Sunteți pe pagina 1din 18

MEMORIU JUSTIFICATIV

PROIECTARE INSTALAȚIE DE ILUMINAT NORMAL ȘI


DE SIGURANȚĂ LA O ȘCOALĂ DIN LOCALITATEA
SUCEAVA
Clădirea pentru care s-a proiectat instalația de iluminat normal și de siguranță are
destinația de școală, alcătuită dintr-un număr de 18 săli de clasă, 1 laborator fizică, 1 laborator
chimie, 1 bibliotecă, 1 birou director, 1 birou secretariat, 6 anexe, 1 cameră destinată centralei
termice, 1 încăpere destinată gospodăriei de apă, 1 atelier, 6 grupuri sanitare, 1 încăpere pentru
arhivă și 5 birouri.

Proiectarea instalației de iluminat s-a făcut conform normativelor :


- i7/

- NP 061-02 - Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat


artificial din clădiri

Normativul NP 061 din 2002 prevede


- Art. 3.1. ca iluminatul dintr-o încăpere sau zonă de lucru trebuie să asigure vizibilitatea
bună a sarcinilor vizuale şi realizarea acesteia în condiţii de confort vizual.

-Art. 6.13. Conductorul de fază necesar alimentării corpului de iluminat trece obligatoriu
prin întreruptor sau întreruptoare după caz.

- Art. 6.16. Acţionarea sistemelor de iluminat se face astfel încât acestea să poată fi puse
în funcţiune pe şiruri paralele cu peretele vitrat sau cu ferestrele, pentru a permite o integrare
uşoară cu iluminatul natural.

- Art. 7.8. Toate aparatele şi echipamentele pentru sistemele şi instalaţiile de iluminat


trebuie să fie omologate şi agrementate tehnic.

Lămpile folosite s-au ales în conformitate cu Tab 4.2 din NP 061-02.


SĂLI CLASĂ ( 1-18)

Am ales ca si iluminare medie admisa , din normativul NP-061 din 2002, maximul
prevazut, conform tabelului 3.1 din normativ, Em=750 lx, intervalul permis de normativ fiind
intre 300 si 750 de lucsi.

Ca si corp de iluminat pentru toate sălile de clasă s-au utilizat corpurile de iluminat FIRA
-03-258 (2 surse pe fiecare corp) fabicate de ELBA , cu surse de iluminat de 58 W pentru
iluminatul general, iar pentru iluminatul local, indreptat spre suprafațe tablei, asa cum este
prevăzut in NP – 061-02, în art 9.6 „Acesta se completează cu un iluminat local pentru tablă (de
preferinţă cu corpuri cu distribuţie asimetrică).”sunt prevăzute corpuri de iluminat cu o singură
sursă de lumină, direcționate pe direcția tablei, fabricate tot de ELBA.
Corpurile de iluminat sunt FIRA (Fluorescent, de Interior, Reflector si Aparent).

Înălțimea planului util, s-a ales de 1 m, planul util fiind considerat la nivelul pupitrelor
băncilor.
Coeficienții de reflexie și factorul de menținere au fost aleși din NP 061-02.
Factorul de utilizare a fost determinat din specificațiile corpurilor de iluminat, în funcție
de tipul de iluminat (direct, indirect,semidirectă).
Din calcule (VEZI FIȘĂ LUMINOTEHNICĂ) , a rezultat un numar de 9 corpuri de
iluminat de putere de 58 W, abaterea fiind de -5%.

Specificațiile sursei de iluminat folosită, sunt prevăzute în figura de mai jos.

Pentru sectorizare am ales partea de pe peretele vitrat, am denumit corpurile de iluminare


cu ‘a’, care se actioneaza de la intreruptorul de la intrare de pe pozitia ‘a’, care este cea din urmă,
iar corpurile de iluminat „b”, se acționează de la cea dintâi poziție a întreruptorului.

Puterea instalata pentru circuitul de iluminat, conform Normativului I7, pentru


fiecare clasa este de 1044 W, fiecare clasa avand circuit propriu, în normativ fiind precizată
valoarea de 1200 de W pe fiecare circuit.
BIROU DIRECTOR

Am ales ca si iluminare medie admisa , din normativul NP-061 din 2002, media
prevazută, conform tabelului 3.1 din normativ, Em=500 lx, intervalul permis de normativ fiind
intre 300 si 750 de lucsi.

Ca si corp de iluminat pentru biroul directorului și secretariat s-au utilizat corpurile de


iluminat FIRA -03-258 (2 surse pe fiecare corp) fabicate de ELBA , cu surse de iluminat de 58
W pentru iluminatul general.

Corpurile de iluminat sunt FIRA (Fluorescent, de Interior, Reflector si Aparent).

Înălțimea planului util, s-a ales de 1 m, planul util fiind considerat la nivelul biroului
directorului.

Coeficienții de reflexie și factorul de menținere au fost aleși din NP 061-02. (coeficienții


de reflectie ,tavan=0,7, pereți=0,5 ; iar factorul de menținere M=0,8).

Factorul de utilizare a fost determinat din specificațiile corpurilor de iluminat, în funcție


de tipul de iluminat (direct, indirect,semidirectă).
Din calcule (VEZI FIȘĂ LUMINOTEHNICĂ) , a rezultat un numar de 3 corpuri de
iluminat de putere de 58 W, abaterea fiind de 3,24% .

Specificațiile sursei de iluminat folosită, sunt prevăzute în figura de mai jos.

Pentru sectorizare am ales partea de pe peretele vitrat, am denumit corpul de iluminare cu


‘a’, care se actioneaza de la intreruptorul de la intrare de pe pozitia ‘a’, care este cea din urmă, iar
corpurile de iluminat „b”, se acționează de la cea dintâi poziție a întreruptorului.

Puterea instalata pentru circuitul de iluminat, conform Normativului I7, nu trebuie să


depășească 1200W, astfel încât circuitul de iluminat este alcătuit din corpurile de iluminat din
biroul directorului, secretariat, holul de la intrarea principală și încăperea unde este situat Tabloul
general de lumină și forță.
BIROU SECRETARIAT

Am ales ca si iluminare medie admisa , din normativul NP-061 din 2002, media
prevazută, conform tabelului 3.1 din normativ, Em=500 lx, intervalul permis de normativ fiind
intre 300 si 750 de lucsi.

Ca si corp de iluminat pentru biroul directorului și secretariat s-au utilizat corpurile de


iluminat FIRA -03-258 (2 surse pe fiecare corp) fabicate de ELBA , cu surse de iluminat de 58
W pentru iluminatul general.

Corpurile de iluminat sunt FIRA (Fluorescent, de Interior, Reflector si Aparent).

Înălțimea planului util, s-a ales de 1 m, planul util fiind considerat la nivelul biroului.

Coeficienții de reflexie și factorul de menținere au fost aleși din NP 061-02. (coeficienții


de reflectie ,tavan=0,7, pereți=0,5 ; iar factorul de menținere M=0,8).
Factorul de utilizare a fost determinat din specificațiile corpurilor de iluminat, în funcție
de tipul de iluminat (direct, indirect,semidirectă).
Din calcule (VEZI FIȘĂ LUMINOTEHNICĂ) , a rezultat un numar de 3 corpuri de
iluminat de putere de 58 W, abaterea fiind de 0,12 % pentru secretariat.

Specificațiile sursei de iluminat folosită, sunt prevăzute în figura de mai jos.

Pentru sectorizare am ales partea de pe peretele vitrat, am denumit corpul de iluminare cu


‘a’, care se actioneaza de la intreruptorul de la intrare de pe pozitia ‘a’, care este cea din urmă, iar
corpurile de iluminat „b”, se acționează de la cea dintâi poziție a întreruptorului.

Puterea instalata pentru circuitul de iluminat, conform Normativului I7, nu trebuie să


depășească 1200W, astfel încât circuitul de iluminat este alcătuit din corpurile de iluminat din
biroul directorului, secretariat, holul de la intrarea principală și încăperea unde este situat Tabloul
general de lumină și forță.
CASA SCĂRII ( I+II)

Am ales ca si iluminare medie admisa , din normativul NP-061 din 2002, minimul
prevazut, conform tabelului 3.1 din normativ, Em=100 lx, intervalul permis de normativ fiind
intre 100 si 200 de lucsi.

Ca si corp de iluminat pentru biroul directorului și secretariat s-au utilizat corpurile de


iluminat FIRA -08-218 Collage (2 surse pe fiecare corp) fabicate de ELBA , cu surse de iluminat
de 18 W.

Corpurile de iluminat sunt FIRA (Fluorescent, de Interior, Reflector si Aparent).

Înălțimea planului util, s-a ales de 0 m, planul util fiind considerat la nivelul scărilor.

Coeficienții de reflexie și factorul de menținere au fost aleși din NP 061-02. (coeficienții


de reflectie ,tavan=0,7, pereți=0,5 ; iar factorul de menținere M=0,8).
Factorul de utilizare a fost determinat din specificațiile corpurilor de iluminat, în funcție
de tipul de iluminat (direct, indirect,semidirectă).

Din calcule (VEZI FIȘĂ LUMINOTEHNICĂ) , a rezultat un numar de 5 corpuri de


iluminat de putere de 18 W, abaterea fiind de -6,47% pentru pentru ambele.

Specificațiile sursei de iluminat folosită, sunt prevăzute în figura de mai jos.

Pentru sectorizare am ales partea palierul de pe casa scării, am denumit corpul de


iluminare cu ‘b’, care se actioneaza de la intreruptorul de la intrare de pe pozitia ‘b’, care este cea
din urmă, iar corpurile de iluminat „a”, amplasate pe pereții de la scări, care se acționează de la
cea dintâi poziție a întreruptorului.

Puterea instalata pentru circuitul de iluminat, conform Normativului I7, nu trebuie să


depășească 1200W, astfel încât circuitul de iluminat pentru :
-casa scării I (parter) : casa scării, „cornul și laptele”, atelier, birou și holul de la intrarea
secundară.
-casa scării I (et I) :
-casa scării I (et II) :

-casa scării II (parter) : casa scării și grup sanitar.


-casa scării II (et I) :
-casa scării II (et II) :
LABORATOR FIZICĂ

Am ales ca si iluminare medie admisa , din normativul NP-061 din 2002, minimul
prevazut, conform tabelului 3.1 din normativ, Em=500 lx, intervalul permis de normativ fiind
intre 500 si 1000 de lucsi.

Ca si corp de iluminat pentru biroul directorului și secretariat s-au utilizat corpurile de


iluminat FIĂAD -03-258 (2 surse pe fiecare corp) fabicate de ELBA , cu surse de iluminat de 58
W pentru iluminatul general.

Corpurile de iluminat sunt FIPAD (Fluorescent, de Interior, Cu Protecție si cu deflector).

Înălțimea planului util, s-a ales de 1 m, planul util fiind considerat la nivelul meselor.
Coeficienții de reflexie și factorul de menținere au fost aleși din NP 061-02. (coeficienții
de reflectie ,tavan=0,7, pereți=0,5 ; iar factorul de menținere M=0,8).

Factorul de utilizare a fost determinat din specificațiile corpurilor de iluminat, în funcție


de tipul de iluminat (direct, indirect,semidirectă).

Din calcule (VEZI FIȘĂ LUMINOTEHNICĂ) , a rezultat un numar de 8 corpuri de


iluminat de putere de 58 W, abaterea fiind de 11 % pentru laboratorul de FIZICĂ.
Specificațiile sursei de iluminat folosită, sunt prevăzute în figura de mai jos.

Pentru sectorizare am ales partea de pe peretele vitrat, am denumit corpul de iluminare cu


‘a’, care se actioneaza de la intreruptorul de la intrare de pe pozitia ‘a’, care este cea din urmă, iar
corpurile de iluminat „b”, se acționează de la cea dintâi poziție a întreruptorului.

Puterea instalata pentru circuitul de iluminat, conform Normativului I7, nu trebuie să


depășească 1200W, astfel încât circuitul de iluminat este alcătuit din corpurile de iluminat din
cadrul laboratorului de fizica si anexa laboratorului.
LABORATOR CHIMIE

Am ales ca și iluminare medie admisa , din normativul NP-061 din 2002, minimul
prevazut, conform tabelului 3.1 din normativ, Em=500 lx, intervalul permis de normativ fiind
intre 500 si 1000 de lucsi.

Ca si corp de iluminat pentru biroul directorului și secretariat s-au utilizat corpurile de


iluminat FIĂAD -03-258 (2 surse pe fiecare corp) fabicate de ELBA , cu surse de iluminat de 58
W pentru iluminatul general.

Corpurile de iluminat sunt FIPAD (Fluorescent, de Interior, Cu Protecție si cu deflector).

Înălțimea planului util, s-a ales de 1 m, planul util fiind considerat la nivelul meselor.
Coeficienții de reflexie și factorul de menținere au fost aleși din NP 061-02. (coeficienții
de reflectie ,tavan=0,7, pereți=0,5 ; iar factorul de menținere M=0,8).

Factorul de utilizare a fost determinat din specificațiile corpurilor de iluminat, în funcție


de tipul de iluminat (direct, indirect,semidirectă).

Din calcule (VEZI FIȘĂ LUMINOTEHNICĂ) , a rezultat un numar de 8 corpuri de


iluminat de putere de 58 W, abaterea fiind de 11 % pentru laboratorul de FIZICĂ.
Specificațiile sursei de iluminat folosită, sunt prevăzute în figura de mai jos.

Pentru sectorizare am ales partea de pe peretele vitrat, am denumit corpul de iluminare cu


‘a’, care se actioneaza de la intreruptorul de la intrare de pe pozitia ‘a’, care este cea din urmă, iar
corpurile de iluminat „b”, se acționează de la cea dintâi poziție a întreruptorului.

Puterea instalata pentru circuitul de iluminat, conform Normativului I7, nu trebuie să


depășească 1200W, astfel încât circuitul presupune legarea corpurilor de la laboratorul de chimie
precum si de la anexa laboratorului.
BIROU ADMINISTRATOR
(etaj I)

Am ales ca si iluminare medie admisa , din normativul NP-061 din 2002, minimul
prevazut, conform tabelului 3.1 din normativ, Em=500 lx, intervalul permis de normativ fiind
intre 500 si 1000 de lucsi.

Ca si corp de iluminat pentru biroul directorului și secretariat s-au utilizat corpurile de


iluminat FIRA -03-258 (2 surse pe fiecare corp) fabicate de ELBA , cu surse de iluminat de 58
W pentru iluminatul general.
Corpurile de iluminat sunt FIRA (Fluorescent, de Interior, Reflector si Aparent).

Înălțimea planului util, s-a ales de 1 m, planul util fiind considerat la nivelul biroului.

Coeficienții de reflexie și factorul de menținere au fost aleși din NP 061-02. (coeficienții


de reflectie ,tavan=0,7, pereți=0,5 ; iar factorul de menținere M=0,8).

Factorul de utilizare a fost determinat din specificațiile corpurilor de iluminat, în funcție


de tipul de iluminat (direct, indirect,semidirectă).

Din calcule (VEZI FIȘĂ LUMINOTEHNICĂ) , a rezultat un numar de 3 corpuri de


iluminat de putere de 58 W, abaterea fiind de 13,26% pentru biroul directorului și 0,12 pentru
secretariat.

Specificațiile sursei de iluminat folosită, sunt prevăzute în figura de mai jos.

Pentru sectorizare am ales partea de pe peretele vitrat, am denumit corpul de iluminare cu


‘a’, care se actioneaza de la intreruptorul de la intrare de pe pozitia ‘a’, care este cea din urmă, iar
corpurile de iluminat „b”, se acționează de la cea dintâi poziție a întreruptorului.

Puterea instalata pentru circuitul de iluminat, conform Normativului I7, nu trebuie să


depășească 1200W, astfel încât circuitul presupune legarea mai multor corpuri de iluminat si de
la alte incaperi.
BIROU CONTABILITATE
(etaj I)

Am ales ca si iluminare medie admisa , din normativul NP-061 din 2002, minimul
prevazut, conform tabelului 3.1 din normativ, Em=500 lx, intervalul permis de normativ fiind
intre 500 si 1000 de lucsi.
Ca si corp de iluminat pentru biroul directorului și secretariat s-au utilizat corpurile de
iluminat FIRA -03-258 (2 surse pe fiecare corp) fabicate de ELBA , cu surse de iluminat de 58
W pentru iluminatul general.

Corpurile de iluminat sunt FIRA (Fluorescent, de Interior, Reflector si Aparent).

Înălțimea planului util, s-a ales de 1 m, planul util fiind considerat la nivelul biroului
contabilului.
Coeficienții de reflexie și factorul de menținere au fost aleși din NP 061-02. (coeficienții
de reflectie ,tavan=0,7, pereți=0,5 ; iar factorul de menținere M=0,8).

Factorul de utilizare a fost determinat din specificațiile corpurilor de iluminat, în funcție


de tipul de iluminat (direct, indirect,semidirectă).

Din calcule (VEZI FIȘĂ LUMINOTEHNICĂ) , a rezultat un numar de 3 corpuri de


iluminat de putere de 58 W, abaterea fiind de 3,24% pentru biroul directorului și 0,12 pentru
secretariat.

Specificațiile sursei de iluminat folosită, sunt prevăzute în figura de mai jos.

Pentru sectorizare am ales partea de pe peretele vitrat, am denumit corpul de iluminare cu


‘a’, care se actioneaza de la intreruptorul de la intrare de pe pozitia ‘a’, care este cea din urmă, iar
corpurile de iluminat „b”, se acționează de la cea dintâi poziție a întreruptorului.

Puterea instalata pentru circuitul de iluminat, conform Normativului I7, nu trebuie să


depășească 1200W, astfel încât circuitul presupune legarea mai multor corpuri de iluminat si de
la alte incaperi.