Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie:

- BASNO, Cezar; DARDAC Nicolae, Integrarea monetară bancară europeană, Editura Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti, 2001
- BERTRAND, Commelin, Europa Economică, Institutul European, Iaşi, 1997
- CHABOT, Christian, EURO , Monedă Europeană, Editura Teora, Bucureşti, 2000
- DARDAC, Nicolae; BARBU,Teodora, Monedă, Bănci şi Politici Monetare, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2005
- DOBRE, Elena, Elemente de Monedă, Credit, Bănci, Editura ExPonto, Constanţa, 2003
- TURLIUC,Vasile, Politici Monetare, Editura polirom, Iaşi, 2002
- TURLIUC, Vasile şi alţii, Monedă şi Credit, Ed. Economică, Bucureşti, 2005

Site-uri consultate:
- www.fitchratings.com
- www.ro.wikipedia.org
- www.comparativadebancos.com
- http://www.bnr.ro/Trecerea-la-euro-1251.aspx
- https://ro.scribd.com