Sunteți pe pagina 1din 4

Ordine dosare

1.Dosar teren + casa

 PAD
 Releveu
 Incadrare in zona
 Borderou
 Cerere de receptie si inscriere
 Cerere de informatii
 Declaratie proprietar
 PAD
 Releveu
 Incadrare in zona
 Coordonate
 Memoriu tehnic
 Titlu de proprietate
 Certificat de mostenitor (daca este cazul)
 Certificat de casatorie (daca este cazul)
 Certificat fiscal
 Cerere de atribuire in proprietate a terenului de la primarie
 Adeverinta Proiect S.A.
 Copii buletin

2. Arhiva
 Contract de prestari servicii
 Actele in ordine ca la pct. 1.
 Schite

3. Acte necesare CADASTRU si INTABULARE – general


 Copii legalizate – contract de vanzare – cumparare
- cerrificat de mostenitor
 Original – certificat fiscal
- certificat de edificare a constructiei
 Copii simple – act de proprietate
- intabulare, cadastru, buletine.
4. Dosar Proiect S.A. – doar pentru apartamente (se pun in folie)
 Cerere solicitare teren aferent pentru Proiect S.A.
 Releveu apartament
 Incadrare in zona
 Buletinul persoanei in numele careia se solicita documentatia

5. Atribuirea in proprietate a terenului – primarie


 Cerere primarie
 Releveu
 Incadrare in zona
 Contract de vanzare – cumparare sau un alt act de proprietate (copie legalizata)
 Certificat de mostenitor – daca e cazul (copie legalizata)
 Certificat fiscal (original)
 Copii acte de identitate

6. Dosar actualizare - arhiva


 Contract prestari servicii
 Contract vanzare – cumparare
 Incheiere
 Autorizatie de constructie
 Nota constatatoare (daca este cazul)
 Certificat fiscal
 Extras de carte funciara
 Schite
 Copii buletine

7. Diverse calcule
 Valoarea de impunere la constructii (doar terenuri) se ia din certificatul fiscal = 0.05%
din valoarea de impozitare a constructiei.
 Mostenire (doar la apartamente) se calculeaza dupa grila notarilor (se iau in calcul
doar mostenirile facute dupa anul 2010) = 0.15% din valoarea de impunere.

8. Model completare CP (literele se scriu cu caractere mari)

 Teren: Suprafata Teren Indiviza S = 17 MP (sau cat scrie in adeverinta de la Proiect


S.A.)
 Bloc: Bloc de locuinte P + 4 E; Nu detine certificat de performanta energetica, nu are
lift, construit in anul **** din caramida/BCA etc
 Apartament:Apartament x camere si dependinte: 1 BUCATARIE, 1 HOL, 1 BAIE, 1
2 DEBARALE, 1 BALCON. SUPRAFATA UTILA MASURATA S = x MP,
SUPRAFATA BALCON MASURATA S = x MP, SUPRAFATA TOTALA
MASURATA S = x MP, SUPRAFATA TEREN IN INDIVIZA = x MP, NU DETINE
CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA.

9. Dosar actualizare date cadastrale – inscriere relevee in cartea funciara:

 Releveu
 Incadrare in zona
 Borderou
 Cerere de receptie si inscriere
 Declaratie proprietar
 Releveu
 Incadrare in zona
 Memoriu tehnic
 Incheiere
 Extras de carte funciara
 Cadastru
 Buletine proprietari

10. Dosar plan de situatie:

 Plan de situatie
 Incadrare in zona
 Borderou
 Cerere de receptie si inscriere
 Plan de situatie
 Incadrare in zona
 Plan de situatie
 Incadrare in zona
 Coordonate
 Tabel "Calculul analitic al suprafetelor"
 Memoriu tehnic
 Incheiere
 Extras de carte funciara
 Certificat de urbanism
 Copie buletin

11. Dosar indreptare eroare materiala (cod 251 M)


 Pad
 Incadrare
 Borderou
 Cerere de receptie si inscriere
 Declaratie
 Pad
 Incadrare
 Memoriu
 Coordonate si carnet de teren
 Inventar de coordonate
 Extras carte funciara
 Incheiere (intabulare)
 Buletine proprietari

12. Dosar plan de situatie (cod 112) – se pun 2 seturi de pad-uri dupa tipizate

 Pad
 Incadrare
 Borderou
 Cerere de receptie si inscriere
 Pad
 Incadrare
 Pad
 Incadrare
 Memoriu
 Carnet de teren
 Inventar de coordinate
 Extras de carte funciara
 Incheiere (intabulare)
 Certificate de urbanism
 Buletine proprietari

!!! Notarea, litigiul, radierea se fac pe persoana fizica. Se ataseaza la dosar actul de
proprietate in original/ copie legalizata.