Sunteți pe pagina 1din 13

EROZIUNEA PRIN CURENTI

CONCENTRATI
1. Agenti, procese, forme de relief.
2. Clasificarea formatiunilor de eroziune in adancime.
3. Organismul torential.
4. Masuri de combatere a eroziunii in adancime.
1
Z. Prefac
Agentul care controleaza procesul de eroziune
torentiala-ravinatie este apa curgatoare concentrata in
suvoaie de-a lungul unor canale elementare de scurgere.
Forta prin care actioneaza acesta este forta
hidrodinamica, aceasta fiind amplificata de scurgerea
turbulenta caracteristica pentru ravene si torenti.
Procesele implicate sunt eroziunea lineara si laterala,
transportul si acumularea
2 Z. Prefac
Factorii favorizanti proceselor torentiale sunt in primul rand de
natura climatica, reprezentati prin ploi torentiale, ploi de lunga
durata si topirea brusca a zapezii.
Factori ce conditioneaza eroziunea torentiala mai sunt :
Versantii, prin lungime si inclinare ;
Roca si depozitele superficiale;
Factori de natura antropica precum : defrisarea, destelenirea,
practicarea agriculturii pe terenurile cu panta mare, aratul de-a lungul
versantului, construirea drumurilor de exploatare agro-forestiere de-a
lungul pantei.
Factor de franare a proceselor de eroziune, o actiune semnificativa
o are vegetatia, ce are rol in diminuarea vitezei de scurgere si
impiedica concentrarea apei in suvoaie.
3 Z. Prefac
Formele eroziunii concentrate
- rigole (h=0.2-0.5 metri);
- ogase (h=0.5-2 metri);
- ravene (h 2 metri) ;
4 Z. Prefac
Elementele morfologice ale unei ravene sunt :
- varful ravenei
- canalul de scurgere
- conul aluvial
Ravena este ,, forma de relief cu aspect de sant, care ia nastere pe
suprafete inclinate, formate din roci friabile, in urma scurgerii
torentiale. Convential, se considera ca ravena prezinta adancimi de la
2-3 m pana la cateva zeci de metri. Cei mai multi dintre specialisti
definesc ravena ca pe o forma de eroziune torentiala, mai avansata
decat ogasul, caracterizata printr-un talveg in care apar mici trepte,
repezisuri sau marmite. In interiorul sau eroziunea conforma este
inlocuita, in mare masura, de cea regresiva.
5 Z. Prefac
Dupa criteriul morfometric, formele rezultate prin eroziune in adancime se
pot clasifica astfel:
dupa adancime:
rigole (h=.02-0.5 metri);
ogase (h=0.5-2 metri);
ravene (h 2 metri) :
putin adanci (h=2-5 metri);
adanci (5-10 metri);
foarte adanci (h 10 metri);
dupa suprafata de receptie (dupa M. Motoc, 1975):
ravena mica: h=3 metri; s=25 ha.;
ravena medie: h=3-5 metri; s=25-75 ha.;
ravena adanca: h=5 metri; s 75 ha.;
dupa lungime (I. Baloiu, 1980):
ravene scurte (l 300 metri);
ravene lungi (l = 300-1000 metri);
ravene foarte lungi (l 1000 metri);
dupa forma sectiunii transversale se deosebesc doua categorii:
ravene in forma de U;
ravene in forma de V.
6 Z. Prefac
Sistem de rigole, Rapa Rosie Sistem de rigole, Rapa Rosie
Ravene, Podisul Moldovei
7 Z. Prefac
Varful ravenelor, Podisul Modovei
8 Z. Prefac
Torentul reprezinta un prim stadiu de organizare intr-un sistem unitar a
retelei hidrografice. Intr-un bazin torential exista mai multe sisteme de
ravene ce se concentreaza catre canalul de scurgere, formand la partea
superioara bazinul de receptie al torentului
Diferentierea dintre ravena si torent
torentii sectioneaza roci dure, pe cand ravenele sectioneaza depozite
necoezive;
torentii prezinta un bazin hidrografic bine delimitat, transporta mari
cantitati de material pe care le depun intr-un con si prezinta o panta foarte
abrupta in profil longitudinal
9 Z. Prefac
10 Z. Prefac
Potentialul morfodinamic al unui bazin torential poate fi definit prin :
- parametrii morfohidrografici ai bazinului torential;
- parametrii hidrodinamici ai scurgerii ;
- parametrii morfodinamici ai versantilor si ai canalelor de
scurgere din interiorul bazinului.
Dintre parametrii morfohidrografici fac parte :
- suprafata bazinului torential ;
- forma bazinului torential ;
- panta talvegului ;
- panta medie a versantilor din interiorul bazinului torential ;
lungimea medie a versantilor din interiorul bazinului torential
11 Z. Prefac
Dintre elementele hidrodinamice, se iau in calcul:
- debitul lichid;
- debitul solid;
- viteza de scurgere.
Parametrii morfodinamici rezulta din calcularea coeficientilor de
participare a factorilor si proceselor morfodinamice din interiorul
bazinelor torentiale :
- coeficientul de participare a diferitelor categorii de roci
- coeficientul de participare a diferitelor categorii de procese
unde :
s suprafata ocupata de fiecare parametru luat in considerare;
F suprafata
C
p
(%) = s/F * 100
12 Z. Prefac
Masuri de prevenire si combatere a proceselor de eroziune in adancime
1. micsorarea volumului de apa scurs pe versanti catre varful ravenei sau catre
obarsia bazinului torential
2. diminuarea concentrarii scurgerii in lungul versantului
3. diminuarea vitezei de scurgere in canalul ravenei sau in canalul de scurgere
torentiala.
Masurile si lucrarile ce se impun sunt de natura agrosilvica sau hidrotehnica :
- Brazduirea de-a latul versantului pe curbele de nivel cu rolul de a diminua
scurgerea pe versant ;
- Amenajarea unor canale artificiale prin care se evacueaza apa scursa pe versant
catre un colector natural ;
- Amenajarea de perdele forestiere pe versant cu rolul de a diminua scurgerea si
capacitatea de scurgere in lungul versantului, de a mari infiltratia ;
- Pentru diminuarea vitezei de scurgere in lungul ravenelor sau organismeleo
torentiale se folosesc de compensare (micsorare) a pantei, prin amenajarea unor
baraje transversale de-a lungul canalelor de scurgere, in spatele carora se colmateaza
prin propriile aluviuni. Tipurile de baraje sunt in functie de volumul de apa, viteza,
cantitatea de aluviuni si dimensiunile acestora
13 Z. Prefac