Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar


Examenul de bacalaureat 2008
Proba E, F
Proba scrisă la Geografie
Geografie Generală

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 020

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate cu numere de la 1 la


10 state şi cu numere de la 11 la 25 oraşe cu peste 1 milion de locuitori.
A. Precizaţi:
1. o resursă de subsol exploatată în statul pe teritoriul căruia este situat oraşul marcat, pe hartă,
cu numărul 24;
2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 15 şi 20;
3. numele oraşului-capitală al statului marcat, pe hartă, cu numărul 8.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsul corect, care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 21 este situat pe ţărmul Mării ….
2. Statul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte ….
3. Stat insular situat în emisfera sudică este statul marcat, pe hartă, cu numărul ….
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 22 este situat în statul:
a. Africa de Sud b. Angola c. Camerun d. Yemen 2 puncte
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte:
a. Ankara b. Beijing c. Singapore d. Tokyo 2 puncte
3. Stat riveran la Marea Caspică este statul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 3 c. 4 d. 7 2 puncte
4. Statul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte:
a. Federaţia Rusă b. Gruzia c. Kazahstan d. Mongolia 2 puncte
5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 23 este situat în insula:
a. Cuba b. Kalimantan c. Sri Lanka d. Taiwan 2 puncte

Probă scrisă la Geografie generala Subiectul II


1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
D. Precizaţi trei deosebiri geodemografice existente între statele marcate, pe hartă, cu numerele
1 şi 7.
Nota 1: Cele trei deosebiri se pot referi la numărul de locuitori, densitatea populaţiei, mişcarea
naturală a populaţiei, mişcarea migratorie a populaţiei.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte
E. Prezentaţi două cauze care determină gradul ridicat de urbanizare al arealului în care este situat
oraşul marcat pe hartă cu numărul 19.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie generala Subiectul II


2