Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială nr.

2, Modelu Data:
Nume elev:

Test de evaluare sumativă - cls. a IV-a

Disciplina: Religie
Profesor:Enciu Adrian
Competențe de evaluare: Elevul va fi capabil:
- să selecteze răspunsul corect dintr-o afirmaţie;
- să completeze spaţii lacunare cu informaţia corectă;
- să răspundă corect la întrebările puse.
Timp de lucru 35 minute.
I. Încercuiţi răspunsul corect.
1. Când Arhanghelul Gavriil a vestit-
o pe Fecioara Maria că va naşte pe 6. Pe 25 decembrie sărbătorim:
Mesia, aceasta locuia în: a) Naşterea Domnului
a) Nazaret b) Botezul Domnului
b) Ierusalim c) Înălţarea Domnului la cer
c) Betleem 7. Vestea cea bună a Naşterii
2. Împăratul care a dat poruncă să se Domnului este relatată în:
facă recensământul din vremea a) orice manual
Naşterii lui Hristos este: b) într-o simplă carte
a) Titus c) Sfânta Scriptură
b) Traian 8. Iisus Hristos Mântuitorul lumii
c) Octavian Augustus este:
3. Fecioara Maria şi bătrânul Iosif a) Fiul lui Dumnezeu
erau din neamul lui: b) Fiul lui Ioan Botezătorul
a) Iuda c) Fratele lui Iosif
b) David 9. Irod cel Mare a poruncit:
c) Levi a) uciderea pruncilor
4. Cei ce au aflat de la îngeri despre b) uciderea magilor
Naşterea Domnului au fost: c) uciderea lui Iosif
a) cei trei magi 10. Cei trei Crai care s-au închinat
b) oamenii lui Irod cel Mare pruncului Iisus Hristos au adus
c) păstorii de la stână daruri ca unui:
5. Magii au fost călăuziţi spre locul a) prieten
Naşterii Domnului de: b) Împărat, arhiereu și preot
a) steaua minunată ce apăruse pe c) frate.
cer
b) oamenii din Betleem 60 puncte
c) Irod cel Mare
II. Completaţi
A
1.
2.
3.
4.
5.
B

Orizontal:
1) Prin el Dumnezeu a dat poporului ales cele zece
porunci.
2) A fost aruncat în groapa cu lei.
3) A fost vândut de fraţii săi în Egipt.
4) Biblia.
5) Numele Sfântului Apostol Pavel înainte de chemarea
sa la Apostolat de Iisus Hristos.
Vertical A-B: a mântuit lumea.
30 puncte