Sunteți pe pagina 1din 2

NOTA DE CONCEPT A AFACERII

1. Nume, Prenume: ____________________________________________________________________________

2. Aveţi o afacere proprie? □ Da □ Nu

3. În ce localitate doriţi să lansaţi /dezvoltaţi afacerea? __________________________________________

4. Descrieţi succint afacerea pe care doriţi sa o lansaţi /dezvoltaţi

5. Indicaţi investiţia totală planificată (în lei MDL) _____________________________________________

6. Descrieţi ce doriţi să procuraţi cu suportul resurselor obţinute din cadrul Programului?


_____________________ ___________________
________________
Data Nume, Prenume
Semnătura