Sunteți pe pagina 1din 2

ADMITERE 2018

la COLEGIUL TEHNIC „LAZĂR EDELEANU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

VĂ AŞTEPTĂM SĂ NE FIŢI ELEVI, SĂ VĂ FIM PROFESORI!

„Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte cultivând destoinicirile


intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa“ , spunea Ioan Slavici. Pornind de
de la acest citat, putem spune că în educație caliatatea înseamnă asigurarea, pentru fiecare
educabil, a condițiilor pentru cea mai bună, completă și utilă dezvoltare.
Școala de astăzi este un spațiu al confruntărilor și al conflictelor. O asemenea realitate
obiectivă impune un mod de abordare total diferită de metodele și practicile utilizate până
deunezi de cadrele didactice. Noile demersuri educaţionale redimensionează atât statutul cât şi
sarcinile cadrelor didactice, care trebuie să devină manageri de educaţie. Rezultatul actului lor
creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă.
Prin prisma celor prezentate mai sus Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu” oferă
absolvenților de gimnaziu posibilitatea de a alege între specializări teoretice - reale: științele
naturii și matematică-informatică, dar și din calificările ce țin de filiera tehnologică, în domenii
precum chimie industrială, industrie alimentară, mecanică, protecția mediului. Oferta
Colegiului vine în întâmpinarea celor care doresc o specializare într-o anume profesie. Astfel,
prin învățământul dual și cel profesional cu durata de 3 ani, cei care aleg să ne fie elevi vor
beneficia atât de o formare teoretică, dar și de una practică, de formare a unor competențe
specifice necesare integrării pe piața muncii din România. În plus, cei care optează pentru
învățământul profesional și tehnic de trei ani beneficiază, conform legii, de o bursă profesională
de 200 de lei lunar. În cadrul învăţământului DUAL, pe lângă „Bursa profesională“, în
valoare de 200 de lei/lună, elevii vor primi și o bursă din partea agentului economic în valoare de
200 lei/lună și transportul asigurat. De asemenea, pot primi în cadrul colegiului tehnic gratuitate
în cămin și cantină, acestea fiind subvenționate de către Primăria Ploiești.
Domeniu de Finalitate/
Nivel Număr de locuri
pregătire de bază Calificare profesională
Nivel 3 Operator fabricarea și 25 de locuri –
Învăţământ Chimie industrială
prelucrarea polimerilor *** învățământ dual
profesional DUAL
și Învăţământ 27 de locuri –
profesional cu învățământ dual
Mecanic utilaje și instalații
durata de 3 ani, Mecanic 28 de locuri
în industrie***
organizat după -învățământ
clasa a VIII-a profesional
Elevii care aleg să studieze mecanică pentru a
deveni mecanici utilaje și instalații în industrie vor putea
repara o gamă largă de mașini, utilaje și instalații, să întrețină
și să repare instalații hidraulice și pneumatice, să asambleze
instalații pentru conducerea și circulația fluidelor, să învețe
cum să facă întreținerea mașinilor și utilajelor, să conducă
utilajele de ridicat și transportat mașini și pot lucra în
domeniul mecanic, fie într-n atelier propriu, fie în cadrul unei companii
specializate. De altfel, pe durata studiilor, colegiul asigură practică de
specialitate la una dintre firmele partenere.
Elevii care vor studia pentru a deveni operatori fabricarea și
prelucrarea polimerilor vor învăța cum se fabrică pachetele de
ambalare, sacii, foliile, sacoșile, pungile, de fapt fabricarea articolelor de
ambalaj din material plastic în cadrul firmei partenere.
Însă cel mai important este ca elevii să fie îndrumaţi corect încă
din şcoala generală în funcţie de posibilităţi spre licee sau şcoli profesionale, astfel, fiecare va
reuşi să îşi găsească o meserie care să i se potrivească şi care să fie în acelaşi timp căutată şi care
să îi ofere stabilitate.

Prof. ing. Elena Coarfă