Sunteți pe pagina 1din 25

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi Şcoala Gimnazială “Dan Barbilian” Galaţi

CONCURSUL JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ MATHGAL


CLASA A III-A
28 MAI 2016

1. La dublul numărului 7 adaugă jumătate din suma numerelor 8 şi 2. Rezultatul obținut este:
A B C D E
5 10 19 14 Alt răspuns
2. Dacă a b 54 şi a c 30 , atunci suma dintre a, dublul lui b şi triplul lui c este egală cu:
A B C D E
18 39 20 43 Alt răspuns
3. Valoarea termenului necunoscut din egalitatea: 12 12 : x 5 : 3 10 este:
A B C D E
1 2 10 3 Alt răspuns:12
4. Rezultatul calculului 5 5 :5 5 5 : 2 5 : 27 27 :3 :9 este:
A B C D E
16 2 18 12 Alt răspuns:8
5. Suma a trei numere este 55. Primul este egal cu ultimul, iar al doilea este un sfert din
jumătatea numărului 40. Cel mai mic dintre numere este:
A B C D E
15 5 25 10 Alt răspuns
6. Cel mai mare număr de trei cifre distincte, care adunat cu răsturnatul său dă suma 1050 are
suma cifrelor egală cu:
A B C D E
7 11 10 12 Alt răspuns
7. 10 saci cu faină cântăresc cu 60 de kg mai mult decât 7 saci cu făină. 5 saci cu făină cântăresc:
A B C D E
20 kg 200 kg 60 kg 130 kg Alt răspuns: 100 kg
8.Dacă împărţim vârsta mamei la vârsta lui Ionuţ obţinem 9, iar vârsta lui Ionuţ este a treia parte
din răsturnatul numărului 51. Peste 5 ani, Ionuţ şi mama lui vor avea împreună:
A B C D E
60 ani 55 ani 45 ani 65 ani Alt răspuns
9. Pentru inscripţionarea camerelor unui bloc cu 100 de apartamente, cifra 9 s-a folosit:
A B C D E
de 10 ori de 11 ori de 20 de ori de 15 ori Alt răspuns
10. Care este greutatea unui peşte, ştiind că, coada cântăreşte 4 kg, capul cântăreşte cât coada şi
jumătate din corp, iar corpul cât capul şi coada la un loc?
A B C D E
30 kg 28 kg 20 kg 35 kg Alt răspuns:32 kg
11. Mama Mirunei are 36 de ani, vârstă de 4 ori mai mare decât a fetei. Peste 7 ani vor avea
împreună:
A B C D E
52 ani 45 ani 59 ani 54 ani Alt răspuns
12. Dacă dintr-un număr scad 24 obţin acelaşi rezultat ca atunci cand îl împart la 3.
Produsul cifrelor numărului este:
A B C D E
18 8 32 2 Alt răspuns
13. Am mai mult decât sora mea cu 1000 lei. Dacă-i ofer 100 lei, cu cât va fi mai mică suma
posedată de ea?
A B C D E
1001 800 900 1100 Alt răspuns
14. Dacă sfertul numărului 96 este egal cu o treime din numărul a , atunci triplul lui a este:
A B C D E
72 98 24 216 Alt răspuns
15. Mihai are 175 lei. El cumpără un ursuleţ şi o maşinuţă şi îi rămân 79 lei. Ştiind că maşinuţa
costă jumătate din preţul ursuleţului, atunci un ursuleţ costă:
A B C D E
32 lei 48 lei 64 lei 96 lei Alt răspuns
16. Trei fraţi iau mere dintr-un coş. Ionuţ ia jumătate din mere, Mihai ia jumătate din rest,
iar Mircea ia un sfert din ce a rămas. Ştiind că în coş au rămas 15 mere, atunci suma
cifrelor numărului de mere care a fost la început în coş este egală cu:
A B C D E
4 5 6 8 Alt răspuns
17. Într-o cutie sunt 75 de bile roşii, galbene şi verzi. Dintre acestea 50 nu sunt roşii, iar 32 de
bile nu sunt galbene. Bile galbene sunt:
A B C D E
25 43 7 68 Alt răspuns
18. Mircea a cumpărat 5 lalele şi 3 trandafiri plătind 27 de lei, iar Mihai a cumpărat 7
lalele şi 5 trandafiri. Ştiind că un trandafir costă cu 1 leu mai mult decât o lalea, înseamnă
că Mihai a plătit mai mult decât Mircea cu:
A B C D E
34 lei 6 lei 16 lei 8 lei Alt răspuns: 14 lei
19. Bunicul are un număr egal de oi şi pui. În total oile au cu 20 de picioare mai mult decât puii.
Numărul puilor este:
A B C D E
10 20 5 30 Alt răspuns
20. Un cioban are 80 de oi şi miei. El face un schimb şi astfel dă 5 miei pentru 2 oi. Schimbă toţi
mieii cu oi şi are în final 44 de oi. Numărul mieilor pe care i-a avut ciobanul este:
A B C D E
24 60 55 50 Alt răspuns

Subiectele au fost selectate/elaborate de: prof. înv. primar Ionica Chiper de la Şcoala Dan
Barbilian Galaţi şi prof. înv. primar Mariana Negrici de la Colegiul Naţional Costache
Negri Galaţi.
PROBLEME PENTRU DEPARTAJARE CLASA A III-A

Problemele propuse mai jos sunt punctate în modul următor: ( pe prima linie a tabelului sunt
scrise punctajele care se acordă în cazul în care este bifat ră spunsul corect, iar pe a doua punctajele care
se scad în cazul bifării greşite).
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5
1 punct 2 puncte 3 puncte 4 puncte 5 puncte
0,5 puncte 1 punct 1,5 puncte 2 puncte 3 puncte

Pentru fiecare dintre elevii, cu acelaşi punctaj , aflaţi în situaţia de a obţine premii se va calcula
punctajul de departajare. Punctajul de departajare va fi calculat pe baza punctajelor din tabelul de
mai sus. Din oficiu se acordă 8 puncte. Punctajul de departajare maxim este 23 puncte.

1. Care este numărul de două sau trei cifre, ştiind că suma cifrelor sale este 13 , iar dacă se
permută cifrele numărul se micşorează cu 45?
A B C D E
193 139 283 137 Alt răspuns:94
2. Daca la un număr n adaug la sfârşit cifra 0 şi din numărul astfel obţinut scădem numărul
iniţial, obţinem 432. Împătritul numărului n este:
A B C D E
192 172 202 190 Alt răspuns
3. La o serată au fost invitate 20 de persoane. Maria a dansat cu 7 băieţi, Olga cu 8, Veronica cu
9 şi aşa mai departe , până la Nina care a dansat cu toţi băieţii. Câţi băieţi au fost la serată?
A B C D E
17 11 9 7 Alt răspuns:13
4. Dacă triplul sfertului dublului unui număr este egal cu 12, atunci numărul este:
A B C D E
9 8 12 4 Alt răspuns
5. Suma unor numere naturale consecutive este 100. Unul dintre ele este 10. Câte numere
naturale sunt?
A B C D E
10 5 7 9 Alt răspuns:8

Notă: Punctajul de departajare nu influenţează punctajul obţinut la cele 20 de probleme


ale concursului. Acest punctaj va fi folosit exclusiv pentru stabilirea premiilor în cazul
elevilor cu acelaşi punctaj.

Sponsorii Concursului judeţean de matematică MATHGAL sunt:

Casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociaţii din Bucureşti

SC Auchan România SA.


Grila de corectare
A B C D E
Clasa a III-a
1 C
2 B
3 E
4 E
5 B
6 D
7 E
8 A
9 C
10 E
11 C
12 A
13 B
14 D
15 C
16 D
17 B
18 E
19 A
20 B
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi Şcoala Gimnazială “Dan Barbilian” Galaţi

CONCURSUL JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ MATHGAL


CLASA A IV-A
28 MAI 2016

1. Cel mai mic număr natural care are suma cifrelor 2013 are un număr de cifre egal cu:
A B C D E
2013 223 224 426 Alt răspuns
2. De câte ori apare cifra 8 în scrierea tuturor numerelor naturale de la 152 la 2013?
A B C D E
186 290 300 576 Alt răspuns
3. Rezultatul calculului: 1+3+5+....+99 este :
A B C D E
100 2550 2450 2000 Alt răspuns: 2500
4. 4 robinete pot umple un bazin în 15 ore. În cât timp vor putea umple acelaşi bazin 10 robinete
care au acelaşi debit?
A B C D E
8 ore 6 ore 12 ore 10 ore Alt răspuns
5. Valoarea lui a din egalitatea: 8 212 5 a 3 5 6 17 96 este:
A B C D E
5 7 3 12 Alt răspuns:1
6. Restul împărţirii numărului n 1 2 3 ... 2010 2011 la 2009 este:
A B C D E
0 2008 3 2 Alt răspuns
7. Fie şirul: 4; 7; 10; 13;... Care este termenul de pe locul 100?
A B C D E
301 297 343 157 Alt răspuns
8. Pe tablă sunt scrise numerele 5, 10, 15, 20,..., 90, 95. Fiecare din cei 18 elevi din clasă şterge
oricare două numere scrise pe tablă şi scrie în loc suma celor două numere şterse, micşorată cu 3.
Ce număr scrie pe tablă ultimul elev?
A B C D E
1314 792 896 564 Alt răspuns
9. Produsul cifrelor celui mai mare număr natural n de trei cifre cu proprietatea că atât suma
cifrelor lui n cât şi suma cifrelor lui n+1, se împart exact la 4 este:
A B C D E
81 486 324 576 Alt răspuns
ab cb
10.Numărul natural nenul n se scrie sub forma c a . Cifra zecilor lui n este:
A B C D E
0 1 8 9 Alt răspuns
11.Rezultatul calculului: 2 20 201 2010 : 7 174 : 5 5 4 este:
A B C D E
2010 8 9 0 Alt răspuns
12. Produsul tuturor numerelor naturale n care au proprietatea că: n 2010 4 n este:
A B C D E
2016 1005 0 100 Alt răspuns
13. Diferenţa dintre un număr natural de patru cifre şi un număr natural de trei cifre este 9899.
Care este suma lor?
A B C D E
10098 10190 10080 10990 Alt răspuns: 10099
14. Suma tuturor numerelor de trei cifre care au produsul cifrelor egal cu 6 este:
A B C D E
2220 1840 1960 2570 Alt răspuns
15. De câte ori este utilizat semnul + în adunarea : 7+7+7+….+7=693 ?
A B C D E
99 100 98 95 Alt răspuns
16. Câte cifre are numărul N=481 2162024….196200?
A B C D E
124 134 136 144 Alt răspuns
17. Suma a zece numere este 2012. Împărţind fiecare dintre aceste numere la numărul
natural n, obţinem resturi egale cu 2 sau 3. Suma tuturor acestor resturi este egală cu 27.
Cel mai mic număr n care satisface condiţiile problemei este:
A B C D E
2 3 4 6 Alt răspuns:5
18. Gigel este solicitat de mama sa să aşeze 5 cărţi într-un raft din bibliotecă. În câte moduri
poate aşeza Gigel cele 5 cărţi?
A B C D E
100 25 20 120 Alt răspuns
19. De 1 Martie, într-o clasă cu 30 de copii, fiecare băiat oferă un marţişor tuturor fetelor,
iar fiecare fată oferă un mărţişor tuturor colegelor. Câţi băieţi sunt în clasă, ştiind că s-au
oferit în total 290 de mărţişoare?
A B C D E
10 15 17 18 Alt răspuns:20
20. Dacă a:b=4 şi c=125−b, atunci a+4 c este egal cu:
A B C D E
500 375 225 175 Alt răspuns

Subiectele au fost selectate/elaborate de prof. Florin Antohe de la Şcoala Dan Barbilian


Galaţi şi prof. Bogdan Antohe de la Colegiul Naţional Mihail Kogălniceanu Galaţi.
PROBLEME PENTRU DEPARTAJARE CLASA A IV-A

Problemele propuse mai jos sunt punctate în modul următor: ( pe prima linie a tabelului sunt scrise punctajele care
se acordă în cazul în care este bifat răspunsul corect, iar pe a doua punctajele care se scad în cazul bifării greşite).
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5
1 punct 2 puncte 3 puncte 4 puncte 5 puncte
0,5 puncte 1 punct 1,5 puncte 2 puncte 3 puncte

Pentru fiecare dintre elevii, cu acelaşi punctaj , aflaţi în situaţia de a obţine premii se va calcula
punctajul de departajare. Punctajul de departajare va fi calculat pe baza punctajelor din tabelul de
mai sus. Din oficiu se acordă 8 puncte. Punctajul de departajare maxim este 23 puncte.

1. Cel mai mare număr de forma abc ştiind că: a b 20 c şi b 6 a c este:


A B C D E
784 785 776 767 Alt răspuns:794
2. Tăiem zece cifre din numărul 2013201320132013 astfel încât numărul rămas să fie cel mai
mic posibil. Numărul rămas are suma cifrelor egală cu:
A B C D E
4 2 5 7 Alt răspuns
3. Câte numere de cinci cifre sunt egale cu răsturnatele lor?
A B C D E
257 386 432 890 Alt răspuns:900
4. Un număr natural de trei cifre nenule se numeşte „miraculos” , dacă diferenţa a două dintre
cifrele sale este 8. Câte numere miraculoase există?
A B C D E
42 46 48 50 Alt răspuns
5. Câte numere de patru cifre de forma abcd satisfac condiţia: a d b c 6 ?
A B C D E
100 115 130 128 Alt răspuns:132

Notă: Punctajul de departajare nu influenţează punctajul obţinut la cele 20 de probleme


ale concursului. Acest punctaj va fi folosit exclusiv pentru stabilirea premiilor în cazul
elevilor cu acelaşi punctaj.

Sponsorii Concursului judeţean de matematică MATHGAL sunt:

Casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociaţii din Bucureşti

SC Auchan România SA.


Grila de corectare
A B C D E
Clasa a IV-a
1 C
2 D
3 E
4 B
5 E
6 D
7 A
8 C
9 B
10 D
11 C
12 C
13 E
14 A
15 C
16 A
17 E
18 D
19 E
20 A
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi Şcoala Gimnazială “Dan Barbilian” Galaţi

CONCURSUL JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ MATHGAL


CLASA A V-A
28 MAI 2016

1. Rezultatul calculului: 5+10+15+...+2010 este:


A B C D E
405016 405019 405015 405018 Alt răspuns
2 3 2012
2.Fie numărul n 2 2 2 ... 2 . Restul împărţirii numărului n la 31 este:
A B C D E
5 7 8 6 Alt răspuns
97
3. Suma cifrelor numărului 10 97 este:
A B C D E
857 858 932 867 Alt răspuns
4. Câte elemente ale mulţimii {1;2;3;...;2015} sunt divizibile cu 3 sau cu 7, dar nu sunt divizibile
şi cu 21?
A B C D E
768 95 99 770 Alt răspuns
5. Calculând 2011 3 20112 2010 2011 20102 20103 obţinem:
A B C D E
5024 2044 4021 24 Alt răspuns
6. Rezultatul calculului 0, 1 0, 2 ... 0, 8 : 0, 11 0, 22 ... 0, 88 este:
A B C D E
10 0,(1) 0,1 0,5 Alt răspuns:1
7.Ultima cifră a numărului S 1 2 22 ... 22999 este:
A B C D E
4 5 6 7 Alt răspuns
2015 2015
8. Dacă numărul 2 are m cifre, iar numărul 5 are n cifre, cât este suma m+n ?
A B C D E
2015 2014 2456 2016 Alt răspuns
9. Care este suma ultimelor trei cifre ale numărului natural nenul n , ştiind că prin împărţirea lui
29n la 250 obţinem restul 67, iar prin împărţirea lui 23n la 200 obţinem restul 29?
A B C D E
6 7 11 15 Alt răspuns
10. Valorea numărului ncare verifică relaţia: 32 n 9n 1 30 32009 este:
A B C D E
1004 1008 1000 1002 Alt răspuns:1005
2

11.Rezultatul calculului 333...33 666...66 : 111...11 este:


2 p cifre p cifre p cifre
A B C D E
27 36 18 12 Alt răspuns
12.Fie mulţimea A={1;2;3;…;63}. Câte submulţimi ale mulţimii A au suma elementelor 2008?
A B C D E
1004 576 218 6 Alt răspuns
13.Un motociclist parcurge o distanţă în trei zile. În prima zi parcurge cu 6 km mai puţin decât o
treime din distanţă. A doua zi parcurge cu 5 km mai mult decât o şesime din distanţa rămasă, iar
în a treia zi parcurge restul de 200 km. Ce distanţă a parcurs motociclistul în cele 3 zile?
A B C D E
180 km 360 km 200 km 150 km Alt răspuns
14.Suma primelor 2010 zecimale ale numărului N 1 este:
13
A B C D E
8710 8040 9990 9045 Alt răspuns
abcd abcd a
15.Câte numere de forma e verifică relaţia: e b a b c d e2?
A B C D E
7 3 5 1 Alt răspuns
16. Restul împărţirii prin 24 a numărului 73m 52n , m, neste:
A B C D E
8 5 7 12 Alt răspuns
17. Într-o cutie sunt 22 bile albe, 15 bile roşii şi 20 bile verzi. Care este cel mai mic număr
de bile pe care trebuie să le luăm (fără a cunoaşte culoarea lor) din cutie pentru a fi siguri
că am luat cel puţin câte o bilă din fiecare culoare?
A B C D E
36 43 37 35 Alt răspuns
18. A 100-a zecimală a numărului a 6 7 este:
7 6
A B C D E
0 3 8 9 Alt răspuns
19.Restul împărţirii numărului 7014 561 la 280 este:
A B C D E
0 5 6 279 Alt răspuns:1
20.Suma ultimelor patru cifre ale numarului n 2 8672 2 41005 22010 este:
A B C D E
12 6 10 4 Alt răspuns:8

Subiectele au fost selectate/elaborate de prof. Marius Antonescu de la Şcoala Gimnazială


Coşeşti, jud. Argeş.
PROBLEME PENTRU DEPARTAJARE CLASA A V-A

Problemele propuse mai jos sunt punctate în modul următor: ( pe prima linie a tabelului sunt scrise punctajele care
se acordă în cazul în care este bifat răspunsul corect, iar pe a doua punctajele care se scad în cazul bifării greşite).
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5
1 punct 2 puncte 3 puncte 4 puncte 5 puncte
0,5 puncte 1 punct 1,5 puncte 2 puncte 3 puncte

Pentru fiecare dintre elevii, cu acelaşi punctaj , aflaţi în situaţia de a obţine premii se va calcula
punctajul de departajare. Punctajul de departajare va fi calculat pe baza punctajelor din tabelul de
mai sus. Din oficiu se acordă 8 puncte. Punctajul de departajare maxim este 23 puncte.

1. Rezultatul calculului 2015 20162015 2015 20162014 ... 2015 20162 2015 2016 2015 1 este:
A B C D E
2016 2016
20162015 2016 2 20162016 2016 1 Alt răspuns
2. Cel mai mare număr de elemente ce pot fi alese din mulţimea {1;2;3;...;2015} astfel încât suma
oricăror două elemente să nu fie divizibilă cu 3 este:
A B C D E
673 670 659 629 Alt răspuns
3. În câte moduri diferite putem plăti suma de 20 de euro, utilizând numai bancnote de 5 euro şi
monede de 2 euro şi 1 euro?
A B C D E
6 29 11 8 Alt răspuns
4. Un număr natural A are 2014 cifre şi este divizibil cu 9. Dacă S(A) este suma cifrelor sale,
atunci S(S(S(A))) este:
A B C D E
5 6 7 8 Alt răspuns:9
5. Restul împărţirii numărului N 1268999...99 la 47 este:
n cifre
A B C D E
35 28 36 46 Alt răspuns

Notă: Punctajul de departajare nu influenţează punctajul obţinut la cele 20 de probleme


ale concursului. Acest punctaj va fi folosit exclusiv pentru stabilirea premiilor în cazul
elevilor cu acelaşi punctaj.

Sponsorii Concursului judeţean de matematică MATHGAL sunt:

Casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociaţii din Bucureşti

SC Auchan România SA.


Grila de corectare
A B C D E
Clasa a V-a
1 C
2 D
3 B
4 A
5 C
6 E
7 B
8 D
9 A
10 E
11 A
12 D
13 B
14 D
15 D
16 A
17 B
18 C
19 E
20 E
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi Şcoala Gimnazială “Dan Barbilian” Galaţi

CONCURSUL JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ MATHGAL


CLASA A VI-A
28 MAI 2016

1. Câte numere aexistă, astfel încât c.m.m.d.c al numerelor 5 a 13 şi 3a 5 este a 1 ?


A B C D E
4 3 2 1 Alt răspuns
2. Dacă 4 8 12 ... abcd abcd 000 , atunci a b c d este:
A B C D E
7 31 24 36 Alt răspuns
3. Un calculator se scumpeşte cu p%, apoi se ieftineşte tot cu p%. După aceste modificări de
preţ, calculatorul este cu 9% mai ieftin faţă de preţul iniţial. Valoarea lui p este:
A B C D E
25 20 30 17 Alt răspuns
4. Restul împărţirii numărului a 62009 6 la numărul b 35 este:
A B C D E
12 24 34 1 Alt răspuns:0
2010 2009 2008
5. Câte numere naturale conţine mulţimea A ; ; ;... ?
2 3 4
A B C D E
2 3 4 5 Alt răspuns
6. Câte submulţimi de trei elemente, în care suma a două elemente este egală cu al treilea
element, conţine mulţimea 1; 2;3;....; 2013 ?
A B C D E
2013 10000 5000 15768 Alt răspuns:1012036
7. Cei n elevi ai unei şcoli, 750 n 820 , se află pe terenul de sport. Dacă elevii se încolonează
câte 13, atunci rămân 10 elevi neîncolonaţi; dacă elevii se încolonează câte 6, atunci rămân
neîncolonaţi 2 elevi. Produsul cifrelor numărului n este egal cu:
A B C D E
24 42 7 168 Alt răspuns
8. Considerăm triunghiul echilateral ABC şi triunghiul isoscel BCD cu m BDC 1000 , cu D
în exteriorul triunghiului ABC. Fie E AC astfel încât DE AC . Măsura unghiului ADE
este egală cu:
A B C D E
0 0 0 0
50 20 10 15 Alt răspuns
9. Fie punctele A0 , A1 , A2 ,..., An situate în această ordine pe o dreaptă d astfel încât A0 A1 1 cm,
A A 2 cm, A A 22 cm,…, A A 2n 1 cm. Dacă M este mijlocul segmentului A A şi N
1 2 2 3 n1 n 2 12
este mijlocul segmentului A4 A10 , atunci lungimea segmentului MN este:
A B C D E
519 cm 2049 cm 2046 cm 1530 cm Alt răspuns
10. Câte soluţii naturale nenule are ecuaţia 1 1 1 ?
x y 2015
A B C D E
5 12 27 30 Alt răspuns
11.Ordinea crescătoare a numerelor x 1, 2 ; y 1; z 3 ;t 6 este:
4 5
A B C D E
x<y<z<
z<y<t<x t<z<x<y t y<z<x<t Alt răspuns
0 ' '' 0 '
15 2315 este:
''

12. Rezultatul calculului 23 4550


39
A 59
B
39 9 5
C 39 19 5
D 38 9 5
E
Alt răspuns

0 ' '' 0 ' '' 0 ' '' 0' ''

13. Fie A,B,C,D puncte coliniare în această ordine astfel încât 3AB=4CD şi 4AC=5BD. Atunci
AD:BC este:
A B C D E
4 6 8 10 Alt răspuns
n2 3
14. Suma elementelor mulţimii A n este egală cu:
n 3
A B C D E
12 13 14 15 Alt răspuns
15. Rezultatul calculului 0,(3)+0,(13)+0,(86) este:
A B C D E
1 1,(3) 1,2 1,23 Alt răspuns
0 '
16. Se consideră un unghi AOB cu măsura de 110 15 şi semidreapta [OC în interiorul său, astfel
încât m AOB 3 m AOC , iar semidreapta (OD este opusă semidreptei (OC. Măsura
unghiului BOD este egală cu:
A B C D E
0 ' 0 0 0
53 30 73 106 112 Alt răspuns
17. Când baza unui triunghi creşte cu 10% şi înălţimea descreşte cu 10%, atunci aria sa:
A B C D E
creşte cu 1% creşte cu 0,5% descreşte cu 1% descreşte cu 2% Alt răspuns
18. Un triunghi dreptunghic are lungimile catetelor invers proporţionale cu 4 şi 6, iar aria
triunghiului este egală cu 108 cm2 . Suma lungimilor catetelor este:
A B C D E
42 cm 35 cm 34 cm 36 dm Alt răspuns:30 cm
19. Câte triunghiuri isoscele (nedegenerate) cu perimetrul 100 pot fi formate ştiind că
lungimile laturilor sunt numere naturale?
A B C D E
25 24 49 50 Alt răspuns
20.Pentru ca o bicicletă să se deplaseze 50 de cm înainte, roţile fac o rotaţie de 900 . Dacă roţile
fac o rotaţie de 2250 , cât se va deplasa bicicleta?
A B C D E
100 cm 200 cm 150 cm 125 cm Alt răspuns

Subiectele au fost selectate/elaborate de prof. Bogdan Antohe de la Colegiul Naţional


“Mihail Kogălniceanu” Galaţi.
PROBLEME PENTRU DEPARTAJARE CLASA A VI-A

Problemele propuse mai jos sunt punctate în modul următor: ( pe prima linie a tabelului sunt scrise punctajele care
se acordă în cazul în care este bifat răspunsul corect, iar pe a doua punctajele care se scad în cazul bifării greşite).
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5
1 punct 2 puncte 3 puncte 4 puncte 5 puncte
0,5 puncte 1 punct 1,5 puncte 2 puncte 3 puncte

Pentru fiecare dintre elevii, cu acelaşi punctaj , aflaţi în situaţia de a obţine premii se va calcula
punctajul de departajare. Punctajul de departajare va fi calculat pe baza punctajelor din tabelul de
mai sus. Din oficiu se acordă 8 puncte. Punctajul de departajare maxim este 23 puncte.

1. Câte numere de forma abbac sunt divizibile cu 440?


A B C D E
14 20 22 26 Alt răspuns
2. Numerele naturale x,y,z verifică relaţiile: x+3y+5z=200 şi x+4y+7z=225. Valoarea sumei
x+y+z este:
A B C D E
100 215 175 125 Alt răspuns:150
3. Fie numărul A=1234...200820092010. Câte pătrate perfecte se pot obţine schimbând ordinea
cifrelor numărului A?
A B C D E
1 2010 1004 503 Alt răspuns:0
4. Măsurile unghiurilor formate în jurul unui punct O sunt exprimate (în grade) prin puteri ale
numărului 5. Care este numărul minim de unghiuri în condiţiile date?
A B C D E
7 6 4 8 Alt răspuns
5. În triunghiul ABC, M este mijlocul laturii BC, iar m ACB 150 . Dacă m AMB 450 , atunci
m BAC este:
A B C D E
0 0 0 0
90 105 135 115 Alt răspuns

Notă: Punctajul de departajare nu influenţează punctajul obţinut la cele 20 de probleme


ale concursului. Acest punctaj va fi folosit exclusiv pentru stabilirea premiilor în cazul
elevilor cu acelaşi punctaj.

Sponsorii Concursului judeţean de matematică MATHGAL sunt:

Casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociaţii din Bucureşti

SC Auchan România SA.


Grila de corectare
A B C D E
Clasa a VI-a
1 C
2 B
3 C
4 E
5 D
6 E
7 D
8 C
9 D
10 C
11 A
12 B
13 C
14 B
15 B
16 E
17 C
18 E
19 B
20 D
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi Şcoala Gimnazială “Dan Barbilian” Galaţi

CONCURSUL JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ MATHGAL


CLASA A VII-A
28 MAI 2016

1.Dacă a 1 a 2 2a b 213 , a, b , b număr prim, atunci a+b este egal cu:

A B C D E
7 8 19 12 Alt răspuns
2. Pentru câte numere naturale n, numărul 40 4 n 3 este natural?
A B C D E
2 4 6 10 Alt răspuns
3. Dacă numărul n 200 xyz5 este pătrat perfect, atunci numărul n are produsul cifrelor:
A B C D E
20 100 57 34 Alt răspuns
4. Fie numărul a 10004 2 10012 4003. Câte cifre de 9 conţine în scrierea sa numărul a ?
A B C D E
3 5 7 6 Alt răspuns
5. Rezultatul calculului 11 6 2 7 4 3 3 2 24 2 3 este:
A B C D E
1 2 3 7 Alt răspuns
a b a a 2000
6. Dacă b 2000, a ,b, atunci 2000 este:
2 200 b
A B C D E
2000 2101 2011 2010 Alt răspuns
7. Dacă x 1 şi verifică relaţia x 1 x 1 , atunci x 1 este:
x x x
A B C D E
1 2016 2 3 Alt răspuns
8. Dacă 2 x 1 2 y 4 3 z 9 x y z , atunci z x y este:
A B C D E
2 8 36 18 Alt răspuns
a2 7b2
9. Dacă a b 2 2 1 , atunci valoarea raportului r a2 b2 este:
A B C D E
2 2 2 5 2 3 2 Alt răspuns
10. Câte soluţii are ecuaţia: n! 3 2n 6n 2 , n *
? Obs: n ! 1 2 3 ... n
A B C D E
1 7 o infinitate 0 Alt răspuns
11. Fie ABC , cu AB AC şi m BAC 200 . Fie D AB , astfel încât AD BC .
Atunci m BDC este:
A B C D E
0 0 0 0
20 30 60 55 Alt răspuns
0
12. În triunghiul ABC , m A 90 , avem: AC=2 cm, E- mijlocul lui [BC], F-mijlocul lui
[AB] şi AE CF . Aria triunghiului ABC este:
A B C D E
2 2 2 2
2 3 cm 2 2 cm 2 6 cm 4 2 cm Alt răspuns
13. Fie pătratul ABCD şi punctele N (AB), M (AC) astfel încât AN=NB şi MN=MB. Atunci
AM:MC este egal cu:
A B C D E
1 2 4 5 Alt răspuns:3
14. Fie ABCD un paralelogram în care AD BD , AD=6 cm, M mijlocul lui (CD), N mijlocul lui
(AB), AM BD E , CN BD F . Dacă EF=6 cm, atunci aria paralelogramului ABCD
este:
A B C D E
2 2 2 2
105 cm 108 cm 102 cm 106 cm Alt răspuns
15. Numerele naturale pare consecutive sunt grupate astfel: {2}; {4;6}; {8;10;12};
{14;16;18;20}. Suma numerelor din a n-a grupă este egală cu:
A B C D E
3
n2 2n n3 n n Alt răspuns
993 994 995
16. Câte numere naturale conţine mulţimea A ; ; ;... ?
2 3 4
A B C D E
3 5 7 9 Alt răspuns:1
17. Mulţimea A are 5 elemente numere naturale. Suma lor este egală cu 14. Produsul celor
5 numere din A este egal cu:
A B C D E
120 0 144 24 Alt răspuns
2 2 10 10
18. Fie x, y astfel încât x x şi y y . Atunci x x y y este egal cu:
A B C D E
2 64 128 576 Alt răspuns:0
19. Dacă lungimea liniei mijlocii a unui trapez este egală cu 10 cm, iar segmentul care
uneşte mijloacele diagonalelor este egal cu 6 cm, atunci baza mare a trapezului are
lungimea egală cu:
A B C D E
16 cm 15 cm 10 cm 12 cm Alt răspuns
2008
20. Câte cifre are numărul cifrelor numărului 2008 ?
A B C D E
5 6 7 8 Alt răspuns:4

Subiectele au fost selectate/elaborate de prof. Florin Antohe de la Şcoala Gimnazială Dan


Barbilian Galaţi.
PROBLEME PENTRU DEPARTAJARE CLASA A VII-A

Problemele propuse mai jos sunt punctate în modul următor: ( pe prima linie a tabelului sunt scrise punctajele care
se acordă în cazul în care este bifat răspunsul corect, iar pe a doua punctajele care se scad în cazul bifării greşite).
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5
1 punct 2 puncte 3 puncte 4 puncte 5 puncte
0,5 puncte 1 punct 1,5 puncte 2 puncte 3 puncte

Pentru fiecare dintre elevii, cu acelaşi punctaj , aflaţi în situaţia de a obţine premii se va calcula
punctajul de departajare. Punctajul de departajare va fi calculat pe baza punctajelor din tabelul de
mai sus. Din oficiu se acordă 8 puncte. Punctajul de departajare maxim este 23 puncte.

1. Câte numere de patru cifre au exact 64 de divizori?


A B C D E
3 4 5 2 Alt răspuns
2. Fie n un număr natural care are suma cifrelor 2013. Cea mai mică valoare pe care o poate lua
suma cifrelor numărului n+3 este:
A B C D E
2007 18 2016 1998 Alt răspuns:9
3.Fie mulţimea A={1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12}. Câte submulţimi cu trei elemente {a;b;c} are
mulţimea A ştiind că a+b=2c?
A B C D E
25 24 30 32 Alt răspuns
0
4. În triunghiul ABC punctul E BC astfel încât m(∢BAE) = 45 . Fie P AE astfel încât m(∢ABP) =
0 0
2a, m(∢PBC) = 30 , m(∢ACP) = a şi m(∢PCB) = 30 + a. Atunci ABC este:
A B C D E
isoscel dreptunghic obtuzunghic echilateral Alt răspuns
0
5. Fie punctul D interior triunghiului ABC cu AB=AC şi m(∢A) =100 , astfel încât m(∢DBC)
0 0
=30 şi m(∢DCB) =20 . Atunci m(∢BAD) este egală cu:
A B C D E
0 0 0 0
20 100 50 30 Alt răspuns

Notă: Punctajul de departajare nu influenţează punctajul obţinut la cele 20 de probleme


ale concursului. Acest punctaj va fi folosit exclusiv pentru stabilirea premiilor în cazul
elevilor cu acelaşi punctaj.

Sponsorii Concursului judeţean de matematică MATHGAL sunt:

Casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociaţii din Bucureşti

SC Auchan România SA.


Grila de corectare
A B C D E
Clasa a VII-a
1 B
2 B
3 A
4 D
5 C
6 C
7 D
8 B
9 D
10 A
11 B
12 B
13 E
14 B
15 D
16 E
17 B
18 E
19 A
20 E
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi Şcoala Gimnazială “Dan Barbilian” Galaţi

CONCURSUL JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ MATHGAL


CLASA A VIII-A
28 MAI 2016

1.Fie funcţia f :, f x 2x 1. Atunci f 0 f 1 ... f 2016 este:


A B C D E
2016 2017 1003 576 Alt răspuns
2.În pătratul ABCD, M şi N sunt mijloacele laturilor BC şi AB. Măsura unghiului dintre CN şi
DM este egală cu:
A B C D E
0 0 0 0
90 45 35 60 Alt răspuns

3. Rezultatul calculului: 1 2010 1 2011 1 2012 1 2013 2015 este:


A B C D E
2015 2010 2013 2012 Alt răspuns:2011
4. Fie punctele A 0; 3 ; B 1;0 ; T 0; 3 . Distanţa de la T la AB este mai mică decât:
A B C D E
2 0,5 0,75 0,25 Nicio variantă
5. Dacă 3x 2 y 2 6 3x 2 2 y 11 0 , atunci x 2 y2 este:
A B C D E
3 4 5 12 Alt răspuns
6. Fie ABCDEFA ' B ' C 'D ' E 'F ' o prismă hexagonală regulată. Atunci m ABB ' , CDD' este:

A B C D E
0 0 0 0
60 90 30 45 Alt răspuns
7. Bursa lunară a unui elev este mai mică decât 450 lei cu tot atâţia lei cât ar primi peste
450 lei, daca i s-ar dubla suma. Suma cifrelor numărului care reprezintă bursa elevului
este:
A B C D E
13 2 7 3 Alt răspuns
8. Aria suprafeţei mărginite de graficele funcţiilor f :, f x 3x 5, g :,
g x3x 10 , h :, h x 1 este:
A B C D E
1 2,5 1,25 0,75 Alt răspuns
9.Dacă SABC este o piramidă triunghiulară regulată cu înălţimea SO=8 cm, iar AB=12 3 cm,
atunci d C ; SAB este:
A B C D E
14,4 cm 12,5 cm 15 cm 15,5 cm Alt răspuns
10. Cosinusul unghiului format de două feţe laterale ale unui tetraedru regulat este:
A B C D E
0,4 0,(3) 0,5 0,25 Alt răspuns
11. Se dă numărul a 3 2 2 6 4 2 . Dacă a 10n , atunci n are valoarea:
A B C D E
1 −1 2 −2 Alt răspuns:0
12. Cardinalul mulţimii A n | 2; 2nconţine un singur element este:

A B C D E
1 2 7 n Alt răspuns:4
13. Fie funcţia f :, f x ax a 4; a 1.Dacă media aritmetică a numerelor f 2 şi
f 7 este egală cu media geometrică a lor, atunci f x este:
A B C D E
x−4 x+a −4 x−a Alt răspuns
14. Fie VABCD o piramidă patrulateră regulată, cu AB=10 m şi VA=15 m. O insectă merge în
linie dreaptă, de la B la un punct M situat pe muchia (CV) şi apoi, tot în linie dreaptă, de la
M la D. Întregul drum parcurs de insectă are lungimea de 20 m. Atunci lungimea
segmentului CM este:
A B C D E
20 m 3m 12 m 6,(6) m Alt răspuns
15.Fie numărul a 1 1 . Atunci opusul numărului a aparţine intervalului:
5 2 5 2
A B C D E
5; 4 2; 1 1;2 6; 5 Nicio variantă
16. În prisma regulată MATHGL avem MA MH 2 . Atunci m HT , AL este:
A B C D E
0 0 0 0
90 30 60 45 Alt răspuns
0
17. Fie ABC , m A 90 şi DA ABC . Dacă AB AC AD 6 m şi AM BCD ,
atunci DM este:
A B C D E
20 m 20 dm 2000 cm 10000 mm Alt răspuns
18. Un con circular drept are generatoarea de 10 cm şi raza bazei de 2 cm. Măsura
unghiului desfăşurării suprafeţei laterale a conului este egală cu:
A B C D E
0 0 0 0
100 144 75 60 Alt răspuns: 720
19. Forma cea mai simplă a expresiei E x x 1 1 7x 27 6 x 7 , x \ 5;3 este:
x 3 x 5 x 5
A B C D E
2
2x 1 3x 5 −1 Alt răspuns
20. Dacă x2 2 3x 3 x2 4 3x 12 are valoare constantă, atunci:
A B C D E
x x Alt răspuns
x 2 3; 3 x 3;2 3

Subiectele au fost selectate/elaborate de prof. Mihaela Molodeţ.


PROBLEME PENTRU DEPARTAJARE CLASA A VIII-A

Problemele propuse mai jos sunt punctate în modul următor: ( pe prima linie a tabelului sunt scrise punctajele care
se acordă în cazul în care este bifat răspunsul corect, iar pe a doua punctajele care se scad în cazul bifării greşite).
Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5
1 punct 2 puncte 3 puncte 4 puncte 5 puncte
0,5 puncte 1 punct 1,5 puncte 2 puncte 3 puncte

Pentru fiecare dintre elevii, cu acelaşi punctaj , aflaţi în situaţia de a obţine premii se va calcula
punctajul de departajare. Punctajul de departajare va fi calculat pe baza punctajelor din tabelul de
mai sus. Din oficiu se acordă 8 puncte. Punctajul de departajare maxim este 23 puncte.

1. Produsul numerelor reale x,y,z, care verifică simultan relaţiile x y z 4 şi


2
2xy 2x z 9 este egal cu:
A B C D E
−72 −36 −24 −12 Alt răspuns
2. Dacă înălţimea unui tetraedru regulat este de 4 6 cm, atunci volumul său este:
A B C D E
3 3 3
221 3 cm 180 3 cm 144 2 cm 200 2 cm3 Alt răspuns
3. Fie ABCDA ' B ' C ' D ' un cub. Valoarea tgD ' DB , A ' DB este:

A B C D E
1 3 2 1 Alt răspuns
4 3 2 2
4. Fie a, b, castfel încât : 4 a 2 b 2 c 2 2 2 a 4b 7 c 31 . Alegeţi răspunsul corect:
A B C D E
c<a<b b<a<c a=b=c b=c Nicio variantă
5. Dacă n 1 1 n 1 1 n 1 1 n , atunci numărul n are suma cifrelor egală cu:

A B C D E
10 12 13 15 Alt răspuns
Notă: Punctajul de departajare nu influenţează punctajul obţinut la cele 20 de probleme
ale concursului. Acest punctaj va fi folosit exclusiv pentru stabilirea premiilor în cazul
elevilor cu acelaşi punctaj.

Sponsorii Concursului judeţean de matematică MATHGAL sunt:

Casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociaţii din Bucureşti

SC Auchan România SA.


Grila de corectare
A B C D E
Clasa a VIII-a
1 B
2 A
3 E
4 A
5 C
6 A
7 D
8 D
9 A
10 B
11 E
12 E
13 C
14 D
15 A
16 A
17 B
18 E
19 D
20 D