Sunteți pe pagina 1din 1227

3

ANEX

Specificaie tehnic privind produse pentru construcii. Caracteristici eseniale,


niveluri i clase de performan
- indicativ ST 051-2013 -

CUPRINS
pag.
1. Obiect i
2. Domeniu de aplicare i
3. Terminologie i
4. Cerine aplicabile utilizrii produselor pentru construcii ii
5. Documente de referin ii
6. Alte prevederi ii
Anexa 1
Familia de produse
Cod Denumire
1.1 Cimenturi, varuri de zidrie i ali liani hidraulici 1
2.3 Oel-beton i oel pentru precomprimare pentru betoane 8
3.1 Îmbinri structurale 10
4.1 Produse din lemn pentru structuri i accesorii 35
4.2 Produse din lemn pentru structuri i accesorii 38
4.3 Produse din lemn pentru structuri i accesorii 40
Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului,
5.1
controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor 43
6.1 Dispozitive fixe i alte produse pentru circulaie 140
6.2 Dispozitive fixe i alte produse pentru circulaie 65
7.1 Produse din ipsos 167
7.2 Produse din ipsos 203
7.3 Produse din ipsos 207
7.4 Produse din ipsos 219
8.1 Obiecte sanitare 236
9.1 Perei cortin 245
10.1 Panouri pe baz de lemn 250
10.2 Panouri pe baz de lemn 268
11.1 Produse de baz i auxiliare pentru zidrie 283
11.2 Produse de bazã i auxiliare pentru zidãrie 305
11.3 Produse de baz i auxiliare pentru zidrie 308
12.1 Pardoseli 312
12.2 Pardoseli 320
13.1 Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare 370
13.2 Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare 377
13.3 Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare 383
14.1 Produse din lemn pentru structuri i accesorii 384
15.1 Couri, burlane i alte produse specifice 385
16.1 Geotextile 440
16.2 Geotextile 473
17.1 Produse pentru instalaii de ape uzate în interiorul cldirilor 487
17.2 Produse pentru instalaii de ape uzate în interiorul cldirilor 494
18.1 Produse pentru instalaii de ape uzate în interiorul cldirilor 496
18.2 Produse pentru instalaii de ape uzate în exteriorul cldirilor 505
18.3 Produse pentru instalaii de ape uzate în exteriorul cldirilor 509
19.1 Produse termoizolante 523
4

19.2 Produse termoizolante 541


20.1 Membrane 602
20.2 Membrane 611
20.3 Membrane 626
21.1 Ui, ferestre, obloane, jaluzele, pori i feronerie aferent 628
22.1 Produse prefabricate din beton normal-uor celular autoclavizat 674
23.1 Produse aferente betonului, mortarului i pastei de ciment 720
23.2 Produse aferente betonului, mortarului i pastei de ciment . 789
24.1 Adezivi pentru construcii 807
25.1 Aparate de înclzire a spaiului 0
25.2 Aparate de înclzire a spaiului 83
evi, rezervoare i produse auxiliare fr contact cu apa destinat
26.1
consumului uman 838
evi, rezervoare i produse auxiliare fr contact cu apa destinat
26.2
consumului uman 849
evi, rezervoare i produse auxiliare fr contact cu apa destinat
26.4
consumului uman 862
Agregate minerale pentru utilizri nesupuse unor cerine stricte de
27.1 882
securitate
Agregate minerale pentru utilizri supuse unor cerine stricte de
27.2 897
securitate
28.1 Finisaje interioare i exterioare pentru perei i plafoane 912
28.2 Finisaje interioare i exterioare pentru perei i plafoane 921
28.3 Finisaje interioare i exterioare pentru perei i plafoane 926
28.4 Finisaje interioare i exterioare pentru perei i plafoane 990
28.5 Finisaje interioare i exterioare pentru perei i plafoane 1007
29.1 Învelitori, luminatoare, lucarne i produse auxiliare 1027
29.2 Învelitori, luminatoare, lucarne i produse auxiliare 1033
29.3 Învelitori, luminatoare, lucarne i produse auxiliare 1077
29.4 Învelitori, luminatoare, lucarne i produse auxiliare 1106
29.5 Învelitori, luminatoare, lucarne i produse auxiliare 1107
29.6 Învelitori, luminatoare, lucarne i produse auxiliare 1119
30.1 Produse pentru construcia drumurilor 1129
30.2 Produse pentru construcia drumurilor 1150
31.1 Sticl plan, sticl profilat i produse din sticl turnat 1166
31.2 Sticl plan, sticl profilat i produse din sticl turnat 1171
31.3 Sticl plan, sticl profilat i produse din sticl turnat 1178
31.4 Sticl plan, sticl profilat i produse din sticl turnat 1188
31.5 Sticl plan, sticl profilat i produse din sticl turnat 1200
31.6 Sticl plan, sticl profilat i produse din sticl turnat 1206
Anexa 2 – Acte normative 1211
Anexa 3 – Standarde armonizate 1213
5

SPECIFICAIE TEHNIC PRIVIND PRODUSE PENTRU CONSTRUCII.


CARACTERISTICI ESENIALE, NIVELURI I CLASE DE PERFORMAN

1. Obiect
1.1 Prezenta specificaie tehnic prevede cerinele aplicabile produselor pentru construcii,
care fac obiectul standardelor armonizate*), precizând, pentru fiecare familie/subfamilie
de produse/produs, în funcie de utilizrile preconizate, urmtoarele:
a) standardul armonizat în al crui domeniu de aplicare se încadreaz familia/subfamilia
de produse/produsul;
b) caracteristicile eseniale ale cror performane se stabiliesc prin proiect sau caiet de sarcini;
c) performanele minime (niveluri de prag minime/maxime) prevzute în standardul armonizat
sau în reglementrile tehnice aplicabile utilizrii produsului, în limitele crora trebuie
s se încadreze performanelor stabilite prin proiect/caietul de sarcini;
d) sistemul de evaluare i verificare a constanei performanei la care trebuie s fi fost supus
produsul, corespunztor scopului prevzut în proiect/caietul de sarcini.

2. Domeniu de aplicare
2.1. Prevederile prezentei specificaii tehnice se aplic pentru realizarea urmtoarelor
activiti:
a) achiziionarea de ctre executanii de lucrri de construcii a produselor pentru construcii,
în vederea încorporrii, asamblrii, aplicrii sau instalrii în construcii;
b) verificarea de ctre factorii responsabili a calitii lucrrilor de construcii;
c) întocmirea de ctre proiectani i elaboratorii caietelor de sarcini a specificaiilor tehnice privind
cerinele aplicabile produselor pentru construcii prevzute a fi încorporate, asamblate, aplicate
sau instalate în construcia care face obiectul proiectului/caietului de sarcini;
d) întocmirea de ctre productori a declaraiilor de performan aferente produselor pentru
construcii, în vederea punerii pe pia;
e) comercializarea produselor pentru construcii de ctre operatorii de pe lanul de distribuie.
2.2. Cerinele aplicabile produselor pentru construcii prevzute în prezenta specificaie
tehnic sunt obligatorii pentru factorii responsabili de utilizarea acestor produse, i anume:
a) proiectani;
b) verificatori de proiecte;
c) experi tehnici;
d) responsabili tehnici cu execuia lucrrilor;
e) dirigini de antier;
f) executani de lucrri de construcii;
g) investitori.
2.3. Fabricanii vor considera cerinele din prezenta specificaie tehnic legate de utilizarea
sau utilizrile preconizate ale produselor pe care intenioneaz s le pun la dispoziie pe pia,
în aplicarea art. 6 alin. (3) lit. e) din Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 al Parlamentului i Consiliului
European din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiii armonizate pentru comercializarea
produselor pentru construcii i de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.
2.4. Operatorii economici de pe lanul de distribuie al produselor pentru construcii care fac
obiectul prezentei specificaii tehnice vor ine seama de prevederile cuprinse în aceasta, pentru
ca activitatea de comercializare a respectivelor produse s îi ating scopul.

*)
În aceast prim etap, standardele române care adopt versiunile aplicabile la data prezentei specificaii
tehnice ale standardelor europene comunicate de ctre Comisia European în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria C, nr. 152 din 7 iulie 2009.
i
6

3. Terminologie
3.1. Semnificaia termenilor i expresiilor utilizate în prezenta specificaie tehnic este
cea prevzut în art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European
i Consiliului.

4. Cerine aplicabile utilizrii produselor pentru construcii


4.1. Utilizarea produselor pentru construcii menionate la pct. 1.1 în scopurile prevzute
de prezenta specificaie tehnic, trebuie s in seama atât la proiectare, cât i la execuie
de cerinele specifice ale produselor în corelaie cu cerinele reglementate prin documente tehnice,
astfel încât s se ating cerinele parametrice ale construciei.
4.2. Proiectanii/elaboratorii caietelor de sarcini/executanii lucrrilor de construcii trebuie
s prevad în proiect/caietul de sarcini/documentul de comand al produsului toate cerinele
aplicabile produsului, necesare pentru atingerea nivelului cerinelor aplicabile construciei.
4.3. Cerinele minime prevzute în Anexa 1, aplicabile produselor, se refer la:
a) caracteristicile eseniale ale produsului;
b) metoda de referin pentru determinarea performanei msurabile pentru fiecare caracteristic
în parte;
c) performanele parametrice minime ale caracteristicilor;
d) sistemul de evaluare i verificare a constanei performanei produsului.
4.4. În coloana 6 din Anexa 1 este indicat nivelul minim de performan prevzut de
reglementrile tehnice aplicabile. Pentru acele caracteristici pentru care aceste reglementri nu
prevd un nivel minim de performan, este utilizat, în mod convenional, sintagma „valoare de
proiectare”.
4.5. Caracteristicile produselor care exced caracteristicile eseniale de la pct. 4.3, sunt
cuprinse, de asemenea, în anex. Acestea sunt necesare în anumite cazuri specifice de extindere
a domeniului de utilizare. Pentru caracteristicile care nu fac obiectul marcajului CE s-a utilizat
scrierea cu caractere italice.

5. Documente de referin
a) acte nomative (prezentate în Anexa 2)
b) standarde române de produs care adopt versiunile aplicabile la data prezentei specificaii
tehnice, ale standardelor europene comunicate de ctre Comisia European în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene, seria C, nr. 152 din 7 iulie 2009; lista standardelor este cuprins
în Anexa 3;
c) standarde române de încercri care stabilesc metodele de încercare a produselor pentru
constructii, menionate în standardele prevzute la lit. b).

6. Alte prevederi
6.1. În vederea utilizrii produselor pentru construcii în contact cu apa potabil, acestea
trebuie însoite de avizul sanitar obinut în conformitate cu prevederile Procedurii de reglementare
sanitar pentru punerea pe pia a produselor, materialelor, substanelor chimice/amestecurilor
i echipamentelor utilizate în contact cu apa potabil, aprobat cu Ordinul Ministrului Sntii
nr. 275/2012, publicat în Monitorul Oficial al României Partea 1 nr. 219 din 2 aprilie 2012.
6.2. Informaii referitoare la perioada de coexisten a dou versiuni ale aceluiai standard
se public pe site-ul Asociaiei de Standardizare din România i în Buletinul Standardizrii.
6.3. Perioadele de coexisten prevzute la pct. 6.2. se preiau din comunicrile periodice
ale Comisiei Europene emise în cadrul implementrii Regulamentului (UE) nr. 305/2011
al Parlamentului European i Consiliului.

ii
Anexa 1 la Specificaia tehnic
1.1. Cimenturi, varuri de zidrie i ali liani hidraulici

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Ciment uzual Preparare SR EN 197-1 1+ Rezisten la compresiune
incluzând: beton, mortar, 2002 - rezisten iniial la 2 zile SR EN 197-1
- ciment past i alte - clasa 32,5 R i 42,5 N 10,0 MPa
Portland amestecuri SR EN 197-1 - clasa 42,5 R i 52,5 N 20,0 MPa
-ciment pentru 2002/A1:2004 - clasa 52,5 R 30,0 MPa
Portland construcii i - rezisten iniial la 7 zile
compozit pentru SR EN 197-1 - clasa 32,5 N 16,0 MPa
x ciment fabricarea 2002/A3:2007 - rezisten standard (la 28 zile) SR EN 196-1
Portland cu produselor de - clasa 32,5 N i R 32,5 MPa i 52,5 MPa
zgur construcii - clasa 42,5 N i R 42,5 MPa i 62,5 MPa
x ciment - clasa 52,5 N i R 52,5 MPa
Portland cu Timp de priz (iniial)
silice ultrafin - clasa 32,5 N i R 75 min
x ciment SR EN 196-3+A1
- clasa 42,5 N i R 60 min
Portland cu - clasa 52,5 N i R 45 min
puzzolan Reziduu insolubil Numai pentru
x ciment 5,0 % din mas ciment SR EN 196-2
toate clasele de rezisten CEM I i CEM III
Portland cu Pierdere la calcinare Numai pentru
cenu 5,0 % din mas ciment SR EN 196-2
toate clasele de rezisten) CEM I i CEM III
zburtoare Stabilitate
x ciment - expansiune 10 mm -
Portland cu - coninut de sulfat (SO3) CEM II/B-T poate
ist calcinat - CEM I, II, IV, V conine pân la
x ciment clasa 32,5 N i R i clasa 42,5 N 3,5 % din mas ciment 4,5 % SO3 pentru
Portland cu toate clasele de
calcar - CEM I, II, IV, V 4,0 % din mas ciment rezisten
x ciment clasa 42,5 R i clasa 52,5 N i R CEM III/C poate
SR EN 196-3+A1
Portland conine pân la
SR EN 196-2
compozit - CEM III toate clasele 4,0 % din mas ciment 4,5 % SO3
- ciment de
furnal
- ciment
puzzolanic
- ciment
compozit

1
7
8

1.1. Cimenturi, varuri de zidrie i ali liani hidraulici

(continure)
1 2 3 4 5 6 7 8
Coninut de cloruri 0,10 % din mas ciment SR EN 196-21 CEM III poate
Toate clasele de rezisten i conine > 0,10%
toate tipurile de ciment cloruri,
Pentru
precomprimare
limita poate fi mai
coborât.
Puzzolanicitate (numai pentru Satisface
ciment puzzolanic) valoare de proiectare SR EN 196-5 încercarea numai
Toate clasele de rezisten pentru CEM IV
În condiii severe de mediu, Durabilitatea se
alegerea cimentului refer la beton,
influeneaz durabilitatea mortar, past i
Durabilitate betoanelor, mortarelor i SR EN 197-1 alte amestecuri
pastelor (rezistena la fabricate din
înghe, rezistena chimic i ciment
protecia armturii)

2
1.1. Cimenturi, varuri de zidrie i ali liani hidraulici

Sistemde evaluare Referenial pentru


Referenial
Utilizare i verificarea metoda de evaluare
Produs pentru constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat a caracteristicii
produs performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Ciment de Preparare SR EN 197-4 1+ Rezisten la compresiune
furnal cu beton, mortar, 2004 - rezisten iniial la 2 zile SR EN 197-1
rezisten past i alte - clasa 52,5 L 10,0 MPa
iniial mic amestecuri - rezisten iniial la 7 zile
pentru - clasa 32,5 L 12,0 MPa
construcii i - clasa 42,5 L 16,0 MPa -
pentru - rezisten standard la 28 zile SR EN 196-1
fabricarea - clasa 32,5 L (32,5 ... 52,5) MPa
produselor de - clasa 42,5 L (42,5 ...62,5) MPa
construcii - clasa 52,5 L 52,5 MPa
Timp de priz (iniial)
- clasa 32,5 L 75 min SR EN 196-3+A1
-
- clasa 42,5 L 60 min SR EN 197-1
- clasa 52,5 L 45 min
Reziduu insolubil
5,0 % din mas ciment SR EN 196-2 CEM III
Toate clasele de rezisten
Pierdere la calcinare
5,0 % din mas ciment SR EN 196-2 CEM III
Toate clasele de rezisten
Stabilitate
- expansiune 10 mm SR EN 196-3+A1
CEM III
- coninut de sulfat (SO3) 4 % din mas ciment SR EN 196-2
Toate clasele de rezisten SR EN 197-1
Coninut de cloruri
0,10 % din mas ciment SR EN 196-2 CEM III
Toate clasele de rezisten
SR EN 196-8 la 7 zile
Cldur de hidratare 270 J/g SR EN 196-9 la 41 h LH
SR EN 197-1
În condiii severe de mediu, Durabilitate
alegerea cimentului beton, mortar,
influeneaz durabilitatea past i alte
Durabilitate betoanelor, mortarelor i SR EN 197-1 amestecuri din
pastelor (rezistena la ciment de furnal
înghe, rezistena chimic i cu rezisten
protecia armturii) iniial mic

3
9
10

1.1. Cimenturi, varuri de zidrie i ali liani hidraulici

Sistemde evaluare Referenial pentru


Referenial
Utilizare i verificarea metoda de evaluare
Produs pentru constan ei
Caracteristici eseniale Performane Observaii
preconizat a caracteristicii
produs performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Ciment Preparare SR EN 413-1 1+ Compoziie i durabilitate
pentru mortar pentru 2004 - MC 5 25% din mas clincher de Cantitatea de
zidrie zidrie din ciment portland aditivi organici
crmid i 1% din mas aditivi 0,5% din masa
zidrie din SR EN 413-1
- MC 12,5 40% din mas clincher de uscat ciment
blocuri i MC 12,5 X ciment portland pentru zidrie
pentru MC 22,5 1% din mas aditivi
tencuial i Rezisten la compresiune (iniial SR EN 413-1
finisare i standard) SR EN 196-1
- MC 5 iniial: -
standard: (5 ...15) MPa
- MC 12,5 iniial 7
MC 12,5 X standard: (12,5 ...32,5) MPa
- MC 22,5 X iniial 10
standard: (22,5 ... 42,5) MPa
Timp de priz
- iniial 60 min
- final
SR EN 413-2
- pentru timp iniial de priz < 6h -
- pentru timp iniial de priz 6h 15 h
Finee (rest pe sit de 90
m) 15 % din mas SR EN 196-6
Stabilitate (expansiune i coninut
de SO3)
- expansiune 10 mm SR EN 196-3+A1
- coninut de sulfai (sub form de SO3) SR EN 196-2 3,5 % dac
- MC 5 2,0 coninutul de
- MC 12,5, MC 12,5 X,MC 22,5 3,0 clincher de ciment
portland poate fi
indicat (acesta nu
trebuie s fie
55 %)
Coninut de aer mortar proaspt
- MC 5 i MC 12,5 (8 ... 22) (% de volum) SR EN 413-2 Numai MC 5 i
- MC 12,5 X i MC 22,5 6 MC 12,5
Retenie de ap mortar proaspt
- MC 5 i MC 12,5 80 % de mas SR EN 413-2
- MC 12,5 X i MC 22,5 75 % de mas
Coninut de cloruri
- MC 5 Nu este condiie SR EN 196-2
- MC 12,5, MC 12,5 X i MC 22,5 X 0,10
4
1.1. Cimenturi, varuri de zidrie i ali liani hidraulici

Sistemde evaluare Referenial pentru


Referenial
Utilizare i verificarea metoda de evaluare
Produs pentru constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat a caracteristicii
produs* performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Var pentru Pregtire SR EN 459-1 2 Rezisten la compresiune SR EN 459-1, Tabel 3 SR EN 459-2 Pentru HL i NHL
construcii mortare de 2011 Timp de priz:
incluzând: zidrie, - iniial >1 or Pentru HL i NHL
- varuri tencuieli SR EN 459-2
- final 15 ore
calcice interioare i Coninut de aer 20 % SR EN 459-2 Pentru HL i NHL
- varuri exterioare i Coninut de componente pentru: Pentru varurile aeriene.
dolomitice fabricare alte - CaO+MgO Când valorile din tabelul 2
- varuri produse - MgO SR EN 459-1, Tabel 2 SR EN 459-2 sunt depite cu 0,1% se
hidraulice pentru - CO2 declar cantitatea i tipul.
construcii Stabilitate SR EN 459-1, Tabel 4 SR EN 459-2 Pentru toate tipurile de var
Finee
- pentru CL i DL - pentru 0,09mm: 7%
- pentru 0,2mm: 2%
SR EN 459-2 Pentru toate tipurile de var
- pentru HL i NHL - pentru 0,09mm: 15%
- pentru 0,2mm: 5%
Penetrare
- pentru CL i DL > 10mm
SR EN 459-2 Pentru toate tipurile de var
- pentru HL i NHL < 50mm
În condiii de mediu
severe, alegerea
varului pentru
Durabilitate construcii influeneaz -
durabilitatea mortarului
i a altor produse
pentru construcii

5
11
12

1.1. Cimenturi, varuri de zidrie i ali liani hidraulici

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performane Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Cimenturi Preparare SR EN 14216 1+ Rezisten la compresiune standard la 28 de zile:
SR EN 196-1
speciale cu beton, 2004 Clasa de rezisten 22,5 (22,5 ... 42,5) MPa
cldur de mortar, Timp de priz (timp iniial de priz) 75 min. SR EN 196-3+A1
hidratare past i alte Reziduu insolubil 5,0 % din mas
foarte amestecuri SR EN 196-2 Numai pentru VLH III
Toate clasele de rezisten ciment
redus: pentru Pierdere la calcinare 5,0 % din mas
- ciment de construcii i SR EN 196-2 Numai pentru VLH III
Toate clasele de rezisten ciment
furnal pentru Stabilitate
- ciment fabricarea - expansiune 10 mm SR EN 196-3+A1
puzzolanic produselor - coninut de sulfai (SO3) SR EN 196-2
- ciment de - VLH IV, V 3,5 % din mas
compozit construcii ciment
- VLH III/B 4,0 % din mas
ciment
- VLH III/C 4,5 % din mas
ciment
Coninut de cloruri 0,10 % din mas
SR EN 196-21
Toate clasele de rezisten ciment
Puzzolanicitate (numai pentru ciment
puzzolanic) Satisface încercarea SR EN 196-5 Numai pentru VLH IV
Toate clasele de rezisten
SR EN 196-8 la 7 zile
Cldur de hidratare 220 J/g
SR EN 196-9 la 41 h
În condiii severe de Durabilitatea beton,
mediu, cimentul mortar, past i alte
influeneaz amestecuri fabricate din
durabilitatea ciment special cu
Durabilitate betoanelor, SR EN 197-1 hidratare foarte redus
mortarelor i pastelor
(rezisten la înghe,
rezisten chimic i
protecie armturi)

6
1.1. Cimenturi, varuri de zidrie i ali liani hidraulici

Referenial pentru
Referenial Sistemde evaluare i
Utilizare metoda de evaluare
Produs pentru verificare a constan ei Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat performan ei a caracteristicii
produs
eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Ciment de Preparare SR EN 14647 1+ Componente i compoziie
aluminat de beton, mortar, 2006 - clincher de ciment de aluminat de -
calciu past i alte calciu SR EN 14647
amestecuri SR EN 14647 - aditivi de mcinare 0,2 % din mas
pentru 2006/AC:2007 ciment
construcii i Rezisten la compresiune
pentru - rezisten la compresiune la 6 h t 18,0 MPa
fabricarea SR EN 196-1
- rezisten la compresiune la 24 h t 40,0 MPa
produselor de Timp de priz (timp iniial de priz) t 90 min SR EN 196-3+A1
construcii
35% Al2O3 58 %
Coninut de alumin SR EN 196-2
din mas ciment
0,10 % din mas
Coninut de sulfuri SR EN 196-2
ciment
0,10 % din mas
Coninut de cloruri SR EN 196-2
ciment
0,4 % din mas
Coninut de alcalii SR EN 196-2
ciment
Coninut de sulfai 0,5 % din mas
SR EN 196-2
(sub form de SO3) ciment
Durabilitatea se refer
la beton, mortar sau
alte amestecuri pentru
Durabilitate valoare de proiectare -
construcii fabricate cu
ciment de aluminat de
calciu

7
13
14

2.3. Oel-beton i oel pentru precomprimare pentru betoane

Sistemde evaluare Referenial pentru


Referenial
Utilizare i verificarea metoda de evaluare
Produs pentru constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat a caracteristicii
produs performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Teci din Pentru cabluri SR EN 523 4 Impermeabilitate la ap Categoria 1 i 2
SR EN 524-6
benzi de de 2004 Pierdere de ap 1,5 %, în volum
oel precomprimare a. categoria 1 – nu se prevd
condiii, dar încercrile trebuie
indicate utilizatorului
b. Categoria 2
d1 25 mm, Fp1/d1= 3,0 N/mm
d1=25...35 mm, Fp1/d1= 3,5 N/mm
Comportare la flexiune/îndoire d1=35...45 mm, Fp1/d1= 4,0 N/mm SR EN 524-2
d1=45...55 mm, Fp1/d1= 4,0 N/mm
d1=55...65 mm, Fp1/d1= 4,5 N/mm
d1=65...75 mm, Fp1/d1= 5,0 N/mm
d1=75...85 mm, Fp1/d1= 5,5 N/mm
d1=85..100 mm, Fp1/d1= 6,0N/mm
d1=100..130 mm,Fp1/d1=6,5N/mm
a. Categoria 1-fr element de
întrire
d1 25 mm, F1=500 N
d1=25...35 mm, F1=600 N
d1=35...45 mm, F1=750 N
d1=45...55 mm, F1=750 N
SR EN 524-4
d1=55...65 mm, F1=950 N
d1=65...75 mm, F1=950 N
d1=75...85 mm, F1=950 N
d1=85...100 mm, F1=1050 N
d1=100..130 mm, F1=1050 N
Rezisten la solicitare lateral
d1=100...130 mm, F1=1050 N
Categoria 1- cu element de întrire
d1 25 mm, F1=1500 N
d1=25...35 mm, F1=1500 N
d1=35...45 mm, F1=1500 N
d1=45...55 mm, F1=1500 N
SR EN 524-4
d1=55...65 mm, F1=1500 N
d1=65...75 mm, F1=1500 N
d1=75...85 mm, F1=1500 N
d1=85...100 mm, F1=1500 N
d1=100...130 mm, F1=1500 N

8
2.3. Oel-beton i oel pentru precomprimare pentru betoane

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
b. Categoria 2-fr element de întrire
d1 25 mm, F1=1500 N
d1=25...35 mm, F1=1500 N
d1=35...45 mm, F1=1500 N
d1=45...55
Rezisten la solicitare
mm, F1=1500 N SR EN 524-4
lateral
d1=55...65 mm, F1=1500 N
d1=65...75 mm, F1=1500 N
d1=75...85 mm, F1=1500 N
d1=85...100 mm, F1=1500 N
d1=100...130 mm, F1=1500 N
categoria 1 i 2
d1 25 mm, F2=250 mm
d1=25...35 mm, F2=400 mm
d1=35...45 mm, F2=600 mm
d1=45...55 mm, F2=900 mm
Rezisten la traciune SR EN 524-5
d1=55...65 mm, F2=1100 mm
d1=65...75 mm, F2=1400 mm
d1=75...85 mm, F2=1600 mm
d1=85...100 mm, F2=1900 mm
d1=100...130 mm, F2=2200 mm

9
15
16

3.1. Imbinri structurale

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performane Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Cldiri i lucrri SR EN 1337-3 11 Capacitate de încrcare SR EN 1337-3
reazem tip A, de inginerie 2005 - modul de forfecare Gg=0,7; 0,9; 1,15 MPa Anexa F
2
B, C, F, din civil 3 - aderen la forfecare valoare de proiectare Anexa G
elastomeri - rigiditate la compresiune Anexa H
fr suprafee - modul de compresiune secant valoare de proiectare
de alunecare - rezisten la încrcri de modul de compresiune secant Anexa I
compresiune repetate valoare înainte de oboseal
dinamic +12%
- plci de armare din oel:
- interioare
- material S235 sau echivalent SR EN 10025
- grosime 2 mm
- exterioare
- material S235 sau echivalent SR EN 10025
- grosime 15 mm (grosime elastomer
8 mm)
 18 mm (grosime elastomer
> 8 mm)
- deformaie specific maxim de valoare de proiectare SR EN 1337-3
calcul
- rezisten maxim la întindere în valoare de proiectare SR EN 1337-3
plci de armare
- stabilitate (la rotaie, flambaj, valoare de proiectare SR EN 1337-3
alunecare)
- fore momente i deformaii valoare de proiectare SR EN 1337-3
exercitate asupra structurii
- presiune la suprafaa de contact
cu structura
- for exercitat pe structur de valoare de proiectare SR EN 1337-3
aparatul de reazem care se
opune micrii de translaie
- moment de revenire datorat valoare de proiectare SR EN 1337-3
rezistenei aparatului de reazem
la micarea de rotaie
- deformaie vertical datorat valoare de proiectare SR EN 1337-3
încrcrii verticale
- coeficient de form valoare de proiectare SR EN 1337-3
- deformaie specific de calcul valoare de proiectare SR EN 1337-3
datorat încrcrii de compresiune
- deformaie specific de forfecare valoare de proiectare SR EN 1337-3

10
3.1. Imbinri structurale

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- deformaie specific de calcul
datorat rotaiei unghiulare
- grosime plac de armare
- condiii limit (rotire, stabilitate la
flambaj, antialunecare)
valoare de proiectare SR EN 1337-3
- fore, momente i deformaii
exterioare exercitate asupra structurii
- presiune pe suprafee de contact
- rezisten la rotire
- deformaie vertical
Capacitate de rotire
- caracteristic de calcul referitoare la
rotiri unghiulare
- deformaie specific de calcul
datorat rotaiei unghiulare valoare de proiectare SR EN 1337-3
- condiii de limitare a rotirii
- fore, momente, deformaii exercitate
asupra structurii
- rezisten la rotire
Aspecte ale durabilitii
- rezisten la ozon fr fisuri în cauciuc, fr fisuri SR EN 1337-3,
sau degradri de aderen pe Anexa L
suprafaa lateral
- proprieti fizice i mecanice SR EN 1337-3, tabel 1 ISO 37; ISO 34-1;
elastomer SR EN 1337-9 ISO 815; ISO 48;
ISO 188; ISO 1431-1
1
Sistemul 1 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

11
17
18

3.1. Imbinri structurale

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performane Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Cldiri i lucrri SR EN 1337-3 11 Capacitate de încrcare SR EN 1337-3
reazem tip D, de inginerie 2005 - modul de forfecare Gg= 0,7; 0,9; 1,15 MPa Anexa F
din elastomeri civil 32 - aderen la forfecare valoare de proiectare Anexa G
cu suprafee - rigiditate la compresiune valoare de proiectare Anexa H
de alunecare - modul de compresiune secant modul de compresiune
secant valoare înainte de
oboseal dinamic +12%
- rezisten la încrcri de valoare de proiectare Anexa I
compresiune repetate
- plci de armare din oel:
- interioare
- material S235 sau echivalent SR EN 10025
- grosime 2 mm
- exterioare
- material S235 sau echivalent SR EN 10025
- grosime 15 mm (grosime elastomer
8 mm)
18 mm (grosime elastomer
>8 mm)
- deformaie specific maxim de calcul valoare de proiectare SR EN 1337-3
- rezisten maxim la întindere în valoare de proiectare SR EN 1337-3
plci de armare
-stabilitate (la rotaie, flambaj, alunecare) valoare de proiectare SR EN 1337-3
-fore momente i deformaii valoare de proiectare SR EN 1337-3
exercitate asupra structurii
- presiune la suprafaa de contact valoare de proiectare SR EN 1337-3
cu structura
- for exercitat pe structur de valoare de proiectare SR EN 1337-3
aparatul de reazem care se
opune micrii de translaie
- moment de revenire datorat valoare de proiectare SR EN 1337-3
rezistenei aparatului de reazem
la micarea de rotaie
- deformaie vertical datorat valoare de proiectare SR EN 1337-3
încrcrii verticale
- coeficient de form valoare de proiectare SR EN 1337-3
- deformaie specific de calcul valoare de proiectare SR EN 1337-3
datorat încrcrii de compresiune
- deformaie specific de forfecare valoare de proiectare SR EN 1337-3

12
3.1. Imbinri structurale

1 2 3 4 5 6 7 8
- deformaie specific de calcul
datorat rotaiei unghiulare
- grosime plac de armare
- condiii limit (rotire, stabilitate la
flambaj, antialunecare)
valoare de proiectare SR EN 1337-3
- fore, momente i deformaii
exterioare exercitate asupra structurii
- presiune pe suprafee de contact
- rezisten la rotire
- deformaie vertical
Capacitate de rotire
- caracteristic de calcul referitoare la
rotiri unghiulare
- deformaie specific de calcul
datorat rotaiei unghiulare valoare de proiectare SR EN 1337-3
- condiii de limitare a rotirii
- fore, momente, deformaii exercitate
asupra structurii
- rezisten la rotire
Aspecte ale durabilitii
- rezisten la ozon fr fisuri în cauciuc, fr fisuri SR EN 1337-3,
sau degradri de aderen pe Anexa L
suprafaa lateral
- rezisten aderen la forfecare panta curbei for-deformaie SR EN 1337-3,
PTFE/elastomer fr valoare minim sau maxim Anexa M
pân la valoarea maxim a
deformaiei specifice de
forfecare egal cu 2. Fr
defecte de aderen pe interfaa
PTFE7elastomer, la deformaia
specific maxim
- proprieti fizice i mecanice SR EN 1337-3, tabel 1 ISO 37; ISO 34-1;
elastomer ISO 815; ISO 48;
ISO 188; ISO 1431-1
- suprafee de alunecare SR EN 1337-3, tabel 2 SR EN 1337-3
- aderen oel austenitic
- grosime plac susinere SR EN 1337-2 SR EN 1337-2
- grosime elastomer 2,5± 0,5 mm
- grosime foaie oel austenitic 2 mm
- suprafa de alunecare SR EN 1337-3,figura 1 i tabel 2 SR EN 1337-3
superioar
- grosime foaie PTFE 1,5÷2,5 mm
- grosiem elastomer sub PTFE 2,5÷3 mm
- adâncime caviti 1÷2,5 m
13
19
20

3.1. Imbinri structurale

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- lubrifiere caviti SR EN 1337-3
- arie plan caviti 20÷30% suprafa total aparat
- volum caviti 10÷20% volum PTFE
- coeficient de frecare SR EN 1337-2 SR EN 1337-2
SR EN 1337-9
1
Sistemul 1 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

14
3.1. Imbinri structurale

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performane Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Cldiri i lucrri SR EN 1337-3 11 Capacitate de încrcare SR EN 1337-3
reazem tip E de inginerie 2005 - modul de forfecare Gg=0,7; 0,9; 1,15 MPa Anexa F
din elastomeri civil 32 - aderen la forfecare valoare de proiectare Anexa G
cu suprafee - rigiditate la compresiune valoare de proiectare Anexa H
de alunecare - modul de compresiune secant modul de compresiune
secant valoare înainte de
oboseal dinamic +12%
- rezisten la încrcri de valoare de proiectare Anexa I
compresiune repetate
- plci de armare din oel:
- interioare
- material S235 sau echivalent SR EN 10025
- grosime 2 mm
- exterioare
- material S235 sau echivalent SR EN 10025
- grosime 15 mm (grosime elastomer
8 mm)
18 mm (grosime elastomer
>8 mm)
- deformaie specific maxim de calcul valoare de proiectare SR EN 1337-3
- rezisten maxim la întindere în valoare de proiectare SR EN 1337-3
plci de armare
- stabilitate (la rotaie, flambaj, valoare de proiectare SR EN 1337-3
alunecare)
- fore momente i deformaii valoare de proiectare SR EN 1337-3
exercitate asupra structurii
- presiune la suprafaa de contact valoare de proiectare SR EN 1337-3
cu structura
- for exercitat pe structur de valoare de proiectare SR EN 1337-3
aparatul de reazem care se opune
micrii de translaie
- moment de revenire datorat valoare de proiectare SR EN 1337-3
rezistenei aparatului de reazem
la micarea de rotaie
- deformaie vertical datorat valoare de proiectare SR EN 1337-3
încrcrii verticale
- coeficient de form valoare de proiectare SR EN 1337-3
- deformaie specific de calcul valoare de proiectare SR EN 1337-3
datorat încrcrii de compresiune
- deformaie specific de forfecare valoare de proiectare SR EN 1337-3
15
21
22

3.1. Imbinri structurale

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- deformaie specific de calcul
datorat rotaiei unghiulare
- grosime plac de armare
- condiii limit (rotire, stabilitate la
flambaj, antialunecare)
valoare de proiectare SR EN 1337-3
- fore, momente i deformaii
exterioare exercitate asupra structurii
- presiune pe suprafee de contact
- rezisten la rotire
- deformaie vertical
Capacitate de rotire
- caracteristic de calcul referitoare la
rotiri unghiulare
- deformaie specific de calcul
datorat rotaiei unghiulare valoare de proiectare SR EN 1337-3
- condiii de limitare a rotirii
- fore, momente, deformaii exercitate
asupra structurii
- rezisten la rotire
Aspecte ale durabilitii
- rezisten la ozon fr fisuri în cauciuc, fr fisuri SR EN 1337-3,
sau degradri de aderen pe Anexa L
suprafaa lateral
- proprieti fizice i mecanice SR EN 1337-3, tabel 1 ISO 37; ISO 34-1;
elastomer ISO 815; ISO 48;
ISO 188; ISO 1431-1
Capacitate de încrcare element de
SR EN 1337-2 -
alunecare
Coeficient de frecare element de
SR EN 1337-2 -
alunecare
Aspecte de durabilitate element de SR EN 1337-2
-
alunecare SR EN 1337-9
1
Sistemul 1 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

16
3.1. Imbinri structurale

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performane Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Cldiri i SR EN 1337-4 11 Capacitate de încrcare SR EN 1337-1 SR EN 1337-4
reazem cu lucrri de 2004 suprafee curbe cilindrice
rulouri inginerie civil 32 - suprafee în contact aceeai rezisten i duritate
SR EN 1337-4 - lungime rulouri 2 x diametru; 6 x diametru
2004/AC:2007 - ghidare i securitate rulouri se menine axa de rotire
dimensionare componente
- rulouri m=1 ;SR EN 1992÷SR EN 1999
- plci de rulare m=1,1; SR EN 1337-1
SR EN 1992-1-1; SR EN 1993-1-1
- rulouri cu suprafee laterale plate limediametru/3
- rulouri multiple valoare de proiectare SR EN 1337-4
- excentriciti valoare de proiectare SR EN 1337-4
- datorat frecrii de rostogolire valoare de proiectare SR EN 1337-4
- de translaie valoare de proiectare SR EN 1337-4
- de rotire valoare de proiectare SR EN 1337-4
- datorat moment de rotire valoare de proiectare SR EN 1337-4
rulouri multiple
- transversal L/10 SR EN 1337-4
- total valoare de proiectare SR EN 1337-4
Capacitate de rotire 0,05 rad SR EN 1337-4
Coeficient de frecare element de P = 0,02 oel cu duritate 300 HV SR EN 1337-4.
rostogolire P = 0,05 alte oeluri Anexa A
Durabilitate valoare de proiectare SR EN 1337-4
- la solicitri repetate SR EN 1337-4, cap. 5 Anexa A
- la temperaturi extreme SR EN 1337-4, cap. 5 Anexa A
- la coroziune valoare de proiectare SR EN 1337-9
1
Sistemul 1 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

17
23
24

3.1. Imbinri structurale

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performane Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Cldiri i SR EN 1337-4 11 Capacitate de încrcare SR EN 1337-1 SR EN 1337-4
reazem cu lucrri de 2004 suprafee curbe cilindrice
rulouri, cu inginerie civil 32 - suprafee în contact aceeai rezisten i duritate
elemente SR EN 1337-4 - lungime rulouri 2 x diametru; 6 x diametru
de 2004/AC:2007 - ghidare i securitate rulouri se menine axa de rotire
alunecare - dimensionare componente
plate - rulouri m=1 ;SR EN 1992÷SR EN 1999
- plci de rulare m=1,1; SR EN 1337-1
SR EN 1992-1-1; SR EN 1993-1-1
- rulouri cu suprafee laterale plate limediametru/3
- rulouri multiple valoare de proiectare SR EN 1337
- excentriciti valoare de proiectare SR EN 1337
- datorat frecrii de rostogolire valoare de proiectare SR EN 1337
- de translaie valoare de proiectare SR EN 1337
- de rotire valoare de proiectare SR EN 1337
- datorat moment de rotire valoare de proiectare SR EN 1337-4
rulouri multiple
- transversal L/10 SR EN 1337-4
- total valoare de proiectare SR EN 1337-4
Capacitate de rotire 0,05 rad SR EN 1337-4
Coeficient de frecare element de P = 0,02 oel cu duritate 300 HV SR EN 1337-4.
rostogolire P = 0,05 alte oeluri Anexa A
Durabilitate valoare de proiectare SR EN 1337-4
- la solicitri repetate SR EN 1337-4, cap. 5 Anexa A
- la temperaturi extreme SR EN 1337-4, cap. 5 Anexa A
- la coroziune valoare de proiectare SR EN 1337-9
Capacitate de încrcare element de
SR EN 1337-2 SR EN 1337-2
alunecare
Coeficient de frecare element de
SR EN 1337-2 SR EN 1337-2
alunecare
SR EN 1337-2
Durabilitate element de alunecare SR EN 1337-2
SR EN 1337-9
1
Sistemul 1 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

18
3.1. Imbinri structurale

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performane Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Cldiri i SR EN 1337-5 11 Capacitate de încrcare valoare de proiectare SR EN 1337-5
reazem tip lucrri de 2005 - cerine funcionale SR EN 1990
oal fr inginerie civil 32 - materiale feroase (oal, piston) SR EN 10025; SR EN 10083-3;
elemente SR EN 10113-1; SR EN 10088-2;
de ISO 3755; ISO 1083
alunecare - elastomer ISO 6446
- etanare interioar SR EN 1337-5, Anexa A
- lubrifiant valoare de proiectare
- contact piston/oal
- suprafa plan de contact SR EN 1992÷ SR EN 1999
- suprafa de contact curb R 0,5D sau 100 mm
- distribuie încrcare între componente unghi de dispersie încrcare SR EN 1337-5, fig. 3
- eforturi de contact valoare de proiectare SR EN 1337-5
- oal SR EN 1337-5
Capacitate de rotire valoare de proiectare SR EN 1337-5
- limitare rotire
-rotire maxim 0,03 rad
-diferen de rotire 0,005 rad
-rotire variabil SR EN 1993-2
-momente rezistente datorate rotirii
- rezisten datorat rotirii valoare de proiectare SR EN 1337-5
suportului elastomeric i
etanrii interioare
- rezisten datorat contactului coeficient de frecare oal/piston SR EN 1337-5
oal/piston 0,2
- rezisten total sum vectorial SR EN 1337-5
- grosime valoare de proiectare SR EN 1337-5
- condiii geometrice suplimentare valoare de proiectare SR EN 1337-5
pentru capacitatea de rotire necesar
- ajustaj piston/oal 0,8 mm, garnituri PTFE armate cu SR EN 1337-5
carbon Anexa A, E, F
1 mm, garnituri metalice i POM
- ajustaj suport elastomeric în oal 0,2 % diametru suport sau 100 mm
- rugozitate suprafa
- cilindric interioar oal 6,3 Pm
în contact cu elastomerul
- plan oal în contact 25 Pm ISO 4288
cu elastomerul
- plan piston în contact 25 Pm ISO 4288
cu elastomerul

19
25
26

3.1. Imbinri structurale

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
-lubrifiere valoare de proiectare SR EN 1337-5
Durabilitate nicio extruziune elastomer coeziv SR EN 1337-5,
- materiale Anexa E
- rotire variabil valoare de proiectare
- protecie la coroziune valoare de proiectare
SR EN 1337-9.
- etanare exterioar valoare de proiectare
- muchii ascuite fr
1
Sistemul 1 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

20
3.1. Imbinri structurale

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performane Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Cldiri i SR EN 1337-5 11 Capacitate de încrcare valoare de proiectare SR EN 1337-5
reazem tip lucrri de 2005 - cerine funcionale SR EN 1990
oal cu inginerie civil 32 - materiale feroase (oal, piston) SR EN 10025; SR EN 10083-3;
elemente SR EN 10113-1; SR EN 10088-2;
de ISO 3755; ISO 1083
alunecare - elastomer ISO 6446
plate - etanare interioar SR EN 1337-5, Anexa A
- lubrifiant valoare de proiectare
- contact piston/oal
- suprafa plan de contact SR EN 1992÷ SR EN 1999
- suprafa de contact curb R 0,5D sau 100 mm
- distribuie încrcare între componente unghi de dispersie încrcare SR EN 1337-5, fig. 3
- eforturi de contact valoare de proiectare SR EN 1337-5
- oal SR EN 1337-5
Capacitate de rotire valoare de proiectare SR EN 1337-5
- limitare rotire
- rotire maxim 0,03 rad
- diferen de rotire 0,005 rad
- rotire variabil SR EN 1993-2
- momente rezistente datorate rotirii
- rezisten datorat rotirii valoare de proiectare SR EN 1337-5
suportului elastomeric i
etanrii interioare
- rezisten datorat contactului coeficient de frecare oal/piston SR EN 1337-5
oal/piston 0,2
- rezisten total sum vectorial SR EN 1337-5
- grosime valoare de proiectare SR EN 1337-5
- condiii geometrice suplimentare valoare de proiectare SR EN 1337-5
pentru capacitatea de rotire necesar
- ajustaj piston/oal 0,8 mm, garnituri PTFE armate cu SR EN 1337-5
carbon Anexa A, E, F
1 mm, garnituri metalice i POM
- ajustaj suport elastomeric în oal 0,2 % diametru suport sau
- rugozitate suprafa 100 mm
- cilindric interioar oal 6,3 Pm
în contact cu elastomerul
- plan oal în contact 25 Pm ISO 4288
cu elastomerul
- plan piston în contact 25 Pm ISO 4288
cu elastomerul

21
27
28

3.1. Imbinri structurale

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- lubrifiere valoare de proiectare SR EN 1337-5
Durabilitate nicio extruziune elastomer coeziv SR EN 1337-5, Anexa E
- materiale
- rotire variabil valoare de proiectare
- protecie la coroziune valoare de proiectare SR EN 1337-9
- etanare exterioar valoare de proiectare
- muchii ascuite fr
Capacitate de încrcare element de
valoare de proiectare SR EN 1337-2
alunecare
Coeficient de frecare element de SREN1337-2,tabel 11
valoare de proiectare
alunecare SREN1337-2,Anexa D
SR EN 1337-2
Durabilitate element de alunecare valoare de proiectare
SR EN 1337-9
1
Sistemul 1 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

22
3.1. Imbinri structurale

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performane Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Cldiri i SR EN 1337-6 11 Capacitate de încrcare
reazem cu lucrri de 2004 - suprafee curbe
balansiere inginerie civil 32 - suprafee de contact
- prevenire alunecare
- dimensiuni componente:
- balansier cu contact liniar valoare de proiectare SR EN 1337-6
- balansier cu contact punctual
pe suprafa de aezare sferic
- balansier cu contact punctual
pe suprafa de aezare plan
- distribuie încrcare componente
Capacitate de rotire 0,05 rad
SR EN 1337-6
- limitare rotire SR EN 1337-6, fig.4, 5
Durabilitate
- la solicitri repetate SR EN 1337-6
- materiale Anexa A
- la temperaturi extreme Anexa A
- la coroziune suprafa sau punctul de SR EN 1337-9
contact
- aliniere valoare de proiectare
- excentricitate din rotire balansier
cu contact liniar
- excentricitate din rotire balansier
cu contact punctual
- excentricitate datorat încrcrii
orizontale
- excentricitate total
1
Sistemul 1 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

23
29
30

3.1. Imbinri structurale


Sistemde evaluare Referenial pentru
Utilizare Referenial i verificarea
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performane metoda de evaluare a Observaii
preconizat pentru produs
performan ei caracteristicii eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Aparate de Cldiri i SR EN 1337-6 1 Capacitate de încrcare
reazem cu lucrri de 2004 - suprafee curbe
2
balansiere inginerie civil 3 - suprafee de contact
cu - prevenire alunecare
elemente - dimensiuni componente:
de - balansier cu contact liniar valoare de proiectare SR EN 1337-6
alunecare - balansier cu contact punctual
plate pe suprafa de aezare sferic
- balansier cu contact punctual
pe suprafa de aezare plan
- distribuie încrcare componente
Capacitate de rotire 0,05 rad
SR EN 1337-6
- limitare rotire SR EN 1337-6, fig.4, 5
Durabilitat
- la solicitri repetate SR EN 1337-6
- materiale Anexa A
- la temperaturi extreme Anexa A
- la coroziune suprafa sau punctul de SR EN 1337-9
contact
- aliniere
- excentricitate din rotire balansier valoare de proiectare
cu contact liniar
- excentricitate din rotire balansier
cu contact punctual
- excentricitate datorat încrcrii
orizontale
- excentricitate total
Capacitate de încrcare element de
valoare de proiectare SR EN 1337-2
alunecare
Coeficient de frecare element de SR EN 1337-2,tabel 11
valoare de proiectare
alunecare SR EN 1337-2, Anexa D
SR EN 1337-2
Durabilitate element de alunecare valoare de proiectare
SR EN 1337-9
1
Sistemul 1 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

24
3.1. Imbinri structurale

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performane Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Cldiri i SR EN 1337-7 11 Capacitate de încrcare SR EN 1337-1 SR EN 1337-7
reazem lucrri de 2004 - verificare suprafa de alunecare curb coeficieni de frecare
sferice i inginerie 32 (excentriciti, rezisten la frecare) SR EN 1337-2, tabel 11
cilindrice civil SR EN 1337-7 - întrerupere contact suprafee de alunecare excentricitate total L/8
din PTFE 2004/C91:2006 - verificare tensiune de compresiune valoare de proiectare SR EN 1337-2
- strat curb de PTFE valoare de proiectare SR EN 1337-2
- plac suport cu suprafa concav valoare de proiectare SR EN 1337-2
- opritor inelar valoare de proiectare SR EN 1337-5
SR EN 1337-7
Capacitate de rotire valoare de proiectare
SR EN 1337-1
SR EN 1337-7
Durabilitate valoare de proiectare
SR EN 1337-9
1
Sistemul 1 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

25
31
32

3.1. Imbinri structurale

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performane Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Aparate de Cldiri i SR EN 1337-7 1 Capacitate de încrcare SR EN 1337-1 SR EN 1337-7
reazem lucrri de 2004 - verificare suprafa de alunecare curb coeficieni de frecare
sferice i inginerie 32 (excentriciti, rezisten la frecare) SR EN 1337-2, tabel 11
cilindrice civil SR EN 1337-7 - întrerupere contact suprafee de alunecare excentricitate total L/8
din PTFE 2004/C91:2006 - verificare tensiune de compresiune valoare de proiectare SR EN 1337-2
combinate - strat curb de PTFE valoare de proiectare SR EN 1337-2
cu - plac suport cu suprafa concav valoare de proiectare SR EN 1337-2
elemente - opritor inelar valoare de proiectare SR EN 1337-5
de SR EN 1337-7
alunecare Capacitate de rotire valoare de proiectare
SR EN 1337-1
plate SR EN 1337-7
Durabilitate valoare de proiectare
SR EN 1337-9
Capacitate de încrcare SR EN 1337-2
valoare de proiectare
(element de alunecare)
SR EN 1337-2,
Coeficient de frecare tabel 11
valoare de proiectare
(element de alunecare) SR EN 1337-2,
Anexa D
Durabilitate SR EN 1337-2
valoare de proiectare
(element de alunecare) SR EN 1337-9
1
Sistemul 1 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

26
3.1. Imbinri structurale

Sistemde evaluare Referenial pentru


Referenial
Utilizare i verificarea metoda de evaluare
Produs pentru constan ei
Caracteristici eseniale Performane Observaii
preconizat a caracteristicii
produs performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Cldiri i SR EN 1337-8 11 Capacitate de încrcare lateral
reazem lucrri de 2008 - materiale feroase valoare de proiectare SR EN 10025,
ghidate inginerie 32 SR EN 10083-3,
civil SR EN 10088-2,
SR EN 10340,
ISO 3755, ISO 1083
- elemente de asamblare structurale valoare de proiectare ISO 898
- sudur valoare de proiectare SR EN 1090-2
2
- ancorare (oel pentru boluri de forfecare rezisten curgere 340 N/mm
- proiectare SR EN 1990, SR EN 1991-1, 2
SR EN 1993-2
- capacitate micare vertical de calcul 15 mm în sus, 10 mm în jos
- elemente pentru rotire oel/oel rugozitate 6,3 Pm, coeficient ISO 4587
frecare = 0,6
- grosime plci suport i plci de ancorare calcul sau 17 mm
- îmbinare cu plci de închidere i de valoare de proiectare SR EN 1337-8
ancorare
- jocuri 2 mm
- tolerane de execuie
- suprafee de alunecare elemente valoare de proiectare SR EN 1337-5
pentru rotire, cu contact oel/oel
- deformaie diferenial foaie PTFE 0,2 mm SR EN 1337-2
- abatere planeitate CM1, CM2 0,5 mm
Capacitate de rotire valoare de proiectare SR EN 1337-8
Frecare rugozitate 6,3 Pm, ISO 4587
- elemente pentru rotire oel/oel coeficient frecare = 0,6
Durabilitate
- solicitri ciclice
SR EN 1337-8
- temperatur joas i ridicat valoare de proiectare
SR EN 1337-2
- protecie anticoroziv
- ozon
1
Sistemul 1 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

27
33
34

3.1. Imbinri structurale

Sistemde evaluare Referenial pentru


Referenial
Utilizare i verificarea metoda de evaluare
Produs pentru constan ei
Caracteristici eseniale Performane Observaii
preconizat a caracteristicii
produs performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Aparate de Cldiri i SR EN 1337-8 11 Capacitate de încrcare lateral
reazem lucrri de 2008 - materiale feroase valoare de proiectare SR EN 10025,
blocate inginerie 32 SR EN 10083-3,
civil SR EN 10088-2,
SR EN 10340,
ISO 3755, ISO 1083
- elemente de asamblare structurale valoare de proiectare SR ISO 898
- sudur valoare de proiectare SR EN 1090-2
2
- ancorare (oel pentru boluri de forfecare) rezisten curgere 340 N/mm
- proiectare SR EN 1990, SR EN 1991-1, 2
SR EN 1993-2
- capacitate micare vertical de calcul 15 mm în sus, 10 mm în jos
- elemente pentru rotire oel/oel rugozitate 6,3 Pm, coeficient ISO 4587
frecare = 0,6
- grosime plci suport i plci de ancorare calcul sau 17 mm
- îmbinare cu plci de închidere i de valoare de proiectare SR EN 1337-8
ancorare
- jocuri 2 mm
- tolerane de execuie valoare de proiectare
- suprafee de alunecare elemente SR EN 1337-5
pentru rotire, cu contact oel/oel
- deformaie diferenial foaie PTFE 0,2 mm SR EN 1337-2
- abatere planeitate CM1, CM2 0,5 mm
Capacitate de rotire valoare de proiectare SR EN 1337-8
Durabilitate
- solicitri ciclice
SR EN 1337-8
- temperatur joas i ridicat valoare de proiectare
SR EN 1337-2
- protecie anticoroziv
- ozon
1
Sistemul 1 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale sunt critice
2
Sistemul 3 de evaluare i verificare a constanei performanei se aplic unde cerinele referitoare la reazemele individuale nu sunt critice

28
3.1. Imbinri structurale

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
urub cu Asamblri SR EN 14399-1 2+ Tolerane la dimensiuni, form i poziie [mm] Dimensiuni
rezisten pretensionate 2005 - lime între laturi (s) sau diametru cap (dk) 0,05 uruburi
mare pentru de înalt - lime între coluri (e) 0,05 HR:
pretensionare rezisten la - înlime cap (k) 0,05 SR EN 14399-3,
structuri - diametru tij (ds) 0,05 tabel 2
urub metalice - lungime nominal (l) 0,1 HV:
clasele pentru - lungime tij (ls) 0,1 SR EN 14399-4,
8.8/8HR construcii - lungime filet (lg) 0,1 tabel 2
10.9/10HR - dimensiune filet calibru standard
dimensiuni - curbur de racordare cap- tij (r) calibru standard
M12, M14, - unghi cap ( ) 0,5° -
M16, M18, Alungire dup rupere
M20, M22, Rezisten la traciune
M24, M27, Limit de curgere SR EN 14399-3,4, tabel 3
M30, M36 SR EN ISO 898-1
Sarcin de prob SR EN ISO 891-1
urub clasa
Duritate la încrcare limit
10.9/10HV
Duritate
dimensiuni
M12, M16, Rezisten la impact 27J la -20°C SR EN 10045-1
M20, M22, Coeficient de frecare clase k0, k1 sau k2 SR EN 14399-2
M24, M27, Regulament CE
Emisie substante periculoase valoare de proiectare
M30 si M36 1907/2006
Durabilitate
valoare de proiectare SR EN 14399-1
-strat de acoperire,

29
35
36

3.1. Imbinri structurale

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Piuli Asamblri SR EN 14399-1 2+ Tolerane la dimensiuni, form i poziie [mm] - Dimensiuni
dimensiuni pretensionate 2005 - lime între laturi (s) 0,05 piulie:
M12, M14, de înalt - lime între coluri (e) 0,05 HR:
M16, M18, rezisten la - înlime piuli (m) 0,05 SR EN 14399-3,
M20, M22, structuri - dimensiune filet calibru standard tabel 4
M24, M27, metalice SR EN 14399-3, tabel 6 HV:
M30, M36 pentru Sarcin de prob SR EN 14399-4, tabel 5 SR EN 14399-4,
tabel 4
construcii SR EN 20898-2
SR EN 20898-2
SR EN 14399-3, tabel 7
Duritate SR EN 14399-4, tabel 5
SR EN 20898-2
Regulament CE
Emisii de substante periculoase valoare de proiectare
1907/2006
Durabilitate
valoare de proiectare SR EN 14399-1
- strat de acoperire

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
aib Asamblri SR EN 14399-1 2+ Tolerane la dimensiuni, form i poziie [mm]
M12, M14, pretensionat 2005 - diametru gaur (d1) 0,1/sau calibru
M16, M18, e de înalt prin msurare
- diametru exterior (d2) 0,1
M20, M22, rezisten la - grosime (h) 0,05
M24, M27, structuri Duritate
M30, M36 metalice - aibe simple SR EN 14399-5 SR EN ISO 6507-1
pentru - aibe anfrenate SR EN 14399-6
construcii Regulament CE
Coninut/emisie substane periculoase valoare de proiectare
1907/2006
Durabilitate
valoare de proiectare SR EN 14399-1
- strat de acoperire

30
3.1. Imbinri structurale

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Ansamblu Asamblri SR EN 14399-1 2+ Aptitudine pentru pretensionare
urub+ pretensionate 2005 (curbe unghi de rotire/for din tij)
SR EN 14399-2
aib+ de înalt HR SR EN 14399-3, tabel 7 i 8
piuli rezisten la HV SR EN 14399-4, tabel 6 i 7
structuri Durabilitate
metalice - acoperiri compatibile valoare de proiectare SR EN 14399-1
pentru
construcii

31
37
38

3.1. Imbinri structurale

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
uruburi Asamblri SR EN15048-1 2+ Tolerane la dimensiuni, form i poziie SR EN15048-1, tabel 9
M12-M36 nepretensionate 2007 - deschidere de cheie (s) sau diametru cap (dk) 0,05 mm
la structuri - diametru cerc circumscris (e) 0,05 mm
metalice pentru - înlime cap (k) 0,05 mm
construcii - diametru tij (ds) 0,05 mm SR EN 1090
- lungime nominal (l) 0,1 mm SR EN 20225
- lungime tij (ls) 0,1 mm
- lungime filet (lg) 0,1 mm
- dimensiune filet calibru standard
- unghi cap ( ) 0,5°
Alungire la rupere SR EN 15048-1, tabel 1, SR EN ISO 898-1
Rezisten la traciune uruburi din oel carbon, SR EN ISO 3506-1
Limit de curgere oel aliat:
Rezisten la sarcin de prob SR EN ISO 891-1
Rezisten la traciune pe cal înclinat oel inoxidabil: SR EN ISO 898-1
Duritate SR EN ISO 3506-1
Rezilien SR EN 15048-1, tabel 2
- clase: 4.6; 5.6; 8.8; 10.9; 50; 60; 70 27J la -20°C SR EN 10045-1
- clase: 4.8; 5.8; 6.8 27J la +20°C
Regulament CE
Coninut/emisie substane periculoase valoare de proiectare
1907/2006
Durabilitate
-strat de acoperire pentru oel carbon i oel valoare de proiectare SR EN 15048-1
aliat sau inoxidabil SR EN 1090-2

32
3.1. Imbinri structurale

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Piulie M12-M36 Asamblri SR EN 15048-1 2+ Tolerane la dimensiuni, form i SR EN 15048-1, tabel 10
nepretensionate 2007 poziie: [mm]
la structuri - deschidere de cheie (s) 0,05 SR EN 1090
metalice pentru - diametru cerc circumscrisi (e) 0,05 SR EN 20225
construcii - înlime piuli (m) 0,05
- dimensiune filet calibru
Rezisten la sarcin de prob SR EN 15048-1, tabel 3
SR EN 20898-2
- oel carbon i oel aliat SR EN 20898-2
SR EN ISO 3506-2
- oel inoxidabil SR EN ISO 3506-2
Duritate SR EN 15048-1, tabel 3
- oel carbon i oel aliat SR EN 20898-2 SR EN 20898-2
- oel inoxidabil nu se aplic
Coninut/emisie substane Regulament CE
valoare de proiectare
periculoase 1907/2006
Durabilitate
- strat de acoperire pentru oel valoare de proiectare SR EN 15048-1
carbon i oel aliat sau inoxidabil SR EN 1090-2

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
aibe M12-M36 Asamblri SR EN 15048-1 2+ Tolerane la dimensiuni, form i [mm]
nepretensionate 2007 poziie
la structuri - diametru interior (d1) 0,1/calibru
metalice pentru - diametru exterior (d2) SR EN ISO 4759-3
construcii - grosime (h) 0,05
Duritate
- oel carbon, oel aliat, inoxidabil 100HV
SR EN ISO 6507-1
- clase 8.8; 10.9 în ansambluri cu 100HV ÷300HV
acoperire simpl (SR EN 1993-1-8)
Coninut/emisie substane Regulament CE
valoare de proiectare
periculoase 1907/2006
Durabilitate
- strat de acoperire pentru oel valoare de proiectare SR EN 15048-1,
carbon i oel aliat sau inoxidabil

33
39
40

3.1. Imbinri structurale

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Ansamblu Asamblri SR EN 15048-1 2+ Combinaii urub, piuli, aib în
urub, aib, nepretensionate 2007 funcie de:
piuli la structuri - grad produs SR EN 15048-1, talel 5 SR EN 4759
metalice pentru - clase calitate SR EN 15048-1, tabel 6
construcii Rezisten la traciune ansamblu
urub/piuli
- oel carbon i oel aliat SR EN 15048-1, tabel 7 SR EN 15048-2
- oel inoxidabil SR EN 15048-1, tabel 8
Durabilitate
- acoperiri compatibile valoare de proiectare SR EN 15048-1

34
4.1. Produse din lemn pentru structuri i accesorii

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
Lemn pentru Cldiri i SR EN 14081-1+A1 2+ clas de rezisten, SR EN 384 SR EN 14081-1
Rezisten la încovoiere
construcii cu poduri 2011 SR EN 338 SR EN 408 nu se aplic la
seciune clas de rezisten SR EN 384 lemnul tratat cu
Rezisten la compresiune
dreptunghiular SR EN 338 SR EN 408 produse ignifuge
sortat dup clas de rezisten SR EN 384 i lemnului
rezisten: Rezisten la traciune îmbinat cu dini
SR EN 338 SR EN 408
clas de rezisten SR EN 384 multipli.
Rezisten la forfecare
SR EN 338 SR EN 408
clas de rezisten, SR EN 384
Modul de elasticitate mediu
SR EN 338 SR EN 408
SR EN 1995-1-1/NB
Rigiditate valoare de proiectare SR EN 1995-2/NB
SR EN 1995-1-2/NB
Clase de durabilitate SR EN 350-2
Ciuperci: clasa 1-5 SR EN 350-1
Termite, insecte care
Durabilitate natural guresc lemnul,
organsime marine: clasa
D, M, S
Coleoptere: clasa D, S, SH
- lemn tratat împotriva atacurilor
EN 15228
biologice
SR EN 13823
clase C1, D, E, D2, F
SR EN ISO 11925-2
Reacie la foc
Decizie 2000/147/CE
clase D-s2, d0
fr încercri
1
Produse/materiale pentru care nu exist etap în procesul de producie care s duc o îmbuntire a clasificrii privind reacia la foc )de exemplu un adaos de produse care întârzie
focul sau o limitare de substane organice)
2
Produse/materiale care nu necesit încercare de reacie la foc (de exemplu produse acoperite de dispoziiile CWFT-)

35
41
42

4.1. Produse din lemn pentru structuri i accesorii

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Elemente Cldiri i SR EN 14250 2+ Rezisten clase SR EN 14081-1 SR EN 1990, SR EN 1991,
prefabricate poduri 2010 - sgeat lateral 4mm/2 m lungime SR EN 1995-1-1
pentru - sgeat fa 6mm/2 m lungime SR EN 1310
structuri din - rsucire 2mm/25mm lime i 2 m
lemn, lungime
asamblate - bombare pe lime 2 mm/100 mm fa
cu elemente - dini multipli clas serviciu SR EN 385
de fixare cu - tolerane dimensionale clasa toleran 2 SR EN 336
plac Rigiditate (stabilitate dimensional) SR EN 1995-1-1/NB
metalic SR EN 1995-2NB
ambutisat SR EN 1995-1-2/NB
- dimensiuni - grosime (lime), pentru SR EN 14250
toate elementele 35 mm
- înlime, pentru elemente SR EN 14250
exterioare (talp, arbalete-
grind de coam) 68 mm
- înlime, pentru elemente SR EN 14250
interioare (inim sau
diagonal) 58 mm
- crpturi - fr crpturi în zona SR EN 13183-2/AC
oricrui dispozitiv de
de reazem
- joc la asamblri - distana medie între dou SR EN 14250
elemente adiacente 1,5 mm,
în zona elementului de fixare
cu placa metalic ambutisat
(la fabricare)
- umiditate 22% SR EN 14250
- tolerane dimensionale - dimensiuni 10 m: 20 mm SR EN 14250
dimensiuni > 10 m: 2 mm/m
- contrasgeat - toleran 25% fa de SR EN 14250
contrasgeata stabilit prin
calcul

36
4.1. Produse din lemn pentru structuri i accesorii

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- noduri aderente
- noduri neaderente
- poziionare elemente de
fixare
Asamblri SR EN 14250
- aezare elemente de
fixare
- elemente de fixare ieite
în afar
Durabilitate
- durabilitate natural Clase: SR EN 350-2
- rezisten la atac biologic (tratament SR EN 351-1, SR EN 460
protecie)
- elemente fixare cu plac metalic SR EN 14545
euroclase SR EN 13501-1+A1
Reacie la foc SR EN 14250, tabel 1 Decizie 2000/147/CE
fr încercare

37
43
44

4.2. Produse din lemn pentru structuri i accesorii


1
SR EN 1995-1-1:2004/AC:2006, Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generaliti. Reguli comune i reguli pentru cldiri.
Sistemde evaluare Referenial pentru
Utilizare Referenial i verificarea Caracteristici eseniale metoda de evaluare a
Produs constan ei
Performane Observaii
preconizat pentru produs caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Lemn Cldiri i SR EN 14080 1 GL 24h GL 28h GL 32h GL 36h
lamelat poduri 2005 Modul de elasticitate
încleiat - paralel cu fibrele 11600 12600 13700 14700 SR EN 408
structural (cu - perpendicular pe fibre 390 420 460 490
sau fr Rezisten la încovoiere 24 28 32 36 SR EN 408
îmbinri cu Rezisten la compresiune
dini multipli - paralel cu fibrele 24 26,5 29 31
de SR EN 408
- perpendicular pe fibre, 2,7 3,0 3,3 3,6
dimensiuni Rezisten la traciune
mari) - paralel cu fibrele 16,5 19,5 22,5 26 SR EN 408
- perpendicular pe fibre 0,4 0,45 0,5 0,6
Rezisten la forfecare 2,7 3,2 3,8 4,3 SR EN 408
Rezisten la încovoiere 24 28 32 36
SR EN 408
lamele
Rezisten la forfecare zone
>4 >4 >4 >4 SR EN 392
încleiate
Clas de
SR EN 350-1, 2
Durabilitate Clase de durabilitate utilizare
SR EN 15228 final
SR EN 14080,
Aderen rezisten la încovoiere
Anexa A
2 SR EN 13501-1
euroclase
Reacie la foc Decizia 2000/147/CE
clase D-s2, d0
fr încercare
3
Clas de formaldehid, mg HCHO/m3 aer SR EN 717-1
Coninut/emisie substane
Clasa E1 0,13 Regulament CE
periculoase
Clasa E2 0,13 1907/2006
1
SR EN 1995-1-1/A1:2009, Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generaliti. Reguli comune i reguli pentru cldiri.
2
SR EN 1995-1-2:2004, Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2: Generaliti. Calculul structurilor la foc.
SR EN 1995-1-2:2004/AC:2006, Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2: Generaliti. Calculul structurilor la foc.
3
conform prevederilor din: Legea nr 360/2003; Regulament (CE) nr. 1907/2006

38
4.2. Produse din lemn pentru structuri i accesorii

Referenial pentru
Sistemde evaluare i
Utilizare Referenial metoda de evaluare
Produs verificare a constan ei Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs performan ei a caracteristicii
eseniale
Produse Cldiri i poduri SR EN 14374 1 Modul de elasticitate paralel cu fibrele SR EN 14374, Anexa A SR EN 408 SR EN 14374 nu
lamelate- 2005 Rezisten la încovoiere se refer la
încleiate - pe cant SR EN 14374, Anexa A SR EN 408 lemnul stratificat
structurale. - pe lat tratat împotriva
Lemn Rezisten la compresiune atacurilor
stratificat - paralel cu fibrele SR EN 14374, Anexa A SR EN 408 biologice sau a
- perpendicular pe fibre focului
Rezisten la raciune
- paralel cu fibrele SR EN 14374, Anexa A SR EN 408
- perpendicular pe fibre
Rezisten la forfecare
- din încovoiere pe cant SR EN 14374, Anexa A SR EN 384
- din încovoiere pe lat SR EN 408
Rezisten încleiere valoare de proiectare SR EN 14374, Anexa B
Durabilitate natural la atac biologic clase SR EN 350-2 SR EN 350-1
Reacie la foc euroclase SR EN 13501-1+A1
clas E1, E2 SR EN 14374, Anexa C
Degajare aldehid formic
SR EN 14374-tabel C1 SR EN 717-1

39
45
46

4.3. Produse din lemn pentru structuri i accesorii

Sistemde evaluare Referenial pentru


Referenial
Utilizare i verificarea metoda de evaluare
Produs pentru constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat a caracteristicii
produs performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Piese de Structuri din SR EN 14545 3 Conectori-piese circulare
fixare lemn i 2009 Rezisten mecanic
pentru produse pe - capacitate portant (valoare caracteristic) SR EN 1995-1-1 SR EN 13271
lemn: baz de Rigiditate
lemn - modul de alunecare clas de serviciu SR EN 912
Durabilitate SR EN 1995-1-1

40
4.3. Produse din lemn pentru structuri i accesorii

Sistemde evaluare Referenial pentru


Referenial
Utilizare i verificarea metoda de evaluare
Produs pentru constan ei
Caracteristici eseniale Performane Observaii
preconizat a caracteristicii
produs performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Elemente Structuri din SR EN 14592 3 Rezisten i rigiditate mecanic SR EN 14388
de fixare lemn i 2009 - moment de curgere plastic My,k
pentru produse pe (valoare caracteristic)
lemn, baz de o cu seciune rotund sau ptrat valoare de proiectare SR EN 409-încercare
fr lemn SR EN 1998-1-1-calcul
acoperire o alte cuie (inclusiv filetate) valoare de proiectare SR EN 409-încercare
cu rin x agrafe valoare de proiectare SR EN 409-încercare
SR EN 1998-1-1-calcul
x uruburi valoare de proiectare SR EN 409-încercare
SR EN 1998-1-1-calcul
x tije valoare de proiectare SR EN 409-încercare
SR EN 1998-1-1-calcul
x buloane i piulie valoare de proiectare SR EN 409-încercare
SR EN 1998-1-1-calcul
- rezisten la smulgere (valoare caracteristic) fax,k
x cuie
2
o cu tij lis < 4,5 N/mm SR EN 1382-încercare
lemn cu
SR EN 1995-1-1-calcul 3
2 U = 350 kg/m
o cuie filetate 4,5 N/mm SR EN 1382-încercare
i umiditate
o alte cuie valoare de proiectare SR EN 1382-încercare
relativ 65%
x agrafe valoare de proiectare SR EN 1995-1-1-calcul
SR EN 1382-încercare
x uruburi valoare de proiectare SR EN 1995-1-1-calcul
SR EN 1382-încercare
- rezisten la trecere cap (valoare caracteristic) fhead, k
x cuie
o cu tij lis valoare de proiectare SR EN 1383-încercare
SR EN 1995-1-1-calcul
o alte cuie valoare de proiectare SR EN 1383-încercare
x agrafe valoare de proiectare SR EN 1383-încercare
SR EN 1995-1-1-calcul
x uruburi1 valoare de proiectare
- capacitate de întindere (valoare caracteristic) ftens, k SR EN 1383
x cuie valoare de proiectare SR EN 1383-încercare
x uruburi valoare de proiectare SR EN 1383-încercare
x piulie valoare de proiectare SR EN 409-încercare
SR EN 1995-1-1-calcul

41
47
48

4.3. Produse din lemn pentru structuri i accesorii

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- coeficient de torsiune uruburi ftor, k SR EN ISO 10666- uruburi în
(valoare caracteristic) încercare structuri
- rezisten la torsiune la inserare în lemn Rtor, k ftor, k/ Rtor, k1,5 SR EN 14592, Anexa C portante
Durabilitate (protecie împotriva coroziunii) SR EN 14592, SR EN 14592, marc
-cuie Anexa A Anexa A material de
-agrafe baz+grosime
-uruburi acoperire
-tije
-buloane i piulie
Clas de serviciu valoare de proiectare
1
Pentru uruburi se menioneaz dac aibele fac sau nu parte din declaraie

42
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Echipament Securitate la SR EN 54-2+AC 1 Performan în condiii de incendiu
de control i incendiu în 2000 - dac se prevede funciune optional SR EN 54-2, Anexa B
semnalizare cldiri - condiii privind semnalizri
pentru SR EN 54-2 +AC - afiare stri funcionale SR EN 54-2
sisteme de 2000/A1:2007 - afiarea semnalizri
detectare i - semnalizri pe afiaje alfanumerice
alarmare la - semnalizare prezen surs
incendiu de alimentare
- semnalizri audibile
- semnalizri suplimentare
- stare de alarm la incendiu SR EN 54-2,
Anexa C; D; E
Intârziere rspuns (timp de rspuns)
- recepie i prelucrare semnale de SR EN 54-2, cap. 7.1 SR EN 54-2, Anexa C
incendiu
- ieire corespunztoare stare de alarm la SR EN 54-2, cap. 7.7
incendiu
- temporizare ieiri SR EN 54-2, cap. 7.11
- confirmare alarm la incendiu (opiune cu SR EN 54-2, cap. 7.12 SR EN 54-2, AnexaE
cerine)
Fiabilitate operaional
- dac se prevede funciune opional SR EN 54-2, Anexa B
- condiii privind semnalizri
- afiare stri funcionale
- afiare semnalizri
- semnalizri pe afiaje alfanumerice
- semnalizare prezen surs
de alimentare
- semnalizri audibile
- semnalizri suplimentare
- stare de veghe
- stare de alarm la incendiu: SR EN 54-2, cap 6
- recepia i prelucrare semnale intr în stare de alarm în 10s SR EN 54-2, Anexa C
de incendiu (SR EN 54-2,cap.7.1.4.)
- semnalizarea starii de alarm la fr intervenie manual SR EN 54-2,Anexa D
incendiu iniial (SR EN 54-2, cap.7.2.)
- semnalizare zone în alarm SR EN 54-2,cap.7.3.1.;7.3.2.

43
49
50

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- semnalizare audibil SR EN 54-2, cap.7.4
- alte semnalizri în timpul strii de SR EN 54-2, cap.7.5 SR EN 54-2, Anexa D
alarm la incendiu
- resetare stare de alarm la incendiu SR EN 54-2, cap.7.6
- ieire corespunztoare strii de SR EN 54-2, cap.7.7
alarm la incendiu
- ieire ctre dispozitive de alarm la SR EN 54-2, cap.7.8
incendiu
- ieire ctre echipamente de protecie SR EN 54-2, cap.7.9
împotriva incendiilor
- temporizare ieiri SR EN 54-2, cap.7.10 SR EN 54-2, Anexa E
- confirmare alarm la incendiu SR EN 54-2, cap.7.11
- numrtor de alarme SR EN 54-2, cap.7.12
- stare de defect: SR EN 54-2, cap.7.13
- recepionare i prelucrare semnale SR EN 54-2, cap.8.1
de defectare
- semnalizare defecte pentru funciuni SR EN 54-2, cap.8.2 SR EN 54-2, Anexa F
specifice
- defecte puncte SR EN 54-2, cap.8.3 SR EN 54-2
- întrerupere total alimentare SR EN 54-2, cap. 4 cap.15.2.2.2
- defect de sistem SR EN 54-2, cap.8.5
- semnalizare audibil SR EN 54-2, cap.8.6
- resetare semnalizri de defectare SR EN 54-2, cap.8.7
- ieire stare de defectare SR EN 54-2, cap.8.9
- ieire spre dispozitiv de transmisie SR EN 54-2, cap.8.9
Semnal de defectare SR EN 54-2
- stare de dezactivare SR EN 54-2, cap.9 cap.15.2.2.3
- stare de testare SR EN 54-2, cap.10 SR EN 54-2, Anexa F
- interfa intrare/ieire standardizat SR EN 54-2, cap.11
- condiii de proiectare SR EN 54-2, cap.12
- condiii generale SR EN 54-2,cap.12.1. SR EN 54-2, Anexa H
- documentaie SR EN 54-2, cap.12.2 SR EN 54-2, Anexa A
- condiii proiectare mecanic SR EN 54-2, cap.12.3
- condiii proiectare electric i de alt SR EN 54-2, cap.12.4
natur
- integritate ci de transmisie SR EN 54-2, cap.12.5
- accesibilitate semnalizri i comenzi SR EN 54-2, cap.12.6
- semnalizare prin indicatoare SR EN 54-2, cap.12.7
luminoase
- semnalizare prin afiaje alfanumerice SR EN 54-2, cap.12.8
- culori semnalizri SR EN 54-2, Anexa J
- semnalizri audibile SR EN 54-2, cap.12.9
- testare indicatoare SR EN 54-2,cap.12.10
44
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- condiii de proiectare suplimentare pentru SR EN 54-2,cap.12.11
echipamentele de control i semnalizare
controlate prin software
- condiii generale SR EN 54-2, cap.12; 13
- documentaie software SR EN 54-2, cap.13.2
- proiectare software SR EN 54-2, cap.13.3
- monitorizare program SR EN 54-2, cap.13.4
- memorare programe i date SR EN 54-2, cap.13.5
- memorare integritate memorie SR EN 54-2, cap.13.6
- funcionarea în caz de defect de SR EN 54-2, cap.13.7
sistem
- marcare SR EN 54-2, cap.14
Durabilitate fiabilitate operaional; - aptitudine echipament de a
rezisten la temperatur funciona corect la
SR EN 54-2,
- frig temperaturi ambiante joase,
cap.15.4
adecvate celor anticipate
pentru mediu de utilizare
Durabilitate fiabilitate operaional; - insensibilitate echipament la
rezisten la vibraii loviri mecanice aplicate la
- impact suprafa care se pot SR EN 54-2,
produce în condiii de mediu cap. 15.6
normal de utilizare i la care
acesta rezist
- vibraii sinusoidale - insensibilitate echipament la SR EN 54-2,
vibraii sinusoidale de nivele cap. 15.7
corespunztoare mediului de
utilizare
- capabilitate echipament de a SR EN 54-2,
suporta efecte prelungite ale cap. 15.15;
vibraiilor pentru nivele CEI 60068-2-6
apropiate de cele din
condiiile de mediu existente
la utilizare
Durabilitate fiabilitate operaional;
stabilitate electric
- descrcri electrostatice - insensibilitate echipament la SR EN 54-2,
descrcri electrostatice cap. 15.8.
provenind de la persoane CEI 60801-2
susceptibile de a acumula
sarcini electrostatice i care
manevreaz echipa

45
51
52

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitate fiabilitate operaional:
rezisten la umiditate
- cldur umed staionar - capacitate echipament de a SR EN 54-2,
funciona corect la umiditi cap. 15.5
relative ridicate (fr CEI 60068-2-3
condensare) susceptibile a se
produce pentru o scurt
perioad în condiii de mediu
de utilizare
- cldur umed staionar - capacitate echipament de a SR EN 54-2,
funciona corect, în condiii cap.15.14
de umiditate prelungit CEI 60068-2-3

46
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispozitive Securitate SR EN 54-3 1 Performan în condiii de foc
sonore de la incendiu 2002 - nivel acustic - nivel zgomot ponderat A 65 dB SR EN 54-3
alarm la într-o direcie i 120 dB în orice
incendiu- SR EN 54-3 direcie
sonerii 2002/A1 2003
pentru - frecven i form sunet valoare de proiectare
sisteme de SR EN 54-3 - reproductibilitate Lmax -Lmin < 6 dB SR EN 54-3,
detectare 2002/A2:2006 - performan operaional - nivel zgomot ponderat-A > 65 dB Anexa B
i alarmare pe cel putin o directie
la incendiu, - nivel zgomot ponderat-A 120 dB
pentru pe orice directie
cldiri - nivel zgomot msurat în fiecare
unghi specificat declarat de
producator
- diferen între niveluri zgomot
ponderat-A msurat la parametrii
de alimentare maxim i minim 6dB
pentru fiecare direcie msurat
- secven de semnal de atenionare SR EN 54-3/A2, tabel C1 SR EN 54-3/A2,
i mesaje difuzate Anexa C
- sincronizare valoare de proiectare SR EN 54-3/A2,
Anexa C
Fiabilitate operaional
- durabilitate 100 ore funcionare SR EN 54-3
- construcie
- conductoare externe valoare de proiectare SR EN 54-3
2
- terminale - seciune transversal 0,28 -1,5mm
- materiale: cerine de - clasa FV-2 sau FH-2 dispozitive ISO 1210
inflamabilitate care lucreaz la < 30 V c.a. sau
42 V c.c i consum putere < 15 W
- clasa LFV-1 dispozitive care SR EN ISO 10351
lucreaz la >30 V c.a. sau 42 V c.c.
i consum putere >15 W
- grad de protecie - dispozitive de alarmare audibil tip A SR EN 60529
Sonerii Cod IP21C
- dispozitive de alarmare audibil tip B SR EN 60259
Sonerii: Cod IP33C
- acces valoare de proiectare SR EN 54-3

47
53
54

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitate fiabilitate operaional:
Rezisten la temperatur
- cldur uscat (operaional) - nu este detectat nicio operare SR EN 60068-2-2
fals sau semnalizare de defect în SR EN 54-3,
perioada de condiionare Anexa B
- cldur uscat (anduran) - nivel zgomot mediu ponderat-A, SR EN 60068-2-2
msurat dup perioada de revenire
- frig (operaional) nu scade > 6 dB fa de cel SR EN 60068-2-1
msurat la încercarea de
reproductibilitate
Durabilitate fiabilitate operaional:
Rezisten la umiditate
- cldur umed ciclic (operaional) - nu este detectat nicio operare SR EN 60068-2-30
fals sau semnalizare de defect în
- cldur umed continu perioada de condiionare SR EN 54-3 cap. 5.9
(anduran) - nivel zgomot mediu ponderat-A
msurat dup perioada de revenire SR EN 60068-2-30
- cldur umed ciclic (anduran) nu scade cu > 6 dB fa de cel
msurat la încercarea de
reproductibilitate
Durabilitate fiabilitate operaional:
Rezisten la coroziune
- coroziune la dioxid de sulf - nivel zgomot mediu ponderat-A
(anduran) msurat dup perioada de revenire
nu scade cu > 6 dB fa de cel SR EN 60068-2-42
msurat la încercarea de
reproductibilitate
Durabilitate fiabilitate operaional:
Rezisten la ocuri i vibraii
- ocuri (operaional) - nu este detectat nicio operare SR EN 60068-2-27
fals sau semnalizare de defect în
- impact (operaional) perioada de condiionare ISO CEI 60068-2-63
- nivel zgomot mediu ponderat-A
- vibraii sinusoidale (operaional) msurat dup perioada de SR EN 60068-2-6
condiionare nu scade cu > 6 dB
- vibraii sinusoidale (anduran) fa de cel msurat la încercarea SR EN 60068-2-6
de reproductibilitate

48
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitate fiabilitate operaional:
Stabilitate electric
- compatibilitate electromagnetic - nicio operare fals sau SR EN 50130-4
(EMC), imunitate (operaional) semnalizare de defect i când
sun nicio întrerupere a sunetului
de ieire nu sunt detectate în
timpul perioadei de condiionare
- nivel zgomot mediu ponderat-A,
msurat dup perioada de
conditionare nu descrete cu>6 dB
fa de cel msurat pentru acelai
specimen la incercarea de
reproductibilitate
Durabilitate fiabilitate operaional: - nivel zgomot mediu ponderat-A, SR EN 60529
Rezisten la mucegai msurat dup condiionare nu
- protecie realizat de carcas descrete cu > 6 dB fa de cel
msurat pentru. acelai specimen
la încercarea de reproductibilitate
- apa nu penetreaz carcasa sau,
dac intr în ea, dispozitivul
încorporeaz mijloace pentru
drenare

49
55
56

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Produs Utilizare Referenial i verificarea Caracteristici eseniale Performan metoda de evaluare Observaii
preconizat pentru produs constan ei a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Echipament Securitate la SR EN 54-4+AC 1 Performan alimentare cu energie
de incendiu 2000 - surse de alimentare SR EN 54-4, cap. 4.2 SR EN 54-4+AC/A2
alimentare - alimentare electric de la sursa principal SR EN 54-4, cap. 5.1 SR EN 54-4+AC/A2
cu energie SR EN 54-4+AC - alimentare electric de la sursa de rezerv SR EN 54-4, cap. 5.2 SR EN 54-4+AC/A2
pentru 2000/A1:2003 (baterie)
sisteme de - încrctor SR EN 54-4, cap. 5.3 SR EN 54-4+AC/A2
detectare i SR EN 54-4+AC - defecte SR EN 54-4, cap. 5.4 SR EN 54-4+AC/A2
de alarm la 2000/A2:2007 - proiectare mecanic
incendiu - carcas IP 30 SR EN 60529
pentru cldiri - echipament valoare de proiectare SR EN 54-2
- proiectare electric valoare de proiectare SR EN 60950
- interfa de alimentare - dac PSE funcioneaz SR EN 54-4
cu CIE aflat în carcas
separat trebuie
interfa cu 2 ci de
transmisie pentru ca
orice scurtcircuit sau
întreruperea s nu
afecteze alimentarea
Fiabilitate operaional
- surse de alimentare SR EN 54-4, cap. 4.2 SR EN 54-4+AC/A2
- alimentare electric de la sursa principal SR EN 54-4, cap. 5.1 SR EN 54-4+AC/A2
- alimentare electric de la sursa de rezerv SR EN 54-4, cap. 5.2 SR EN 54-4+AC/A2
(baterie)
- încrctor SR EN 54-4, cap. 5.3 SR EN 54-4+AC/A2
- defecte SR EN 54-4, cap. 5.4 SR EN 54-4+AC/A2
- proiectare mecanic
- carcas IP 30 SR EN 60529
- echipament valoare de proiectare SR EN 54-2
- proiectare electric valoare de proiectare SR EN 60950
- interfa de alimentare - dac PSE funcioneaz SR EN 54-4
cu CIE aflat în carcas
separat trebuie
interfa cu 2 ci de
transmisie pentru ca
orice scurt circuit sau
întreruperea s nu
afecteze alimentarea

50
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitatea fiabilitii funcionale
- rezisten la temperature
- frig (operaional) valoare de proiectare SR EN 60068-2-1
Durabilitate fiabilitate operaional
- rezisten la vibraii
- impact valoare de proiectare SR EN 60817
- vibraii sinusoidale (operaional) valoare de proiectare SR EN 60068-2-6
- vibraii sinusoidale (anduran) valoare de proiectare SR EN 60068-2-6
Durabilitate fiabilitate operaional
- stabilitate electric
- compatibilitae electromagnetic (EMC), valoare de proiectare SR EN 50130-4
imunitate (operaional)
Durabilitate fiabilitate operaional
- rezisten la umiditate
- cldur umed staionar (operaional) valoare de proiectare SR EN 60068-2-78
SR EN 54-4
- cldur umed staionar (anduran) valoare de proiectare SR EN 60068-2-3
SR EN 54-4

51
57
58

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Detectoare Siguran la SR EN 54-5 1 Condiii nominale de activitate/
de cldur foc 2002 Sensibilitate, timp de rspuns i
Detectoare performane în condiii de incendiu
punctuale SR EN 54-5 - clasificare SR EN 54-5, tabel 1 SR EN 54-5
pentru 2002/A1:2003 - poziie elemente sensibile Corectoare de caracteristic la
sisteme de 15 mm fa de suprafaa de
detectare montare detector
i de - dependen direcional - detectoare A1: (1min...4 min SR EN 54-5
alarm la (timp de rspuns) 20s) pentru toate cele 8 orientri
incendiu - detectoare A2, B, C, D, E, F,
instalate în G: (2 min ... 5 min 30 s)
cldiri pentru toate cele 8 orientri
- timp de rspuns la temperatur SR EN 54-5, tabel 5 SR EN 54-5
ambiant ridicat (cldur uscat
încercare operaional)
- dispersie SR EN 54-5, tabel 4 SR EN 54-5
Încercri suplimentare detectoare :
- cu sufix S SR EN 54-5, tabel 8 SR EN 54-5
- cu sufix R SR EN 54-5, tabel 9 SR EN 54-5
Fiabilitate în funcionare
- indicator individual de alarm la detectoare A1, A2, B, C, D s
SR EN 54-5 cap4.3,
fie vizibil de la 6 m într-o lumin
5.2, 5.6, 5.8, 6.1, 6.2
ambiant de intensitate pân la
SR EN 54-5 pct.4.2
500 lux
Toleran la tensiune de alimentare
- variaie parametri de alimentare SR EN 54-5, tabel 4 SR EN 54-5
Durabilitate fiabilitate în funcionare i
timp de rspuns, rezisten la
Nu se aplic la
temperatur
A1, A2, B
- frig SR EN 54-5, cap.5.9.3 CEI 60068-2-1
- cldur uscat (încercare anduran) SR EN 54-5, cap.5.10.3 CEI 60068-2-2

52
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitate fiabilitate în funcionare,
rezisten la vibraii
- oc (operaional) SR EN 54-5, cap.5.14.3 CEI 60068-2-27
- impact (încercare operaional) SR EN 54-5, cap.5.15.3 SR EN 54-5
- vibraie, sinusoidal SR EN 54-5, cap.5.16.3 CEI 60068-2-6
(încercare operaional)
- vibraie, sinusoidal SR EN 54-5, cap.5.17.3 CEI 60068-2-6
(încercare anduran)
Durabilitate fiabilitate în funcionare,
rezisten la umiditate
- cldur umed ciclic SR EN 54-5, cap.5.11.3 CEI 60068-2-30
(încercare operaional)
- cldur umed, staionar SR EN 54-5, cap.5.12.3 CEI 60068-2-3
(încercare operaional)
Durabilitate fiabilitate în funcionare,
rezisten la coroziune
- coroziune cu dioxid de sulf SR EN 54-5, cap.5.13.3 CEI 60068-2-42
Durabilitate fiabilitate în funcionare,
stabilitate electric
- compatibilitate electromagnetic SR EN 54-5, cap.5.18 SR EN 50130-4+A1
(EMC), încercri de imunitate

53
59
60

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Detectoare Siguran la SR EN 54-7 1 Condiii nominale de activitate/ Sensibilitate,
de fum foc 2002 timp de rspuns i performane în condiii de
Detectoare incendiu - pentru orice vitez de SR EN 54-7,
punctuale SR EN 54-7 - rspuns la incendii cu dezvoltare lent cretere densitate fum Anexa L
care 2002/A1:2003 R > A/4, timpul ca
utilizeaz detectorul s dea alarm
dispersia 1,6 x A/R cu 100 s
luminii, SR EN 54-7 - domeniu de compensare
transmisia 2002/A2:2007 limitat astfel încât
luminii sau compensarea nu face ca
ionizarea rspunsul detectorului s
pentru depeasc valoarea
sisteme de iniial cu un factor > 1,6
detectare - repetabilitate ymax/ymin sau mmax/mmin 1,6 SR EN 54-7
i de valoarea mai mic de
alarm la rspuns ymin 0,2 sau
incendiu mmin 0,05 dBm-1
instalate în - dependen direcional ymax/ymin sau mmax/mmin 1,6 SR EN 54-7
cldiri valoarea mai mic de
rspuns ymin 0,2 sau
mmin 0,05 dBm-1
- reproductibilitate ymax/y sau mmax/m > 1,33, SR EN 54-7
y/ymin sau m/mmin 1,5,
valoarea mai mic de
rspuns ymin 0,2 sau
mmin 0,05 dBm-1
- micare aer
- detectoare cu ionizare valoare de proiectare SR EN 54-7
- detectoare cu difuzie sau transmisie valoare de proiectare SR EN 54-7
lumin
- strlucire pentru fiecare orientare, Anexa D
mmax/mmin 1,6
- sensibilitate incendiu SR EN 54-7 cap. 5.18 SR EN 54-7,
Anexa G, H, I, J

54
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Fiabilitate în funcionare
- protecie împotriva ptrunderii corpurilor sfera cu diametru SR EN 54-7
strine (1,3±0,05) mm s nu
patrund în camer senzor
- condiii suplimentare pentru detectoare SR EN 54-7 cap. 4.11 SR EN 54-7
controlate software
Toleran la tensiune de alimentare
- variaie parametri de alimentare ymax/ymin sau mmax/mmin 1,6 SR EN 54-7
valoarea mai mic de
rspuns ymin 0,2 sau
mmin 0,05 dBm-1
Durabilitate fiabilitate în funcionare i timp
de rspuns
- rezisten la temperatur
- cldur uscat ymax/ymin sau mmax/mmin 1,6 SR EN 54-7
- frig ymax/ymin sau mmax/mmin 1,6 SR EN 54-7
Durabilitate fiabilitate în funcionare
- rezisten la vibraii
- oc (operaional) ymax/ymin sau mmax/mmin 1,6 CEI 60068-2-27
- impact (operaional) ymax/ymin sau mmax/mmin 1,6 SR EN 54-7
- vibraie sinusoidal (operaional) ymax/ymin sau mmax/mmin 1,6 CEI 60068-2-6
- vibraie sinusoidal (anduran) ymax/ymin sau mmax/mmin 1,6 CEI 60068-2-27
Durabilitate fiabilitate în funcionare
- rezisten la umiditate
- cldur umed stationar ymax/ymin sau mmax/mmin 1,6 CEI 60068-2-56
(operaional)
- cldur umed staionar (anduran) ymax/ymin sau mmax/mmin 1,6 CEI 60068-2-56
Durabilitate fiabilitate în funcionare
- rezisten la coroziune
- coroziune cu dioxid de sulf ymax/ymin sau mmax/mmin 1,6 CEI 60068-2-42
Durabilitate fiabilitate în funcionare
- stabilitate electric
- compatibilitate electromagnetic (EMC) ymax/ymin sau mmax/mmin 1,6 SR EN 50130-4+A1

55
61
62

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Detectoare Securitate la SR EN 54-10 1 Condiii nominale de
incendiu/ incendiu 2002 activare/Sensibilitate, întârziere (timp)
Alarma rspuns. Performan în condiii de
incendiu SR EN 54-10 incendiu
Detectoare 2002/A1 2006 - clasificare - clase SR EN 54-10 cap.5.5 SR EN 54-10
de flacr- - reproductibilitate - comportare stabil dup mai multe SR EN 54-10
Detectoare stri de alarm
punctuale - Dmax/Dmean 1,15 i Dmean/Dmin 1,22
- repetabilitate - msurare punct de rspuns SR EN 54-10
6 x (Dmax/Dmin 1,14)
- dependena direcional - sensibilitate detector independent
de direcia radiaiei incidente
Dmax/Dmin 1,41
- sensibilitate la foc SR EN 54-10
- clasa 1 - toate eantioanele rspund la ambele
focare de tip, la distane d 25m
- clasa 2 - toate eantioanele rspund la ambele
focare de tip, la distane d 17m
- clasa 3 - toate eantioanele rspund la
ambele focare de tip, la distana de12m
- neclasificat la distane 12 m
- lumina difuz (operaional) Dmax/Dmin 1,26 SR EN 54-10
Dmax/Dmin 1,14
Fiabilitate operaional
- indicaie individual de alarm - indicator integral rou, vizibil
- conectare dispozitive auxiliare - funcionare corect indiferent de
intrerupere sau scurtcircuit conexiuni
- monitorizare detectoare - pentru detectoare detaabile-
prevzut un mijloc de monitorizare la SR EN 54-10
distana de detectare a înlturrii
capului din soclu
- reglaje ale productorului - schimbare setri productor numai
prin mijloace speciale
- reglaje sensibilitate la loc de - reglaj conf. cap. 4.7
montare
- documentaie - detectoare livrate cu date tehnice de
instalare i întreinere
SR EN 54-10
- condiii suplimentare pentru - s îndeplineasc cerinele de la
detectoare controlate software 4.9.2, 4.9.3 si 4.9.4

56
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Toleran la tensiune de alimentare
- variaie parametri de alimentare Dmax/Dmin 1,26 SR EN 54-10
(operaional)
Durabilitate fiabilitate operaional-
rezisten la temperatur
- cldur uscat (operaional) Dmax/Dmin 1,26 CEI 60068-2-2:1974-
Test Ba sau Bb i SR
EN 54-10
- frig (operaional) Dmax/Dmin 1,26 CEI 60068-2-1-Test Ab
i SR EN 54-10
Durabilitate fiabilitate operaional
(rezisten la vibraii)
- oc operaional Dmax/Dmin 1,26 CEI 60068-2-27-Test
Ea i SR EN 54-10
- impact operaional Dmax/Dmin 1,26 SR EN 54-10
- vibraie sinusoidal (operaional) Dmax/Dmin 1,26 CEI 60068-2-6-Test Fc
i SR EN 54-10
- vibraie sinusoidal (anduran) Dmax/Dmin 1,26 CEI 60068-2-6-Test Fc
Durabilitate fiabilitate operaional
(rezisten la umiditate)
- cldur umed, ciclic (operaional) Dmax/Dmin 1,26 CEI 60068-2-30-
Varianta 1 i
SR EN 54-10
- cldur umed, stare staionar Dmax/Dmin 1,26 CEI 60068-2-56-Test
(anduran) Cb i SR EN 54-10
Durabilitate fiabilitate operaional
(rezisten la coroziune)
- coroziune cu dioxid de sulf Dmax/Dmin 1,26 CEI 60068-2-42-Test
(anduran) Kc i SR EN 54-10
Durabilitate fiabilitate operaional
(stabilitate electric)
- compatibilitate electromagnetic Dmax/Dmin 1,26 pentru fiecare valoare SR EN 50130-4
(EMC) încercri de rezisten de la cap. 5.17.2.1 SR EN 54-10
(operaional)

57
63
64

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Declanatoare Securitate la SR EN 54-11 1 Conditii nominale de activare, sensibilitate i
manuale de incendiu 2002 performan în condiii de incendiu
alarm - stare de alarm
SR EN 54-11 - butoane de semnalizare manual de tip A - spargere element sau SR EN 54-11
2002/A1:2006 deplasare element ca
urmare a spargerii sau
deplasare element fr
spargere împreun cu
schimbare aspect fa
de activare
- butoane de semnalizare manual de tip B - spargere i/sau
deplasare element
pentru acces la
element de acionare i
- activare manual
element de acionare.
- indicatoare pentru stare de alarm SR EN 54-11, cap. 4.4
- msuri de securitate
- for de acionare SR EN 894-3
- raz curbur 0,05
SR EN 54-11, tabel 1
- protecie împotriva activrii accidentale SR EN 54-11, cap. 4.7.4
Fiabilitate operaional
- marcare i documentaie SR EN 54-11, cap.4.2 SR EN 54-11
- stare de veghe element plan, integru,
fr deformaii, deplasri
- dispozitiv pentru resetare SR EN 54-11, cap 4.5
- dispozitiv de încercare SR EN 54-11, cap 4.5
- form dimensiuni i culori SR EN 54-11, tabel 1,
figura 1, 2
- simboluri si simbolizare literar SR EN 54-11, cap 4.73 ISO 384
ISO 3098-0
- categorie de mediu SR EN 54-11, tabel 2 SR EN 54-11
- cerine suplimentare pentru butoane de SR EN 54-11, cap..4.8
semnalizare manual prin software

58
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Toleran la tensiune de alimentare
- cldur uscat (operaional) SR EN 54-11, tabel 3 CEI 60068-2-2 pentru
CEI 60068-2-2/A1 dispozitive
CEI 60068-2-2/A2 de exterior
- cldur uscat (anduran) SR EN 54-11, tabel 4 CEI 60068-2-2
CEI 60068-2-2/A1
CEI 60068-2-2/A2
- frig (operaional) SR EN 54-11, tabel 5 CEI 60068-2-1
CEI 60068-2-1/A1
CEI 60068-2-1/A2
Durabilitate fiabilitate operaional
(rezisten la temperatur)
- cldur umed ciclic (operaional) SR EN 54-11, tabel 6 CEI 60068-2-30
CEI 60068-2-30/A1
- cldur umed ciclic (anduran) SR EN 54-11, tabel 7 CEI 60068-2-1
CEI 60068-2-1/A1
CEI 60068-2-1/A2
- cldur umed stare staionar (anduran) SR EN 54-11, tabel 8 CEI 60068-2-56
CEI 60068-2-3
- protecie prin carcas SR EN 54-11, tabel 14 CEI 60068-2-18,
CEI 60068-2-18/A1
Durabilitate fiabilitate operaional pentru
(rezisten la vibraii) dispozitive
- oc (operaional) SR EN 54-11, tabel 10 CEI 60068-2-27 de exterior
- impact (operaional) SR EN 54-11, tabel 11 SR EN 54-11,
Anexa C
- vibraie sinusoidal (operaional) SR EN 54-11, tabel 12 CEI 60068-2-6
- vibraie sinusoidal (anduran) SR EN 54-11, tabel 13 CEI 60068-2-6
Durabilitate fiabilitate operaional
(rezisten la umiditate)
- cldur umed ciclic (anduran) SR EN 54-11, tabel 7 CEI 60068-2-1, CEI
60068-2-1/A1 si CEI
60068-2-1/A2
Durabilitate fiabilitate operaional
(rezisten la coroziune)
- coroziune cu dioxid de sulf (anduran) SR EN 54-11, tabel 9 CEI 60068-2-42
Durabilitate fiabilitate operaional pentru
(stabilitate electric) dispozitive
- variaie parametri de alimentare valoare de proiectare SR EN 50130-4 de exterior
(operaional)
- compatibilitate electromagnetic (EMC) valoare de proiectare

59
65
66

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Referenial
Utilizare i verificarea metoda de evaluare
Produs pentru constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat a caracteristicii
produs performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Detector Securitate la SR EN 54-12 1 Condiii nominale de activare/ sensibilitate posibilitate de reglare
liniar care incendiu 2003 - reglaje ale valorii de prag de rspuns la
utilizeaz un locul de montare
fascicul optic
de lumin - limit de compensare generare de semnal
- semnalizare de defect semnal de alarm
- reproductibilitate Cmin 0,4dB, Cmax/Crep 1,33 i
Crep/Cmin 1,5
- dependen direcional - s nu emit semnal de defect
sau de alarm în timp ce este
rotit în direciile specificate
SR EN 54-12
între toleranele unghiulare
specificate;
- s emit semnal de alarm
în 30 s dup introducere
total atenuator
- schimbri lente ale atenurii Cmin 0,4 dB, Cmax/Cmin 1,6
- dependen de lungimea cii optice Cmin 0,4 dB, Cmax/Cmin 1,6
- sensibilitate la incendiu - indicator integral rou vizibil
- semnal de alarm, la fiecare
focar, cu ma < 0,7 dBm-1
- lumin difuz Cmin 0,4 dB, Cmax/Cmin 1,6
Întârziere rspuns (timp de rspuns)
- repetabilitate Cmin 0,4 dB, Cmax/Cmin 1,6
- schimbri rapide ale atenurii - specimenul s emit semnal
de alarm în 30 s dup
SR EN 54-12
introducere total atenuator A
între componente i
respectiv 60 s pentru
atenuator B

60
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Fiabilitate funcional
- conectare dispozitive auxiliare - s nu influeneze funcionare SR EN 54-12
detector
- reglaje ale productorului - s nu fie accesibile reglajele
productorului
- protecie împotriva ptrunderii corpurilor - împiedicare ptrundere
strine corpuri strine cu diametru
(1,3 r0,05) mm, în carcas
- monitorizare detectoare detaabile i - mijloc de monitorizare
conexiuni
- compatibilitate electromagnetic (EMC), Cmin 0,4 dB, Cmax/Cmin 1,6 SR EN 50130-4
încercri imunitate (operaional)
- impact (operaional) - s nu emit semnale de SR EN 60068-2-75
alarm sau de defect pe SR EN 54-12
durata condiionrii
- memorare programe i date - s rein date dou SR EN 54-12
sptmâni fr alimentare
extern
Toleran la tensiune de alimentare
- variaie parametri de alimentare Cmin 0,4 dB, Cmax/Cmin 1,6 SR EN 54-12
Parametri de performan în condiii de
incendiu
SR EN 54-12
- indicaie individual de alarm - prezen indicator integral
rou vizibil
Durabilitate fiabilitate funcional
(rezisten la temperatur) SR EN 54-12
- cldur uscat (operaional) Cmin 0,4 dB, Cmax/Cmin 1,6 SR EN 60068-2-2
- frig (operaional) SR EN 60068-2-1
Durabilitate fiabilitate funcional
(rezisten la vibraii) (anduran) Cmin 0,4 dB, Cmax/Cmin 1,6 SR EN 54-12
SR EN 60068-2-6
Durabilitate fiabilitate funcional
(rezisten la umiditate)
- cldur umed stare staionar Cmin 0,4 dB, Cmax/Cmin 1,6 SR EN 54-12
(operaional) HD 323.2.56 S1
- cldur umed stare staionar
(anduran)
Durabilitate fiabilitate funcional
(rezisten la coroziune) CEI 60068-2-42
- coroziune cu dioxid de sulf (anduran) Cmin 0,4 dB, Cmax/Cmin 1,6 SR EN 54-12

61
67
68

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Referenial
Utilizare i verificarea metoda de evaluare
Produs pentru constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat a caracteristicii
produs performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Echipament Securitate la SR EN 54-16 1 Performan în condiii de incendiu
de control i incendiu 2008 - echipamente VACIE i CIE combinate SR EN 54-16, Anexa F
semnalizare - surs de alimentare valoare de proiectare SR EN 54-4
vocal - afiare stri funcionale - VACIE s semnalizeze fr
alarm ambiguitate: stare de veghe,
pentru stare de alarmare vocal, stare
sisteme de de defect, stare de dezactivare.
detectare i - VACIE s fie capabil de orice
alarmare în combinaie de stri de
caz de funcionare: stare de alarmare
incendiu vocal, stare de defect, stare de
pentru dezactivare.
cldiri - afiare semnalizri - semnalizri obligatorii clar
identificabile.
- semnalizri pe afiaje alfanumerice - pentru fiecare stare funcional
s existe o singur fereastr în
care s fie grupate toate
câmpurile referitoare la aceast
stare funcional.
- semnalizri suplimentare - indicate clar i s nu conduc la
contradicie sau confuzie.
- recepie i prelucrare alarme de incendiu - s furnizeze ieiri de alarmare în 3s
- semnalizare stare de alarmare vocal - atenionare audibil oprit la nivel
de acces 1 sau 2
- atenionare audibil - prioritate fa de atenionarea
pentru starea de defect dac sunt
diferite.
- întârzieri la intrare în stare de alarmare - operare întârziere-nivel de acces 3
vocal - operare întârziere în trepte care
nu depesc 1 min pân la 10 min
- finalizare întârziere – nivel de
acces 1
- pornire i oprire de întârziere –
nivel de acces 2
- evacuare dirijat - nivel de acces 3
SR EN 54-4
- anulare stare de alarm vocal - nivel de acces 2
- resetare stare de alarmare vocal - nivel de acces 2
- dup resetare manual,
semnalizarea strii de funcionare
corect restabilit în maxim 20 s.
62
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- ieire ctre dispozitive de alarm la - nivel de acces 2
incendiu - nivel de acces 3
- ieire stare de alarmare vocal - s activeze numai ieirea strii
de alarm vocal.
- comand manual alarm vocal - nivel de acces 2
- semnalizare zone de alarmare vocal - disponibil fr nicio aciune
într-o stare activat manual i s nu fie suprimat.
- semnalizare prin: indicator
luminos separat sau afiaj
alfanumeric pentru fiecare zon
de alarmare.
- semnalizare zone de alarmare vocal în - disponibil fr nicio aciune
starea de defect manual i s nu fie suprimat.
SR EN 54-4
- semnalizare prin: indicator
luminos separat sau afiaj
alfanumeric pentru fiecare zon
de alarmare.
- semnalizare zone de alarmare vocal în - disponibil fr nicio aciune
starea de dezactivare manual i s nu fie suprimat.
- semnalizare prin: indicator
luminos separat sau afiaj
alfanumeric pentru fiecare zon
de alarmare.
- microfon de urgen - nivel de acces 2
- nivel de acces 3 sau 4 când sunt
mai multe microfoane de urgen
- raport semnal-zgomot - generator de semnal audio
sinusoidal 1kHz
- raport semnal-zgomot45dB
- frecven de rspuns al VACIE fr - pentru un nivel de intrare de
microfon referin - semnal sinusoidal de
1 kHz astfel încât se realizeaz
un nivel cu 10dB sub nivelul de
ieire msurat.
- se aplic la intrare VACIE un
semnal sinusoidal cu frecven
de 125Hz la 20kHz în trepte de
1/3 octav
Întârziere rspuns
- recepie i prelucare semnale de incendiu - s furnizeze ieiri de alarmare
vocal activate în 3 s sau la SR EN 54-4
expirarea oricrei perioade de
întârziere

63
69
70

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- întârzieri la intrare în starea de alarmare - operare îintârziere – nivel de
vocal acces 3, în trepte de 1 min pân
la maxim 10 min.
- finalizare întârziere–nivel de
acces 1
- pornire i oprire de întârziere-
nivel de acces 3
- ieire ctre dispozitive de alarm la - oprire dispozitive de alarm la
incendiu incendiu – nivel de acces 2
- repornire dispozitive de alarm la
incendiu – nivel de acces 2
- configurare VACIE – nivel de
acces 3
- microfonul de urgen - nivel de acces 2
- nivel de acces 3 sau 4 când sunt
mai multe microfoane de urgenâ
Fiabilitate operaional
- echipamente VACIE i CIE combinate SR EN 54-16, Anexa F
- surs de alimentare valoare de proiectare
- afiare stri funcionale - VACIE s semnalizeze fr
ambiguitate: stare de veghe,
stare de alarmare vocal, stare
de defect, stare de dezactivare.
- VACIE s se afle simultan în orice
combinaie de stri: stare de
alarmare vocal, stare de defect,
stare de dezactivare.
- afiare semnalizri - semnalizri obligatorii clar
identificabile.
- semnalizri pe afiaje alfanumerice - pentru fiecare stare funcional SR EN 54-4
s existe o singur fereastr în
care s fie grupate toate
câmpurile referitoare la aceast
stare funcional.
- semnalizri suplimentare - s fie clar indicate i s nu
conduc la contradicie sau
confuzie
- stare de veghe - toate tipurile de informaii despre
sistem pot fi afiate dac nici o
indicaie nu poate fii confundat
cu semnalizri pentru: stare de
alarm vocal, stare de defect,
stare de dezactivare.
64
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- recepie i prelucrare alarme de incendiu - s furnizeze ieiri de alarmare în
3 secunde
- semnalizare stare de alarmare vocal - atenionare audibil oprit la
nivel de acces 1 sau 2
- atenionare audibil - prioritate fa de atenionare
pentru stare de defect dac sunt
diferite
- întârzieri la intrare în stare de alarmare - operare întârziere-nivel de acces 3
vocal - operare întârziere în trepte 1
min pân la maxim 10 min
- finalizare întârziere – nivel de
acces 1
- pornire i oprire de întârziere –
nivel de acces 2
- evacuare dirijat - nivel de acces 3
- anulare stare de alarm vocal - nivel de acces 2
- resetare stare de alarmare vocal - nivel de acces 2
- dup resetare manual,
semnalizare stare de funcionare
corect restabilit în 20 s.
- ieire ctre dispozitive de alarm la - nivel de acces 2
incendiu - nivel de acces 3
- ieire stare de alarmare vocal - s activeze numai ieire stare de
alarm vocal.
- stare de defect SR EN 54-16 cap.8 SR EN 54-4
- stare de dezactivare SR EN 54-16 cap.9
- interfa spre dispozitiv de comand - nivel de acces 1 sau 2
extern
- microfon de urgen - nivel de acces 2
- nivel de acces 3 sau 4 când sunt
mai multe microfoane de urgen
- cerine de proiectare SR EN 54-16 cap.13
- cerine de proiectare mecanic - carcas – clasa IP30
- interconectri i setri din interior
carcas – nivel de acces 3
Etichete lizibile de la 0.8m în
lumin cu intensitate 100y 500lux
- cerine de proiectare electric - dispozitive de întrerupere sau
reglare surse de alimentare -
nivel de acces 3 sau 4.
- alarmare vocal 100s de la
apariie defect

65
71
72

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- accesibilitate semnalizri i comenzi - semnalizri obligatorii – nivel de
acces 1
- semnalizri i comenzi manuale
obligatorii la nivel 1 accesibile la
nivel de acces 2
- semnalizri prin indicatoare luminoase - vizibilitate semnalizri obligatorii
într-o lumin ambiant de max
500 lux sub orice unghi pân la
22,5º de la linia dus în dreptul
indicatorului perpendicular pe
suprafaa lui de montaj:
1) la 3 m pentru semnalizri
generale
2) la 3 m pentru semnalizri
referitoare la alimentare electric
3) la 0,8 m pentru celelalte
semnalizri
- pentru semnalizri intermitente,
durata de aprindere i de stingere
0,25 s si frecvena de 1 Hz SR EN 54-4
pentru alarmare vocal, 0,2 Hz
pentru semnalizri de defect.
- semnalizri prin afiaje alfanumerice - semnalizri obligatorii lizibile
pentru 1 h de la afiare indicaie
nou stare de alarmare vocal i
 5 min pentru stri de defect sau
dezactivare, de la distana de
0,8 m la lumina 5 lux y 500 lux,
sub unghiuri formate cu normala
la plan afior 22,5º în vedere
lateral, i 15º în vedere de sus
sau jos.
- culori semnalizri - rou, alarm vocal
- galben, defect i dezactivare
- verde, VACIE este sub tensiune
-semnalizri audibile - nivel sonor la distana de 1 m cu
orice u de acces închis 60
dBA pentru alarmare vocal,
50 dBA pentru defect.
- performane audio – raport semnal- 45 dB SR EN 54-16,
zgomot Anexa C

66
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- memorie de mesaje - memorie nevolatil
- amplificatoare de putere redundante - amplificator defect înlocuit
automat cu unul de rezerv în
10 s de la detectare defect.
- amplificator de rezerv aceeai
funcionalitate i putere de ieire
ca amplificator înlocuit.
- fiecare defect pe un amplificator
s fie semnalizat pe indicator de
defect general.
- supraveghere amplificator de
rezerv meninut în timpul strii
funcionale când VACIE este
alimentat de la sursa principal
sau de la sursa de rezerv.
- SR EN 54-16 cap.14.2
- documentaie software - sistem software s aib structur
modular.
- proiectare software - proiectare interfee pentru
generare manual sau automat
date s nu permit introducere
date incorect.
- în program msuri pentru
prevenire blocare în sistem
software
- monitorizare program SR EN 54-16 cap. 14.4
- memorare programe i date >10 ani
- monitorizare integritate memorie verificare < 1 h
Durabilitate fiabilitate operaional
- rezisten la temperatur
- putere de ieire - generator de semnal audio
sinusoidal de 1kHz cu
coeficient de distorsiuni THD < 1 %
- coeficient THD 10 %
SR EN 54-16, figura 1, 2
- frig - s funcioneze corect la SR EN 60068-2-1
temperaturi ambiante joase,
anticipate pentru mediul de
utilizare.

67
73
74

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitate fiabilitate
operaional
- rezisten la impact i vibraii - energie de impact (0,5+0,04)J
- vibraii sinusoidale (încercare - domeniu de frecven: SR EN 60068-2-6
operaional) 10 Hz–150 Hz SR EN 60068-2-47
- amplitudine acceleraie:
-2
0,981 ms (0,1 gn)
- numr de axe: 3
- numr cicluri baleiaj pe ax:
1 pentru fiecare stare funcional
- vibraii sinusoidale (încercare - domeniu de frecven: SR EN 60068-2-6
operaional) 10 Hz – 150 Hz SR EN 60068-2-47
- amplitudine acceleraie:
4,905ms-2 (0,5 gn)
- numr de axe: 3
- numr cicluri de baleiaj pe ax:
20 pentru fiecare stare funcional
Durabilitate fiabilitate
operaional
(stabilitate electric)
- variaii ale tensiunii de - s funcioneze corect pe întreg SR EN 54-4, tabel 1
alimentare domeniul de tensiuni nominale de
alimentare
- compatibilitate electromagnetic - imunitate la: variaie tensiune de SR EN 50130-4
(EMC) alimentare principal, cderi i
întreruperi ale tensiunii de
alimentare, descrcri
electrostatice, câmpuri
electromagnetice radiate,
perturbaii conduse de câmpurile
magnetice, tensiuni tranzitorii în
salve rapide, tensiuni tranzitorii în
variaii lente de înalt energie.
Durabilitate fiabilitate operaional
(rezisten la umiditate)
- cldur umed staionar - VACIE s funcioneze corect la SR EN 60068-2-78
umiditate relativ ridicat (fr
condensare)
- echipament s funcioneze corect
în condiii de umiditate prelungit.

68
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Referenial
Utilizare i verificarea metoda de evaluare
Produs pentru constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat a caracteristicii
produs performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Izolator de Securitate la SR EN 54-17 1 Performan în condiii de incendiu - fiecare eantion s SR EN 54-17 Se consider c
scurtcircuit incendiu 2006 funcioneze corect incendiul va crea
Fiabilitate operaional un scurtcircuit pe
SR EN 54-17 - indicare de stare integral - culoare roie calea de transmisie
2006/AC2008 - racordare dispozitive auxiliare - defectare racorduri datorit protejat prin
rupturi sau scurtcircuite s aceste dispozitive
nu afecteze buna funcionare
izolator de scurtcircuit
- supraveghere izolatoare de - înlturare capt din soclu
scurtcircuit mobili s produc un semnal de
defect la sistem de
supraveghere la distan
- reglaje productor - s nu fie posibil schimbare SR EN 54-17
setri productor decât cu
mijloace speciale, prin rupere
sau îndeprtare sigiliu
- reglaj în poziie de montare - pentru izolator de scurtcircuit
echipat cu mijloc de reglaj în
poziie de montare, acesta
s fie conform SR EN 54-17.
- acces la mijloace de reglaj
s nu fie posibil decât cu cod
sau utilaj special
- marcare SR EN 54-17 cap.4.7
- documentaie SR EN 54-17 cap.4.8
- condiii complementare pentru SR EN 54-17 cap.4.9 SR EN 54-17
izolatoare de scurtcircuit utilizând
un program
Durabilitate fiabilitatii operaional
(rezisten la temperatur)
- cldur uscat - s funcioneze corect timp de SR EN 60068-2-2 Bb
2 încercri funcionale.
- frig - s funcioneze corect timp de SR EN 60068-2-2 Aa
2 încercri funcionale.

69
75
76

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitate fiabilitate operaional
(rezisten la vibraii)
- oc - s rmân în poziie închis SR EN 60068-2-2 Ea
pe durata încercrii +2 min
suplimentare
- s funcioneze corect pe
durata încercrii
- impact (operaional) - s rmân în poziia închis SR EN 54-17,Anexa B
pe durata încercrii +2 min
suplimentare
- s funcioneze corect pe
durata încercrii
- vibraii sinusoidale (operaional) - pe durata încercrii s SR EN 60068-2-6 Fc
rman în poziie închis
- s funcioneze corect pe
durata încercrii
- vibraii sinusoidale (anduran) - s funcioneze corect pe SR EN 60068-2-6 Fc
durata încercrii
Durabilitate fiabilitate operaional
(rezisten la umiditate)
- cldur umed ciclic (operaional) - s rmân închis pe durata SR EN 60068-2-2 Db
condiionrii
- s funcioneze corect pe
durata încercrii
- cldur umed, stare stabil - s funcioneze corect pe SR EN 60068-2-78
(anduran) durata încercrii Cab
Durabilitate fiabilitate operaional
(rezisten la coroziune) - s funcioneze corect pe SR EN 60068-2-42 Kc
durata încercrii
Durabilitate fiabilitate operaional
(stabilitate electric)
- variaie parametri alimentare - s funcioneze corect
electric
- compatibilitate electromagnetic - dup condiionare s rmân SR EN 50130-4
(EMC) în poziie închis i s nu
prezinte disfuncionalitate
- s funcioneze corect pe
durata încercrii.

70
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispozitive de Securitate la SR EN 54-18 1 dispozitiv de intrare/ieire SR EN 54-18,
Intârziere rspuns (timp de rspuns)
intrare/ieire incendiu 2006 s funcioneze corect cap. 5.2.2
pentru fiecare funcie dispozitiv de
Performan in condiii de incendiu SR EN 54-18,
SR EN 54-18 intrare/ieire activat,
- încercare funcional cap. 5.1.4; 5.2.2
2006/AC:2007 printr-un mijloc adecvat
fiecare funcie dispozitiv de
SR EN 54-18,
Fiabilitate operaional intrare/ieire activat,
cap.5.2
printr-un mijloc adecvat
Durabilitate fiabilitate operaional
(rezisten la temperatur)
- cldur uscat (încercare operaional) - pe durata condiionrii SR EN 54-18,
- frig (încercare operaional) s nu aib loc funcionri cap.5.3
nedorite sau nespecificate SR EN 54-18,
cap.5.4
Durabilitate fiabilitate operaional
(rezisten la vibraii)
- oc - pe durata condiionrii i SR EN 54-18,
- impact (încercare operaional) + 2 min s nu apar cap.5.8
funcionri nedorite SR EN 54-18,
nespecificate cap.5.9
- vibratii sinusoidale (operaional) - pe durata condiionrii s SR EN 54-18,
nu aib loc funcionri cap. 5.10
nedorite sau nespecificate
- vibratii sinusoidale (anduran) - la încercri funcionale, SR EN 54-18,
specimenul s funcioneze cap. 5.11
corect
Durabilitate fiabilitate operaional
(rezisten la umiditate)
- cldur umed ciclic (operaional) - pe durata condiionrii s SR EN 54-18,
nu aib loc funcionri cap.5.5
nedorite sau nespecificate
- cldur umed, stare staionar - la încercrile funcionale, SR EN 54-18,
(anduran) specimenul s funcioneze cap. 5.6
corect
- la încercrile funcionale,
Durabilitate fiabilitate operaional SR EN 54-18,
specimenul s funcioneze
(rezisten la coroziune) cap.5.7
corect

71
77
78

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitatea fiabilitate operaional
(stabilitate electric)
- performan i variaie parametri - dispozitivul de SR EN 54-18, cap.5.2
de alimentare intrare/ieire s
funcioneze corect
- compatibilitate electromagnetic - fr funcionri SR EN 54-18, cap.5.12
(CEM), imunitate nedorite, nespecificate SR EN 50130-4;
pe durata condiionrii SR EN 54-18,cap.5.1.4
- specimenul s
funcioneze corect

72
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Referenial
Utilizare i verificarea metoda de evaluare
Produs pentru constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat a caracteristicii
produs performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Detector Securitate la SR EN 54-20 1 Condiii de activare Produsele acoperite
de fum incendiu 2006 nominale/sensibilitate, de acest standard
prin Intârziere rspuns (timp de rspuns) sunt considerate a
aspiraie SR EN 54-20 Performane în condiii de foc intra în condiii de
pentru 2006/AC2009 - rspuns la focare de incendiu cu SR EN 54-20, cap. 5.6 SR EN 54-20 alarm, la incendiu,
sisteme evoluie lent înainte ca incendiul s
de - repetabilitate Nmax/Nmin 1.6Valori SR EN 54-20 devin atât de
detectare - dispersie exemplare Nmed/Nmin 1.5 SR EN 54-20 important încât s
i Nmax/Nmed 1,33 afecteze funcionarea
alarmare - sensibilitate la focare tip SR EN 54-20,tabel 4,5,6 SR EN 54-20 lor. Nu exist nicio
la cerin referitoare la
incendiu funcionarea în caz de
pentru expunere la atac
cldiri direct la foc
Fiabilitate funcional
- indicaie individual de alarm SR EN 54-20, cap. 5.2 SR EN 54-20
- racordare dispozitive auxiliare SR EN 54-20, cap. 5.3 SR EN 54-20
- mijloace de calibrare SR EN 54-20, cap. 5.4 SR EN 54-20
- reglare in situ sensibilitate de SR EN 54-20, cap. 5.5 SR EN 54-20
funcionare raport de încercare,
- rezisten mecanic tubulatur SR EN 54-20,tabel 1, 2 SR EN 54-20 agrement tehnic sau
- rezisten la compresiune SR EN 61386-1 declaraie de
- rezisten la impact conformitate
- rezisten la cldur productor tubulatur
- componente i elemente sensibile SR EN 54-20, cap. 5.8 SR EN 54-20 reprezint dovad c
suplimentare integrate în reeaua de tubulatura
prelevare îndeplinete cerinele
- supraveghere debit de aer SR EN 54-20, cap. 5.9 SR EN 54-20 de la pct. 5.7, chiar
- echipament de alimentare electric SR EN 54-20, cap. 5.10 SR EN 54-4 fr marcaj conform
- documentaie SR EN 54-20, cap. 5.11 SR EN 54-20 SR EN 61386-1
- cerine complementare pentru SR EN 54-20, cap. 5.12 SR EN 54-20
detectoare care utilizeaz software
- documentaie software
- proiectare software
- stocare programe i date

73
79
80

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Toleran la tensiune de alimentare Nmax/Nmin 1.6 SR EN 54-20
Durabilitate fiabilitate funcional SR EN 54-20
(rezisten la temperatur)
- cldur uscat SR EN 60069-2-2
Nmax/Nmin 1.6
- frig SR EN 60069-2-1
Durabilitate fiabilitate funcional
(rezisten la vibraii) SR EN 54-20
- oc (funcional) SR EN 60069-2-27
- impact (funcional) Nmax/Nmin 1.6 SR EN 60069-2-75
- vibraii sinusoidale (funcional) SR EN 60069-2-6
- vibraii sinusoidale (anduran) SR EN 60069-2-6
Durabilitate fiabilitate funcional
(stabilitate electric)
- compatibilitate electromagnetic, Nmax/Nmin 1.6 SR EN 50130-4
imunitate (funcional)
Durabilitate fiabilitate funcional
(rezisten la umiditate) SR EN 54-20
- cldur umed continu SR EN 60068-2-78
Nmax/Nmin 1.6
(funcional)
- cldur umed continu (anduran)
Durabilitate fiabilitate funcional
(rezisten la coroziune) SR EN 54-20
- coroziune prin dioxid de sulf (SO2) Nmax/Nmin 1.6 SR EN 60068-2-42
(anduran)

74
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Referenial
Utilizare i verificarea metoda de evaluare
Produs pentru constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat a caracteristicii
produs performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Echipamente Securitate la SR EN 54-21 1 Performan transmisie
de incendiu 2006 - echipament de transmitere alarm SR EN 54-21, cap. 5.1
transmitere - echipament de transmitere semnal de SR EN 54-21, cap. 5.2 SR EN 54-21
alarm i defect
sisteme de - indicare semnale SR EN 54-21, cap. 5.3
alarmare la Fiabilitate operaional
incendiu,
- echipament de transmitere alarm SR EN 54-21, cap. 5.1
instalate în
- echipament de transmitere semnal de defect SR EN 54-21, cap. 5.2
cldiri
- indicare semnale SR EN 54-21, cap. 5.3
- documentaie SR EN 54-21, cap. 7.2 SR EN 54-21
- proiectare mecanic - indicaii luminoase cu etichete
lizibile de la 0,8 m, intensitate
luminoas 100 y 500 lx
- carcas IP30 SR EN 60529
- proiectare electric i de alt natur SR EN 54-21, cap. 7.4 SR EN 54-1
SR EN 54-4
- integritate ci de transmisie SR EN 54-21, cap. 7.5 SR EN 50136-1-1
- accesibilitate semnalizri i comenzi SR EN 54-21, cap. 7.6 SR EN 54-1
- semnalizri prin indicatoare luminoase SR EN 54-21, cap. 7.7 SR EN 54-2, Anexa A
- culoare indicatoare galben-semnalizare defect SR EN 54-21
rou-semnalizare de confirmare
- echipamente de transmitere controlate SR EN 54-21, cap. 7.10 SR EN 54-21
software
- proiectare software
- supraveghere program SR EN 60721-3-3
- stocare programe i date
- supraveghere coninut memorie
- surs de alimentare SR EN 54-21, cap. 9 SR EN 54-1
SR EN 54-4
Durabilitate fiabilitate operaional
(rezisten la temperatur) SR EN 54-21, cap. 10.4 SR EN 60068-2-1
- frig (încercare operaional)

75
81
82

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitate fiabilitate operaional
(rezisten la vibraii)
- impact (incercare operaional) SR EN 54-21, cap. 10.6 SR EN 60068-2-75
- vibraii sinusoidale (încercare operaional) SR EN 54-21, cap. 10.7 SR EN 60068-2-6
SR EN 60068-2-47
- vibraii sinusoidale (încercare de anduran) SR EN 54-21, cap. 10.11 SR EN 60068-2-6
SR EN 60068-2-47
Durabilitate fiabilitate operaional
(stabilitate electric)
- compatibilitate electromagnetic SR EN 54-21, cap. 10.8 SR EN 50130-4
încercare de imunitate
(încercare operaional)
- variaii tensiune de alimentare SR EN 54-21, cap. 10.9 SR EN 54-4
(încercare operaional)
Durabilitate fiabilitate operaional
(rezisten la umiditate)
- cldur umed staionar SR EN 54-21, cap. 10.5 SR EN 60068-2-78
(încercare operaional)
- cldur umed staionar SR EN 54-21, cap. 10.10 SR EN 60068-2-78
(încercare de anduran)

76
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare Observaii
Produs preconizat pentru constan ei Caracteristici eseniale Performan a caracteristicii
produs performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Difuzoare Securitate la SR EN 54-24 1 Performan în condiii de incendiu Produsele acoperite
pentru incendiu 2008 - limite rspuns în frecven - în zona nehaurat din SR EN 54-24 de prezentul
sisteme de SR EN 54-24 fig. 1 standard sunt
alarmare presupuse a intra în
vocal - reproductibilitate - curb de rspuns în SR EN 54-24 starea de alarm în
utilizate în frecven-în limitele caz de incendiu
sisteme de din SR EN 54-24 fig. 1 înainte ca arderea
detectare i - impedan nominal - Z1,min sau Z2,min 80% SR EN 54-24 s devin atât de
alarmare la valoarea nominal a extins încât s le
incendiu impedanei de proiectare afecteze
ncendiu. funcionalitatea. Ca
urmare, nu exist
- unghi de acoperire orizontal i vertical valori de proiectare ±5º SR EN 54-24 cerine pentru
- nivel maxim presiune acustic Lmaxvaloare de proiectare SR EN 54-24 situaia expunerii la
atacul direct al
focului.
Fiabilitate operaional
- durabilitate 100 h de funionare la SR EN 54-24
puterea nominal
- construcie
- conductoare externe - s existe spaiu pentru SR EN 54-24
aducere i conectare
conductoare, sau
marcate poziii pentru
acestea
- la bornele externe s se
poat conecta conductori
2
cu seciune 0,8 ÷2,5mm
- materiale
- inflamabilitate materiale - clasa V-5 sau HB75 SR EN 60695-11-10
carcase din materiale plastice pentru echipamente
alimentate de la surs cu
tensiune 30 V RMS sau
42,5 V c.c i consum
putere < 15 W
- clasa 5VB pentru SR EN 60695-11-10
echipamente alimentate
de la surs cu tensiune >
30 V RMS sau 42,5 V c.c
i consum putere >15 W
77
83
84

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- protecie carcas
- indice protecie - tip A, aplicaii de SR EN 60529
interior: cod IP21C
- tip B, aplicaii de
exterior: cod IP33C
- accesibilitate - limitare acces la: pri SR EN 60529
demontabile, întregul
dispozitiv
- reglare mod
de funcionare
- marcare documentaie SR EN 54-24, cap. 4.5
- putere nominal - reducere consum SR EN 54-24
efectiv de curent 25% SR EN 54-24
în orice moment al
condiionrii
- la sfâritul perioadei de
revenire: abatere curb
de rspuns în frecven
±3dB în domeniul
0,5÷8kHz;
- rspuns în frecven în
zona nehaurat din
SR EN 54-24 fig. 1
- Z1,min sau Z2,min 80%
valoare nominal
impedan de proiectare
- protecie carcas - curb rspuns în SR EN 54-24
frecven în zona SR EN 60529:
nehaurat din SR EN 60529/A1
SR EN 54-24, fig. 1
- abatere curb de
rspuns în frecven
±3dB în domeniul
0,5÷8kHz,
- apa nu ptrunde în
interiorul carcasei sau
dac ptrunde dispozitiv
are msuri de drenare

78
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitate fiabilitate operaional:
- rezisten la temperatur
- cldur uscat - funcionare fr SR EN 60068-2-2
(încercare operaional) întreruperi pe durata
ultimei ore de
condiionare
- curb rspuns în
frecven în zona
nehaurat din
SR EN 54-24 fig.1
- abatere curb rspuns
în frecven ± 3 dB
în domeniul 0,5 ÷ 8kHz
- cldur uscat - curb rspuns în SR EN 60068-2-2
(încercare de anduran) frecven în zona
nehaurat din
SR EN 54-24 fig.1;
- abatere curb rspuns
în frecven ± 3dB în
domeniul 0,5 ÷ 8 kHz
- frig (încercare operaional) - funcionare fr SR EN 60068-2-1
întreruperi pe durata
ultimei ore de
condiionare
- curb rspuns în
frecven în zona
nehaurat din
SR EN 54-24 fig.1
- abatere curb rspuns
în frecven ± 3 dB
în domeniul 0,5 ÷ 8kHz
Durabilitate fiabilitate operaional
(rezisten la umiditate)
- cldur umed, ciclic (încercare - funcionare fr SR EN 60068-2-30
operaional) întreruperi pe durata
ultimei ore de
condiionare
- curb rspuns în
frecven în zona
nehaurat din
SR EN 54-24 fig.1
- abatere curb rspuns
în frecven ± 3 dB
în domeniul 0,5 ÷ 8kHz

79
85
86

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- cldur umed staionar (încercare - curb rspuns în SR EN 60068-2-30
de anduran) frecven în zona
nehaurat din
SR EN 54-24 fig.1
- abatere curb rspuns
în frecven ± 3 dB
în domeniul 0,5 ÷ 8kHz
- cldur umed ciclic (încercare de - curb rspuns în SR EN 60068-2-30 * se aplic pentru
anduran)* frecven în zona difuzoarele de tip B
nehaurat din
SR EN 54-24 fig.1
- abatere curb rspuns
în frecven ± 3 dB
în domeniul 0,5÷ 8 kHz
Durabilitate fiabilitate operaional
(rezisten la coroziune)
- coroziune cu dioxid de sulf (încercare - curb rspuns în SR EN 60068-2-42
de anduran) frecven în zona
nehaurat din
SR EN 54-24 fig.1
- abatere curb rspuns
în frecven ± 3 dB
în domeniul 0,5 ÷ 8kHz
Durabilitate fiabilitate operaional
(rezisten la impact i vibraii)
- oc (încercare operaional) - curb rspuns în SR EN 60068-2-27
frecven în zona
nehaurat din
SR EN 54-24 fig.1
- abatere curb rspuns
în frecven ± 3dB în
domeniul 0,5 ÷ 8 kHz
- impact (încercare operaional) - curb rspuns în SR EN 60068-2-75
frecven în zona
nehaurat din
SR EN 54-24 fig.1
- abatere curb rspuns
în frecven ± 3 dB
în domeniul 0,5 ÷ 8kHz

80
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- vibraii sinusoidale (încercare de - funcionare fr SR EN 60068-2-6
anduran) întreruperi pe durata
ultimei ore de
condiionare
- curb rspuns în
frecven în zona
nehaurat din
SR EN 54-24 fig.1
- abatere curb rspuns
în frecven ± 3 dB
în domeniul 0,5 ÷ 8kHz
- vibraii sinusoidale (încercare - curb rspuns în SR EN 60068-2-6
operaional) frecven în zona
nehaurat din
SR EN 54-24 fig.1
- abatere curb rspuns
în frecven ± 3 dB
în domeniul 0,5 ÷ 8kHz

81
87
88

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare a
Produs Caracteristici eseniale Performan
preconizat pentru produs constan ei caracteristicii Observaii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Componente Securitate la SR EN 54-25 1 Performan în condiii de incendiu
care incendiu 2008 - integritate semnal de alarm - fr pierderi de mesaje
utilizeaz ci de alarm între
de SR EN 54-25 SR EN 54-25
componente sistem
transmisie 2008/AC:2012 - încercare de reproductibiliatate |Amax – Amin| < 6 dB
radio Întârziere rspuns (întârziere de - primul mesaj de alarm
rspuns la incendiu) indicat în interval de 10 s,
- integritate semnal de alarm ultimul mesaj în interval
de 100 s fr s se piard
SR EN 54-25
niciun mesaj
- perturbare mutual dintre sisteme - durat de funcionare 48h
provenind de la acela productor fr mesaj de defect
SR EN 54-25 cap. 8.2.6.3
Fiabilitate operaional pentru
- imunitate la atenuare în locul de - rezerv atenuare 10 dB SR EN 54-25, Anexa B componente
instalare pân la frecven de 10 MHz care indic
- penru frecvene > 10 MHz pierderea
valoare de calcul conform comunicaiei
SR EN 54-25:Anexa B sau transmit
- identificare component conectat pe - componente conectate pe SR EN 54-25 aceast
cale radio cale radio s nu fie informaie la
acceptate de un alt FDAS. CIE
- performan receptor SR EN 54-25, tabel 1 SR EN 54-25
- imunitate la interferene radio SR EN 54-25 cap. 4.2.5 SR EN 54-25
- pierdere comunicaie - s fie recunoscut în SR EN 54-2
300 s i indicat în 100 s
de la recunoatere
- anten - accesibil numai dup SR EN 54-25
deschidere carcas sau
prin utilizare scule speciale
- echipament de alimentare electric SR EN 54-25 cap. 5.3 SR EN 54-25
- cerine legate de mediu valoare de proiectare
- compatibilitate cu ali utilizatori ai - fr mesaje neintenionate
benzii de frecven de defect
- toate mesajele s fie
prelucrate corect
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- detectare pierdere comunicaie pe o - CIE s intre în stare de
cale de transmisie avertizare la defect dup
pierderea comunicaiei în
intervalele de timp din
SR EN 54-25 cap. 4.6.2.
- durat de via surs autonom de - funcionare normal
alimentare sistem 36 luni.
- semnal de defect la condiia de defect SR EN 54-25 cap. 8.3.4.3
de alimentare
- inversare polaritate |Aînainte – Adup| < 6 dB
- repetabilitate |Amax – Amin| < 6 dB
Durabilitate fiabilitate operaional SR EN 54-25 fr
(rezisten la temperatur) aplicabilitate
- cldur uscat (operaional) |Aparcurs – A| < 10 dB i SR EN 60068-2-2 pentru CIE
|Adup – A| < 6 dB
- cldur uscat (anduran) |Adup – A| < 6 dB, fr SR EN 60068-2-2
semnale de defect
imputabile perioadei de
condiionare de anduran
la reconectare specimen
- frig (operaional) |Aparcurs – A| < 10 dB i SR EN 60068-2-1
|Adup – A| < 6 dB, fr
semnale de alarm sau
defect pe parcursul
perioadei de condiionare
Durabilitate fiabilitatei operaional: fr
(rezisten la vibraii) aplicabilitate
- oc (operaional) |Adup – A| < 6 dB, fr SR EN 60068-27 pentru CIE
semnale de alarm sau
defect pe parcursul
perioadei de condiionare
- impact (operaional) |Adup – A| < 6 dB, fr SR EN 54-25
semnale de alarm sau
defect pe parcursul
perioadei de condiionare
- vibraii sinusoidale (anduran) |Adup – A| < 6 dB, fr
semnale de alarm sau
SR EN 60068-2-6
defect care s fie atribuit
perioadei de condiionare

83
89
90

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitate fiabilitatei operaional
(rezisten la umiditate)
- cldur umed, ciclic |Aparcurs – A| < 10 dB i SR EN 60068-2-30
(operaional) |Adup – A| < 6 dB, fr
fr
semnale de alarm sau
aplicabilitate
defect pe parcursul
pentru CIE i
perioadei de condiionare
detectoare de
- cldur umed, stare staionar |Aparcurs – A| < 10 dB i SR EN 60068-2-78
fum.
(operaional) |Adup – A| < 6 dB, fr
semnale de alarm sau
defect pe parcursul
perioadei de condiionare
- cldur umed, stare staionar |Adup – A| < 6 dB, fr SR EN 60068-2-78 pentru CIE i
(anduran) semnale de defect detectoare de
imputabile perioadei de fum
condiionare de anduran
la reconectare specimen
Durabilitate fiabilitatei operaional |Adup – A| < 6 dB, fr fr
(rezisten la coroziune) semnale de defect aplicabilitate
- coroziune cu dioxid de sulf imputabile perioadei de SR EN 54-25 pentru CIE
(anduran) condiionare de anduran
la reconectare specimen
Durabilitate fiabilitate operaional
(stabilitate electric)
- compatibilitate electromagnetic Adup – A| < 6 dB SR EN 50130-4
(operaional)

84
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referential pentru


Referenial
Utilizare i verificarea metoda de evaluare
Produs pentru constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat a caracteristicii
produs performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Hidrani Protecie în SR EN 671-1 1 Difuzie ageni de stingere
interiori caz de 2002 - debit minim SR EN 671-1, tabel 4
echipai cu incendiu - btaie eficace jet (la 0,2 MPa) 10 m (jet compact)
furtunuri SR EN 671-1 6 m (jet pulverizat de form perdea) SR EN 671-1 Anexa E
semirigide 2002/AC:2003 3 m (jet pulverizat conic)
- unghiuri de difuzie 900r50 (jet pulverizat de form perdea)
t 450 (jet pulverizat conic)
Fiabilitate funcionare
- tambur - s se roteasc in jurul axei sale
- dotat cu dou flane ‡ 800mm i
sectoare interioare, sau cu o bobin 
Ø200 mm pentru furtunuri de 19 i
25mm i Ø 280mm pentru furtunuri de
33 mm
- fr scurgere vizibil in timpul SR EN 671-1 Anexa F
încercrilor
- tamburii hidranilor interiori pivotani SR EN 671-1 Anexa F
cu furtun semirigid-s pivoteze 1700
i fr scurgeri vizibile la încercri
- fr deformaii pe tambur, pe racord SR EN 671-1 Anexa F
furtun de alimentare la încercri
- furtun semirigid i conform SR EN 694:2001
- eav de refulare universal - poziii de reglare:
- închidere i,
- jet pulverizat, i/sau,
- jet compact
- rezisten la ocuri - fr sprturi sau neetaneiti SR EN 671-1 Anexa E
- cuplu de manevr d valori din tabel 2 (presiune maxim SR EN 671-1 Anexa E
de lucru)
- marcare condiii de reglare - robinete difuzoare reglabile s indice
sensul de închidere i deschidere
- robinete difuzoare cu mâner marcate
pentru poziiile:
- închidere i,
- jet pulverizat, si/sau,
- jet compact

85
91
92

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- robinet de inchidere alimentare - cu dispozitiv interblocare eav de
refulare pentru robinet de ap închis
- robinet manual inchidere - manevrat/rotit in sensul acelor de
alimentare ceasornic
- marcat sensul de deschidere
- robinet de închidere cu supap
deschis complet în maximum trei ture
i jumtate, cu o roat de manevr
- deschis complet în trei ture complete
- robinet de inchidere automat - tambur (fr scurgeri vizibile)
SR EN 671-1 Anexa F
- fr scurgeri - tabel 3
- rezisten la presiune intern - fr fisuri (înainte de presiunea minim SR EN 671-1 Anexa F
- rezisten la distrugere de cedare hidrant)- tabel 3 SR EN 671-1 Anexa F
Capacitate de derulare furtun - fore desfurare furtun pe toate direciile
orizontale SR EN 671-1, tabel 1
SR EN 671-1 Anexa F
- rotaie bobin tambur =o rotaie (la test)
- lungime maxim furtun d 30 m
Durabilitate fiabilitate de
funcionare (rezisten la SR EN 671-1 Anexa B1
valoare de proiectare
coroziune extern pri protejate SR EN 671-1 Anexa B2
i neprotejate)
Durabilitate fiabilitate de fr deteriorare semnificativ datorat
funcionare (rezisten la coroziunii i funcionarea pieselor
SR EN 671-1 Anexa D
coroziune intern ci de transport neafectat de încercrile efectuate pe
ap) alimentrile cu ap
Durabilitate fiabilitate de Componente supuse la presiune, dup SR EN 671-1 Anexa C
funcionare (teste de îmbtrânire încercare de îmbtrânire:
materiale plastice) - fr scurgeri vizibile la presiune maxim SR EN 671-1 Anexa F
de lucru
- prile centrale s indeplineasc 4.7 SR EN 671-1 Anexa F
- eava s îndeplineasc punctul 5.2 SR EN 671-1 Anexa E
- componente exceptând plci de SR EN 671-1 Anexa F
identificare conform 4.7

86
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Referenial
Utilizare i verificarea metoda de evaluare a
Produs pentru constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat caracteristicii
produs performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Hidrani Protectie în SR EN 671-2 1 Difuzie agenti de stingere
interiori caz de 2002 - diametru nominal d 52 mm SR EN 671-2 anexa E
echipai incendiu - debit minim SR EN 671-2, tabel 2,
cu SR EN 671-2 - btaie eficace jet (la presiune 0,2MPa ) t 10 m (compact)
furtunuri 2002/A1:2004 t 6 m (pulverizat sub form de perdea); SR EN 671-2 anexa E
plate
t 3 m (pulverizat conic)
- unghiuri de difuzie 900r50 (jet pulverizat sub form de perdea) SR EN 671-2 anexa E
0
t 45 ( jet pulverizat conic)
Fiabilitate funcionare
- eav refulare universal SR EN 1924-2:1995
cu poziii reglare:
- inchidere i,
- jet pulverizat, i / sau,
- jet compact
- rezisten la ocuri - eav de refulare s nu se sparg SR EN 671-2 anexa E
sau s prezinte neetaneiti SR EN 671-2 anexa E
- cuplu de manevr SR EN 671-2, tabel 1
- condiii de reglare - s indice sensul de inchidere i
deschidere
- robinet inchidere - robinete difuzoare cu mâner
marcate pentru poziiile:
- închidere i,
- jet pulverizat, i/sau,
- jet compact
- eav de refulare-prevzut cu
- alimentare robinet de inchidere
- robinet de inchidere: cu supap
sau de alt tip cu deschidere lent
- unghi format de intrare i ieire
robinet închidere/deschidere t900
0
i d135
- robinetul s se închid prin ISO 5208:1993, la
acionarea unei roi de manevr în presiune max. 1,2 MPa
sens orar (sensul de deschidere
marcat)
- robinet conform ISO 5208

87
93
94

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- rezisten la presiune intern
- presiune maxim de lucru 1,2 MPa
- presiune de încercare 2,4 MPa
SR EN 671-2 anexa E
- presiune minim de spargere 4,2 MPa
- securitate racordare - hidranii interiori fr scurgeri
la încercarea la presiune
Capacitate derulare furtun
- suport furtun, tip 1 tambur:
- s se roteasc în jurul axei
sale pentru a permite
desfurare liber furtun
- diametru minim t 70 mm, cu
fant t 20 mm
SR EN 671-2
- suport furtun, tip 2 si 3 - dac sunt fixate în cutie, s
0
pivoteze 90 , în raport cu
planul din spate al cutiei.
- ax de rotaie - vertical
- fr deformaii la încercare
- lungime maxim furtun d 20 m
Durabilitate fiabilitate
protecie SR EN 671-2 anexa B1
- rezisten la coroziune extern pri
SR EN 671-2 anexa B SR EN 671-2 anexa B2
protejate i neprotejate
fr deteriorri semnificative
Durabilitate fiabilitate
datorate coroziunii - funcionare
- rezisten la coroziune intern ci de SR EN 671-2 anexa D
piese neafectat de încercrile
transport ap
efectuate pe alimentri cu ap
Durabilitate fiabilitate
- teste de îmbtrânire materiale plastice
- componente supuse la presiune - fr neetaneiti i sprturi la SR EN 671-2 anexa E1
încercare, SR EN 671-2 anexa C
- componente care nu sunt supuse la - fr fisuri i deteriorri
presiune - suporturi tip 2 si 3, fixate în SR EN 671-2
cutie s pivoteze 900, ax
rotaie vertical
- fr deformaii la încercare

88
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispozitiv Componente SR EN 12094-1 1 Întârziere rspuns (timp de rspuns)
electric pentru 2004 Condiie de activare 3 s dup activarea unui SR EN 12094-1
automat utilizare in dispozitiv manual de comand
pentru sistem de conectat direct la d.e.c.t sau la
comand i stingere cu activarea unei ci de
temporizare gaz instalate transmisie de la s.d.a.i.
în cldiri i Fiabilitate operaional
structuri
- clase de mediu A: temperatur -5y+40`C; SR EN 60721-3-3
terestre ca
parte a B: temperatur -20y+50`C;
sistemului C: temperatur -5y +40`C i
complet de atmosfer coroziv clasa 3C4
funcionare. C: temperatur -20y +40`C i
atmosfer coroziv clasa 3C4
Prelucrare semnal i semnalizri
- funciuni obligatorii i opionale SR EN 12094-1,cap.4.3.2 SR EN 12094-1
- recepie i prelucrare semnal de SR EN 12094-1, cap.4.4 SR EN 12094-1
intrare de comand
- transmisie semnal de stingere SR EN 12094-1, cap.4.5
- activare dispozitive de alarm SR EN 12094-1, cap.4.6
- semnalizare alimentare cu energie SR EN 12094-1, cap.4.7 SR EN 12094-1
Anexa A
- condiii de activare SR EN 12094-1, cap.4.8
- semnalizare condiie de activare SR EN 12094-1, cap.4.9 SR EN 12094-1
Anexa A
- condiie de descrcare SR EN 12094-1, cap.4.10
- semnalizare condiie de descrcare SR EN 12094-1, cap.4.11 SR EN 12094-1
Anexa A
- resetare condiie de activare i SR EN 12094-1, cap.4.12
condiie de descrcare
SR EN 54-2,
- condiie de avertizare defect SR EN 12094-1, cap.4.13 SR EN 12094-2
SR EN 54-1, Anexa J

89
95
96

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- semnalizare condiie de avertizare SR EN 12094-1, cap.4.14 SR EN 54-1, Anexa E
defect SR EN 54-4
- condiie de deconectare SR EN 12094-1, cap.4.15
- semnalizare condiie de deconectare SR EN 12094-1, cap.4.16
- temporizare semnal de stingere SR EN 12094-1, cap.4.17
- semnal reprezentând curgere SR EN 12094-1, cap.4.18
substan de stingere
- monitorizare stri elemente SR EN 12094-1, cap.4.19
componente
- dispozitive reinere pentru cazuri de SR EN 12094-1, cap.4.20
urgen
- control durat de inundare SR EN 12094-1, cap.4.21
- iniiere inundare secundar SR EN 12094-1, cap.4.22
- mod de lucru exclusiv manual SR EN 12094-1, cap.4.23
- semnale de comand de la SR EN 12094-1, cap.4.24
echipamente din interiorul sistemului
- semnale de comand de stingere SR EN 12094-1, cap.4.25
pentru butelii de rezerv
- comand echipament exterior SR EN 12094-1, cap.4.26
sistemului
- dispozitiv de urgen pentru anulare SR EN 12094-1, cap.4.27
stingere
- control descrcare prelungit SR EN 12094-1, cap.4.28
- descrcare substan de stingere în SR EN 12094-1, cap.4.29
zone de inundare selectate
- activare dispozitive de alarmare cu SR EN 12094-1, cap.4.30
semnale diferite
- indicatori audibili - nivel zgomot minim, msurat
în condiii anehoice la 1m
fa de carcas 60dB(A)
pentru condiia de activare
- proiectare mecanic carcas SR EN 60529
IP 30 - d.e.c.t clasa A i B
IP 54 - d.e.c.t clasa D i C
- comenzi manuale SR EN 12094-1, cap.5.3
- indicatori vizibili SR EN 12094-1, cap.5.4
- semnalizri indicatori luminoi
separai
- semnalizri afiaje alfanumerice

90
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- indicatori audibili - nivel zgomot minim, msurat
în condiii anehoice la 1m
fa de carcas 60 dB(A)
pentru condiia de activare
- proiectare electric componente SR EN 60721.3-3
- d.e.c.t. clasa A sau C clasa 3k5
- d.e.c.t. clasa B i D clasa 6k6
- proiectare schem SR EN 12094-1, cap.5.7
- proiectare software SR EN 12094-1, cap.6.2
- monitorizare program SR EN 12094-1, cap.6.3
- memorare programe i date SR EN 12094-1, cap.6.4 SR EN 12094-1,
Anexa B
- monitorizare coninut memorie verificare memorie la intervale 1 h
- documentaie software SR EN 12094-1, cap.6.6
- funcionare d.e.c.t. în caz de defect de SR EN 12094-1, cap.6.7
sistem
Parametri de performan în condiii de
incendiu
- prelucrare semnal i semnalizri SR EN 12094-1,cap.4.3.2
- recepionare i prelucrare semnal de SR EN 12094-1, cap.4.4 SR EN 12094-1
intrare de comand
- transmisie semnal de stingere SR EN 12094-1, cap.4.5
- activare dispozitive de alarm SR EN 12094-1, cap.4.6
Durabilitate
- încercri funcionale SR EN 12094-1, cap.9.2 SR EN 60068-1
- condiii de actvare/descrcare SR EN 12094-1
- condiie avertizare defect i
monitorizare
- condiie de deconectare
- încercri de mediu SR EN 12094-1, cap.9.3 SR EN 54-2
- frig operaional
- d.e.c.t. clasa A sau C (-5+3)`C
- d.e.c.t. clasa B sau D (-20+3)`C
- vibraii sinusoidale (operaional)
- d.e.c.t. clasa A sau B 0.981m/s2(0.1 gn)
2
- d.e.c.t. clasa C sau D 4.905m/s (0.5 gn)
- vibraii sinusoidale (anduran)
2
- d.e.c.t. clasa A sau B 4.905m/s (0.5 gn)
- d.e.c.t. clasa C sau D 9.81m/s2(1.0 gn)
- cldur umed, ciclic (operaional) SR EN 12094-1, cap.9.4 SR EN 60068-2-30
- coroziune la dioxid de sulf (anduran) SR EN 12094-1, cap.9.5 SR EN 60068-2-42

91
97
98

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispozitiv Componente SR EN 12094-2 1 - întârziere sistem descrcare 15 s
Întârziere rspuns (timp de rspuns) SR EN 12094-2
neelectric de pentru utilizare 2004 - întârziere sistem alarme 5 s
comand i în sisteme de Fiabilitate operaional
întârziere stingere a - concepie general valoare de proiectare SR EN 12094-2
incendiului cu - funcionare la temperaturi ambiante - pentru temperaturi 0 ÷ 50ºC sau
gaz instalate -20 ÷ 50ºC
în cldiri ca - deviaie timp de întârziere i
parte a unui perioada de stingere ±10% din
sistem timpul stabilit
complet - presiune intern - funcionare corect fr semne de
funcional deteriorare
- rezisten - funcionare corect fr semne de
deteriorare
- fiabilitate operaional - fr deteriorare performan
- vibraie - fr deteriorare în timpul
condiionrii
- alimentare cu energie pneumatic SR EN 12094-2, cap. 4.12
utilizând containere pilot
- for de acionare SR EN 12094-2, cap. 4.13
- fiabilitate funcional - fr semne de deteriorare
- componenta s funcioneze la
85%, 100%, 115% din tensiune
- clasificare de securitate nominal
- clase de izolare
SR EN 12094-2, cap. 4.15
- instalaie de încercare - mijloace speciale prevzute SR EN 60529
Durabilitate fiabilitte operaional la
coroziune
- coroziune - funcionare satisfctoare dup
SR EN 12094-2
încercare de coroziune
- coroziune sub solicitare - fr fisuri
Caracteristici de performan în
condiii de incendiu SR EN 12094-2, cap. 4.3 SR EN 12094-2
- procesare i indicaie semnal

92
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispozitive Componente SR EN 12094-3 1 Fiabilitate operaional
manuale de pentru utilizare 2004 - dispozitive electrice de declaare i de marcare SR EN 54-11, tip B numai pentru
declanare în sisteme de oprire dispozitive
i de oprire stingere - concepie general SR EN 12094-3, cap.4.2.1 electrice
incendiu, cu - presiune - funcionarea corect a
gaz, instalate componentei la 1,5 x
în cldiri ca presiune de lucru
parte a unui - rezisten - componente s nu se
sistem sparg la 3 x presiune SR EN 12094-3
complet de lucru
funcional - fiabilitate operaional - fr deteriorare performane
- vibraie - fr deteriorare component
Parametri de performan în condiii de
incendiu
- funcionare i temperatur ambiant - funcionare corect dup
încercare
- for de acionare SR EN 12094-3
- acionare cu mâna 150 N
- acionare prin tragere cu degetul 50 N
- acionare prin apsare cu degetul 10 N
Durabilitate fiabilitatei operaional la
coroziune
- coroziune - acionare satisfctoare
SR EN 12094-3
dup încercare la coroziune
- coroziune sub solicitare - fr fisurare în urma
coroziunii

93
99
100

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Ansambluri de Componente SR EN 12094-4 1 Siguran în exploatare
supape de pentru 2004 - proiectare general SR EN 12094-1, tabel 1
recipiente si utilizare in - ansambluri supap de
declanatoarele sisteme de recipient s aib timp de
lor stingere cu operare 2 s
gaz instalate - filete de conectare ISO 7-1;SR EN ISO 288-1
în cldiri i - funcionare i temperatur ambiant - presiune diferenial
structuri supape între intrare i
terestre ca ieire 3 bar
parte a - s funcioneze la
sistemului temperatur -20ºC y+50ºC
complet de - rezisten la presiune intern - supapa s nu permit SR EN 849
funcionare deformaii permanente la
încercare conform
SR EN 12094-4 cap. 5.5.2.
- discuri de siguran pot fi SR EN 12094-1
deformate dar nu distruse
- dup încercare supapa s SR EN 12094-1
nu permit scurgerea la
încercare conform
SR EN 12094-4 cap. 5.5.4
- element de acionare SR EN ISO 4126-2
pneumatic s nu permit
deformaii permanente la
încercare conform
SR EN 12094-4 cap. 5.5.3
- element de acionare s
nu permit scurgeri > 20ml
în 300 s la încercare conform
SR EN 12094-4 cap. 5.5.5.
- rezisten la intindere - declanatoare presurizate
s nu se sparg la
presiune de încercare de 3x
presiune de lucru când se
încearc conform
SR EN 12094-4 cap. 5.6.
- s îndeplineasc condiiile
de presiune hidraulic din
SR EN 849

94
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- scurgere pierdere 0,5%
- rezisten la vibraii - ansamblul supap s nu
opereze sau s fie avariat
- când elementul component
încorporeaz o eav de
imersie, aceasta s nu se
rup, s se desfac, s se
desprind în timpul încercrii
- for de acionare - for efectiv 2 x, iar în
cazul declanatoarelor
pirotehnice, de 3 x fora
necesar pentru deschidere
supap
- declanatoare acionate manual
- acionare cu mâna 150 N
- acionare prin tragere cu degetul 50 N
- acionare prin apsare cu degetul 10 N
- deplasare declanator 300 mm sau 270º
Distribuie produse de stingere - -
- rezervor mic (raport de umplere minim - s reziste la suprapresiune
i maxim, suprapresiune) la care se utilizeaz element
component
- caracteristici de curgere
- suprafa seciune transversal valoare de proiectare
liber a cii minime de curgere a
supapei
- caracteristici de curgere element valoare de proiectare.
component (lungime echivalent,
coeficient de rezisten la curgere)
- eav de imersie - lungime i form astfel încât
volum de ap rmas în
cilindru la sfâritul încercrii
< 5% din volum intern cilindru
Durabilitate siguran în exploatare fa - ansamblul s funcioneze
de coroziune corespunztor dup SR EN 12094-4
încercare la coroziune.

95
101
102

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Robinete Componente SR EN 12094-5 1 Fiabilitate funcionare
direcionale i destinate 2006 - proiectare general - robinete direcionale i
declanatoarele utilizrii în declanatoare asigur
lor instalaii de timp de deschidere 3 s
stingere cu SR EN 12094-5, tabel 1
gaz echipând - seciune de curgere liber
cldirile sub robinet direcional cu CO2
forma unui 80% sectiune nominal
sistem conduct de intrare
complet - funcionare i temperatur mediu - temperatur mediu
ambiant ambiant -20ºC y +50 ºC
- robinete direcionale i
declanatoare s asigure
timp de deschidere 3 s.
- rezisten la presiune intern i - scurgere 10 ml pentru SR EN 12094-5
etaneitate robinete cu CO2 la joas
presiune i 100ml pentru
declanatoare i alte
+10
robinete, în (300 0) s, la
presiune atmosferic.
- rezisten la scurgere - corpuri robinete,
mecanisme de inchidere i
declanatoare sub presiune
s nu cedeze la presiune =
3 x presiune de lucru.
- fiabilitate în funcionare valoare de proiectare -
- for de operare - for real declanator
2 ori fora necesar
pentru acionare robinet
Repartiie agent de stingere -
valoare de proiectare SR EN 12094-5
- caracteristici de curgere
Durabilitate fiabilitate de funcionare
- rezisten la coroziune - dup încercarea din
SR EN 12094-5 cap. 5.10,
robinetele s funcioneze
corespunztor la încercarea
din SR EN 12094-5 cap 5.4

96
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- în timpul încercrilor din SR EN 12094-5
SR EN 12094-5, cap. 5.5.2
scurgere 10ml pentru
robinete cu CO2 de joas
presiune i 100ml pentru
declanatoare i alte
robinete în 300s la presiune
atmosferic.
- rezisten la coroziune fisurat - piese de aliaj de cupru s
nu fisureze la încercare
conform
SR EN 12094-5 cap. 5.11
- rezisten la vibraii - robinet echipat cu accesorii
i declanator s nu
declaneze, s nu se
deterioreze, s nu se
desfac la încercare conform
SR EN 12094-5 cap. 5.12
- în timpul încercrilor din
SR EN 12094-5, cap. 5.5.2
scurgerea 10 ml pentru
robinete cu CO2 de joas
presiune i 100 ml pentru
declanatoare i alte
robinete în 300 s la presiune
atmosferic

97
103
104

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispozitiv Securitate la SR EN 12094-6 1 Fiabilitate funcionare
neelectric incendiu 2006 - proiectare general SR EN 12094-6, cap. 4.1 SR EN 12094-6
de - robinete de scoatere din funciune - în poziie de scoatere din SR EN 12094-5
scoatere funciune, robinetele
din sistemului de conducte
funciune pilot s efectueze un
contact cu aerul între
robinetul de izolare i
declanator. Funcia
poate fi asigurat cu un
robinet cu sfer cu 2
poziii i 3 orificii
- filetare racorduri valoare de proiectare ISO 7-1
SR EN ISO 228-1
- funcionare valoare de proiectare SR EN 12094-6
- rezisten la sarcin 2 x încrcare maxim SR EN 12094-6
(for, presiune)
- fr semne de deteriorare
- fiabilitate în funcionare - fr modificare performane SR EN 12094-6
- for de operare - for de declanare SR EN 12094-6
dispozitiv neelectric de
scoatere din funciune
- acionare cu mâna 150 N
- acionare prin tragere cu degetul 50 N
- acionare prin apsare cu degetul 10 N
Durabilitate fiabilitate de funcionare
- rezisten la coroziune - dispozitiv neelectric de SR EN 12094-6
scoatere din funciune s
funcioneze corect
- rezisten la coroziune fisurant - piese din cupru integrate în SR EN 12094-6
dispozitive de scoatere din
funciune fr fisuri
- rezisten la vibraii - fr schimbare stare de SR EN 12094-6
funcionare, fr deteriorri

98
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispozitive Elemente SR EN 12094-7 1 Dispersare agent extinctor
neelectrice de componente 2002 - seciune orificiu duz - orificii de scurgere duz1mm
scoatere din pentru sisteme - duze cu orificii de scurgere
funciune de stingere cu SR EN 12094-7 3 mm fr filtru
gaz instalate in 2002/A1:2005 - suprafa desfurat filtru
cladiri i în aer 5 x seciune duz
liber sub form - plas filtru 0,5 - 0,8 mm
de sistem - capace de protecie pentru duze - s elibereze seciunea de
complet deschidere maxim duze la SR EN 12094-7
presiune de stingere 0,1-3 bar
- debit SR EN 12094-7, tabel 1
- caracteristici de repartizare valoare de proiectare
- rezisten la presiune i cldur SR EN 12094-7, tabel 2
- rezisten la oc termic - duze fr semne de deteriorare
dup incercare
- rezisten la coroziune valoare de proiectare
- rezisten la coroziune fisurant fr fisuri
- rezisten la vibraii fr deteriorri

99
105
106

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Racorduri Componente SR EN 12094-8 1 Fiabilitate funcionare
pentru instalaii de 2006 - proiectare general SR EN 12094-8, SR EN 12094-8
stingere cu gaz cap. 4.1
care echipeaz - etaneitate - racorduri flexibile fr
cldirile sub form scurgeri sau deteriorri
de sistem care s afecteze buna
complet. funcionare când sunt
supuse la 1.5 x
presiune de lucru din
SR EN 12094-8,tabel1
- rezisten la spargere - racorduri flexibile s nu SR EN 12094-8
se sparg la presiune =
3 x presiune de lucru
din SR EN 12094-8, tabel 1
Performane în condiii de incendiu
- rezisten la presiune i rezisten - racorduri tip 2 i tip 4 fr
termic racorduri tip 2 i tip 4 deteriorri care afecteaz
SR EN 12094-8
- rezisten racorduri tip 2 i tip 4 la ocuri buna funcionare
termice
Durabilitate fiabilitate de funcionare
- rezisten racorduri flexibile la fr deteriorri
temperatur joas SR EN 12094-8
- rezisten racorduri tip 2 la îndoire fr scurgeri

100
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Detectoare Componente SR EN 12094-9 1 Condiii/sensibilitate nominal de
speciale de pentru utilizare 2004 activare
incendiu în sisteme de - temperatur nominal de operare valoare de proiectare SR EN 12094-9
stingere a - temperatur de operare SR EN 12259-1 + A1 SR EN 12259-1+ A1
incendiului cu Fiabilitate operaional
gaz instalate - presiune SR EN 12094-9 cap. 4.5 SR EN 12094-9
în cldiri ca - for - fr semne de deteriorare SR EN 12094-9
parte a unui sub for permanent
sistem - funcionare SR EN 12094-9 cap. 5.6 SR EN 12094-9
complet - expunere la cldur valoare de proiectare SR EN 12259-1+A1
funcional - rezisten mecanic elemente valoare de proiectare SR EN 12259-1+A1
declaatoare
- rezisten mecanic suport de valoare de proiectare SR EN 12259-1+A1
montare
- oc termic valoare de proiectare SR EN 12259-1+A1
- rezisten la temperatur sczut valoare de proiectare SR EN 12259-1+A1
Întârziere rspuns (timp de rspuns) SR EN 12094-9
- rspuns termic clase RTI EN 12259-1+A1 SR EN 12259-1+A1
Durabilitate fiabilitate operaional la
coroziune
- coroziune - RTI a unui detector special SR EN 12094-9
de incendiu 130% din
valoarea RTI respectiv
- coroziune sub solicitare valoare de proiectare
Durabilitate fiabilitate operaional la
valoare de proiectare SR EN 12094-9
vibraii

101
107
108

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Manometre Componente SR EN 12094-10 1 Condiii/ sensibilitate de activare nominal
i pentru utilizare in 2004 - presostat
presostate sisteme de - precizie de comutare fa de valoare r 2,5 % din presiune SR EN 12094-10
0
stingere cu gaz, reglat dezvoltat în recipient la+50 C
instalate în sau r 2,5 % din presiune
cldiri i structuri maxim din sistem
terestre ca parte - presiune de lucru presiune dezvoltat în SR EN 12094-10
a sistemului recipient la + 500 C
complet de - capacitate de comutare valoare de proiectare SR EN 12094-10
funcionare
- contacte auto-resetabile valoare de proiectare SR EN 12094-10
- protecie IP54 SR EN 60529
Condiii/ sensibilitate de activare nominal
- manometre
- clas de exactitate 1.6 SR EN 837-1
- dimensiune nominal 40
Fiabilitate operaional - presostat SR EN 12094-10, cap.4.2.4
- precizie de comutare fa de valoare r 2,5 % din presiune SR EN 12094-10
reglat dezvoltat în recipient la +500 C
sau r 2,5 % din presiune
maxim din sistem
- presiune de lucru presiune dezvoltat în SR EN 12094-10
0
recipient la + 50 C
- capacitate de comutare valoare de proiectare SR EN 12094-10
- contacte auto-resetabile valoare de proiectare SR EN 12094-10
- protecie IP54 SR EN 60529
- presiune intern fr scurgeri SR EN 12094-10
- fiabilitate operaional fr deteriorri performane SR EN 12094-10
- temperatur
-precizie de comutare fa de valoare r 2,5 % din presiune SR EN 12094-10
reglat dezvoltat în recipient la +500 C
sau r 2,5 % din presiune
maxim din sistem
Fiabilitate operaional - manometre SR EN 12094-10, cap.4.1.1 SR EN 837-1
Durabilitate, fiabilitate operaional la SR EN 837-1
SR EN 12094-10, cap.4.1.3
coroziune - manometre SR EN 12094-10
Durabilitate, fiabilitate operaional la
SR EN 12094-10, cap.4.2.6 SR EN 12094-10
coroziune - presostat

102
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispozitive Elemente SR EN 12094-11 1 Fiabilitate in funcionare
de cântrire componente 2004 - conformitate - s corespund cu
mecanice destinate a fi desene, liste de elemente
utilizate ca componente, descriere
pri ale unui de funciuni, instruciuni
sistem de de exploatare i instalare
stingere cu - proiectare - dac exist dispozitiv de
gaz a cântrire pentru
incendiilor, supraveghere recipiente,
instalat în s fie reglabil pentru a
construcii ca indica pierdere de mas
parte a unui cu 5%-10% din mas net
sistem - indicaie de pierdere
operaional meninut pân la luarea
complet SR EN 12094-11
unei msuri corective.
- funcionare la temperatur normal - dispozitiv de cântrire s
rspund la pierdere de
mas între 5% - 10% din
mas net
- funcionare la temperatur ridicat i - dispozitiv de cântrire s
scazut rspund la pierdere de
mas între 5% - 10% din
mas net
- supraîncrcare - dispozitiv de cântrire s
rspund la pierdere de
mas 5% - 10% din mas
net, dup încrcare cu
dublul masei brute maxime
- dispozitiv de cântrire s
rspund la o pierdere de
Durat fiabilitate în funcionare în mediu
mas 5% y10% din mas SR EN 12094-11
coroziv
net, dup expunere în
atmosfer corozive

103
109
110

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispozitive Componente SR EN 12094-12 1 Fiabilitate operaional
de alarm pentru utilizare 2004 - conformitate - conformitate cu descrieri
pneumatice în sisteme de din desene, liste de
stingere cu componente, descriere
gaz instalate funcii, instruciuni de
în cldiri i operare i instalare
structuri - proiectare SR EN 12094-12, cap. 4.2
terestre ca
- funcionare la temperatur normal - nivel zgomot ponderat A
parte a
între 90÷120 dB (A) la
sistemului
distan de 1 m, 30 min
complet de
funcionare - funcionare la temperatur înalt i - nivel zgomot ponderat A
joas cu variaie ±15 dB fa
de nivelul acustic la
temperatur normal
- debit de curgere
- fiabilitate funcional - nivel zgomot ponderat A SR EN 12094-12
între 90 ÷ 120 dB (A) la
distan de 1 m, 30 min
- fiabilitate operaional - variaie ±6 dB (A) pentru
încercarea la 100 h
- funcionare în atmosfer rece i umed - nivel zgomot ponderat A
± 15 dB (A) fa de nivelul
zgomot la temperatur
normal
- vibraii - nivel zgomot ponderat A
între 90 ÷ 120 dB (A) la
distan de 1 m, 5 min
- impact - nivel zgomot ponderat A
între 90 ÷ 120 dB (A) la
distan de 1 m, 5 min
Durabilitate fiabilitate operaional - nivel zgomot ponderat A
- coroziune 90 ÷ 120 dB (A) la
SR EN 12094-12
distan de 1 m timp de 5min
- coroziune accentuat fr fisuri

104
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Referenial pentru
Sistemde evaluare i
Utilizare Referenial metoda de evaluare
Produs verificare a constan ei Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs performan ei a caracteristicii
eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Clapete Elemente SR EN 12094-13 1 Repartiie agent stingtor valoare de proiectare SR EN 12094-13
antiretur componente 2002 Fiabilitate operaional
destinatei - concepie general-presiune de lucru SR EN 12094-13, tabel 1
utilizrii în SR EN 12094-13 - presiune intern 1,5 x presiune de lucru
instalaii de 2002/AC:2002 - rezisten 3 x presiune de lucru
stingere cu - etaneitate fr pierderi
gaz, montate - funcionare i temperaturi ambiante - poziie de deschidere la SR EN 12094-13
în cldiri presiune diferenial
maxim de 3 bar
- oc - fr deteriorare dup
încercri
Fiabilitate de funcionare, rezisten la
coroziune
- coroziune - funcionare corect dup
SR EN 12094-13
încercare la coroziune
- coroziune de fisurare fr fisuri
Fiabilitate de funcionare, rezisten la
fr deteriorri SR EN 12094-13
vibraie

105
111
112

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor
Sistemde evaluare Referenial pentru
Utilizare Referenial i verificarea
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan metoda de evaluare a Observaii
preconizat pentru produs
performan ei caracteristicii eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Bariere de Control fum SR EN 12101-1 1 Fiabilitate operaional
fum în construcii 2006 - bariere de fum fixe
în spaii - sarcin de rupere, valoare de proiectare
industriale i SR EN 12101-1 - rezisten la strpungere, valoare de proiectare
comerciale 2006/A1:2007 - rezisten la îndoire valoare de proiectare
- bariere de fum mobile SR EN 12101-1, Anexa B SR EN 12101-1, Anexa B
Întârziere rspuns SR EN 12101-1,
- tipuri ASB1 i ASB2 - încep deplasare imediat Anexa A, B
i se deplaseaz cu
viteze 0,06 y0,3m/s
- tipuri ASB3 i ASB4 - viteze 0,06 y 0,15m/s.
Siguran în desfurare SR EN 12101-1, cap.5.4 SR EN 12101-1, Anexa B
Rezisten la foc-scurgere de fum
- spaii libere i arii de curgere - s dirijeze, s rein, s SR EN 12101-1,
împiedice deplasare fum Figuri 1 y10, Anexa E
- trecere fum prin materiale
s fie limitat i debit
3 2
de cugere de 25m /h/m
la temperatur ambiant
sau la 200ºC.
- deschideri, goluri i/sau spaii SR EN 12101-1, SR EN 12101-1, Anexa E
perimetrale cap. 5.5.3
- deflexie (deformaie) SR EN 12101-1, cap.5.5.4 SR EN 12101-1, Anexa E
- permeabilitate materiale - s asigure vitez maxim SR EN 12101-1, Anexa C
3 2
de scurgere de 25m /h/m
la 25 Pa la temperatur
mediu ambiant de 200ºC
Rezisten la foc- rezisten mecanic SR EN 12101-1, cap.5.2 SR EN 12101-1,Anexa D
- clasificare temperatur/timp Tabel 1, Tabel 2 SR EN 1363-1
Rezisten la foc SR EN 12101-1, cap.5.2 SR EN 12101-1,Anexa D
- etaneitate Tabel 1, Tabel 2 SR EN 1363-1

106
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Ventilatoare Control fum i SR EN 12101-2 1 Condiii nominale de activare/sensibilitate
cu tiraj natural cldur în 2004 - echipamente cu iniializare termic SR EN 12259-1 SR EN 12259-1
pentru cldiri - detectoare de fum SR EN 54-7 SR EN 54-7
evacuare fum - mecanisme de deschidere valoare de proiectare
i cldur 60 s dup activare, fr SR EN 12101-2
Timp de rspuns
avariere
Fiabilitate în funcionare clase Re A, Re 50, Re 1000 SR EN 12101-2
- ventilatorul cu scop SR EN 12101-2,
dublu s se deschid în Anexa C
poziie normal, la
încercare fr sarcin,
de 10000 de ori
Încrcri datorate vântului - clase WL 1500, WL 3000, SR EN 12101-2,
WL A Anexa F
Rezisten la vibraii induse de vânt - frecven natural de
vibrare >10 Hz cu
decrement logaritmic > 0,1
SR EN 12101-2,
Eficacitate extracie fum/gaze fierbini valoare de proiectare
Anexa B
SR EN 12101-2,
Suprafa liber aerodinamic valoare de proiectare
Anexa B
Parametri de performan în condiii de
foc
- rezisten la cldur clase B 300, B 600, B A SR EN 12101-2,
Anexa G
- reacie la foc euroclase SR EN 13501-1+A1
clasa A1 Decizia 96/603/CE
- reducere admisie 10%
din dimensiune iniial
Rezisten la foc- stabilitate mecanic
- rezisten la cldur clase B 300, B 600, B A SR EN 12101-2,
Anexa G
- reacie la foc euroclase SR EN 13501-1+A1
clasa A1 Decizia 96/603/CE
- reducere admisie 10%
din dimensiune iniial

107
113
114

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Capacitate de deschidere îin condiii
ambiante
- încrcri datorate zpezii clase SR EN 12101-2, cap. SR EN 12101-2
7.2.1.1 Anexa D
- încrcri datorate simulrii vântului vitez vânt 10 m/s SR EN 12101-2
lateral Anexa D
- performane în condiii de solicitare 60 s dup activare, fr SR EN 12101-2
avariere Anexa D
- deflectoare la 80 mm
fa de cea mai apropiat
parte a ventilatorului,
dispuse în aa fel încât s
nu favorizeze colectare de
zpad, ghea.
- rezisten la temperaturi ambiante clase SR EN 12101-2, SR EN 12101-2
sczute cap. 7.3.1 Anexa E
T(00) fr încercare
- performane la temperatur sczut 60 s dup activare, fr
avariere
euroclase SR EN 13501-1
Reacie la foc
clasa A1 Decizia 96/603/CE

108
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor
Sistemde evaluare Referenial pentru
Utilizare Referenial i verificarea
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan metoda de evaluare Observaii
preconizat pentru produs
performan ei a caracteristicii eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Ventilatoare cu Control fum SR EN 12101-3 1 Timp de rspuns
tiraj forat i cldur în 2003 - încrcri datorate vântului 30 s la 200 Pa SR EN 12101-3,Anexa E
pentru cldiri - încrcri datorate zpezii
evacuare fum SR EN 12101-3 Fiabilitate operaional 10000 cicluri SR EN 12101-2, Anexa C
i cldur 2003/AC:2005 Eficacitate extracie fum/gaze fierbini
Parametri de performan în condiii
de foc
- temperatur Clase
SR EN 12101-3,Anexa C
SR EN 12101-3-Tabel 2
- debit variaie 10%
- presiune variaie 20%
- temperatur suprafa exterioar variaie 1800 C SR EN 12101-3
0
- temperatur aer de rcire pentru variaie 180 C
ventilatoare capsulate
- rezisten la foc nerelevante
- stabilitate mecanic
- scpri de fum
Capacitate de deschidere în condiii
ambiante
- încrcri datorate vântului 30 s la 200 Pa SR EN 12101-3, Anexa E
- încrcri datorate zpezii clase- SR EN 12101-3, SR EN 12101-3, Anexa E
cap. 6.5.1
- funcionare la temperatur sczut valoare de proiectare SR EN 12101-2,Anexa E -

109
115
116

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs constan ei a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Kituri pentru Sigurana SR EN 12101-6 1 - sisteme operaionale în 60 s
sisteme de vieii 2005 de la detectare fum
presiune - ventilatoare de alimentare
diferenial SR EN 12101-6 variabil sau trape controlate
2005/AC:2007 Condiii nominale de activare/sensibilitate neutilizate dac sistemul SR EN 12101-6
poate realiza peste 90% din
cerinele volumetrice noi în 3 s
de la deschidere sau închidere
u
- tranziie între mod ”mijloace de
evacuare” i mod “lupt
împotriva incendiilor” s fie
manual
- comutator pentru schimbare de
Întârziere rspuns pe un mod pe cellalt s fie SR EN 12101-6
accesibil
- prin schimbare pe mod de
intervenie la incendiu, s nu
apar un efect duntor pentru
mod “mijloace de evacuare”.
Fiabilitate operaional
- ventilatoare i mecanism de antrenare SR EN 12101-6, cap.11.2
- introducere aer SR EN 12101-6, cap.11.3, tabel
7
- activare i control - sisteme operaionale în 60 s
de la detectare fum
- descrcare supratensiune - ventilatoare cu alimentare
variabil sau trape controlate
neutilizate dac sistemul poate
realiza 90% din cerine
volumetrice noi în 3s de la
deschidere sau închidere u
- alimentri cu energie electric SR EN 12101-6, cap.11.6
(de baz i de rezerv)
- ventilatoare i mecanisme de antrenare SR EN 12101-6, ap.11.7
de stand-by
- tubulatur de distribuie pentru instalail SR EN 12101-6, cap.11.8 SR EN 13501-3
sisteme de presiune diferenial SR EN 13501-4
SR EN 12101-7
110
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Eficacitate extragere fum/gaze
fierbini
- puncte de alimentare cu aer SR EN 12101-6, cap.5.2 SR EN 12101-6
- proiectare sisteme de presurizare SR EN 12101-6, cap.7 SR EN 12101-6
- mijloace de evacuare
- presurizare ci de evacuare
protejate
- presurizare refugii i alte spaii SR EN 12101-6, cap.8 SR EN 12101-6
- depresurizare SR EN 12101-6, cap.9 SR EN 12101-6
- ventilator de extragere din SR EN 13501-3
zona depresurizat s SR EN 13501-4
manipuleze fum la
temperatura de 10000C
pentru cldiri fr sprinklere
sau 300°C cu sprinklere
Parametri de performan în condiii
de incendiu SR EN 12101-6,Fig.9.A, 9.B,
- spaii de presurizat 10, 11a, 11b, 11c, 12a, 12b,13,
Performan presurizare
Clasificare sisteme pentru cldiri SR EN 12101-6, tabel 1
CLASA A (exclus folosire mixt)
- criteriu scurgere aer 0,75m/s
- criteriu diferen presiune 50Pa +20%
- for deschidere u 100 N
CLASA B
- vitez fum i gaze fierbini 2 m/s
- criteriu diferen de presiune SR EN 12101-6, tabel 2, figura3
- criteriu scurgere aer-alimentare aer 2 m/s
- alimentare cu aer - orice sistem de alimentare
care servete casa scrilor sau
un pu de ascensor i holurile
asociate s fie separat de orice
alt sistem de ventilaie.
- for deschidere u 100N
CLASA C
- criteriu scurgere aer (vitez aer) 0,75 m/s
- diferen de presiune SR EN 12101-6, tabel 3, figura 4
- for deschidere u 100 N
CLASA D
- criteriu scurgere aer 0,75 m/s
SR EN 12101-6
- diferen de presiune SR EN 12101-6, tabel 4, figura 5
Anexa A
- for deschidere u 100 N
111
117
118

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
CLASA E 0,75 m/s
- criteriu scurgere aer
- diferen de presiune SR EN 12101-6, tabel 5, figura 6
- for deschidere u 100 N
CLASA F
- vitez fum i gaze fierbini 2 m/s SR EN 12101-6
- criteriu diferen de presiune SR EN 12101-6, tabel 6 Anexa A
- criteriu scurgere aer 2 m/s
(casa scrii-hol)
- criteriu scurgere aer 1 m/s
(hol-compartiment) SR EN 12101-6, figura 7
+1
- criteriu scurgere aer alternativ vitez schimb aer = 30 h
SR EN 12101-6, figura 7
SR EN 12101-6
- alimentare cu aer - orice sistem de alimentare
Anexa A
care servete casa scrilor sau
un pu de ascensor i holurile
asociate s fie separat de orice
alt sistem de ventilaie.
- for deschidere u 100 N SR EN 12101-6
Anexa A
- proiectare i construcie cldire SR EN 12101-6,cap. 5.1
- puncte de alimentare cu aer SR EN 12101-6,cap. 5.2
- introducere aer SR EN 12101-6,cap. 5.3
- descrcare suprapresiune SR EN 12101-6,cap. 5.4
Rezisten la incendiu
Integritate E
- tubulatur de distribuie pentru - punct de descrcare tubulatur SR EN 13501-3
sisteme de presiune diferenial – de ventilare fum la 1m SR EN 13501-4
instalare deasupra intrrii aerului i la SR EN 12101-7
5m orizontal de aceasta
- rezisten ui de acces>1h i
cu autoînchidere
Rezisten la incendiu
Pierdere fum
- tubulatur de distribuie pentru - punct de descrcare tubulatur SR EN 13501-3
sisteme de presiune diferenial– de ventilare fum la 1m SR EN 13501-4
instalare deasupra intrrii aerului i la SR EN 12101-7
5m orizontal de aceasta
- rezisten ui de acces>1h i
cu autoînchidere
- suprafee efective de scurgere SR EN 12101-6, Fig.A1,.A2
- combinaii de ci de pierdere în SR EN 12101-6, Fig.A3
serie i paralel
112
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- estimare pierderi SR EN 12101-6, tabel A1, A4
- scurgere de aer SR EN 12101-6, tabel A2
- cerine de introducere aer din spaii - presiune diferenial între spaiul
nepresurizate cu ui deschise util i aerul exterior = 10 Pa.
- estimare suprafa supap de - for de deschidere u 100N
descrcare necesar în spaiu
presurizat
- calcul fore de deschidere ui = o presiune diferenial 60Pa
SR EN 12101-6
Tabel A3, A4, A5, A6
Rezisten la incendiu
Stabilitate mecanic
- tubulatur de distribuie pentru - punct de descrcare tubulatur SR EN 13501-3
sisteme de presiune diferenial – de ventilare fum la 1m SR EN 13501-4
instalare deasupra intrrii aerului i la 5m SR EN 12101-7
orizontal de aceasta
- rezisten ui de acces>1h i cu
autoînchidere
Rezisten la incendiu
Meninere seciune transversal
- tubulatur de distribuie pentru - punct de descrcare tubulatur SR EN 13501-3
sisteme de presiune diferenial – de ventilare fum la 1m SR EN 13501-4
instalare deasupra intrrii aerului i la 5m SR EN 12101-7
orizontal de aceasta
- rezisten ui de acces>1h i cu
autoînchidere

113
119
120

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Referenial pentru
Sistemde evaluare i
Utilizare Referenial metoda de evaluare a
Produs verificare a constan ei Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs performan ei caracteristicii
eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Echipament Sisteme SR EN 12101-10 1 Fiabilitate operaional
de pentru control 2006 - surs de energie primar (electric) SR EN 12101-10, cap. 6.1 SR EN 12101-10
alimentare fum i gaze
cu energie - surs de energie secundar (baterii) SR EN 12101-10, cap. 6.2 SR EN 12101-10
SR EN 12101-10 - surs de energie secundar clasa G2 ISO 8528-5, Tabel 3
2006/AC:2007 (generator) clasa 1,2, 3 ISO 8528-12, Tabel 1, 2
- detectare i indicare erori (electrice) SR EN 12101-10, cap. 6.4 SR EN 12101-10
clasa A, B SR EN 12101-9
- surs de energie - gaze comprimate SR EN 12101-10, cap. 6.5
- proiectare mecanic IP-SR EN 12101-10,
tabel 2
- proiectare electric SR EN 12101-10, cap. 7.2 -
Parametri de performan în condiii de -
foc
- clasificare clasa A - pentru toate
SR EN 12101-10
sistemele
clasa B - pentru sisteme
cu siguran
- timp de rspuns - bateria furnizeaz -
energie pentru 180 s la
tensiunea specificat
- generator furrnizeaz ISO 8528-5, fig. 6
putere total în 15 s de
la întreruperea sursei
primare de energie

114
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale
preconizat pentru produs Performan a caracteristicii Observaii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Sprinklere Limitare sau SR EN 12259-1 1 Condiii nominale de activare
stingere +A1:2002 - temperatur nominal de declanare SR EN 12259-1+A1, tabel 2 SR EN 12259-1+A1
incendii în
cldiri i SR EN 12259-1 - temperatur de declanare
structuri +A1:2002/ - sprinkler cu fuzibil t ± (0,035t + 0,62)ºC Anexa B
A2:2004 t = temperatur nominal de
activare
SR EN 12259-1 - sprinkler cu bulb de sticl SR EN 12259-1+A1, tabel 3
Anexa B
+A1:2002/ - funcionare - deschidere la 5 sec dup
A3:2006 expunere element termosensibil; Anexa E
în urmtoarele 60 s expulzare
piese datorit declanrii
SR EN 12259-1+A1,
cap. 4.5.1 i 4.5.2
Repartiie substan de stingere
- debit i distribuie ap SR EN 12259-1+A1
- coeficient de debit SR EN 12259-1+A1,tabel 4 Anexa C
- distribuie ap SR EN 12259-1+A1,tabel 5 Anexa D1, D2,
- cantitate ap refulat sub deflector SR EN 12259-1+A1,tabel 6 Anexa D3
Întârziere rspuns
- rspuns termic Anexa N
- rspuns la orientare normal categorii cap. 4.15, fig. 2
- rspuns la orientare nefavorabil ITR 110%
Fiabilitate operaional
- asamblare produs - dereglri sau demontri conduc SR EN 12259-1+A1
la deteriorare element construcie
- funcionare - dereglri sau demontri s Anexa E1
conduc la deteriorare element Anexa E2
construcie
- rezisten corp sprinkler - alungire remanent < 0,2% Anexa F1
- for = 2 x for medie de lucru
- rezisten deflector - fr deformri remanente la Anexa F2
for de 70 N
- rezisten element de declanare
- sprinkler cu bulb de sticl SR EN 12259-1+ A1, cap. 4.81 Anexa G1

115
121
122

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- sprinkler cu fuzibil - fr defectare, rezist la for =15x Anexa G2
sarcina teoretic maxim aplicat
pentru 100 h sau
- durat defectare estimat pentru
element termosensibil 876 600 h
- etaneitate - fr defectare la presiune de Anexa H
încercare
- expunere la cldur Anexa I1, E3, H, B
- sprinklere fr acoperire de protecie - s nu declaneze în perioada
de expunere; dup expunere s
permit trecere ap, conform
SR EN 12259-1+A1, cap.4.9;4.4
- sprinklere cu acoperire de protecie - fr urme vizibile de deteriorare Anexa I2
acoperire
- oc hidraulic - fr scurgeri dup încercare la Anexa M
supraoc de presiune
- s poat elibera trecerea apei Anexa E3
dup încercare
- rezisten la vibraii - fr semne de deteriorare dup Anexa P
încercare
SR EN 12259-1+A1, cap. 4.8 i 4.9 Anexa E3
i s funcioneze dup încercare
- rezisten la oc - dup încercare s fie conform Anexa Q
SR EN 12259-1+A1, cap. 4.9, i s
funcioneze satisfctor dup Anexa E3
încercare
- rezisten la temperatur sczut - s nu declaneze înainte de Anexa R
încercarea de funcionare atunci
când a fost încercat la frig
- supus la încercarea de funcionare Anexa E3
s elibereze ap
Durabilitate
- rezisten la expunere la cldur
- expunere la caldur - s nu declaneze în perioada de Anexa I1, E3, H, B
- sprinkler fr acoperire de protecie expunere; dup expunere s
permit trecerea apei, conform
SR EN 12259-1+A1, cap. 4.9 i 4.4 Anexa I3
- sprinkler cu bulb de sticl - fr deteriorare bulb de sticl Anexa P
- rezisten la vibraii - s nu prezinte semne de
deteriorare dup încercare Anexa E3
SR SR EN 12259-1+A1, cap. 4.8 i
4.9 i s funcioneze dup încercare
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- s se sparg i s elibereze Anexa J
trecerea apei dup încercare
Durabilitate - s rmân intaci i dup Anexa E3
- rezisten la oc termic imersie la încercarea de
funcionare, s permit
trecerea apei
Durabilitate
- rezisten la coroziune, cldur
- coroziune la stres - s nu piard etaneitatea dup Anexa K1
încercare; dup încercarea de
funcionare s elibereze Anexa E3
trecerea apei
- coroziune la dioxid de sulf - supus la încercarea de Anexa K2
coroziune; la încercarea de
funcionare s elibereze Anexa E3
trecerea apei
- coroziune la cea salin - supus la coroziune la cea Anexa K3
salin; dup încercarea de
funcionare s elibereze Anexa E3
trecerea apei
- expunere la atmosfer umed - dup expunere în atmosfer Anexa K4
umed; supus la încercarea de
funcionare s elibereze Anexa E3
trecerea apei
- integritate acoperire - acoperirile s nu conin Anexa L1
materiale volatile care s
provoace pierderi de mas Anexa L2
>5%
- s nu prezinte fisuri când sunt
încercate

117
123
124

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Sistem de Utilizare în SR EN 12259-2 1 Întârziere rspuns
supape de sisteme de 2002 - caracteristici de alarmare i SR EN 12259-2,cap. 4.10.1 SR EN 12259-2
alarm ap- stingere tip sensibilitate
ap sprinkler i SR EN 12259-2 Fiabilitate operaional
cu ap 2002/A1:2002 - presiune de serviciu nominal presiune serviciu nominal
pulverizat 12 bar
pentru SR EN 12259-2 - materiale - corp i orice inveli confecionat
limitare sau 2002/A2:2006 din font, bronz, alam, metal
stingere sau oel inoxidabil
incendiu în
SR EN 12259-2 - configuraie - s nu fie posibil ansamblarea
cldiri i
2002/AC:2003 discului capac al supapei
structuri
hidraulice de alarmare într-o
terestre
poziie care afecteaz
funcionare supap
- rezisten valoare de proiectare
ISO 7-1:1994
- golire valoare de proiectare
- acces pentru întreinere - racord filetat
- mijloace de acces la pri
funcionale i pentru înlocuire
bloc anti-retur
- închidere - pot fi utilizate arcuri pentru
aezare complet
- materiale pentru inele scaun i - bronz, alam, metal sau oel
suprafee de reazem inoxidabil
- elemente blocului de închidere - suprafee de etanare ale
supapei s reziste la uzur,
rupere, utilizare în condiii dificile
- jocuri - jocuri necesare între pri mobile
i staionare astfel încât
coroziunea i depozitarea de
materiale strine din interiorul
ansamblului s nu conduc la
încetinirea în acionare a supapei
hidraulice de alarmare
- performan - supapa s transmit alarme
succesive fr a necesita
resetare manual

118
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor
(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- rezisten la curgere invers i - ansamblul supapei hidraulice de
deformare alarm s reziste fr scurgeri
de ap, deformare permanent
sau rupere structural
- rezisten la pierdere de ap - fr pierdere de ap, deformare
permanent sau ruptur a unei
supape hidraulice de alarmare la
presiune hidrostatica intern = 2x
presiunea de serviciu nominal
- sit - montat unde conductele de SR EN 12259-2
trecere a apei în limitatorul de Anexa C
suprapresiune au diametru <6mm Anexa E
- sit din material rezistent la
coroziune
Parametri de performan în condiii - blocul anti-retur s suporte oprire SR EN 12259-2
de incendiu precizat în poziia deschis Anexa D
- fr semne de deteriorare Anexa E
elemente de etanare supap
hidraulic de alarmare sau
deformare permanent, curbare
sau fisurare a vreunei pri dup
încercare
Durabilitate, întârziere rspuns - arcuri i diafragme s nu se SR EN 12259-2
- rezisten la oboseal arcuri i fisureze sau s se rup la 50 000 Anexa F
diafragme cicluri de funcionare normal; SR EN 12259-2
- supapa hidraulic de alarmare i Anexa J
prile sale mobile s nu arate
semne de deformare, crpturi
exfoliere, slbire, deplasare,
rupturi
Durabilitate fiabilitate operaional SR EN 12259-2
- îmbtrânire componente - dup îmbinare, fr crpturi la Anexa A
nemetalice elemente nemetalice i supapa
hidraulic de alarmare s
îndeplineasc cerine de
performan i rezisten la
scurgere
Durabilitate fiabilitate operaional
- expunere la foc - materiale nemetalice sau
metalice cu punct de topire
< 800°C formeaz pri din corpul
sau înveliul supapei hidraulice de
alarmare, blocul de închidere
s se deschid liber i complet

119
125
126

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare a
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Sistem de Utilizare in SR EN 12259-3 1 Intârziere rspuns
supape de sisteme de 2002 - caracteristici funcionale - s acioneze corect, fr SR EN 12259-3
alarm ap- stingere tip reglare sau avariere
aer sprinkler i ap SR EN 12259-3 asupra acionrii unuia
pulverizat 2002/A1:2003 sau mai multor spriklere
pentru limitare i s ofere indicaii
sau stingere SR EN 12259-3 privind funcionarea, prin
incendiu în 2002/A2:2006 activarea dispozitivelor
cldiri i structuri de alarm mecanice
terestre i/sau electrice la
presiune de serviciu de
(1.4+0.1)bar la
presiunea de lucru
nominal +0.1bar i
debite pân la 5m/s
- performane - s declaneze supapa SR EN 12259-3
de alarm ap-aer Anexa E
Fiabilitate operaional
- supap de alarm ap-aer de tip diferenial - prevzut cu mijloace SR EN 12259-3
de evacuare a apei din
camera intermediar i
de impiedicare a
concentrrii vacuumului
parial în elemente de
etanare din amonte i
din aval de ansamblul
de etanare

- presiune de lucru nominal 12 bar SR EN 12259-3,


cap. 4.3
- corp i carcas - materiale: font, bronz, SR EN 12259-3
alam, metal, titan sau cap.4.4.1.1;cap.5.3.1.1
oel inoxidabil, ori
materiale cu proprieti
fizice i mecanice
echivalente

120
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- configuraie - s nu fie posibil ca placa SR EN 12259-3
de acoperire a supapei cap. 4.4.2
de alarm ap-aer s fie
ansamblat într-o poziie
care afecteaz
funcionarea supapei
încât s nu fie conform
cu acest standard
- rezisten - fr fisuri, la presiune SR EN 12259-3
hidrostatic intern de
4x presiunea nominal
de lucru
- camer intermediar - supap de alarm ap- SR EN 12259-3
aer prevzut cu dren
automat
- supap de alarm ap-aer de tip cu vitez - s inchid la presiune SR EN 12259-3
sau curgere automat folosite pentru 1,4 bar la debit prin Anexa C
aerisire camere intermediare supap de drenaj chiar
inainte de închidere de
minimum 0.13 l/s i
maximum 0.63 l/s
- supape automate de golire - rmân închise în timpul SR EN 12259-3
golirii instalaiei, când Anexa C
presiunea efectiv la
mecanismul de etanare
scade la minimum 1,4
bar i s deschid la
presiune 0,035 y 1,4 bar
- debit prin capt deschis drenaj 0.63 l/s la orice SR EN 12259-3,
presiune de serviciu > Anexa C
presiunea de lucru
nominal
- acces pentru întreinere - mijloace de acces la SR EN 12259-3:
elemente active i cap. 4.6.1; cap 5.5.1
ansamblul de etanare
trebuie s poat fi
demontat
- materiale pentru inele de scaun i suprafee - bronz, alam, metal SR EN 12259-3
de reazem monel sau oel inoxidabil cap. 4.6.4
ori materiale cu
proprieti fizice i
mecanice echivalente

121
127
128

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- clichet antireanclanare - raport presiuni SR EN 12259-3
difereniale > cu 1,16 y 1 cap. 4.6.5
presiuni de serviciu 1,4
bar ypresiunea nominal
când se msoar la
punct de declanare
înaintea egalizrii
presiunilor în amonte i
în aval
- elemente ansamblu de etanare - fr pierderi de ap SR EN 12259-3
- s nu adere la suprafaa Anexa E, H
de contact
- interstiii SR EN 12259-3, cap.4.9 SR EN 12259-3
- rezisten corp la scurgere i deformare - fr scurgere, deformare SR EN 12259-3
permanent sau rupere, Anexa E
la presiune intern 2x
presiune de lucru nominal
- rezisten ansamblu de etanare la - fr scurgere, deformare SR EN 12259-3
scurgere i deformare permanent sau rupere Anexa E
- rezisten la curgere invers i deformare - fr scurgere, deformare SR EN 12259-3
permanent sau avariere Anexa E
structural, la presiune
hidrostatic intern > 2x
presiunea maxim aer/gaz
inert din instalaie aplicat la
captul din aval cu ansamblul
de etanare închis i captul
din amonte deschis
- caracteristici funcionale - conductele dintre supapa de SR EN 12259-3,
alarm ap–aer sau orice Anexa E
supap s se goleasc
automat dup acionare
- supapa de alarm ap-aer
de tip diferenial s aib
raportul dintre presiuni
difereniale i presiuni de
serviciu i presiunea din
instalaie

122
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
5:1 y 8,5:01 la presiunea
de serviciu de 1,4 bar i
la 5:1 y 6,5 : 1 la presiuni de
serviciu mai înalte
- diferen între punctul
de scurgere i punctul
de declanare 0.2bar
- supapa de alarm ap-aer
de tip mecanic s acioneze
la presiune aer/gaz inert în
instalaie de 0.25 y 2 bar
pentru toate presiunile de
serviciu de 1,4 bar ÷
presiunea de lucru nominal
- rezisten la scurgere - orice scurgere prin SR EN 12259-3
ansamblul de etanare al Anexa G
supapei de alarm ap-aer
în stare pregtit de
funcionare sau camera
intermediar sau în orificiul
alarmei 3ml/h
Parametri de performan în condiii de
incendiu
- rezisten la deteriorare ansambluri de - ansamblul de etanare s SR EN 12259-3
etanare se deplaseze înapoi cu Anexa E, Anexa D
oprire stabil în poziia
complet deschis
- s nu apar semne de
deteriorare elemente de
etanare supap de alarm
ap-aer sau deformare
permanent, îndoire sau
rupere a vreunei pri dup
încercare
- rezisten la deteriorare - fr semne de deteriorare SR EN 12259-3
elemente de etanare Anexa E
dispozitiv

123
129
130

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitate, întârziere rspuns
- rezisten la anduran - supapa de alarm SR EN 12259-3
ap-aer i prile ei în Anexa I
micare s nu
prezinte semne de
deformare, fisuri,
exfolieri, slbire,
deplasare sau alte
defecte
- arcuri i diafragme - arcuri i diafragme SR EN 12259-3,
fr fisuri sau ruperi în Anexa D
timpul a (5.000+10)
cicluri de funcionare
normal
Durabilitate fiabilitate operaional; îmbtrânire
componente nemetalice - s nu se fisureze niciun SR EN 12259-3
element metalic i Anexa G; Anexa I
supapa de alarm ap-
aer s indeplineasc
cerinele de performan
i rezisten de scurgere
Durabilitate fiabilitate operaional; - dac din corpul carcasei SR EN 12259-3
supapei de alarm ap- Anexa A
aer fac parte materiale
nemetalice sau materiale
cu punct de topire
800`C, trebuie s se
conformeze cerinelor de
scurgere i ansamblul de
etanare s fie deschis
liber i complet

124
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor
Sistemde evaluare Referenial pentru
Utilizare Referenial i verificarea
Produs Caracteristici eseniale Performan metoda de evaluare a Observaii
preconizat pentru produs constan ei
performan ei caracteristicii eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispozitive Utilizare în SR EN 12259-4 1 - presiune de rspuns 0.35bar
Întârziere rspuns SR EN 12259-4
de alarm sisteme de 2002 msurat la orificiul de intrare
- funcionare Anexa E
cu motor stingere tip al turbinei hidraulice de alarmare
hidraulic sprinkler i SR EN 12259-4 Fiabilitate operaional
cu ap 2002/A1:2003 - racorduri turbina hidraulic prevzut cu:
pulverizat - deschidere filetat cu diametru
pentru nominal 20 mm pentru
limitare sau alimentare cu ap
stingere - racord de golire filetat cu
incendiu în suprafa seciune 50 ori
cldiri i suprafa seciun gurii de
structuri injectare a turbinei hidraulice de
terestre alarmare
- injectoare - material: bronz, alam, monel
sau oel austenitic inoxidabil
- diametru gaur injectoare 3 mm
- filtre - filtru in interior sau fixat
intermediar în amonte de
racordul de admisie al turbinei
hidraulice de alarmare
- material: bronz, alam, monel
sau oel austenitic inoxidabil
- ochiuri filtru cu dimensiune
dou treimi din diametru gaur
de injectare;suprafa total
deschideri ochiuri 10 ori
seciune gaur de injectare
- împrejmuiri - protecie contra sedimentri,
intemperii, psri, animale
- rezisten la presiune - orificii de alarmare precum i SR EN 12259-4
filtre s reziste la presiune de Anexa A
24 bar timp de 5 min fr
scurgeri sau slbiri
- factor de distorsionare armonic 20 SR EN 12259-4
Anexa G

125
131
132

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Parametri de performan în condiii
de incendiu
- nivel sonor - nivel sonor minim la distan SR EN 12259-4, tabel 1
de (3000+5)mm al turbinei
hidraulice de alarmare tabel 1
Durabilitate, întârziere rspuns
- funcionare - turbina hidraulic de alarmare SR EN 12259-4
s sune continuu Anexa E.1
Durabilitate fiabilitate operaional;
îmbtrânire componente nemetalice
- rezisten elemente nemetalice la - îmbtrânire elemente
îmbtrânire nemetalice în aer, fr fisuri i
s nu împiedice declanarea
turbinei hidraulice de alarmare SR EN 12259-4
- îmbtrânre elemente Anexa C; Anexa E
nemetalice în ap, fr fisuri i
s nu împiedice declanarea
turbinei hidraulice de alarmare
Durabilitate fiabilitate operaional;
expunere la foc
- rezisten la temperatur joas i - dup expunere la temperaturi SR EN 12259-4
ridicat joase i ridicate, turbina Anexa B
hidraulic de alarmare s
declaeze la presiuni de intrare
0.5 bar y12 bar.

126
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Detector Utilizare in SR EN 12259-5 1 Condiii de activare nominal SR EN 12259-5
SR EN 12259-5, cap.4.6
de sisteme tip 2003 - operare Anexa F
curgere sprinkler i - întârziere rspuns (timp de rspuns) - s nu întârzie semnal >30s
ap cu ap - întrerupere debit de
pulverizat curgere ap < 10 l/min
pentru SR EN 12259-5
s cauzeze resetarea
control sau Anexa F
automat la starea
stingere iniial, a dispozitivului
incendiu în de întârziere
cldiri i Fiabilitate operaional
structuri - for - presiune hidrostatic intern SR EN 12259-5
terestre. 4 x presiunea nominal de Anexa B
lucru, 5 min
- sarcin calculat a oricrei
capse fora de tensiune
minim din ISO 898-1i
ISO 898-2 când detectorul
de curgere a apei este
presurizat la 4 x presiunea
de lucru nominal
- rezisten la oboseal arcuri i diafragme 10000 cicluri SR EN 12259-5
Anexa F
- interstiii - buce pretensionate SR EN 12259-5
conform ISO 49; Anexa E
- orice robinet detector de
curgere funcioneaz prin
ridicare tij de diametru 8mm
ataat interiorului evii, în
lungimea ei
- pierdere de presiune datorit frecrii - pierderi de presiune de-a SR EN 12259-5
hidraulice lungul detectorului de Anexa H
curgere a apei 0.2 bar
când apa curge prin el cu
vitez de 5m/s

127
133
134

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- rezisten la scurgeri - detectorul de curgere a SR EN 12259-5
apei s reziste, fr Anexa I
scurgeri, fr distorsiuni
permanente sau spargeri
de componente, la
presiune intern 2 x
presiunea de lucru
nominal sau 50 bar (cea
mai mare) 5 min
- anduran - detectorul de curgere a SR EN 12259-5
apei i prile lui mobile Anexa J
s funcioneze la viteza
de curgere 10m/s pentru
90min fr distorsiuni
permanente, detaare
sau spargere
Durabilitate fiabilitate operaional - rezisten contact electric
–rezisten la coroziune i rezisten de izolare a SR EN 12259-5
pri electrice s rmân Anexa G
constante
Durabilitate fiabilitate operaional
- trie componente nemetalice
- componente nemetalice (excluzând garnituri - fr crpturi, deplasri, SR EN 12259-5
i etanri) alte semne de deteriorare Anexa C
componente nemetalice
- elemente de etanare elastomer nearmat SR EN 12259-5, cap. 4.9 SR EN 12259-5
Anexa D
ISO 37, ISO 188
- elemente de etanare elastomer armat - modificare expansiune SR EN 12259-5
volumic 20% Anexa D

128
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor
Sistemde evaluare Referenial pentru
Utilizare Referenial i verificarea
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan metoda de evaluare a Observaii
preconizat pentru produs
performan ei caracteristicii eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Duze Siguran la SR EN 12416-1 1 Distributie agentil extinctori - duze
pentru incendiu +A2:2007 - rezisten la presiune valoare de proiectare SR EN 12416-1, Anexa B
protecie - rezisten la cldur valoare de proiectare SR EN 12416-1, Anexa F
incint - diametru orificii t 7 mm
Duze cu - racorduri cu extremiti înurubate/cu bride
aciune - capace duze valoare de proiectare SR EN 12416-1, Anexa C4
direct - caracteristici emisie
- duze protecie incint
x tip - duz ambiant (3600)
0
- de perete (180 )
x debit,
x suprafa maxim
x volum protecie dispozitiv valoare de proiectare SR EN 12416-1, Anexa M
cu dispersie simpl
x înlime de fixare minim
x inlime de fixare maxim
-duze pentru aciune direct valoare de proiectare SR EN 12416-1, Anexa L
x debit
x suprafa maxim de
protecie în raport cu
înlime i unghiuri
Durabilitate distributie agentil
extinctori, rezisten duze fa de valoare de proiectare SR EN 12416-1, Anexa B
presiune
Durabilitate distributie exterioar:
valoare de proiectare SR EN 12416-1, Anexa F
rezisten duze la cldur
Durabilitate distribuie ageni
SR EN 12416-1, Anexa I
extinctori valoare de proiectare
SR EN 12416-1, Anexa J
-rezisten duze la coroziune

129
135
136

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat pentru produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Componente Componente SR EN 13565-1 1 Distribuie produse de stingere incendiu
pentru pentru sisteme +A1:2008 - componente cu un singur orificiu
spum de stingere cu - coeficient de descrcare sau valoarea de proiectare SR EN 13565-1
spum caracteristic debit/presiune Anexa E
instalate în - componente cu multiple orificii
cldiri i spaii - coeficient de descrcare sau valoarea de proiectare SR EN 13565-1
de montare ca caracteristic debit/presiune Anexa E
un sistem de - evi generatoare de spum (de mân domeniu de descrcare SR EN 13565-1
operare i tunuri de spum) Anexa H
complet - pulverizatoare de spum - pulverizatoare cu canal SR EN 13565-1
< 6mm necesit filtre; Anexa H
- arie liber filet 3x aria
secune transversal
orificiu duz
- mrime deschidere
80% cel mai mic orificiu
- aria acoperit de
pulverizator este aria în
care adâncimea medie
a apei este 5mm
- s fie în domeniul±10%
fa de limitele de
proiectare pentru
presiuni, debite i
înlimi de montaj
- componente pentru sisteme cu spum de
medie i înalt înfoiere
- duze i pulverizatoare - pulverizatoare cu canal SR EN 13565-1
< 6mm necesit filtre Anexa I
- arie liber filet 3x aria
secune transversal
orificiu duz
- mrime deschidere
80% cel mai mic orificiu
- generatoare de spum de înalt - capacitate care s SR EN 13565-1
înfoiere asigure debit maxim de Anexa G
spum

130
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Durabilitate fiabilitate operaional împotriva
coroziunii
- garnituri inelare elastomerice valoare de proiectare ISO 4633
ISO 6447
- materiale plastice i materiale impregnate cu ISO 6448
rin
- rezisten la îmbtrânire - modificare for de SR EN 13565-1
întindere 50% Anexa B
- alungire la rupere50%
din valoare iniial
- tensiune de impact 
50% din valoarea
iniial; fr fisuri
- rezisten la expunere la lichide - modificare for de SR EN 13565-1
întindere 50%; Anexa C
- alungire la rupere 
50% din valoare Iniial
- tensiune de impact 
50% din valoarea
iniial; fr fisuri
Parametri de performa în condiii de foc
- calitate spum de la componente de aspirare
- componente de joas i medie înfoiere
- timp de înfoiere i drenaj spum valoare de proiectare SR EN 13565-1
Anexa F
- componente cu înalt înfoiere valoare de proiectare SR EN 13565-1
Anexa F
- exactitate componente de dozare concentraia nominal, metoda Nordtest
30% peste seciunea 2NT Fire
concentraia nominal 042
Fiabilitate operaional
- conexiuni permanente i articulaii valoare de proiectare ISO 7-1,
SR EN ISO 228-1,
- furtun de cuplare valoare de proiectare ISO 1179-1,
ISO 7005-1,
- asamblri prin uruburi la elementele sub - fora pe orice element ISO 7005-2;
presiune de fixare tensiunea ISO 272,
minim din ISO 885,
SR EN 20225, SR EN ISO 4759-1
ISO 888, ISO 898-1

131
137
138

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- repere destinate pentru înlocuire în timpul - reperele destinate SR EN 13565-1
procedurii de mentenan local înlocuirii accesibile Anexa A
detaabile cu scule
universale
- elemente înlocuibile s SR EN 13565-1
nu fie reasamblate Anexa A
decât în poziia adecvat
- tensiune hidrostatic - repere componente de SR EN 12259-1
- încercare de scurgere siguran la presiune s Anexa O
reziste la 1,5x presiune
de lucru 10 min
- tensiune mecanic - carcas componente s SR EN 13565-1
suporte de 3x presiune Anexa D
de lucru
- rezisten la cldur i la foc SR EN 13565-1
- pulverizatoare i difuzoare - fr deformri, rupturi Anexa J
dup încercare la cldur
- generatoare de spum valoare de proiectare
- deversoare de spum i camere de spum - capacitate tub de refulare SR EN 13565-1
s permit trecere spum Anexa J
la debit maxim de
proiectare
- etanri pentru vapori - s nu se rup la SR EN 13565-1
diferen de presiune de Anexa J
0,1bar pe faa anterioar
- s se rup la o diferen
pozitiv de presiune de
0,25 bar
- generatoare de spum de mare i joas - s genereze spum la SR EN 13565-1
presiune de retur presiunea diferenial Anexa J
minim de proiectare
- furtun sub suprafa - s refuleze spum la SR EN 13565-1
presiunea minim de Anexa K
intrare
- s introduc i s
desfoare furtun flexibil
- s distribuie spum într-un
rezervor

132
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8

- componente pentru sisteme cu spum de


medie i înalt înfoiere
- duze i pulverizatoare - pulverizatoare cu canal SR EN 13565-1
< 6mm necesit filtre Anexa F
- arie liber filet 3x arie
seciune transversal
orificiu duz
- mrime deschidere
80% cel mai mic orificiu
- generatoare - capacitate care s SR EN 13565-1
asigure debit maxim de Anexa
spum
139
140

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Referenial Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare i verificarea
Produs pentru constan ei
Caracteristici eseniale Performan metoda de evaluare a Observaii
preconizat
produs performan ei caracteristicii eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Hidrani de Securiitate la SR EN 14339 1 Fiabilitate operaional:
incendiu incendiu 2006 x construcie
subterani - corp SR EN 14339, tabel 1
- elastomer tip WA pentru ap potabil SR EN 681-1
- obturatoare tip dublu sens sau unisens SR EN 14339
- garnituri tij - pentru hidrani cu ventil cu
bil (cu înurubare jos) s
poat fi înlocuite cu ventilul
închis i sub presiune de
funcionare
- pentru hidrani cu ventil de
închidere s poat fi
înlocuite cu ventilul în
totalitate deschis i la
presiune de funcionare
x presiuni
- etaneitate SR EN 14339, tabel 2 SR EN 1074-1, Anexa A
- rezisten mecanic SR EN 14339, tabel 2
- obturator – etaneitate fr scurgeri pe lâng ventil SR EN 1074-1, Anexa B
- obturator - rezisten mecanic SR EN 14339, tabel 2, 3 SR EN 1074-6:2004
- obturator - anduran valoare de proiectare
- acionare tij valoare de proiectare
x sens închidere întoarcere tij în sens ace
ceasornic
x numr de rotaii pentru 5 y15 pentru DN 80 i
deschidere total ventil 6y15 pentru DN 100
- numr maxim de rotaii
pân la începerea curgerii 4
- rezisten hidrant la sarcini de
funcionare
*cuplu de torsiune de operare maxim SR EN 1074-6, tabel 2 SR EN 1074-2,Anexa C
(MOT) pentru sarcini de operare
*cuplu de torsiune de putere minim SR EN 1074-6, tabel 2 SR EN 1074-2,Anexa A
(mST)
x rezisten la produse de SR EN 1074-1 SR EN 1074-1
dezinfectare

134
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
x hidrani pentru sisteme ap - hidrant care nu transport
nepotabil ap potabil, toate
materialele folosite nu sunt
afectate nefavorabil de
fluidul cu care intr în contact
x caracteristici hidraulice - debit 60 pentru DN 80 i SR EN 1074-6
 75 pentru DN 100
SR EN 1092-1
Dimensionare conexiune valoare de proiectare
SR EN 1092
Durabilitate fiabilitate operaional - suprafee interne contact
împotriva coroziunii continuu cu ap, i toate
- acoperire suprafeele externe hidrant
- grosime în contact continuu cu solul
înconjurtor, ap sau SR EN 14339
atmosfera înconjurtoare, s
fie rezistente la coroziune i
îmbtrânire prin alegere
corespunztoare materiale
Durabilitate fiabilitate operaional;
- anduran valoare de proiectare SR EN 1074-6
- anduran dispozitiv împotriva Dac este prevzut SR EN 1074-6
întoarcerii

135
141
142

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Referenial
Utilizare i verificarea metoda de evaluare a
Produs pentru constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat caracteristicii
produs performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Hidrani de Securitate la SR EN 14384 1 Fiabilitate operaional
incendiu incendiu 2006 – construcie - font turnat cu grafit lamelar SR EN 1503-3
supraterani - font turnat cu grafit nodular SR EN 1503-3
- oel inoxidabil SR EN 1503-1
– presiuni -PN 16 ;
-PFA 16 bari;
-PMA 20bari;
-PEAa(1) 25bari.
– sens închidere - în sens ace de ceasornic
când este vzut de sus
– numr de rotaii deschidere - se marcheaz pe partea
superioar hidrant
– rezisten hidrant la sarcini de operare
SR EN 1074-1
cuplu de torsiune necesar pentru SR EN 14384,tabel 3
SR EN 1074-6, Anexa C
etanare hidrant
– rezisten la produse de dezinfecie SR EN 1074-1 cap.5.4. SR EN 1074-1
– hidrani pentru sisteme de ap - dac hidrantul nu transport
nepotabil ap potabil, materialele
folosite în hidrant nu sunt
afectate nefavorabil de fluid
– caracteristici hidraulice Kv tabel 4
- flane de intrare pentru
conectare cu alte flane în
SR EN 1092-1
Dimensionare conexiuni funcie de materialul din care
SR EN 1092-2
este confecionat corpul
DN corp DN ieiri
Durabilitate fiabilitate operaional - suprafee interne în contact
împotriva corozunii continuu cu ap i suprafee
- grosime material externe hidrant în contact
- acoperire continuu cu solul, apa sau
atmosfera, s fie rezistente la
coroziune i îmbtrânire prin
alegere corespunztoare
materiale
Durabilitate fiabilitate operaional
anduran SR EN 14384, tabel SR EN 1074-6
MOT

136
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

Sistemde evaluare Referenial pentru


Referenial
Utilizare i verificarea metoda de evaluare
Produs pentru constan ei
Caracteristici eseniale Performan Observaii
preconizat a caracteristicii
produs performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Alarme Securitate la SR EN14604 1 Condii nominale de activare (senzibilizare,
de fum incendiu 2006 întârziere rspuns i performan în condiii
de foc)
SR EN14604 - semnale de alarm de fum - prioritate fa de orice alt semnal
2006/AC2009 - s obin semnale distincte între
alarma de incendiu a alarmei de
fum i celelalte funciuni de alarm
care nu sunt de incendiu
- alarme de fum interconectabile - semnalul de alarm audibil s fie
emis de toate alarmele de fum
interconectate când fumul este
detectat de una sau mai multe
dintre ele.
- repetabilitate - raport valori prag de rspuns 1,6
-1
- valoare minim > 0,05 dBm
- dependen de direcie - raport valori prag de rspuns 1,6
- valoare minim > 0,05 dBm-1
- sensibilitate iniial mmax : m 1,33
m : mmin 1,5
- deplasare aer - vitez aer în vecintate alarm de
-1
fum (1+0,2 )ms
- numai pentru alarme cu camer de
ionizare, curentul de aer fr
-1
aerosoli cu vitez (5+0,5) ms
pentru 5 min.
- iluminare mmax : mmin 1,6 SR EN 14604
Anexa A, D
sensibilitatelaincendiu SR EN 14604, tabel 2 SR EN 14604
Anexa F, G, J
- semnal sonor - alarme cu baterii 85 dB (A) la 3 m SR EN 14604
dup 1 min de operare i
 82 dB (A) dup 4 min de operare
- alarme alimentate de la reea
 85 dB (A) dup 3 min de operare.
- alarme cu baterii i cu alimentare
de la reea, semnal maxim sonor =
110 dB (A) la 3 m dup 1 min de
operare
- frecven nominal maxim
3,5kHz
137
143
144

5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- durabilitate receptor SR EN 14604, cap. 5.17 SR EN 14604
- alarme de fum interconectabile -raport praguri de rspuns 0,625y1,6 SR EN 14604
-ieire sunet 85 dB (A).
- atenuare sunet de alarm dispozitiv SR EN 14604, cap. 5.20.3 SR EN 14604
Siguran în funcionare
- indicator individual de alarm - culoare roie i separate de
indicator de conectare în reea.
- defectare indicator vizual s
împiedice emitere semnal de
alarm
- indicator de reea - culoare verde i separat de alte
indicatoare
- conectare la dispozitive externe auxiliare - defectul de circuit deschis sau
scurtcircuit la aceste conexiuni s
nu împiedice funcionare corect
alarm de fum
- surs de energie electric normal - s asigure alarm de fum1an.
- alarma de fum s emit
semnal4min sau 30 de zile de
funcionare semnal de defect.
- surs de energie electric de rezerv - alarm de fum72h, semnal de
alarm 4min în caz de incendiu
sau în absen foc24h.
- dispozitiv de încercri curente - caracteristica de încercare s fie
accesibil din exteriorul alarmei de
fum când este instalat.
- borne pentru conductori externi - proiectate încât s prind
conductorul între suprafeele de
metal fr rotaia acelor suprafee
dar cu presiune suficient de
contact i fr deteriorarea
conductorului
- indicare de scoatere a bateriei - la scoaterea bateriei, s genereze
un avertisment optic, mecanic, audio
- nu trebuie s depind de sursa de
energie
- capacitate baterie - 1 an
- 4 min in caz de incendiu
- avertizare de defect de baterie de
30 zile
- protecie împotriva ptrunderii de corpuri - o sfer cu diametru de 1,3+0,05mm
strine s nu poat trece în interiorul
camerei senzor
138
5.1. Mijloace fixe pentru alarm/detectarea i stingerea incendiului, controlul focului i fumului, prevenirea exploziilor

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
- stocare de programe i date - s rein date pentru 2
sptmâni fr alimentare cu
energie electric
- impact - raport valori prag de rspuns
1,6
- energie de lovire = 1,9 + 0,1J
-1
- vitez ciocan 1,5 + 0,13 ms
- numr de lovituri =1
- avertizoare cu defect la baterie - raport valori pragi de rspuns
1,6
- inversiune baterie - raport valori prag de rspuns
1,6
- surs de energie electric de rezerv valoare de proiectare
- securitate electric SR EN 14604, cap. 5.24
mmax : mmin 1,6
Toleran la tensiune de alimentare SR EN 14604
mmin 0,05 dBm-1
Durat de siguran în exploatare i
întârziere rspuns
Rezisten la temperatur SR EN 14604
- cldur uscat mmax : mmin 1,6
- siguran în funcionare mmax : mmin 1,6
Durat de siguran în exploatare i
întârziere rspuns
Rezisten la vibraii
- vibraie (în funcionare) mmax : mmin 1,6 SR EN 60068-2-6
SR EN 14604
- vibraie (anduran) mmax: mmin 1,6 SR EN 60068-2-6
SR EN 14604
Durat de siguran în exploatare i
întârziere rspuns
Rezisten la umiditate
- cldur umed în funcionare mmax: mmin 1,6 SR EN 14604
Durat de siguran în exploatare i
întârziere rspuns
Rezisten la coroziune
- coroziune în SO2 mmax : mmin 1,6 SR EN 14604
Durat de siguran în exploatare i
întârziere rspuns
Stabilitate electric
- compatibilitate electromagnetic (EMC) mmax : mmin 1,6 SR EN 50130-4

139
145
146

6.1. Dispozitive fixe i alte produse pentru circulaie

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial pentru i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performane Observaii
preconizat produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 7
Atenuator Retenie SR EN 1317-5 1
clase vitez SR EN 1317-3,
de oc vehicule +A1:2008 Nivel protecie
50, 80, 71, 60, 100, 110 tabel 2, 3
pentru zone
de circulaie clase
A (ASI 1,0) SR EN 1317-3,
Severitate oc
B (ASI 1,4) tabel 4
2
PHD 20 g (g = 9,8 m/s )
clase
Z1: W 0,6 m
SR EN 1317-3,
Zon de redirecionare Z2: W 0,8 m
tabel 12
Z3: W 1,0 m
Z4: W 1,3 m
clase
SR EN 1317-3,
Deplasare lateral D1, D2, D3, D4, D5, D6,
tabel 13
D7, D8
Durabilitate valoare de proiectare SR EN 1317-5

140
6.1. Dispozitive fixe i alte produse pentru circulaie

Referenial pentru
Sistemde evaluare i
Utilizare Referenial metoda de evaluare
Produs verificare a constan ei Caracteristici eseniale Performane Observaii
preconizat pentru produs performan ei a caracteristicii
eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Barier Retenie SR EN 1317-5 1* clase
SR EN 1317-2,
de vehicule i +A1:2008 T1, T2, T3
Nivel protecie SR EN 1317-2/A1
securitate pietoni în N1, N2
tabel 2
pentru zone de H1, H2, H3, H4a, H4b
lucrri de circulaie clase
art A (ASI 1,0)
SR EN 1317-2,
B (ASI 1,4)
Severitate oc SR EN 1317-2/A1
C (1,4 ASI 1,9) i
tabel 3
THIV 33 km/h,
2
PHD 20 g (g = 9,8 m/s )
clase
W1: W 0,6m
W2: W 0,8m
W3: W 1,0m SR EN 1317-2,
Lime de lucru W4: W 1,3m SR EN 1317-2/A1
W5: W 1,7m tabel 4
W6: W 2,1m
W7: W 2,5m
W8: W 3,5 m
SR EN 1317-2,
Deflexiune (deformaie) dinamic valoare de proiectare
SR EN 1317-2/A1
Durabilitate valoare de proiectare SR EN 1317-5
* pentru funcia de retenie pietoni, prEN 1317-6

141
147
148

6.1. Dispozitive fixe i alte produse pentru circulaie

Sistemde evaluare Referenial pentru


Utilizare Referenial pentru i verificarea metoda de evaluare
Produs constan ei
Caracteristici eseniale Performane Observaii
preconizat produs a caracteristicii
performan ei eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Barier Retenie SR EN 1317-5 1 clase
SR EN 1317-2,
de vehicule în +A1:2008 T1, T2, T3
Nivel protecie SR EN 1317-2/A1
securitate lungul N1, N2
tabel 2
drumurilor H1, H2, H3, H4a, H4b
sau în clase
partea A (ASI 1,0)
SR EN 1317-2,
central a B (ASI 1,4)
Severitate oc SR EN 1317-2/A1
suprafeelor C (1,4 ASI 1,9) i
tabel 3
destinate THIV 33 km/h,
2
circulaiei PHD 20 g (g = 9,8 m/s )
clase
W1: W 0,6 m
W2: W 0,8 m
W3: W 1,0 m SR EN 1317-2,
Lime de lucru W4: W 1,3 m SR EN 1317-2/A1
W5: W 1,7 m tabel 4
W6: W 2,1 m
W7: W 2,5 m
W8: W 3,5 m
SR EN 1317-2,
Deflexiune (deformaie) dinamic valoare de proiectare
SR EN 1317-2/A1
Durabilitate valoare de proiectare SR EN 1317-5

142
6.1. Dispozitive fixe i alte produse pentru circulaie

Referenial pentru
Sistemde evaluare i
Utilizare Referenial metoda de evaluare
Produs verificare a constan ei Caracteristici eseniale Performane Observaii
preconizat pentru produs performan ei a caracteristicii
eseniale
1 2 3 4 5 6 7 8
Extremiti Retenie SR EN 1317-5 1* SR ENV1317-4
vehicule +A1:2008 clase