Sunteți pe pagina 1din 3

_____________________________________

(denumirea unităţii)

PERMIS
Întocmit în baza contractului individual de muncă
nr. _________ din “___” ___________ 20____

Numele _______________________________
Prenumele ____________________________

______________________________________
(funcţia, ocupaţia)

Data eliberării permisului _________ ___________________________


_____________________________________________(semnătura angajatorului)
“___” ________________ 20___ ___________ L.Ş.

_____________________________________
(denumirea unităţii)

PERMIS
Întocmit în baza contractului individual de muncă
nr. _________ din “___” ___________ 20____

Numele _______________________________
Prenumele ____________________________

______________________________________
(funcţia, ocupaţia)

Data eliberării permisului _________ ___________________________


_____________________________________________(semnătura angajatorului)
“___” ________________ 20___ ___________ L.Ş.

_____________________________________
(denumirea unităţii)

PERMIS
Întocmit în baza contractului individual de muncă
nr. _________ din “___” ___________ 20____

Numele _______________________________
Prenumele ____________________________

______________________________________
(funcţia, ocupaţia)

Data eliberării permisului _________ ___________________________


_____________________________________________(semnătura angajatorului)
“___” ________________ 20___ ___________ L.Ş.
_____________________________________
(denumirea unităţii)

PERMIS
Întocmit în baza contractului individual de muncă
nr. _________ din “___” ___________ 20____

Numele _______________________________
Prenumele ____________________________

______________________________________
(funcţia, ocupaţia)

Data eliberării permisului _________ ___________________________


_____________________________________________(semnătura angajatorului)
“___” ________________ 20___ ___________ L.Ş.

_____________________________________
(denumirea unităţii)

PERMIS
Întocmit în baza contractului individual de muncă
nr. _________ din “___” ___________ 20____

Numele _______________________________
Prenumele ____________________________

______________________________________
(funcţia, ocupaţia)

Data eliberării permisului _________ ___________________________


_____________________________________________(semnătura angajatorului)
“___” ________________ 20___ ___________ L.Ş.

_____________________________________
(denumirea unităţii)

PERMIS
Întocmit în baza contractului individual de muncă
nr. _________ din “___” ___________ 20____

Numele _______________________________
Prenumele ____________________________

______________________________________
(funcţia, ocupaţia)

Data eliberării permisului _________ ___________________________


_____________________________________________(semnătura angajatorului)
“___” ________________ 20___ ___________ L.Ş.