Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM ION MINCU

DOCTRINE URBANISTICE

DIFERENȚIEREA SPAȚIALĂ – MANIFESTARE A


FORMEI URBANE
Facultatea de Arhitectură, specializarea Arhitectură, anul III de studii
Autor: Popescu Dan Alexandru

Explicația titlului:

Prezentarea ideii: