Sunteți pe pagina 1din 27

Cuprins

I. Cereri de mediere (două exemplare) .................................................................................... 2


II. Medierea unei situaţii conflictuale între doi fraţi .............................................................. 4
2.1 Prezentarea cazului ................................................................................................................ 4
2.2 Prima întâlnire (Durata: 1h:30 min) ...................................................................................... 4
2.3 Prima ședință cu fratele A (Durata:40 de minute)................................................................. 5
2.4 Ședința a doua cu fratele B ( Durata: 40 de minute) ............................................................. 7
2.5 Ședința a treia- întâlnirea comună (Durata- 2h) .................................................................. ..8
III. Anexe................................................................................................................................... 11
ANEXA I ...................................................................................................................................... 11
CONTRACT DE MEDIERE .................................................................................................... 11
ANEXA II .................................................................................................................................... 19
Notițele mediatorului A în cadrul ședinței cu fratele A ............................................................ 19
ANEXA III ................................................................................................................................... 20
Notiţele mediatorului B în cadrul şedinţei cu fratele A ............................................................ 20
ANEXA IV ................................................................................................................................... 21
Notiţele mediatorul A în cadrul şedinței a doua cu fratele B .................................................... 21
ANEXA V .................................................................................................................................... 22
Notiţele mediatorului B în şedinţa a doua cu fratele B ............................................................. 22
ANEXA VI ................................................................................................................................... 23
Ședința comună ......................................................................................................................... 23
ANEXA VII ................................................................................................................................. 24
PROCES VERBAL DE ÎNCHIDERE A MEDIERII ............................................................... 24
ANEXA VIII ................................................................................................................................ 26
ACORD DE MEDIERE ............................................................................................................ 26

1
I. Cereri de mediere (două exemplare)

CERERE DE MEDIERE

{se completează în cazul în care medierea este solicitată de toate părţile disputante}

Nr.__ din ____/____/____

Către ………………………………….. (denumirea formei de exercitare a profesiei)


În atenţia ………………………………….. (numele mediatorului autorizat)
De la ………………………………….. (numele solicitantului)
Referitor la Desfăşurarea unei medieri
Cu ………………………………….. (numele părţii adverse)
Data ………………………………….. (data formulării cererii)

Dl/Dna …………………………………………. , domiciliat(ă) în ………......................................,


Str…………...................................., nr......, bl...., ap ..... , judeţul..............................................., identificat
prin CI seria……, nr. ………………… , CNP ………………………………….
/ SC ………………………., cu sediul în ……………………, str. ………………….., Nr……, cod
………………………, jud. Iași, înregistrat în O.R.C. sub nr. ………………….., având codul de
înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr. .........................................................,
deschis la Banca ___________, prin ………………………, în calitate de …………………………….

Dl/Dna …………………………………………. , domiciliat(ă) în ………......................................,


Str…………...................................., nr......, bl...., ap ..... , judeţul..............................................., identificat
prin CI seria……, nr. ………………… , CNP ………………………………….
/ SC ………………………., cu sediul în ……………………, str. ………………….., Nr……, cod
………………………, jud. Iași, înregistrat în O.R.C. sub nr. ………………….., având codul de
înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr. ........................................................,
deschis la Banca ___________, prin ………………………, în calitate de …………………………….

vă rog să luaţi act de intenţia noastră de a iniţia procedura de mediere privind (descrieţi
obiectul medierii):
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......

În acest sens, ne exprimăm disponibilitatea de a încheia un contract de mediere pentru


desfăşurarea procedurilor legale de contractare şi derulare a medierii.

Semnătura fiecărui solicitant (şi ştampila) Data

2
CERERE DE MEDIERE

{se completează în cazul în care medierea este solicitată de toate părţile disputante}

Nr.__ din ____/____/____

Către ………………………………….. (denumirea formei de exercitare a profesiei)


În atenţia ………………………………….. (numele mediatorului autorizat)
De la ………………………………….. (numele solicitantului)
Referitor la Desfăşurarea unei medieri
Cu ………………………………….. (numele părţii adverse)
Data ………………………………….. (data formulării cererii)

Dl/Dna …………………………………………. , domiciliat(ă) în ………......................................,


Str…………...................................., nr......, bl...., ap ..... , judeţul..............................................., identificat
prin CI seria……, nr. ………………… , CNP ………………………………….
/ SC ………………………., cu sediul în ……………………, str. ………………….., Nr……, cod
………………………, jud. Iași, înregistrat în O.R.C. sub nr. ………………….., având codul de
înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr. .........................................................,
deschis la Banca ___________, prin ………………………, în calitate de …………………………….

Dl/Dna …………………………………………. , domiciliat(ă) în ………......................................,


Str…………...................................., nr......, bl...., ap ..... , judeţul..............................................., identificat
prin CI seria……, nr. ………………… , CNP ………………………………….
/ SC ………………………., cu sediul în ……………………, str. ………………….., Nr……, cod
………………………, jud. Iași, înregistrat în O.R.C. sub nr. ………………….., având codul de
înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr. ........................................................,
deschis la Banca ___________, prin ………………………, în calitate de …………………………….

vă rog să luaţi act de intenţia noastră de a iniţia procedura de mediere privind (descrieţi
obiectul medierii):
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......

În acest sens, ne exprimăm disponibilitatea de a încheia un contract de mediere pentru


desfăşurarea procedurilor legale de contractare şi derulare a medierii.

Semnătura fiecărui solicitant (şi ştampila) Data

3
II. Medierea unei situaţii conflictuale între doi fraţi
2.1 Prezentarea cazului

Fratele A a moștenit un teren realizând pe cale legală actualizarea actelor cu expertiză.


Fratele B a avut o atitudine de suspiciune în ceea ce privește legalitatea cu care fratele A a
realizat actele terenului. Conflictul a pornit de la construirea unui gard care depăşea 2 metri
conform actelor anterioare. Gardul fratelui B a intrat cu 2 metri pe terenul fratelui A iar
conflictul a continuat chiar şi pe cale legală, prin audienţa programată la primăria comunei. Cei
doi fraţi au continuat neînţelegerile chiar şi după clarificarea aspectelor pe cale legală. Acestă
atitudine a continuat fiind implicate şi familiile fraţilor iar primarul comunei ia îndrumat să
consulte un mediator pentru a soluţiona această dispută.

2.2 Prima întâlnire (Durata: 1h:30 min)

Cei doi fraţivin la cabinetul de mediere solicitând ajutor în ceea ce priveşte problema cu
care se confruntă. Privind complexitatea cazului cei doi au cerut ajutorul a doi mediatori astfel
unul a intervenit iar al doilea a avut rolul de obserator al cazului. În acestă primă întâlnire,
mediatorul principal le-a explicat părţilor în ce constă procesul medierii şi cum îi poate ajuta
acestă metodă alternativă de soluţionarea conflictelor.

M. A – În acestă primă şedinţă o să vă prezind câteva aspecte despre mediere și anume


principiile, drepturile și obligațiile dumneavoastră, în ce constă procesul medierii. Rolul de
mediator este ghidat de câteva principii specifice și anume neutralitatea, imparțialitatea și
confidențialitatea. Asta înseamnă că pe tot parcursul discuțiilor nu voi favoriza pe nimeni, nu am
nici un interes concret să se ajungă la o anumită înțelegere, soluția vă aparține dumneavoastră
în totalitate, rolul meu fiind doar de a facilita discuțiile dintre dumneavoastră și de a vă ajuta să
negociați eficient.

Totodată mediatorul principal explică părţilor etapele procesului de mediere şi anume că


pot opta pentru întâlniri separate după care se va realiza o întâlnire comună în urma căreia vor
încerca să aleagă soluțiile prielnice pentru ambele părți.

M. A - Pentru a identifica nevoile și interesele fiecăruia, există posibilitatea de a avea


discuții individuale cu fiecare dintre dumneavoastră, după care va urma o întâlnire comună în
4
care veți avea ocazia să cădeți de comun acord asupra soluțiilor care să răspundă cel mai bine
nevoilor dumneavoastră.

Fraţii îşi dau acordul pentru a participa la mediere, fratele A speră că o să găsească cele
mai bune soluţii pentru problema lor. Mediatorul le explică faptul că vor trebui să semneze un
contract de acordare a acestui serviciu, le va prezenta clauzele contractului printre care: onorariul
cuvenit pentru serviciile profesionale ale mediatorului, drepturile și obligațiile fiecăruia. Acest
contract va fi adăugat la ANEXA I a acestui dosar a cazului de mediere.

M. A - Deoarece v-ați exprimat dorința de a participa la procesul de mediere, vom


semna contractul, stabilind data la care doriți să începem ședințele, locul și ora. Luând in
considerare faptul ca astăzi este prima întâlnire, vă recomand să vă gândiți la o posibilă
întâlnire viitoare care să fie convenabilă ambelor părți.

Fratele A – Am putea începe peste 2 zile deoarece în următoarea perioadă voi fi


implicat în multe activităţi la serviciu. Dacă puteți, am dori să ne vedem dimineața, pentru că eu
lucrez pe schimbul 2.

M. A- Eu sunt disponibil de luni până vineri între orele 08:00-16:00. Vă hotărâți


dumneavoastră care vreți să fie primul, și să stabiliți acum ziua și ora pentru a trece în contract.

Fratele A - Să începem de joi dacă se poate și propun chiar ora 10:00 pentru că în
următoarele săptămâni voi lucra schimbul doi. Ești de acord fratele B?

Fratele B - Da, este bine .Mi-e indiferent.

2.3 Prima ședință cu fratele A (Durata:40 de minute)

În acestă şedinţă mediatorul principal asigură în primul rând părţile că va păstra


confidenţialitatea şi îi reaminteşte fratelui A că el nu este de partea nimănui şi că rolul lui este
unul de falicitator, ofertant în ceea ce priveşte cooperarea dintre ei pentru a ajunge la un acord
comun. Totodată, în acestă primă parte a şedinţei, mediatorul A,va întreba care este părerea
acestuia asupra problemei apărute, ce simte acesta, de ce continuă acestă neînţelegere şi cum ar
vedea el o rezolvare a acestei situaţii din punctul de vedere a acestuia.

5
M. A–Aş vrea să vă reamintesc că tot ce îmi veți spune va rămâne confidențial, puteți
vorbi cu toată încrederea și cu sinceritate. Așadar care este problema din punctul
dumneavoastră de vedere?

Fratele A – Nici nu ştiu cu ce aş putea să încep. Din momentul în care am primit


moştenirea, fratele meu nu îmi dă pace. Este nebun şi mă tot ameninţă că o să-mi arate el că are
dreptate şi că cei doi metri de pământ îi aparţin lui. Uneori, am avut momente în care chiar am
vrut să îi dau cei doi metri de pământ numai ca să nu existe aceste certuri. Dar am realizat că el
doreşte să bată la cap pe cineva pentru că nu are altceva de făcut. Eu, personal, sunt un om
liniştit şi muncesc din zori pănâ în seara...El este şomer şi se plictiseşte stând acasă. Cumnata
mea e la fel de rea ca el. Eu vreau linişte, de aceea, l-am ascultat pe primarul comunei şi am
decis să aplelăm la dumneavoastră.

Mediatorul A va folosi parafrazarea având rolul de a sintetiza informaţia şi pentru a se


asigura că a înţeles corect faptul că beneficiarul ştie să îşi clarifice şi să-şi parcurgă problema. De
asemenea, cu acordul beneficiarului, atât mediatorul A, cât şi mediatorul B îşi iau notiţe pe
parcursul dicuţiei. Acestea sunt trecute în ANEXELE II şi III din dosarul cazului.

M. A- Ţinând cont din ceea ce mi-ați spus până acum am înțeles că singura problemă
ar fi atitudinea dumnealui față de dumneavoastră și familia dumneavoastră.

Mediatorul A va ţine cont, în primul rând, de nevoile clientului şi dorinţele pe care


acesta le are. Totodată, el va încerca să îl determine pe fratele A să îşi dea seama de situaţia
conflictuală dintre acesta şi fratele B,de asemenea, mediatorul a, va încerca să îl determine pe
fratele Asă nu aibă un comportament impulsiv fiind un factor de risc în rezolvarea acestei
probleme.

Pentru a vedea care sunt sentimentele, temerile, dorinţele, soluţiile şi faptele


beneficiarilor mediatorul A, are un set de întrebări:

 Aș vrea să vă întreb ce sentimente vă provoacă această situație? Ce temeri aveți în legătură cu intentiile fratelui dumneavoastră și față de familia
dumneavoastră?

 Cum vedeți dumneavoastră rezolvarea acestei probleme?

6
 Și ce sunteți dispus să faceți pentru a ajunge la aceste rezultate?

 Cum ați încercat până acum să diminuaţi acest conflict folosind altă metodă decât cea
a medierii? Detaliați, vă rog.
La sfârşitul acestei sedinţe, ambii mediatori îi vor mulţumi părţii pentru cooperarea şi
implicarea la această întâlnire. Aceştia îi vor reaminti faptul că vor mai avea o întâlnire la care va
fi şi fratele B. În acelaşi timp, mediatorii îl vor ruga pe fratele A ca până data viitoare să se
gândească la cateva soluţii de rezolvare a acestei probleme.

2.4 Ședința a doua cu fratele B ( Durata: 40 de minute)

În acestă şedinţă va fi aplicată aceiaşi structură cum a fost la fratele A, reamintindu-i şi


acestuia că informaţiile au un caracter confidenţial, că acesta poate avea încredere în mediator
care are un rol imparţial şi nu ţine cu niciuna dintre părţi.

M. A - Pentru început vă reamintesc că tot ce îmi veți spune va rămâne confidențial,


puteți vorbi cu toată încrederea și cu sinceritate. Așadar care este problema din punctul
dumneavoastră de vedere?

Fratele B – Aş vrea să vă spun că din momentul în care am hotărât să-mi contruiesc


gardulam avut numai probleme cu aste individ. Am aflat totodată de la soţia mea, că acesta este
prieten bun cu primarul. Eu nu m-am înţeles niciodată cu el pentru că este încăpăţânat. Eu
vreau doar linişte şi să se facă dreptate. Inainte nu era gard şi toate animalele erau pe bucata
mea de teren. Nu mai suport acestă situaţie deeacea am ales să apelez la dumneavoastră.

Mediatorul îl va întrerupe pe beneficiar pentru a parafraza deoarece lucururile iau o


direcţie greşită în relatarea faptelor. Pentru a face o sinteză a informațiile primite de la beneficiar,
pentru a clarifica care este problema de fapt și pentru a verifica dacă a înțeles bine ceea ce
beneficiarul i-a transmis, mediatorul îi oferă în același timp un feedback.

M. A -Din ceea ce mi-ați spus am înțeles că sunteți deranjat de atitudinea fratelui


dumneavoastră şi că acesta nu vă acordă liniștea de care aveti nevoie.

Deasemenea mediatorul va cere permisiuneaa beneficiarului de a lua notiţe impreună cu


celălalt mediator, în timp ce acesta povesteşte iar acestea le găsim în ANEXELE III şi IV.

7
Mediatorii sunt interesaţi de sentimentele, nevoile, dorinţele, temerile şi soluţiile sale folosind
următoarele întrebări:

 Cum vă simțiți în situația de față?” Ce vă doriți să se întâmple la final?

 Ce nevoi doriți să vă fie acoperite?

 Cum vedeți dumneavoastră situația această schimbată?

 Ce sunteți dispus să faceți pentru a rezolva această problemă?

 Ați apelat și la altă metodă pentru a soluționa acest conflict în afară de cea a medierii?

Atât mediatorul A cât şi mediatorul B şi-au notat răspunsurile beneficiarului pentru a


putea face o comparaţie cu răspunsurile fratelui acestuia, să descopere care sunt interesele
comune ale celor doi fraţi pentru a-i putea ajuta pe beneficiari în discuţia finală şi să-şi găsească
soluţii. Mediatorii îi va mulţumi beneficiarului pentru încrederea acordată şi îi va aminti că se
vor vedea la aceiaşi oră, a doua zi şi că va fi o întâlnire comună împreună cu fratele acestuia.

2.5 Ședința a treia- întâlnirea comună (Durata- 2h)

În cadrul acestei şedinţe mediatorii le vor oferi mulţumiri părţilor pentru disponibilitatea
lor de a găsi cele mai bune soluţii la problema cu care se confruntă pe baza discuţiilor avute
anterior.

M. A - Pentru început vreau să vă mulțumesc pentru discuțiile avute anterior, au fost


constructive și pentru disponibilitatea dumneavoastră de a găsi soluții. Apreciez foarte mult
curajul dumneavoastră de a apela la acest serviciu al medierii.

Mediatorul A le va aduce la cunoştinţă faptul că fiecare dintre ei va avea la dispoziţie


câteva minute în care va trebui să-şi expună din nou punctul de vedere privind problema în
cauză. In acelaşi timp se va stabili un set de reguli ce vor trebui respectate pe parcursul acestei
întâlniri.

În următoarea etapă a acestei şedinţe fiecare dintre dumneavoastră va povesti încă o


dată cum vede el problema, in câteva minute. În acest timp, vom respecta câteva reguli printre
care: nu vă veți întrerupe unul pe celălalt, sa vă închideți telefoanele, folosiți un limbaj decent,

8
adecvat, fără injurii și fără să folosiți porecle. Vă rog sa nu reacționați impulsiv și să încercați
să vă expuneți problemele cât mai calmi cu putință. Spre exemplu de fiecare dată când voi
observa că unul dintre dumneavoastră va ridica tonul, vă voi stopa pentru a încerca să calmăm
situaţia. Este valabil și pentru celelalte încălcări. Dacă vor mai fi și alte inconveniente, vom
adapta regulile pe parcursul ședinței.

După ce cele două părţi şi-au spus părerile mediatorul A, va face o sintetizare a
problemelor expuse de ambele părţi, pentru ca părţile ulterior să aleagă într-un acord comun
problema principală asupra căreia vor să se axeze pentru început.

Din ceea ce ați spus amândoi, am reținut următoarele probleme :

 Fratele a se teme că nu o să reușească să mențină o relație echilibrată cu fratele B Există o neînţelegere între familii, dar conflictul principal rămâne cel legat de teren

 Există suspiciune din partea fratelui B la nivelul legalităţii actelor, realizate printr-o
expertiză de către fratele A.

Cei doi fraţi au hotărât să introducă o serie de reguli pe care ar trebui să le păstreze în
momentul în care se vor vedea sau de fiecare dată când vor lua contact unul cu celălalt . În ceea
ce privește contestarea legaliltății actelor, pentru a-i demonstra că nu este așa, fratele a dorește ca
expertiza să fie realizată de o firmă particulară aleasă de fratele b pentru a se dovedi în ce măsura
sunt acele acte în conformitate cu legea. Mediatorul le va cere fraţilor să identifice soluții
privitoare la problema care au ales-o și să le negocieze astfel încât fraţii să fie mulțumiţi. El,
împreună cu mediatorul observator vor nota toate soluțiile oferite de către cei doi și le vor
identifica pe cele cu care ambii sunt de acord. Acestea sunt incluse în ANEXA V în dosarul
cazului de mediere.

Să înţeleg că sunteţi de acord să vă împăcați cu fratele a în cazul în care se va


demonstra legalitatea actelor privind terenul?

După ce fraţii își stabilesc soluțiile pentru toate problemele identificate, MediatorulA va
realiza un proces verbal în care vor fi trecute toate soluțiile cu care ambele părți au fost de acord,
inclusiv efectele nerespectării lor. Cei doi fraţi vor semna acel acord final și vor fi informați că

9
situația va fi monitorizată timp de 3-6 luni, prin telefoane și vizite la domiciliu, pentru a vedea
cum a evoluat situația lor.

10
III. Anexe
ANEXA I

CONTRACT DE MEDIERE
Nr. …….. din ….. 20.....

1. Încheiat între
A. MEDIATOR
....................................................................................................., cu sediul în Iași,
............................, Nr....., cod ................, jud.Iași, înregistrat în Registrul naţional al formelor de
exercitare la poziţia nr., având codul de înregistrare fiscală (CIF) nr. ........................., cont bancar
nr. .............................................................., deschis la Banca ___________, prin
......................................................................, în calitate de mediator autorizat, pe de o parte

şi
B. PĂRŢI
B1.Dl/Dna………………………………………….,domiciliat(ă)în
………......................................,
Str…………...................................., nr...... , bl...., ap ..... ,
judeţul ..............................................., identificat prin CI seria……, nr. ………………… , CNP
………………………………….

B2.Dl/Dna………………………………………….,domiciliat(ă)în
………......................................,
Str…………...................................., nr...... , bl...., ap ..... ,
judeţul ..............................................., identificat prin CI seria……, nr. ………………… , CNP
………………………………….

care în temeiul Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,


au convenit la încheierea prezentului contract.

11
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul contractului îl reprezintă medierea disputei intervenite între părţi, cu privire
la ………………………..……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….. .
2.2 Prin prezentul contract, părţile sus menţionate, îşi exprimă acordul cu privire la
declanşarea medierii, cooperarea lor în acest scop, utilizarea tuturor mijloacelor folosite de
mediator şi cu privire la respectarea regulilor aplicabile medierii, conform termenilor şi
condiţiilor, stipulate în acest contract.

3. LOCUL DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII MEDIERII


3.1 Medierea se va desfăşura la …………………..………………….........................,
începând cu data de ............... orele………….
3.2 Mediatorul şi părţile pot conveni cu privire la modificarea locului de desfăşurarea a
medierii pe parcursul derulării contractului.

4. ONORARIUL MEDIATORULUI
4.1 Onorariul se stabileşte în suma de ……………… RON/EURO/USD astfel:
pînă la încheierea medierii;
pe oră;
pe şedinţa (maximum ……… ore);
4.2 Părţile în conflict au obligaţia de a achita, în mod egal, onorariul cuvenit pentru
serviciile profesionale ale mediatorului (mediatorilor), precum şi cheltuielile efectuate de acesta
(aceştia), pe parcursul medierii, efectuate de aceştia în interesul parţilor pe parcursul medierii.
4.3 Dacă pe parcursul procedurii de mediere apar cheltuieli neprevăzute, efectuate în
interesul părţilor aflate în conflict şi cu acordul acestora, se va încheia o anexa la prezentul
contract de mediere (se va întocmi de către mediator, eventual, un deviz de cheltuieli).
4.4 Ca excepţiela 4.2, părţile pot conveni asupra proporţiei în care vor achita onorariul
sus menţionat şi cheltuielile aferente medierii, acest aspect fiind stipulat în scris.
4.5 Modalităţile de plată a onorariului şi a cheltuielilor aferente medierii sunt
următoarele: (se vor avea în vedere, în mod obligatoriu, modalităţile de avansare şi de plată a

12
acestor sume, inclusiv în caz de renunţare la mediere sau de eşuare a procedurii, precum şi
proporţia care va fi suportata de către
părţi)………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...…
….

5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR DIN CONTRACT

5.1 DREPTURILE MEDIATORULUI


5.1.1 Să aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere cu respectarea
dispoziţiilor şi principiilor aplicabile medierii, statuate de prezentul contract şi de Legea
nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.
5.1.2 Mediatorul va avea controlul deplin al desfăşurării şedinţei de mediere, incluzând:
 Structura procesului de mediere (sesiuni comune/sesiuni separate)

 Prezenţa participanţilor la procesul medierii

 Acordul asupra timpului afectat pentru schimbul de informaţii şi documente relevante

 Programarea şi reprogramarea şedinţelor cu părţile.

5.1.3 Să încaseze onorariul stabilit conform 4.1.

5.1.4Să încaseze cheltuielile efectuate pe parcursul medierii în interesul părţilor.
5.1.5Să solicite punctul de vedere al unui specialist cu privire la anumite aspecte de
specialitate.
5.1.6 În situaţia în care mediatorul constată că prezenţa reprezentanţilor părţilor sau a
terţilor nu mai este oportună şi benefică pentru mediere, mediatorul va avea libertatea de a
dispune asupra continuării şi desfăşurării procesului de mediere.
5.1.7 De a nu fi citat ca martor în nici o procedură judiciară sau arbitrală care are
legătură cu disputa în cauză sau cu obiectul medierii.
5.1.8 În cauzele penale, mediatorul poate fi audiat ca martor numai în cazul în care are
acordul prealabil, expres şi scris al părţilor

13
5.2 OBLIGAŢIILE MEDIATORULUI
5.2.1 Pe tot parcursul medierii, mediatorul va fi un facilitator independent, imparţial şi
neutru şi nu va judeca, nu va arbitra, nu va da sfaturi şi nu va impune o decizie sau o soluţie cu
privire la problemele în discuţie.
5.2.2 Mediatorul are obligaţia de a depune toate diligenţele pentru ca părţile să ajungă la
un acord reciproc convenabil, într-un timp rezonabil.
5.2.3 Mediatorul este obligat să ofere părţilor explicaţii cu privire la principiile medierii,
la efectele acesteia şi la regulile aplicabile.
5.2.4 Mediatorul are obligaţia de asigurarea medierii cu respectarea libertăţii, demnităţii
şi a vieţii private a părţilor.
5.2.5 Mediatorul are obligaţia de a nu impune părţilor o soluţie cu privire la conflictul
supus medierii.
5.2.6 Mediatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea informaţiilor provenite de la
părţile în conflict, precum şi cu privire la documentele întocmite sau care îi sunt predate de către
părţi pe parcursul medierii, chiar şi după încetarea funcţiei sale.
5.2.7 Mediatorul este obligat să restituie părţilor, înscrisurile ce i-au fost încredinţate pe
parcursul medierii.
5.2.8 Mediatorul are îndatorirea de a nu reprezenta sau asista vreuna dintre părţi într-o
procedură judiciară sau arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii.
5.2.9 Mediatorul are obligaţia de a nu da declaraţii în calitate de martor în legătura cu
faptele sau actele de care ia cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere.
5.2.10 Mediatorului îi este interzis să desfăşoare activitatea de mediere, dacă a dat
declaraţie ca martor în cauza supusă medierii.
5.2.11 Prin prezentul contract, mediatorul confirmă faptul că orice interes financiar sau
de alta natură, orice relaţie socială, profesională sau de afaceri în legătură cu oricare dintre părţi,
şi/sau reprezentanţii părţilor, au fost aduse la cunoştinţa părţilor, şi că acestea sunt de acord cu
declanşarea procedurii de mediere.
5.2.12 În cazul în care, pe parcursul medierii, apare o situaţie de natura să afecteze
scopul acesteia, neutralitatea şi imparţialitatea mediatorului, acesta este obligat să o aducă la
cunoştinţa părţilor aflate în conflict, care vor decide asupra, menţinerii sau denunţării
contractului de mediere.

14
5.2.13 În situaţia în care mediatorul solicită punctul de vedere al unui specialist din
afara biroului său, mediatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea cu privire la identitatea
părţilor, evidenţiind doar problemele controversate.
5.2.14 În cazul în care una dintre părţi nu se mai prezintă la mediere, fără a denunţa
contractul de mediere, mediatorul este obligat să facă toate demersurile necesare pentru a stabili
intenţia reală a părţii respective şi, după caz, va continua sau va închide procedura de mediere.
5.2.15 În cazul în care disputa face obiectul unui litigiu civil pe rolul instanţelor de
judecată, la închiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, în toate cazurile, să
informeze în scris instanţa de judecată dacă părţile au ajuns sau nu la o înţelegere în urma
procesului de mediere.
5.2.16 Mediatorul are obligaţia de a veghea ca rezultatul medierii să nu contravină
interesului superior al copilului. Dacă în cursul medierii, mediatorul ia cunoştinţă de existenţa
unor fapte ce pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului ori prejudiciază grav
interesul superior al acestuia, este obligat să sesizeze autoritatea competentă.
5.2.17 În cauzele penale, mediatorul are obligaţia de a comunica organului judiciar o
copie de pe procesul-verbal de închidere a procesului de mediere.
5.2.18 De a întocmi şi semna procesul-verbal prin care se constată prezentarea părţilor
şi a mediatorului la fiecare şedinţă de mediere.

5.3 DREPTURILE PĂRŢILOR


5.3.1 Să declanşeze medierea şi să coopereze în scopul ajungerii la un acord.
5.3.2 Să fie asistate la mediere de către avocaţi sau de alte persoane.
5.3.3 Să se consulte în orice moment cu avocaţi, experţi sau alte persoane.
5.3.4 Să fie informate asupra procedurii de mediere.
5.3.5 Să solicite încetarea procedurii de mediere în orice moment.
5.3.6 Să prezinte înscrisuri care le pot ajuta la solutionarea conflictului.
5.3.7 Să stabilească de comun acord cu mediatorul limba în care se va desfăşura
medierea.
5.3.8 În cauzele penale, părţile au garantat dreptul la asistenţă juridică şi, dacă este
cazul, la serviciile unui interpret.

15
5.4 OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.4.1 Părţile au obligaţia de a respecta regulile medierii precum şi principiile acesteia
asumându-şi responsabilitatea pentru nerespectarea lor, cu toate consecinţele ce decurg din
aceasta.
5.4.2Să achite onorariul cuvenit mediatorului (mediatorilor) precum şi cheltuielile
efectuate de acesta (aceştia) pe parcursul medierii în interesul părţilor.
5.4.3 Să depună toate diligentele în vederea soluţionării conflictului pe calea medierii.
5.4.4 Să păstrezeconfidenţialitatea susţinerilor făcute pe parcursul medierii cu excepţia
cazurilor în care legea prevede contrariul sau părţile convin altfel la semnarea contractului printr-
o anexă ce face parte integrantă din prezentul contract.
5.4.5 De a semna procesul-verbal prin care se constată prezentarea părţilor şi a
mediatorului la fiecare şedinţă de mediere.

6. CONFIDENŢIALITATEA
6.1 Întreg procesul de mediere va fi confidenţial şi se va desfăşura de o asemenea
manieră încât să nu aducă niciun prejudiciu nici uneia dintre părţi, cu excepţia situaţiilor
prevăzute de lege (de exemplu, dacă mediatorul ia cunoştinţă de existenţa unor fapte ce pun în
pericol creşterea şi educarea copilului ori prejudiciază grav interesul acestuia).
6.2 Mediatorul are îndatorirea de a atrage atenţia persoanelor care participă la mediere,
asupra obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii şi va putea solicita acestora semnarea unui acord
de confidenţialitate. În acest caz, părţile vor putea insera în prezentul contract o clauză de
confidenţialitate sau vor putea încheia un acord de confidenţialitate separat, anexă la contract.

6.ÎNCHIDEREA PROCEDURII DE MEDIERE


6.1 Procedura de mediere se închide, după caz:
6.1.1 prin încheierea unei înţelegeri între părţi în urma soluţionării conflictului;
6.1.2 prin constatarea de către mediator a eşuării medierii;
6.1.3 prin denunţarea contractului de mediere de către una dintre părţi.
6.2 În situaţia în care se ajunge la o înţelegere, părţile şi/sau reprezentanţii acestora vor
întocmi un acord ce va fi semnat de către aceştia.

16
6.3 La închiderea procedurii de mediere, mediatorul va întocmi un proces-verbal care se
semnează de către părţi, personal sau prin reprezentant, şi de mediator. Părţile primesc câte un
exemplar original al procesului-verbal.

7. LIMBA ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ MEDIEREA

7.1 Părţile prezentului contract au stabilit de comun acord ca limba în care se desfăşoară
medierea să fie ……………………………………………………………………..
7.2 Când situaţia o impune, părţile vor conveni ca, pe parcursul medierii să fie prezent
un translator autorizat; cheltuielile ocazionate de prezenta translatorului vor fi suportate de către
părţi, în modalitatea aleasă de acestea.

8. ALTE CLAUZE
8.1 Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de către părţile
în conflict, cu titlul de onorariu.
8.2 Neplata de către părţile în conflict a onorariului cuvenit mediatorului în cuantumul
şi la termenele fixate prin prezentul contract, precum şi neachitarea, contravalorii cheltuielilor
aferente procedurii de mediere, dau dreptul mediatorului să procedeze la rezilierea deplin drept a
prezentului contract, fără nicio altă formalitate, şi fără nicio altă procedura judiciară sau
extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de gradul IV îşi va produce efectele de la data scadenţei
obligaţiei neexecutate.
8.3 Dacă, în afară de părţile aflate în conflict, la şedinţa de mediere, participă şi terţe
persoane, acestea vor fi obligate, să respecte regulile şi principiile medierii. În cazul în care
părţile în conflict au înţeles să încheie un acord de confidenţialitate, mediatorul va solicita
semnarea unui astfel de acord şi de către terţele persoane prezente în mediere.
8.4 În situaţia în care părţile doresc să adauge alte clauze la prezentul contract, acestea
vor fi prevăzute într-o anexă ce se constituie parte integrantă la prezentul contract.
8.5 Contractul de mediere nu poate cuprinde clauze care contravin legii sau ordinii
publice.
8.6 Prezentul contract a fost încheiat azi …………….. la
…………………………………...
în ….. exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

17
SEMNATURĂ (ŞTAMPILĂ) SEMNATURĂ (ŞTAMPILĂ)
MEDIATOR (MEDIATORI) PARTI

1...................................................
1...................................................
2...................................................
2..................................................

18
ANEXA II

Notițele mediatorului A în cadrul ședinței cu fratele A

Sentimente:

 Dorința de împăcare;

 Dorește să facă orice compromis pentru a trăi în liniște;

 Intenționează să îi demonstreze Fratelui B că se pot împăca;

 Dorinţa de a îmbunătaţi relaţia dintre familia cu fratele B;

 Dorinţa să nu mai existe certuri.

Temeri:
 Că nu va duce o viață liniștită;

 Teama că se vor pierde relațiile de rudenie;

 Teama că acest conflictul va putea lua amploare.

Rezolvări:
 Să facă expertiza cu o firmă aleasa de fratele B;

 Să aibă măcar o relație de complezență cu fratele B.

Dispus să:
 Accepte atitudinea fratele B dacă se va redresa în timp;

 Să rămână în relații bune cu acesta doar dacă va recunoaște greșeala în timp;

 Dispus să aibă o relaţie de armonie atât cu fratele B cât şi cu familia lui.

19
ANEXA III

Notiţele mediatorului B în cadrul şedinţei cu fratele A

Sentimente:
 Binevoinţa de a-i demonstra că deţine acte legale ce privesc suprafaţa terenului;

 Dorinţa de a-i arăta că nu are nici cea mai mică dorinţă de a relaţiona defectuos cu
acesta;

 Bunăvoinţa de a realiza pe cale amiabilă conflictul.

Temeri:
 Posibilitatea apariţiei unor viitoare conflicte în care fratele B nu va dori să-şi mute
gardul cu 2 metri de pe suprafaţa terenului fratelui A;

 Încercări repetate de discuţii care se pot culmina cu acte de violenţă;

 Denigrarea nejustificată a familiei în cadrul comunităţii în care trăieşte.

Rezolvări:
 Să binevoiască să fie prezent la primărie, în vederea demonstrării legalităţii actelor;

 Să realizeze o expertiză cu o firmă la alegerea fratelui B.

Dispus să:
 Să întreţină relaţii amiabile cu acesta indiferent de diferenţele dintre ei;

 Să aplaneze situaţia de tensiune şi confuzie creată;

 Să întreţină relaţii amiabile cu acesta indiferent de statutul social dintre ei.

20
ANEXA IV

Notiţele mediatorul A în cadrul şedinței a doua cu fratele


B Sentimente:
 Neînțeles, dar dorește să demonstreze tuturor că dumnealui are dreptate în acest caz;

 Fratele B se află într-o postură de victimă din cauza situaţiei tensionate din cauză că nu
are linişte şi nu i se face dreptate.

Dorințe/ nevoi:
 Să i se facă dreptate în cazul gardului construit „ilegal”;

 Dorește ca atât primarul cât şi alţi membrii ai comunităţii să creadă că ceea ce spune
este adevarat;

 Fratele B doreşte ca primarul să recunoască că a greșit când i-a dat dreptate fratelui A.

Rezolvare:
 Să se realizeze expertiza din partea unei firme alese de fratele B.

Dispus să:
 Ceară iertare în cazul în care se dovedește că fratele A deţine actele în conformitate cu
legea şi deasemenea să-şi mute gardul cu 2 metri de pe terenul fratelui A;

 Să păstreze legătura cu familia fratelui A;

 Să rămână în relații bune cu primarul comunei.

21
ANEXA V

Notiţele mediatorului B în şedinţa a doua cu fratele B

Sentimente:
 Fratele B este suspicios şi contrariat cu privire la legalitatea actelor terenului;

 Trăieşte cu sentimentul că nu este înţeles;

 Vrea să demonstreze că are dreptate în cazul terenului.
Rezolvare:
 Să se realizeze expertiza din partea unei firme alese de fratele B;

 Să mute gardul în cazul în care fratele A nu are dreptate.

Dispus să :
 Să se conformeze în cazul în care fratele A are dreptate;

 Să păstreze relaţii cordiale cu fratele A şi familia sa.

22
ANEXA VI

Ședința comună

Problemă Interes

Conflict între fraţi; Acceptarea de comun acorda soluționării


Teama nedreptății și a nerecunoașterii vinei. problemei;

Îmbunătăţirea relaţiilor atât între fraţi cât şi între

familiile acestora în urma soluţionărilor

conflictelor dintre ei.

Soluții :

 Fratele A este dispus să mai accepte o expertiză în afara celei realizate ulterior;

 Fratele A este dispus să plătească jumătate din valoarea expertizei realizate de firma
aleasă de Fratele B;

 Ambii fraţi au convenit să rămână în relaţii amiabile în cazul în care expertiza va avea
loc;

 În cazul în care expertiza va arăta că fratele A se afla în ilegalitate, fratele B își dorește
scuze atât de la fratele A cât şi de la primarul comunei;

 Dacă fratele A are dreptate, fratele B este obligat să-şi mute gardul cu 2 metri de pe
teriotoriul fratelui A.

23
ANEXA VII

PROCES VERBAL DE ÎNCHIDERE A MEDIERII

Încheiat la data de ____________

în baza Contractului de Mediere Nr. _____ din ____________

În urma procedurii de mediere care a făcut obiectul contractului cu numărul de mai sus ,
în care dl./d-na ……………………………………… a avut calitatea de mediator,

şi

Dl/Dna …………………………………………. , domiciliat(ă) în


………......................................,
Str…………...................................., nr......, bl...., ap ..... ,
judeţul..............................................., identificat prin CI seria……, nr. ………………… , CNP
………………………………….
/ SC ………………………., cu sediul în ……………………, str. …………………..,

Nr……, cod ………………………, jud............., înregistrat în O.R.C. sub nr. …………………..,


având codul de înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr.
........................................................., deschis la Banca ___________, prin ………………………,
în calitate de …………………………….

și

Dl/Dna …………………………………………. , domiciliat(ă) în


………......................................,
Str…………...................................., nr......., ............ bl ... , ............ ap ............................... ,
judeţul ....................................................... , identificat ... prin CI seria……, nr. ………………… , CNP
………………………………….
24
SC ………………………., cu sediul în ……………………, str. ………………….., Nr……, cod
………………………, jud.............., înregistrat în O.R.C. sub nr.
………………….., având codul de înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar
nr...........................................................,deschislaBanca___________,prin
………………………, în calitate de …………………………….

au avut calitatea de părţi, s-a ajuns la următorul rezultat:

ÎNŢELEGERE TOTALĂ prin căderea de acord asupra următoarelor soluții:

Soluții :
 Fratele A este dispus să mai accepte o expertiză în afara celei realizate ulterior;

 Fratele A este dispus să plătească jumătate din valoarea expertizei realizate de firma
aleasă de Fratele B;

 Ambii fraţi au convenit să rămână în relaţii amiabile în cazul în care expertiza va avea
loc;

 În cazul în care expertiza va arăta că fratele A se afla în ilegalitate, fratele B își dorește
scuze atât de la fratele A cât şi de la primarul comunei;

 Dacă fratele A are dreptate, fratele B este obligat să-şi mute gardul cu 2 metri de pe
teriotoriul fratelui A.

Semnături :

Mediator Părţi

………………………… …………………………

………………………… ………………………

25
ANEXA VIII

ACORD DE MEDIERE
Încheiat la data de ____________

în baza Contractului de Mediere Nr. _____ din ____________

Noi,

Dl/Dna …………………………………………. , domiciliat(ă) în


………......................................,

Str…………...................................., nr......, bl...., ap ..... , prin CI seria……, nr.


judeţul..............................................., identificat ………………… , CNP
………………………………….

/ SC ………………………., cu sediul în ……………………, str. …………………..,


Nr……, cod ………………………, jud. Iaşi, înregistrat în O.R.C. sub nr. …………………..,

având codul de înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr.
.........................................................., deschis la Banca ___________, prin
………………………, în calitate de …………………………….

Dl/Dna …………………………………………. , domiciliat(ă) în


………......................................,

Str…………...................................., nr......, bl...., ap ..... , prin CI seria……, nr.


judeţul..............................................., identificat ………………… , CNP
………………………………….

/ SC ………………………., cu sediul în ……………………, str. …………………..,


Nr……, cod ………………………, jud. Iaşi, înregistrat în O.R.C. sub nr. …………………..,
având codul de înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr.

26
.........................................................., deschis la Banca ___________, prin
………………………, în calitate de …………………………….

în conformitate cu prevederile Legii nr.192/2006, am consimţit la încheierea prezentului


acord, liber exprimat şi neafectat de nici un viciu de consimţământ, fiind întru-totul de acord cu
cele convenite după cum urmează: ___________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________.

Prezentul acord are valoarea unui înscris sub semnătură privată şi nu conţine clauze care
să aducă atingere legii şi ordinii publice şi poate fi supus verificării notarului public în vederea
autentificării ori, după caz, încuviinţării instanţei de judecată.
Încheiat azi, ……………. la ……………..……………... în ………exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte.

Nume___________________________ Nume___________________________
Semnătura_______________________ Semnătura_______________________
Avocat__________________________ Avocat__________________________
Semnătura_______________________ Semnătura_______________________

27