Sunteți pe pagina 1din 5

(FUNDATIA ECOLOGICA GREEN)

SCOALA POSTLICEALA F.E.G.


Iasi, Str Cuza Voda, Nr 1
Tel : 0232 267805
Fax : 0232 217364
Web : www.feg.ro
Email : fundatia_feg@yahoo.com

FISA DE INSTRUIRE SI EVALUARE


INVATAMANT CLINIC-AMG I

Modulul 2: Comunicare profesională Modulul 15: Semiologie medicală


Modulul 10: Mediu si sănătate Modulul 16: Tehnici de nursing si investigatii
Modulul 11: Educatie pentru sănătate Modulul 17: Protectia si securitatea în muncă
Modulul 13: Bazele stiintei nursing-ului Modulul 18: Administrarea medicamentelor
Modulul 14: Fiinta umană si nursing-ul

Numele /prenumele cursantului _______________________________________grupa _________

AN SCOLAR 2017/2018 nr ore - invatamant clinic: 450 ore


COMPETENTE SI OBIECTIVE
M COMPETENTE OBIECTIVE

M -elaboreaza strategii pentru o comunicare -sa identifice sursele de informatii specific profesiei
-aplica tehnici de comunicare orala -sa selecteze modele de comunicare adecvate cu
2 -realizeasa si prezinta un raport forma pacientul,echipa de ingrijire
-sa realizeze o comunicare eficienta
-sa realizeze un raport formal,adecvat scopului propus
M . Analizează notiunile de ecologie si igienă in sa enumere masurile de igiena aplicate in spital
1 interrelatie cu sănătatea -sa stabileasca elementele interrelatiei factori de mediu-
0 2. Specifică notiunile de igienă a copilului si organism
adolescentului -sa aplice masuri de protectie si profilaxie
3. Interpretează elementele de profilaxie si
protectie
M 1. Defineste educatia pentru sănătate. -sa identifice la psacient caracteristicile stilului de viata
2. Identifică factorii care pot altera stilul de viată propriu
1 sănătos. -sa identifice sis a ierarhizeze problemele de sanatate ale
1 3. Planifică actiuni de educatie pentru sănătate. pacientului
4. Implementează programe de educatie pentru -sa elaboreze un program de sanatate la un pacient internat
sănătate. -sa formulize scopul si obiectivele educatiei pentru sanatate
5. Evaluează rezultatele actiunilor de educatie -sa intocmeasca documentatia programului de educatie
pentru sănătate. pentru sanatate
-sa monitorizeze derularea programului de educatie pentru
sanatate
-sa evalueze rezultatele implementarii programului de
sanatate
M 1.Analizeaza functiile si rolul asistentului -sa explice statutul asistentului medical in cadrul echipei de
1 medical si statutul sau in cadrul echipei ingrijire
3 medicale -sa redea competentele profesionale ale asistentului medical
2.Sintetizeaza competentele -sa descrie calitatile si abilitatile
profesionale,calitatile si abilitatile personale -sa relateze o situatie din care sa reiese calitatile si
specifice asistentului medical abilitatile asistentului medical
M 1.Analizează nevoile fundamentale specifice finiei -sa identifice nevoile fundamentale si sursele de dificultate
1 umane. -efectuarea culegerii datelor
4 2. Identifică problemele de dependentă. -sa identifice probleme de dependenta si manifestari de
3. Rezumă supravegherea si interventiile dependent
specifice problemelor de dependentă. -sa formuleze diagnostice de nursing
4. Identifică etapele procesului de ingrijire -sa stabileasca obiectie si sa ierarhizarea prioritatilor de
(nursing). ingrijire
5. Aplică procesul de ingrijire (nursing). -stabilirea interventiilor proprii si delegate
6. Stabileste gradul de autonomie/dependentă a -aprecierea rezultatelor obtinute,raportate la obiectivele
pacientului stabilite
-restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultate
nefavorabil
M 1. Efectuează anamneza utilizand termenii -sa defineasca semen si simptome prin care se manifesta
1 medicali adecvati. boala
5 2. Identifică si numeste modificările observate la -sa descrie componentele anamnezei
inspectia 2eneral
-sa descrie metodele fizice de examen clinic
3. Analizează manifestările cauzate de diferite
afectiuni -sa clasifice principalele simptome pe aparate si sisteme
M 1.Caracterizează tehnicile de nursing si -sa identifice tehnicile si investigatiile
1 investigatiile. -sa descrie etapele de executie in conformitate cu fisele
6 2. Asigură echipamentele si materialele tehnice si protocoalele standard
necesare.
- sa aleaga echipamente si material in functie de tehnica
3. Pregăteste pacientul pentru tehnici si
investigatii. -sa respecte norme de protectie si securitate in munca
4. Aplică tehnicile de nursing si investigatiile. -sa pregateasca psihic si fizic pacientul
5. Evaluează starea pacientului după efectuarea -sa stabileasca prioritati de desfasurare a tehnicilor
tehnici investigatiei. -sa execute tehnica respectant etapele si timpii de executie
-sa aplice sis a respecte normele de asepsie si antisepsie
-sa masoare eficacitatea tehnicii sau investigatiei in raport
cu rezultatul dorit
-sa aprecieze gradul de confort si satisfactie a pacientului
M 1. Asigura securitatea in munca -sa respecte norme de protective si securitate in munca
1 2. Evalueaza propria sanatate -sa analizeze riscul la locul de munbca
7 3. Aplica politica unitatii de prevenire a -sa-si monitorizeze propria sanatate si disfunctionalitatile in
infectiilor intraspitalicesti adaptare
-sa aplice masurile de protective personala si a celorlalti
-sa respecte conditiile de baza ale prevenirii infectiilor
intraspitalicesti
-sa aplice metodele de prevenire a infectiilor intraspitalicesti
M 1. Identifica medicamentele prescrise. -verificarea sub aspect calitativ a medicamentului ce
1 2. Pregateste materialele si medicamentele in urmeaza a fi afministrat
8 vederea administrarii. -confruntarea medicamentului cu prescriptia
: 3. Pregateste bolnavul. -alegerea materialelor in functie de calea de administrare
4. Administreaza medicamentele. - respectarea asepsiei si antisepsiei
5. Urmareste evolutia bolnavului dupa -informarea pacientului cu privire la necesitatea
administrare administrarii medicamentului
-descrierea reactiilor imediate induse de medicament
-stimularea cooperarii pacientului in vederea administrarii
-testarea sensibilitatii la medicamente
-respectarea orarului si dozei indicate de medic
-respectarea cailor de administrare prescrise
-evitarea incompatibilitatii medicamentelor
-supravegherea starii bolnavului dupa administrare
- observarea instalarii efectului therapeutic al
medicamentului
-identificarea reactiilor adverse
-informarea pacientului despre restrictiile impuse de unele
medicamente

RESPONSABILITATILE CURSANTULUI IN STAGIUL PRACTIC

 să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile indicate de tutore.


 sa respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică.
 sa respecte normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la
reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică.
 sa respecte circuitele functionale
 sa foloseasca echipamentul de protectie
 să respecte confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor la care are acces în timpul desfăşurării
activităţii practice
 abilitatea de a se integra si de a coopera cu echipa multidisciplinară;
 sa respecte drepturile,valorile si credintele persoanei ingrijite
 sa cunoasca si sa respecte codul de etica si deontologie profesionala
 sa cunoasca obiectivele de stagiu si sa solicite ajutor pentru realizarea lor
 sa stabileasca relatii profesionale cu pacientii in vederea realizarii obiectivelor de stagiu
practice
 sa se integreze in echipa de ingrijire si sa-si indeplineasca rolul conform statutului sau
 sa respecte protocoalele tehnicilor de ingrijire si investigatiilor
 sa aplice tehnici de ingrijire ,conform nivelului sau de pregatire
 sa cunoasca si sa completeze documentele specific
 sa respecte criteriile de evaluare ale unei interventii: confort, securitate, eficacitate,
economicitate
 sa efectueze interventiile de nursing conform algoritmului-planificare
pregatire,executie,reorganizare,notare in documente
 sa ingrijeasca numarul stabilit de pacienti,la fiecare modul parcurs
 sa aplice demersul stiintific al ingrijirilor(procesul de nursing
 sa efectueze plan de nursing la 1-2 bolnavi
 sa inteleaga fenomenele patologice corespunzatoare tipului de afectiuni ce se trateaza in
unitatea de stagiu si sa aplice protocoale de ingrijiri adaptate
 sa-si evalueze corect nivelul achizitiilor din perioada invatamantului clinic efectuat
 prezenţa la practică este obligatorie; in caz de boală sau alte cauze obiective, practica se
recuperează, completandu-se durata, fără a perturba procesul de pregătire teoretică
 sa intocmeasca portofoliul de stagiu si sa-l predea supervizorului de practica la evaluarea
finala a stagiului
 sa nu pretinda/primeasca foloase necuvenite(bani,cadouri) de la pacienti
 După încheierea stagiului de practică, cursantul va prezenta caietul de practică in care va
include urmatoarele informatii::
-denumirea modulului de pregătire;
-competenţe exersate;
-activităţi zilnice desfăşurate pe perioada stagiului de practică;
-observaţii personale privitoare la activitatea depusa

Imi asum raspunderea respectarii celor de mai sus


Semnatura cursantului

Modul 16 - Tehnici de nursing si investigatii


Nr Denumirea tehnicii Realizat Observat Observatii
crt Singur Ajutat Supravegheat
1 Internarea /externarea bolnavului
2 Foaia de miscare zilnica a bolnavilor
3 Schimbarea lenjeriei de pat si corp la bolnavul imobilizat la pat
4 Schimbarea pozitiei bolnavului in pat
5 Toaleta bolnavului imobilizat
6 Mobilizarea bolnavului
7 Transportul bolnavului in interiorul spitalului
8 Calcularea ratiei alimentare
9 Intocmirea foii de masa
10 Alimentatia activa
11 Alimentatia pasiva a bolnavului
12 Alimentatia prin gastrostoma
13 Alimentatia parenterala
14 Alimentatia prin sonda nazo-gastrica
15 Masurarea si reprezentarea grafica a respiratiei
16 Masurarea si reprezentarea grafica a pulsului
17 Masurarea si reprezentarea grafica a TA
18 Masurarea si reprezentarea grafica a temperaturii
19 Masurarea si reprezentarea grafica diurezei
20 Observarea si notarea scaunului
21 Observarea si notarea varsaturilor
22 Observarea si notarea expectoratiei
23 Captarea dejectiilor la bolnavul imobilizat
24 Observarea faciesului,starii generale si a reactivitatii
25 Sondajul gastric/spalatura gastrica
26 Spalatura oculara
27 Spalatura auriculara
28 Sondaj vezical la femeie/barbat/spalatura vezicala
29 Spalatura vaginala

30 Efectuarea clismei,introducerea tubului de gaza

31 Efectuarea pansamentului

32 Bandajarea pe regiuni

33 Punctia venoasa

34 Punctia capilara

35 Recoltarea sangelui pentru analize hematologice,biochimice,serologice

36 Recoltarea sangelui pentru hemocultura

37 Recoltarea urinei pentru sumar urina,urocultura,24h,test Addis

38 Recoltarea materiilor fecale

39 Recoltarea exsudatului faringian

40 Recoltarea sputei,varsaturilor

41 Recoltarea secretiilor purulente