Sunteți pe pagina 1din 1

Cuprins

Capitolul I : Tratatul de la Maastricht

1.1 Introducere..................................................................................................................1

Capitolul II : Moneda Euro............................................................................................4

2.1 Avantajele introducerii monedei Euro.........................................................................5

2.1.1 Avantajele monedei EURO la nivel national............................................................7

2.1.2 Avantajele monedei euro la nivel individual...........................................................9

2.2 Dezavantajele introducerii monedei Euro..................................................................10

Capitolul III: Adoptarea monedei Euro în România…………………………….12


3.1 Cum indeplineşte România criteriile de convergenţă reală……………………12
Concluzii …………………………………………………………………………….16
Bibliografie ………………………………………………………………………….17