Sunteți pe pagina 1din 3

Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea

oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el


înaintea Tatălui Meu, Care este în
ceruri.Iar de cel ce se va lepăda de Mine
înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de
el înaintea Tatălui Meu, Care este în
ceruri. (Matei 10, 32-33)
Dacă mă întrebaţi ce e de făcut ca să ne
mântuim, vă voi răspunde: să cunoaşteţi
adevărul, şi adevărul vă va elibera de toate
relele. Hristos este adevărul şi
mărturisitorul adevărului ceresc cel veşnic.
Cunoaşteţi-l pe Hristos. Mărturisiţi-l pe
Hristos în viaţa voastră de familie şi
socială.
Sfântul Nicolae Velimirovici - Prin fereastra temniței -
pag.50, Cuvântul 15
“Dă-ți seama că trebuie să te arăți
oamenilor neîncetat. Dar prin
purtarea cea bună și prin fapte. Căci și
bolnavii află și cunosc pe doctorii
binefăcători și izbavitori, nu din vorbe,
ci din fapte.”
Sfântul Antonie cel Mare