Sunteți pe pagina 1din 2

METODE DE ÎNVĂŢARE ACTIVĂ- METODA CIORCHINELUI

Este o metodă grafică.


Este o metodă brainstorming nelineară care
stimulează găsirea conexiunilor dintre idei.
„Ciorchinele” poate fi utilizat atât în evocare
prin inventarierea cunostinţelor elevilor, cât si
în reflecţie.
Metoda poate fi folosită în:
 Activităţile de învăţare;
 Activităţile de fixare a cunoştinţelor;
 Evaluarea sumativă a unei unităţi de
învăţare ;
Metoda chiorchinelui dezvoltă la elevi:
 Capacităţile cognitive (identificare,
definire, interpretare, clasificare,
formulare) ;
 Capacităţi de evaluare şi autoevaluare;
 Abilităţi de muncă intelectuală;
 Atitudini şi valori;
ETAPE :
 1. Elevii sunt informaţi că vor utiliza metoda ciorchinelui;
 2. Individual fiecare elev începe a completa ciorchinele;
 3. Individual fiecare elev completează ciorchinele;
 4 Schimbul de idei cu colegul de bancă - Se stabileşte timpul de lucru.
 5. Se realizează un produs al grupei pe foi de flipchart;
 6. Produsele finale se afişează;
 7. Raportorul fiecărei grupe prezintă produsul.

Ciorchinele” este o tehnică flexibilă care poate fi utilizată atât individual, cât si ca activitate
de grup. Când se aplică individual, tema pusă în discuţie trebuie să fie familiară elevilor, întrucât ei
nu mai pot culege informaţii si afla idei de la colegi. În acest caz, utilizarea „ciorchinelui” poate
reprezenta o pauză în brainstorming-ul de grup, dând posibilitatea elevilor să gândească în mod
independent.
Folosită în grup, tehnica„ciorchinelui” dă posibilitatea elevilor să ia cunostinŃă de ideile altora,
de legăturile si asociaţiile dintre acestea.
Etapele pot fi precedate de brainstorming în grupuri mici sau în perechi.
Rezultatele grupurilor se comunică profesorului care le notează la tablă într-un „ciorchine” fără a le
comenta sau judeca.
În etapa finală a lecţiei, „ciorchinele” poate fi reorganizat, utilizându-se anumite concepte.

Bibliografie : Păcurari Olimpia,Stategii Didactice inovative,Editura Sigma,Bucureşti ,2003


Păub Ştefan, Didactica istoriei, Editura Corint, 2001
METODE DE ÎNVĂŢARE ACTIVĂ- METODA CIORCHINELUI

Exemplificare

RĂZBOAIELE MEDICE.

Maraton
Salamina
Termopile

Miltiade

Temistocle
Leonida

Darius I
492.î..Hr.
Xerxes
Xerxes 449 î.
480 î.Hr. hr.

Războaiele medice

Perşii Grecii

Spartanii