Sunteți pe pagina 1din 2

Documentatia tehnica in vederea autorizarii constructiei (DTAC) cuprinde:

 Memoriu tehnic de rezistenta;


 Verificare proiect de rezistenta cerinta A1;

 Plan fundatii;

 Detalii fundati;

 Proiectul in faza D.T.A.C., este extras din proiectul tehnic, doar pe baza lui, nu se poate
realiza executia constructiei.

Proiectul in faza P.T cuprinde:

Partea scrisa:

 memoriul tehnic;
 borderoul pieselor desenate;

 programul de faze determinante;

 caiete de sarcini;

 extrase de armatura;

 centralizatoare de cantitati de fier,beton si cofraj;

Partea desenata:

 Plan sapatura;
 Plan fundatie;

 Plan armare fundatie;

 Detalii fundatie;

 Plan cofraj si armare plansee;

 Plan armare stalpi;

 Plan armare grinzi;

 Detalii de armare;

 Plan de cofraj si armare scara;

 Plan sarpanta;