorile versului cult./La voroava de ne strânsăm. care dau mireasmă mahnirilor abstracte”. Datorită vastei sale culturi. partea cea mai întinsă. Frumusetea psalmilor versificati de Dosoftei constă nu numai în bogatia si ineditul imaginilor poetice.” Patru din psalmii lui Dosoftei./Prin Sion si pentru tară.46(Limbile să salte). Dosoftei îmbogăteste in mod obisnuit imaginile prea abstracte din original cu detalii concrete. Alexandru Piru considera că Dosoftei este un autor cu simtul auditiv dezvoltat :”unele din versurile sale ritmate în metrul lung de 10.împodobind astfel Psaltirea transpusă de el în versuri cu un minunat vesmânt de cuvinte si expresii proprii mai ales graiului moldovenesc si poeziei noastre populare. Traducerea în versuri a lui Dosoftei respectă imaginile si le comuniăa întrun limbaj arhaic.“ Să si schimonosească-n grea rusine / Carii pornesc răul spre mine / cu raceala să se vărtejească / Carii îmi pizmesc.48(Auziti acestea toate Neamuri.nr. Această muzicalitate poetică nu mai este reprodusă. în care el uită mândria volumelor răsfoite si se lasă furat de ritmul usor. 12. O înalta apreciere a talentului Mitropolitului o aflăm la Nicolae Iorga./Aducându-ne aminte./Acolo sezum si plânsăm. Aceasta din urmă rămâne una din părtile cele mai trainice ale operei sale poetice”. Psaltirea în versuri a lui Dosoftei are muzicalitatea cerută de poezie. răul sa-i găsască”(Psalmul 34). saltăret. social si spiritual românesc. bisericesc. si anume nr.94(Veniti cu toti dimpreuna Sa ne facem voie bună) si nr. căci acest psalm e unul din cele mai frumos traduse în versuri devenite populare:”La apa Vavilonului. viu al cântecului popular. Călinescu : “Dar mai ales Dosoftei are acea curgere mieroasă a limbii./Si cu inema amară. din acest punct de vedere. materialitatea vorbei. Dosoftei nu are numai meritul pionieratului.nr. care spune că :”Psaltirea în versuri se desface in două părti : una. acela de a împiedica difuzarea printre români a Psaltirii în versuri calvină. dar nu greoaie”.98(Domnul statu crai in tara) au devenit colinde si se cântă până în vremurile noastre. noroade si gloate ). Majoritatea istoricilor si a criticilor literari care au studiat modul original în care a versificat Dosoftei Psaltirea au demonstrat că originalitatea si frumusetea operei sale constau în faptul că primul nostru poet a reusit să realizeze cu multă artă obiectivul pe care si l-a propus ca slujitor al bisericii. Dosoftei va găsi un cântec al propriei sale dureri pentru Moldova părăsită./Plângeam cu lacrămi hierbinte.pe care l-a îmbinat cu metrica populară românească si cu stilul specific poeziei folclorice. a fost făcută de G. el reuseste să creeze modele poetice durabile. în care scriitorul nu vrea să coboare ci-si însiră solemn dupa datina celor învătati si alta./ Jelind de tara Domnului. ci este pe de-a-ntregul creată. Dosoftei a stiut să găsească mai totdeauna corespondentele exacte. 13 si chiar 14 silabe sunt cateodata stângace . specifice mediului natural. .a înteles metaforele si le-a tălmăcit prin echivalente fericite. Marea lui artă constă în faptul ca a avut capacitatea sa-si creeze limbajul poetic necesar si să imprime psalmilor versificati de el amprenta originalitătii efortului său creator. ci si în tehnica versificatiei sale. Cea mai plastică si mai exactă caracterizare a versului lui Dosoftei.

Dosoftei îl precede pe Tudor Arghezi.În ceea ce priveste raportul omului cu divinitatea.Dosoftei este un liric incontestabil.prevestindu-l pe Eminescu.mai ales prin temele filozofice fundamentale si stările interioare profunde cum ar fi Geneza. Dosoftei a asezat temeliile versificatiei în literatura noastră cultă. . s-a întreprins nu numai o încercare îndrazneată de a apăra credinta. Referindu-se la frumusetea versurilor lui Dosoftei.Doamne. Munca lui Dosoftei reprezintă în istoria culturii nostre vechi un mare pas înainte. melancolia. s-a dovedit că se poate scrie poezie si în această limbă.El a deschis drumul limbii românesti către altarul bisericii.conditia de muritor a omului în Univers.al cărui vers “Tare sunt singur . Rezumând. solitudinea.Nicolae Manolescu afirma:”A străbate Psaltirea echivalează cu o călătorie printr-o tară a minunilor poetice”. “Doamne. se poate afirma că publicarea Psaltirii în versuri constituie un eveniment cu totul exceptional în istoria literaturii române. si piezis!” trimite către versul din Psaltire. Astfel.frământările si durerile sufletesti. poate chiar mai frumos decât în alte limbi. Prin traducerea Psaltirii în versuri.sunt mâhnit si trist cu totul”. dar s-a demonstrat si bogatia mijloacelor de exprimare ale limbii române.

Bibliografie: -Al. Onu. Cazacu. Andriescu. 1980 -Al. Versuri. editie critică de N.I. Bucuresti. Studiu introductiv la volumul Dosoftei. Ursu.1978 -N. Rosetti. B. Cartojan. Istoria literaturii române vechi. L. Istoria limbii române literare. vol. A. 1971 . Opere I. De la origini până la începutul secolului al XIX-lea. Bucuresti. Bucuresti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->