Sunteți pe pagina 1din 3

Ce inseamna curriculum?

Termenul provine din limba latina si a fost introdus in vocabularul cu privire la educatie in sec 16-17.

În sens propriu: teren, câmp de curse sau cursa propriu-zisă, alergare, cursa

În sens figurat:

 Curriculum solis= curs al Soarelui


 Curriculum lunae= curs al Lunii
 Curriculum vitae= curs al vieţii.

În domeniul educaţional termenul a pătruns în sensul său figurat, in consecinţă am putea spune în mod
provizoriu că termenul „Curriculum” desemnează un traseu de învăţare bine definit, „inspirat din
„curriculum vitae”, care desemnează un traseu al vieţii unei persoane, marcat de circumstanţe speciale”
(D. Potolea)

Pana in sec 19 a fost folosit cu înţelesul restrâns la conţinuturile instructive-educative şi în special, la


componenta lor informativă, respectiv la cunoştinţe şcolare.

Pana la jumatatea sec 20 Curriculum-ul desemna:

 la anglo-saxoni program de studii al unui sistem de educaţie sau al unei instituţii, cu precizarea
obiectivelor, conţinuturilor, a ansamblului materialelor didactice;
 în lumea francofonă era folosită expresia „program de studii” pentru a desemna aceeaşi realitate.

Dupa anii 60’ semnificatia termenului s-a extins:

 Dewey, J., 1902, „The Child and Curriculum” – atrage atenţia supra pericolului de a
interpreta, ca fiind două realităţi independente, autonome, disciplinele studiate în şcoală (ce se
învaţă) şi, respectiv, experienţa de învăţare a copilului, organizată în şcoală (cum se învaţă),
Dewey sugerează includerea în sfera conceptului de CURRICULUM, alături de informaţie, şi a
demersului didactic de administrare a informaţiei, în vederea formării de cunoştinţe, capacităţi şi
sisteme de raportare la realităţile externe şi interne ale copilului.
 Bobbit, F., 1918, „The Curriculum” – critică explicit înţelesul tradiţional al termenului, ca fiind
restrictiv. Bobbit extinde aria semantică a conceptului de CURRICULUM la întreaga experienţă de
învăţare a copilului, dobândită atât în şcoală, în contextele formale, cât şi în afara şcolii, prin
activităţi de tip nonformal sau extraşcolar, planificate şi aplicate de şcoală.
 Tyler, R.W., 1950, „Basic Principles of Curriculum and Instruction” – sistematizează
componentele curriculumului: obiectivele educaţionale, experienţele de învăţare sau
conţinuturile învăţăturii, metodologia organizării acestor experienţe de către şcoală, evaluarea
rezultatelor învăţării.

1
In prezent desemnează ansamblul structurat al experienţelor de predare şi de învăţare (obiective,
conţinuturi, material didactic, activităţi de predare/ învăţare/ evaluare) planificate, oferite sub
îndrumarea unei instituţii de învăţământ (în interiorul şi în afara acestei) în vederea atingerii obiectivelor
prestabilite.

Curriculumul scolar in invatamantul romanesc.

Învăţământul românesc operează cu două accepţiuni ale conceptului de Curriculum.

În sens larg : Curriculum-ul este ansamblul experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe
parcursul traseului său şcolar, in vederea formarii personalitatii, in concordanta cu anumite profile de
formare

În sens restrâns : Curriculum-ul reprezintă ansamblul documentelor şcolare care reglementează
desfăşurarea activităţii şcolare: plan de învăţământ, program, manuale, ghiduri de aplicare etc.

– isi propune sa armonizeze influentele educationale formale, nonformale si


Informale.

Curriculumul scolar – isi propune ca elevul sa se afla in centrul procesului instructiv-educativ, cu


posibilitatile, cu asteptarile si cu limitele sale.

– promoveaza pedagogia competentelor, in care prioritare sunt tintele,


obiectivele, iar celelalte procese se subordoneaza. ( continuturile, strategiile
didactice, modalitatile de evaluare sunt selectate in functie de obiective, nu
invers!).

2
Tipuri de curriculum.

1. Curriculum formal/oficial, stabilit la nivel central.


2. Curriculum comun, vizeaza continuturile ce trebuie studiate de toti elevii dintr-un sistem de
invatamant, pe diverse cicluri scolare/universitare.
3. Curriculum personalizat, vizeaza cintinutuile diferentiate in functie de particularitatile elevilor.
4. Curriculum ascuns, vizeaza influentele educationale implicite, subliminale, caracteristice unei
institutii de invatamant.
5. Curriculum specializat, vizeaza continuturile corespunzatoare diverselor tipuri de scoli, profile de
formare, specilizari…