Sunteți pe pagina 1din 3

Inter-Item Correlation Matrix

Exista certuri cu
privire la
aveti sentimentul Au fost Ati observat angajamentele
ca sunteti schimbari in schimbari in anterioare
coplesit/a si/sau relatia cu viata sociala a procesului de
impovarat/a? pacientul? dvs? ingrijire?

aveti sentimentul ca sunteti 1.000 .605 .685 .305


coplesit/a si/sau
impovarat/a?
Au fost schimbari in relatia cu .605 1.000 .535 .562
pacientul?
Ati observat schimbari in .685 .535 1.000 .483
viata sociala a dvs?
Exista certuri cu privire la .305 .562 .483 1.000
angajamentele anterioare
procesului de ingrijire?
Aveti sentimentul ca sunteti .723 .530 .586 .508
blocat de responsabilitatile
sau cerintele procesului de
ingrijire?
Aveti sentimentul ca nu .646 .286 .544 .435
sunteti in stare sa oferiti
ingrijirile necesare?
Aveti ingrijorari cu privire la .499 .457 .610 .522
nevoile viitoare de ingrijire a
pacientului?
Exista certuri in familie cu .346 .260 .500 .428
privire la sprijinul acordat de
catre ceilalti membrii in
procesul de ingrijire l
pacinetului?
Aveti dificultati financiare .575 .310 .572 .469
asociate cu ingrijirea
pacientului?

Inter-Item Correlation Matrix


Exista certuri in
Aveti sentimentul familie cu privire la
ca sunteti blocat sprijinul acordat de
de Aveti sentimentul catre ceilalti
responsabilitatile ca nu sunteti in Aveti ingrijorari cu membrii in
sau cerintele stare sa oferiti privire la nevoile procesul de
procesului de ingrijirile viitoare de ingrijire ingrijire l
ingrijire? necesare? a pacientului? pacinetului?

aveti sentimentul ca sunteti .723 .646 .499 .346


coplesit/a si/sau impovarat/a?
Au fost schimbari in relatia cu .530 .286 .457 .260
pacientul?
Ati observat schimbari in viata .586 .544 .610 .500
sociala a dvs?
Exista certuri cu privire la .508 .435 .522 .428
angajamentele anterioare
procesului de ingrijire?
Aveti sentimentul ca sunteti 1.000 .577 .485 .506
blocat de responsabilitatile sau
cerintele procesului de ingrijire?
Aveti sentimentul ca nu sunteti in .577 1.000 .517 .460
stare sa oferiti ingrijirile
necesare?
Aveti ingrijorari cu privire la .485 .517 1.000 .501
nevoile viitoare de ingrijire a
pacientului?
Exista certuri in familie cu privire .506 .460 .501 1.000
la sprijinul acordat de catre
ceilalti membrii in procesul de
ingrijire l pacinetului?
Aveti dificultati financiare .484 .829 .564 .693
asociate cu ingrijirea
pacientului?

Inter-Item Correlation Matrix

Aveti dificultati financiare asociate cu


ingrijirea pacientului?

aveti sentimentul ca sunteti coplesit/a si/sau impovarat/a? .575


Au fost schimbari in relatia cu pacientul? .310
Ati observat schimbari in viata sociala a dvs? .572
Exista certuri cu privire la angajamentele anterioare procesului de .469
ingrijire?
Aveti sentimentul ca sunteti blocat de responsabilitatile sau cerintele .484
procesului de ingrijire?
Aveti sentimentul ca nu sunteti in stare sa oferiti ingrijirile necesare? .829
Aveti ingrijorari cu privire la nevoile viitoare de ingrijire a pacientului? .564
Exista certuri in familie cu privire la sprijinul acordat de catre ceilalti .693
membrii in procesul de ingrijire l pacinetului?
Aveti dificultati financiare asociate cu ingrijirea pacientului? 1.000