Sunteți pe pagina 1din 44

NSSM 35

Norme specifice de securitate a muncii pentru


fabricarea si prelucrarea fibrelor de sticla
Preambul
Sistemul national de norme privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca este
compus din:
- Normele generale de protectie a muncii, care cuprind prevederi de securitate si
medicina a muncii general valabile pentru orice activitate;
- Normele specifice de securitate a muncii, care cuprind prevederi de securitate a
muncii valabile pentru anumite activitati sau grupe de activitati caracterizate prin riscuri
comune.
Prevederile acestor norme se aplica cumulativ, indiferent de forma de proprietate sau
modul de organizare a activitatilor reglementate.
Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala,
cuprinzand prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea diferitelor activitati in
conditii de securitate. Respectarea acestor prevederi nu absolva persoanele juridice
sau fizice de raspunderea ce le revine pentru asigurarea oricaror altor masuri
corespunzatoare conditiilor concrete in care se desfasoara activitatile respective, prin
instructiuni proprii.
Intrucat sistemul national al normelor specifice este structurat pe activitati, persoanele
juridice sau fizice vor selectiona si aplica cumulativ normele specifice de securitate a
muncii corespunzatoare atat activitatii de baza cat si conexe sau complementare.
Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea
sistemica a aspectelor de securitate a muncii - practicata in cadrul Normelor generale -
pentru orice proces de munca. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat
ca un sistem, compus din urmatoarele elemente ce interactioneaza reciproc:
- Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea sarcinii de munca;
- Sarcina de munca:totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate de executant prin
intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea
scopului procesului de munca;
- Mjloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini,
aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.)
care se utilizeaza in procesul de munca) ;
- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihosociale in
care, unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice, vizand,
global, desfasurarea uneia sau mai multor activitati, in conditii de securitate, se
realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de securitate a muncii la nivelul fiecarui
element al sistemului executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de
munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care face obiect de
reglementare.
Prevederile sistemului national de norme privind asigurarea securitatii si sanatatii in
munca constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si
securitatea in munca, baza pentru:
- activitatea de concepere si proiectare a echipamentelor tehnice si a tehnologiilor;
- autorizarea functionarii unitatilor;
- instruirea salariatilor in domeniul securitatii muncii;
- cercetarea accidentelor de munca, stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;
In contextul general pe care l-am prezentat, "Normele specifice de securitate a muncii
pentru fabricarea si prelucrarea fibrelor de sticla" au fost elaborate tinand cont de
pericolele specifice existente in cadrul acestor activitati, astfel incat, pentru fiecare
pericol sa existe cel putin o masura de prevenire adecvata la nivelul fiecarui element
component al sistemului de munca.
Structura acestor norme a urmarit includerea tuturor activitatilor specifice aferente
tehnologiei de fabricare si prelucrare a fibrelor de sticla, intelegand prin aceste activitati,
principalele faze tehnologice care au ca finalitate obtinerea diferitelor produse din fire de
sticla.
Fiind un instrument de lucru, normele sunt structurate pe capitole si subcapitole in
functie de activitatile, respectiv subactivitatile reglementate, pe care utilizatorii le pot
gasi rapid, servindu-se de cuprins. Alaturi de capitolele care reglementeaza modul de
desfasurare a activitatilor specifice, din punctul de vedere al securitatii muncii, normele
cuprind si un capitol destinat proiectarii, de care este necesar sa se tina seama la
modernizarea echipamentelor tehnice existente sau la eventualele retehnologizari, pana
la aparitia standardelor de securitate a muncii in domeniu.
De asemenea normele cuprind o serie de anexe cu informatii utile atat utilizatorilor
tehnologiei de fabricare si prelucrare a fibrelor de sticla cat si factorilor de concepere si
proiectare.

1. Prevederi generale
1.1. Continut.Scop
Art. 1. - Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea si prelucrarea
fibrelor de sticla cuprind masuri de prevenire a accidentarii si imbolnavirii profesionale
luand in considerare pericolele specifice acestor activitati si cerintele desfasurarii
procesului de munca in conditii de securitate.
1.2. Domeniu de aplicare
Art. 2. - Prevederile acestor norme se aplica tuturor activitatilor specifice de fabricare si
prelucrare a fibrelor de sticla indiferent de modul de organizare sau de forma de
proprietate asupra capitalului social.
1.3. Conexiunea cu alte acte normative
Art. 3. - Prezentele norme specifice de securitate a muncii se aplica cumulativ cu
Normele generale de protectie a muncii.
Art. 4. - Pentru activitatile nespecifice, care intervin in desfasurarea activitatilor de
fabricare si prelucrare a fibrelor de sticla, dar nu constituie obiect de reglementare a
prezentelor norme, se vor aplica prevederile normelor specifice de securitate a muncii
pentru respectivele activitati.*
Art. 5. - (1)Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie si alegerea
sortimentelor adecvate in raport cu riscurile existente, se va realiza in conformitate cu
prevederile Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de
protectie, aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, nr.
225/21.07.1995 publicat in Monitorul Oficial nr. 189.
(2)Acordarea sortimentelor de echipament individual de protectie se va face astfel incat
sa asigure protectia concomitenta a lucratorilor contra tuturor riscurilor existente in
procesele de munca.
Art. 6. - Organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se
va realiza potrivit prevederilor normelor PSI in vigoare.
1.4. Obligatiile conducerii persoanelor juridice pentru prevenirea
expunerii lucratorilor la pulberile de sticla
Art. 7. - Conducerea are responsabilitatea supravegherii si controlului expunerii
lucratorilor la pulberile de sticla din mediul de munca precum si a adoptarii celor mai
eficiente masuri de prevenire prin dotarea si intretinerea corespunzatoare a cladirilor,
instalatiilor, utilajelor si locurilor de munca precum si prin organizarea muncii, astfel
incat concentratiile de pulberi de sticla sa fie mentinute sub limitele admise.
Art. 8. - La achizitionarea de echipamente si instalatii trebuie sa se prevada clauze
contractuale prin care acestea sa corespunda standardelor de securitate a muncii sau
sa fie din proiectare concepute cu sisteme de protectie astfel incat sa nu polueze mediul
de munca cu pulberi de sticla.
Art. 9. - Conducerea va asigura mijloacele individuale de protectie adecvate si va lua
masuri pentru ca lucratorii sa le utilizeze la acele operatii sau activitati la care sunt
posibile depasiri ale concentratiilor admise.
Art. 10. - Conducerea va asigura spatiile auxiliare necesare pentru vestiare, dusuri, sali
de curatare a echipamentului, pentru mentinerea igienei individuale, sali de mese etc.
1.5. Obligatiile lucratorilor pentru prevenirea producerii si raspandirii
pulberilor de sticla in mediul de munca
Art. 11. - Lucratorii au datoria de a preveni producerea si raspandirea pulberilor de
sticla in mediul de munca prin utilizarea metodelor de lucru corecte si mentinerea
curateniei la locul de munca.
Art. 12. - Lucratorii vor respecta instructiunile proprii elaborate de persoanele juridice in
legatura cu prevenirea prezentei pulberilor de sticla in mediul de munca si vor purta
echipamentul individual de protectie stabilit pentru fiecare categorie de lucrari.
1.6. Obligatiile generale ale producatorilor si furnizorilor de echipamente
tehnice pentru prelucrarea fibrelor de sticla
Art. 13. - Producatorii si furnizorii de echipamente tehnice pentru prelucrarea fibrelor de
sticla trebuie sa asigure ca acestea sa fie prevazute cu sistem propriu de captare si
retinere a fibrelor de sticla la locul unde se produc si se degaja.
Art. 14. - La achizitionarea echipamentelor de prelucrare a fibrelor de sticla din alte tari,
acestea trebuie sa respecte cerintele standardelor romane de securitate precum si
cerintele de certificare prevazute prin legislatia romana.
1.7. Incadrarea, repartizarea lucratorilor si asigurarea igienei individuale
Art. 15. - La activitatile de fabricare si prelucrare a fibrelor de sticla vor fi repartizati
numai lucratori care au corespuns controlului medical solicitat prin prevederile
Ministerului Sanatatii pentru lucrul in medii cu pulberi si/sau substante toxice.
Art. 16. - Pentru lucrul la cuptoarele de topit sticla si filiere se interzice repartizarea
femeilor gravide precum si a persoanelor cu afectiuni pentru care exista contraindicatii
medicale de a lucra in medii cu temperaturi inalte.
Art. 17. - Se interzice lucrul persoanelor care prezinta alergii la unele substante.
Acestea vor fi repartizate la alte operatii sau activitati care nu presupun contactul cu
respectivele substante.
Art. 18. - La prelucrarea prin tesere si rasucire a fibrelor de sticla se interzice
repartizarea persoanelor cu deficiente auditive (hipoacuzii) .
Art. 19. - Se interzice desfasurarea de activitati in prezenta substantelor toxice de catre
lucratorii care prezinta leziuni ale pielii (taieturi, zgarieturi etc.) .
Art. 20. - In cazul lucrarilor cu substante care actioneaza asupra pielii sau mucoaselor,
lucratorii vor beneficia de substante neutralizante ale actiunii nocive, care se vor stabili
cu avizul medicului de specialitate.
Art. 21. - La locurile de munca unde, tehnologic, nu se pot utiliza manusi de protectie,
lucratorii venind in contact direct cu firul de sticla si substantele de ancolare, se vor
asigura si utiliza unguente de protectie.
Art. 22. - Inainte de servirea mesei sau fumat, lucratorii se vor spala bine pe maini si pe
fata.
Art. 23. - Servirea mesei precum si fumatul se vor realiza numai in locurile special
destinate.
Art. 24. - Imbracarea si dezbracarea echipamentului individual de protectie se va face
numai in vestiarele special amenajate.
Art. 25. - La sfarsitul schimbului de lucru este obligatoriu efectuarea dusului corporal.
1.8. Instruirea lucratorilor
Art. 26. - Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor in domeniul
securitatii muncii se vor realiza potrivit Normelor generale de protectie a muncii.
Art. 27. - Conducerea persoanelor juridice va asigura ca lucratorii sa fie informati
corespunzator asupra riscurilor existente in procesele de munca si asupra masurilor
tehnice, organizatorice si de autoprotectie pentru prevenirea acestora.
Art. 28. - Pe langa prevederile prezentelor norme, persoanele juridice vor elabora
instructiuni proprii cuprinzand masuri de securitate a muncii valabile pentru conditiile
concrete de desfasurare a activitatilor, care vor fi aduse la cunostiinta lucratorilor.
1.9. Curatenia la locul de munca
Art. 29. - Suprafetele incaperilor de lucru, instalatiile, utilajele si masinile vor fi
mentinute fara pulberi si deseuri de sticla, inclusiv suprafetele exterioare ale
echipamentelor de ventilare.
Art. 30. - Curatenia se va realiza prin aspirare pentru a preveni dispersia si acumularea
pulberilor de sticla in mediul de munca.
Art. 31. - Se interzice indepartarea pulberilor cu ajutorul aerului comprimat, prin
maturare sau periere uscata sau prin lovire.
Art. 32. - In situatiile in care nu este posibila curatarea prin aspirare, pulberile si
deseurile din sticla vor fi umezite inainte de indepartare, iar lucratorii vor purta
echipament de protectie adecvat.
1.9.1. Curatarea pardoselilor
Art. 33. - Curatarea pardoselilor se va realiza prin aspirare si/sau spalare.
Art. 34. - Pentru a permite curatarea necesara se vor respecta urmatoarele:
a) suprafata pardoselilor trebuie mentinuta neteda (fara crapaturi sau goluri in care se
poate acumula praful) .
b) materialele cu care sunt acoperite suprafetele pardoselilor trebuie sa permita
curatarea lor corespunzatoare de pulberi si sa nu favorizeze acumularea acestora.
1.9.2. Curatarea peretilor
Art. 35. - Peretii incaperilor de lucru vor avea suprafete netede pentru a nu favoriza
depunerile de pulberi si vor fi acoperiti cu materiale de finisare care sa faciliteze curata-
rea acestora.
Art. 36. - Curatarea peretilor se va face anual sau mai des daca natura cladirii sau
specificul procesului tehnologic o fac necesara prin aspirare sau spalare.
1.9.3. Curatarea echipamentelor tehnice
Art. 37. - Echipamentele tehnice trebuie curatate de pulberi cel putin o data pe
saptamana.
Art. 38. - (1)Curatarea echipamentelor tehnice se va realiza prin aspirare.
(2)Partile echipamentului tehnic care sunt inaccesibile aspiratorului vor fi curatate cu
perii unse cu ulei.
Art. 39. - In cazul in care echipamentele tehnice sunt dotate cu sisteme proprii de
ventilare, acestea vor functiona pe toata durata efectuarii curateniei.
1.9.4. Curatarea structurilor aflate la inaltime
Art. 40. - Curatarea structurilor aflate la inaltime se va face prin aspirare cu furtun de
prelungire sau cu alte mijloace care sa nu determine o generare secundara de praf.
Art. 41. - In cazul in care nu se pot utiliza metode de curatare prin aspirare, lucratorii
care efectueaza curatarea precum si persoanele prezente in cladire vor purta
echipament individual de protectie adecvat (inclusiv pentru protectia respiratorie) iar
echipamentele tehnice vor fi acoperite cu folie de plastic.
1.10. Microclima la locurile de munca
Art. 42. - Microclima la locurile de munca trebuie sa satisfaca parametrii proiectati,
respectand limitele admise prevazute in Normele generale de protectie a muncii.
Art. 43. - (1)La filiere, unde exista surse de iradiere calorica si unde locurile de munca
sunt prevazute cu dusuri de aer, temperatura aerului vehiculat trebuie sa fie de
minimum 16,5 oC si maximum 23 oC iar viteza curentului de aer sa fie cuprinsa intre 2-
2,5 m/s.
(2)Umiditatea relativa a aerului folosit pentru dusul de aer nu va depasi 60 %.
Art. 44. - In cazul unei functionari defectuoase a instalatiei generale de conditionare a
aerului, pe platforma filare-bobinare nu se va permite lucrul la depasirea valorii de 27oC
a temperaturii aerului, in conditiile unei umiditati relative de peste 80%.
Art. 45. - La roving-rasucitorie si tesatorie, unde locurile de munca nu sunt caracterizate
prin degajari de caldura convectiva sau radianta dar la care, procesul tehnologic
necesita umidificarea aerului la valoarea de 70 % temperatura maxima admisa va fi de
29 oC.

2. Descarcarea, depozitarea si transportul materiilor


prime pulverulente si a substantelor chimice
Art. 46. - Operatiile de descarcare, depozitare si transport a materiilor prime necesare
fabricarii fibrelor de sticla vor fi organizate si conduse de catre o persoana numita si
instruita in acest scop, care va asigura toate masurile de securitate prevazute prin
prezentele norme si prin instructiunile proprii.
Art. 47. - In timpul efectuarii operatiilor de descarcare, depozitare si transport materii
prime, se vor respecta urmatoarele prevederi:
a) manipularea directa a maselor se va face astfel incat sa nu se depaseasca limitele
stabilite prin Normele generale de protectie a muncii.
b) pentru manipularea si transportul maselor care depasesc limitele stabilite prin
Normele generale de protectie a muncii, privind efortul fizic, se vor asigura mijloacele
tehnice adecvate tipului de ambalaj si specificului materiei prime, care vor fi manevrate
de personal special instruit.

Descarcarea materiilor prime


Art. 48. - La descarcarea din autocamioane a materiilor prime ambalate in saci,
lucratorii nu vor sta in fata obloanelor pentru a se evita eventualele accidente generate
de caderea sacilor.
Art. 49. - La descarcarea din mijloacele tip container a materiilor prime ambalate in
saci, echipa de lucru se va imparti astfel incat sa se asigure manipularea concomitenta
a sacilor, atat pentru descarcarea lor din container, incarcarea in mijlocul de transport
intern precum si depozitarea lor.
Art. 50. - La operatiile de descarcare a materiilor prime in vrac se vor asigura mijloacele
tehnice necesare pentru limitarea degajarilor de pulberi si depunerii acestora (ingradire
locala, posibilitati de curatare etc.) .
Art. 51. - La descarcarea materiilor prime in sistem pneumatic, amplasarea
autocisternelor fata de silozuri se va face astfel incat elementele de transport pneumatic
sa nu prezinte curburi sau torsiuni si sa fie usor accesibile.
Art. 52. - Racordurile utilizate si elementele de strangere vor fi in buna stare de
functionare pentru a se asigura etanseitatea necesara si a nu permite degajarea
prafului.
Art. 53. - Capacele de vizitare si control ale circuitului de materiale vor fi inchise etans
pe toata durata efectuarii operatiilor de descarcare-incarcare, atat la autocisterna de
transport cat si la silozul de depozitare.
Art. 54. - Capacele la gurile de alimentare si/sau vizitare a autocisternelor se vor
manevra numai atunci cand presiunea din interiorul cisternei este egala cu presiunea
mediului exterior si numai de catre personal calificat.

Depozitarea materiilor prime pulverulente


Art. 55. - (1)Spatiile destinate depozitarii pe platforme orizontale a materiilor prime
insacuite sau in vrac trebuie sa prezinte pardoseli nivelate.
(2)Intrarile acestor spatii vor fi mentinute fara prag si vor avea dimensiuni in functie de
caracteristicile mijloacelor de transport utilizate.
(3)Sistemul de iluminat trebuie sa asigure conditii normale de lucru in orice punct al
depozitului.
Art. 56. - Materiile prime depozitate pe platforme orizontale vor fi pastrate in
compartimente (boxe) sau, dupa caz, lazi cu capac prevazute cu etichete privind
continutul fiecareia, fiind interzisa depozitarea in acelasi compartiment a materiilor
prime diferite.
Art. 57. - Depozitarea materiilor prime ambalate In saci sau In ambalaje cu forme
geometrice regulate se va face prin stivuire cu respectarea Normelor generale de
protectie a muncii referitoare la modul de constituire a stivelor si inaltimea acestora,
inclusiv pentru depozitarea in sistem paletizat.
Art. 58. - Buncarele (silozurile) de mare capacitate pentru depozitarea verticala a
materiilor prime vor fi etichetate, indicandu-se continutul fiecaruia, fiind interzisa
depozitarea in acelasi buncar (siloz) a altor materii prime, decat cea etichetata.
Art. 59. - Caile de acces din interiorul depozitelor se vor mentine permanent deblocate.
Art. 60. - (1)Manipularea materiilor prime se va face astfel incat sa se evite imprastierea
lor pe sol sau in atmosfera.
(2)Pentru evitarea prafului in mediul de munca, pardoseala va fi stropita si curatata.
Depozitarea substantelor toxice, inflamabile sau
explozive
Art. 61. - (1)La amenajarea spatiilor pentru depozitarea substantelor toxice, inflamabile
sau explozive, pe langa prezentele norme se vor aplica si prevederile altor reglementari
legale referitoare la aceste substante (legi, decrete, norme PSI etc.) .
(2)Usile acestor spatii de depozitare vor fi inscriptionate cu indicatoare pentru acces
conditionat, conform standardelor in vigoare si vor fi tinute sub cheie de catre un
gestionar.
(3)In aceste spatii se interzice fumatul sau intrarea cu flacara deschisa.
Art. 62. - (1)In spatiile de depozitare a substantelor toxice necesare procesului
tehnologic, sunt strict interzise pastrarea alimentelor sau servirea mesei.
(2)Aceste spatii se vor dota cu substante neutralizante pentru cazurile de scurgeri
accidentale.
(3)Pardoselile se vor pastra permanent curate.
(4)Ambalajele continand aceste substante vor fi marcate cu semne conventionale
pentru pericol.
(5)Ambalajele golite de continut vor fi pastrate in compartimente distincte si, dupa caz,
vor fi neutralizate si evacuate conform unor proceduri aprobate de organele sanitare.
Art. 63. - La depozitarea si manipularea substantelor chimice necesare procesului
tehnologic se vor aplica si prevederile Normelor specifice de securitate a muncii
mentionate in anexa 1, pozitiile 6 si 7.
Art. 64. - Se interzice depozitarea temporara a materiilor prime si a celorlalte substante
toxice utilizate in procesul tehnologic daca nu sunt asigurate spatii speciale si mijloace
adecvate acestui scop.

Transportul si incarcarea in sistem pneumatic a materiilor


prime in statiile de preparare a amestecului sau in silozuri
de depozitare verticala
Art. 65. - La inceputul fiecarui schimb de lucru se va verifica starea tehnica a
instalatiilor, integritatea elementelor componente ale acestora, a conductelor de
transport pneumatic si a dispozitivelor ajutatoare. Se vor verifica aparatele de masura,
control si supraveghere a instalatiilor.
Art. 66. - Se va asigura verificarea tuturor echipamentelor instalatiei electrice.
Art. 67. - Lucratorii angajati pentru activitatile de manipulare si de transport nu vor
efectua interventii sau manevre la instalatii si utilaje; orice defectiuni sau functionari
aparametrice vor fi anuntate conducatorului locului de munca odata cu oprirea instalatiei
defecte.
Art. 68. - Lucratorii care au drept sarcina de munca supravegherea instalatiilor de
transport pneumatic, nu vor parasi locul de munca inainte ca sarcina sa fie preluata de
inlocuitori desemnati de conducatorul locului de munca.
Art. 69. - In cazul in care materiile prime sunt depozitate in silozuri prevazute cu
conducte de transport pneumatic pentru alimentarea fluxului tehnologic, se va verifica
etanseitatea conductelor pentru a evita degajarile de praf in zona de lucru.
Art. 70. - Nu se va proceda la desfundarea conductelor de transport pneumatic (cAnd
acestea s-au blocat) prin ridicarea presiunii aerului peste limitele admise prevazute in
regulamentul de functionare al instalatiei.
Art. 71. - In cazul depunerii de material, pe peretii interiori ai silozului, se va proceda la
curatarea silozului cu mijloace tehnice. In cazuri de forta majora se va permite ca
operatiile de curatare a silozurilor sa se efectueze manual, cu respectarea tuturor
masurilor tehnico-organizatorice de eliminare a surselor de accidentare stabilite prin
instructiunile proprii de securitate a muncii elaborate In acest scop.
Art. 72. - In timpul efectuarii operatiilor de curatare a silozurilor se vor scoate de sub
tensiune instalatiile electrice aferente silozurilor, inclusiv sistemul de ventilare.
Art. 73. - Reluarea operatiilor de incarcare a silozurilor dupa curatarea lor se va face in
urma examinarii detaliate a constructiei, a etanseitatii si a rezistentei acesteia. De
asemenea se va porni instalatia de ventilare aferenta silozurilor si, dupa timpul necesar
de securitate, se va porni in gol instalatia de transport pneumatic. Daca nu apar
defectiuni se pot relua operatiile de insilozare.
Art. 74. - In cazul in care configuratia locului de munca impune folosirea scarilor cu
panta mare, lucratorii nu le vor utiliza in cazul in care au amandoua maini ocupate.
Art. 75. - Toate elementele metalice vor fi legate la pamant pentru evitarea pericolului
de electrocutare prin atingere indirecta.
Art. 76. - (1)Cablurile electrice vor fi protejate impotriva lovirii, agatarii, strivirii si a
oricaror deteriorari mecanice.
(2)Cablurile electrice vor fi amplasate conform normelor In vigoare.
3. Elaborarea topiturii de sticla
3.1. Alimentarea cuptoarelor, dozarea-omogenizarea materiilor prime
pentru formarea sarjei de sticla
Art. 77. - Platforma gurilor de alimentare va avea sistem de iluminare adecvat, capabil
sa asigure vizibilitatea optima pentru toate locurile de munca indiferent de capacitatea
constructiei pentru iluminatul natural.
Art. 78. - Se va asigura spatiu de depozitare pentru palete si pentru ambalaje(saci)
astfel incat caile de acces spre gurile de alimentare sa nu fie afectate.
Art. 79. - Deversarea materiilor prime din saci se va face numai in nise, printr-o
manipulare atenta, in vederea evitarii poluarii mediului de lucru.
Art. 80. - Nisele gurilor de alimentare vor fi prevazute cu instalatii de captare, retinere si
filtrare a pulberilor.
Art. 81. - Gurile de alimentare vor fi prevazute cu sorturi de cauciuc pentru realizarea
unei etanseitati complete la operatiile de descarcare a sacilor.
Art. 82. - Gurile de alimentare vor fi prevazute cu gratare metalice rezistente, ale caror
ochiuri sa nu permita scaparea sacilor sau a materiei prime aglomerate.
Art. 83. - (1)Parametrii de functionare ai transportorului vibrator vor fi verificati
permanent, urmarindu-se ca acestia sa nu influenteze constructiile si structurile
aferente.
(2)In cazul constatarii transmiterii de vibratii mecanice in structurile invecinate, se vor
verifica elementele elastice de legatura inlocuindu-se cele uzate si se vor reface
elementele de montaj.
Art. 84. - Se va asigura etanseitatea gurilor de alimentare-deversare (golire) a
amestecatoarelor precum si etanseitatea constructiei acestora pentru evitarea poluarii
mediului de lucru.
Art. 85. - (1)Instalatia de desprafuire aferenta ameste-catoarelor va functiona la
parametrii impusi de valoarea debitului de materii prime omogenizate.
(2)Se interzice omogenizarea materiilor prime fara asigurarea functionalitatii instalatiei
de desprafuire.
Art. 86. - La pornirea ventilatoarelor se va verifica daca dispozitivele de protectie sunt
bine fixate, utilajele sunt legate la pamant si elementele sub tensiune sunt inaccesibile
lucratorilor.
Art. 87. - Curatarea tubulaturii de transport pneumatic in cazul infundarilor se va
executa numai cu carlige de ancorare pe tubulatura si cu centuri de siguranta, sub
supravegherea directa a conducatorului locului de munca
Art. 88. - La instalatiile de transport pneumatic se prevad retinatoare de corpuri grele pe
tubulatura de aspiratie in imediata apropiere a ventilatorului. Deasupra ventilatorului
trebuie sa existe o gura de vizitare prin care sa se evacueze corpurile straine retinute.
Evacuarea corpurilor straine se realizeaza numai dupa oprirea ventilatorului.
Art. 89. - De-a lungul tubulaturii se prevad locuri de vizitare cu capace pentru
desfundarea si curatarea acesteia.
Art. 90. - In timpul functionarii instalatiei de transport pneumatic se interzice
deschiderea capacelor de vizitare si control a instalatiei.
Art. 91. - Circulatia lucratorilor pe tubulatura sistemului de desprafuire si transport
pneumatic este interzisa.
3.2. Topirea si distribuirea sticlei (cuptoare de topit sticla si feedere)
Art. 92. - (1)La cuptoarele si instalatiile aferente nu au acces persoanele neautorizate.
(2)Cuptoarele si instalatiile aferente se vor preda prin proces-verbal de catre sefii de
schimb dupa o verificare amanuntita.
Art. 93. - Se interzice lasarea fara supraveghere a cuptoarelor; parasirea zonei de lucru
se va face cu permisiunea conducatorului formatiei de lucru si numirea de catre acesta
a unui inlocuitor corespunzator.
Art. 94. - Starea tehnica a cuptoarelor si functionalitatea acestora va fi cunoscuta si
urmarita permanent de cunoducatorii locurilor de munca si conducerea tehnica.
Art. 95. - Scarile, pasarelele, platformele de acces la cuptoare nu vor fi blocate cu
obiecte, scule sau diverse materiale si vor fi mentinute curate.
Art. 96. - Gurile de incarcare si alte deschideri ale peretilor cuptoarelor care, prin pozitia
si dimensiunile lor, constituie surse de pericol, trebuie prevazute cu protectori.
Art. 97. - Toate conductele orizontale sau verticale pentru evacuarea gazelor arse
trebuie sa prezinte o buna etanseitate.
Art. 98. - Pentru efectuarea observatiilor in interiorul cuptoarelor, lucratorii (topitorii) vor
utiliza ochelari de protectie sau placi de sticla pentru protectia impotriva radiatiei
luminoase; in acest scop se va verifica in prealabil presiunea din cuptor (pentru a
preintampina pericolul de ardere) iar apropierea de gura de vizitare se va face la o
distanta de pana la 60-80 cm.
Art. 99. - Pentru prelevarea probelor de sticla sau pentru diferite interventii, lucratorii vor
purta manusi de protectie.
Art. 100. - Este interzis ca probele de sticla din cuptor sa fie lasate la nivelul platformei.
Acestea vor fi depozitate intr-un loc special amenajat si ulterior evacuate.
Art. 101. - In cazul aparitiei de scurgeri de sticla din cuptor, se vor lua masuri de oprire
a scurgerii prin racire cu jet de aer comprimat sau apa rece, intervenindu-se atent, de la
distanta, cu furtunul de aer sau apa.
Art. 102. - In zonele de scurgere a sticlei incandescente se vor lua masuri de interzicere
a accesului persoanelor (prin ingradire, avertizare etc.) si se va solicita prezenta
formatiei de pompieri din unitate.
Art. 103. - Interventiile la cald, in orice zona a cuptorului, se vor efectua obligatoriu de
catre cel putin doi lucratori, dotati cu echipament adecvat, ce se vor supraveghea
reciproc pe tot parcursul interventiilor.
Art. 104. - Se interzice circulatia pe bolta cuptoarelor. Pentru orice necesitate in
aceasta zona, se va utiliza pasarela de acces existenta la bolta cuptorului si scara
amenajata in acest scop.
Art. 105. - Lucrarile cu grad inalt de periculozitate (verificarea boltii cuptoarelor,
deblocarea conductei de transport pneumatic, desfundarea buncarului cu amestec de
materii prime) sau alte activitati la inaltime, se vor face numai sub supravegherea
conducatorului formatiei de lucru si cu echipament individual de protectie adecvat.
Art. 106. - In cazul defectarii organelor de comanda montate pe instalatiile de aer-gaz,
apa dedurizata, apa industriala etc. se va trece in regim manual sau by-pass iar
interventiile pentru remediere se vor efectua de catre personalul de intretinere calificat.
Se interzice orice interventie a lucratorilor de la cuptoare (topitori) la organele de
comanda, cu exceptia celor autorizati.
Art. 107. - Circulatia persoanelor care nu fac parte din echipa de deservire a
cuptoarelor este interzisa in zona de lucru a acestora.
Art. 108. - La oprirea cuptoarelor pentru efectuarea reparatiilor capitale sau
reconstructie, gazele vor fi inchise numai cand temperatura din cuptor scade sub
1000oC.
Art. 109. - Dupa terminarea lucrarilor de constructii si reparatii, se vor respecta
urmatoarele:
a) se vor inlatura toate constructiile provizorii, sculele si resturile de materiale care ar
putea provoca accidente la punerea in functiune;
b) se vor Inchide toate orificiile provizorii;
c) se vor aduce in stare de functionare toate dispozitivele de protectie;
d) se va verifica functionarea tuturor dispozitivelor de executie si comanda.
Art. 110. - Pentru a evita rabufniri si explozii, inainte de aprinderea focului in focarele
camerei de combustie, vor fi respectate urmatoarele:
a) se va proceda la o ventilatie eficienta a camerei de ardere;
b) se va deschide cosul pentru asigurarea unui bun tiraj in cuptor;
c) se va asigura cu mijloace adecvate ca, in camera de ardere sau in imediata
apropiere a acesteia, nu exista gaze sau amestecuri explozive;
d) se va verifica functionarea in bune conditii a instalatiei de reglare automata a focului .
Art. 111. - (1)Aprinderea focului si reglarea temperaturii cuptoarelor de topit sticla se
vor efectua numai de catre lucratori specializati si numiti de conducerea tehnica, sub
directa indrumare si supraveghere a acesteia, pentru asigurarea tuturor manevrelor si a
conditiilor impuse de procesul de ardere.
(2)Se vor respecta cu strictete instructiunile de lucru si curba de temperare.
(3)Orice alte decizii, neceare in timpul temperarii, se vor lua numai de catre conducerea
tehnica.
Art. 112. - Reglarea parametrilor de functionare a cuptoarelor se va face de catre
personal calificat sub directa supraveghere a conducatorului de schimb.
Art. 113. - In caz de avarii sau intreruperi in functionare se vor elabora si afisa
instructiuni de interventie speciale, pentru readucerea parametrilor la valorile normale.
Periodic lucratorii vor fi testati privind cunoasterea si aplicarea acestor instructiuni.
Art. 114. - Sistemul de racire cu aer al peretilor laterali ai cuptoarelor trebuie sa
functioneze permanent. Orice abatere de la normal va fi remediata de personalul de
intretinere specializat.
Art. 115. - Orice dereglare la nivelul instalatiilor cu grad avansat de periculozitate,
scapari de gaze, cabluri electrice neizolate, functionari defectuase de motoare,
ventilatoare, pompe etc. vor fi semnalate imediat inginerului sau maistrului care asigura
asistenta tehnica in domeniul respectiv.
Art. 116. - Se vor asigura toate sculele, accesoriile (furtunuri, stuturi, rangi de diferite
forme) si materiale (azbest, vata ceramica etc.) necesare interventiei la cuptoare.
Art. 117. - Caile de acces la si de la feedere vor fi mentinute in stare perfecta de
curatenie, fiind evitate in mod special petele de ulei; balustradele parapetilor vor avea
inaltimea de minimum 1000 mm; in dreptul arzatoarelor, balustradele vor fi protejate cu
material izolator, sau se va atentiona prin afisare "zona fierbinte".
Art. 118. - Scarile de acces si pasarelele vor fi iluminate permanent indiferent de
parametrii iluminatului natural.
Art. 119. - Orice interventie la instalatia de gaze naturale aferenta feederului se va face
numai dupa inchiderea robinetului principal al conductei de alimentare (valva Maxon) .
Art. 120. - Toate interventiile la feedere se vor efectua sub supravegherea maistrului
sau a sefului de sectie.
3.3. Controlul parametrilor fluxului tehnologic

Camere si panouri de comanda


Art. 121. - Toate aparatele de masurare si reglare montate pe tabloul AMC din
camerele de comanda vor fi prevazute cu etichete pe care se vor indica locul si
parametrul masurat; aceasta etichetare se va folosi si la circuitele tablourilor electrice
de alimentare a aparatelor.
Art. 122. - (1)In camerele de comanda se va mentine permanent curatenia.
(2)Spalarea tabloului AMC cu produse petroliere este interzisa; pentru spalare se vor
folosi solutii de detergenti.
Art. 123. - Accesul persoanelor in camerele de comanda este interzis, cu exceptia celor
autorizate.
Art. 124. - In dreptul tablourilor electrice si a aparatelor prevazute cu alimentare
electrica se vor aseza covoare electroizolante.
Art. 125. - Pentru supravegherea tabloului de comanda si facilitarea interventiilor la
tabloul AMC se va asigura un iluminat corespunzator, conform normativelor in vigoare.
Art. 126. - Tablourile AMC vor fi prevazute cu usi care, dupa interventiile necesare, se
vor inchide cu cheie care se va pastra de operatorii de la camera de comanda.
Art. 127. - Se interzice executarea oricaror improvizatii la instalatiile electrice.
Art. 128. - Se va asigura etanseitatea trecerii cablurilor electrice si a conductelor
pneumatice la traversarea acestora prin peretii camerei de comanda.
Art. 129. - Se interzice montarea in camera de comanda a aparatelor de debit, presiune
etc. care au comunicatie directa cu vasele si conductele de produse inflamabile din
instalatie.
Art. 130. - In camera de comanda se va asigura permanent suprapresiunea de aer
impotriva patrunderii aerului viciat de pe platformele de lucru invecinate.
Art. 131. - Instalatia de climatizare va functiona permanent la parametrii stabiliti in
cartea tehnica a instalatiei.

Supravegherea aparaturii de masura, control si


automatizare
Art. 132. - In timpul desfasurarii fluxului tehnologic, tabloul cu aparatele de masura,
control si automatizare va fi supravegheat permanent de catre lucratori cu calificare
corespunzatoare.
Art. 133. - Se interzice parasirea salii de comanda fara anuntarea conducatorului locului
de munca si fara asigurarea de catre acesta a unui inlocuitor corespunzator.
Art. 134. - Se interzice actionarea butoanelor de comanda pentru punerea in functiune
a utilajelor, fara avertizare prealabila.
Art. 135. - Orice deranjament in instalatii, semnalat de aparatele de masura si control,
va fi anuntat conducatorului locului de munca pentru a lua masuri de remediere.

Interventii la tabloul de comanda


Art. 136. - Interventiile persoanelor neautorizate la tabloul de comanda sunt strict
interzise.
Art. 137. - Reglarea parametrilor de functionare pentru cuptoare sau efectuarea
diferitelor reglaje pe flux se vor face numai de catre operatorii camerei de comanda pe
baza indicatiilor si sub supravegherea conducatorului locului de munca.
Art. 138. - Lucrarile de reparatii, intretinere si verificare se vor efectua numai de catre
personalul autorizat.
Art. 139. - Se interzice depozitarea de materiale in camerele de comanda.
Art. 140. - In cazul producerii unui incendiu la instalatia electrica din sala de comanda
se va scoate instalatia de sub tensiune si se va actiona cu stingatorul cu praf si dioxid
de carbon.
4. Prepararea substantelor de ancolare
Art. 141. - Depozitarea recipientilor cu substante chimice pentru ancolare pe
platformele de lucru se va face in general in acelasi loc, in limita necesarului pe ziua de
lucru, urmarindu-se un amplasament optim in vederea eliminarii posibilitatilor de
incrucisare si facilitarii accesului.
Art. 142. - Pentru aceeasi substanta chimica, in limita posibilului, se va utiliza un singur
recipient de transport-dozare; in acelasi mod se va proceda in cazul pompelor manuale
de extragere si deversare.
Art. 143. - La utilizarea recipientilor de transport-dozare se va evita contactul direct cu
substantele chimice.
Art. 144. - Deversarea substantelor chimice din recipienti deschisi in reactoare sa va
face astfel incat sa se evite stropirile si imprastierile substantelor.
Art. 145. - In timpul alimentarii reactoarelor, unul din lucratori va asigura scoaterea
capacului si montarea lui dupa efectuarea operatiei de alimentare.
Art. 146. - Platformele gurilor de alimentare vor fi protejate antiacid si mentinute in stare
de curatenie.
Art. 147. - Nu se va permite prezenta pe platforma a altor materiale sau scule.
Art. 148. - Platformele vor prezenta un sistem de iluminare realizat in constructie antiex
care va asigura permanent vizibilitatea necesara.
Art. 149. - Platformele vor fi dotate cu instalatii de ventilare mecanica pentru captarea,
filtrarea si evacuarea noxelor.
Art. 150. - La inceperea si in timpul lucrului, se vor verifica si supraveghea elementele
de asamblare si siguranta ale constructiei reactoarelor si se va urmari modul de
actionare a paletelor.
Art. 151. - In cazul aparitiei unor dezaxari ale axului port-paleta sau zgomote anormale,
se va opri functionarea si se va anunta personalul specializat de intretinere.
Art. 152. - (1)In cazul interventiilor de reglare-depanare in interiorul reactoarelor, se va
decupla comutatorul general de alimentare avertizandu-se prin afisare interventia, atat
la tabloul de comanda general, cat si la reactor. Reluarea operatiilor de amestecare-
omogenizare se va face sub supravegherea conducatorului locului de munca.
(2)Lucratorul care efectueaza interventia va fi supravegheat obligatoriu de conducatorul
locului de munca.
Art. 153. - Functionarea reactoarelor va fi supravegheata permanent (indiferent daca se
alimenteaza sau nu cu substante chimice) .
Art. 154. - In caz de atingere a pielii cu substantele folosite la prepararea ancolantului,
locul sau zona respectiva va fi spalata cu multa apa curata.
Art. 155. - Se interzice consumul de alimente cu mainile murdare de solutie de
ancolant.
Art. 156. - Se interzice fumatul sau folosirea focului deschis pe platformele de
preparare a ancolantului.
Art. 157. - In zonele de utilizare a aburului cald sub presiune, se vor asigura si verifica
etanseitatile si, prin protectori, se vor evita contactele fizice directe.Utilizarea aburului
sub presiune se va inscrie in prescriptiile si instructiunile ISCIR.
Art. 158. - Conductele de transport ale ancolantului vor fi prevazute cu elemente de
imbinare, in sistem etans si rezistente la actiunea agentilor chimici.
Art. 159. - Conductele pentru transport ancolant vor fi marcate prin vopsire in culori
conventionale de identificare si avertizare.
Art. 160. - Flansele conductelor transportoare de ancolant vor fi prevazute cu aparatori
din tabla pentru evitarea accidentelor in cazul aparitiei scurgerilor de ancolant.
Art. 161. - Pompele utilizate pentru transportul ancolantilor vor fi marcate prin vopsire in
culoarea de identificare.

5. Obtinerea strandului textil si roving (filare-bobinare)


Art. 162. - La filiere, bobinoare si instalatiile aferente nu au acces persoane
neautorizate.
Art. 163. - In timpul lucrului se interzice purtarea de obiecte (inele, bratari etc.) care ar
putea agata firele sau prinde si antrena mainile in organele de masini aflate in miscare.
Art. 164. - Asigurarea parametrilor de microclimat necesari procesului tehnologic se va
realiza astfel incat lucratorii sa fie protejati impotriva curentilor de aer si a trecerilor
succesive de la o temperatura la alta.
Art. 165. - Instalatia de climatizare va functiona permanent la parametrii stabiliti.
Art. 166. - Pentru evitarea excesului de umiditate In mediul de lucru se va asigura
evacuarea ritmica a deseurilor de sticla din subsolul platformei.
Art. 167. - Programul de lucru va fi organizat astfel incat sa se asigure mentinerea
capacitatii de munca a lucratorilor.
5.1. Filare
Art. 168. - Platforma de lucru si caile de acces la filiere vor fi mentinute in stare de
curatenie, fara pete de ulei, resturi de fire sau ancolant.
Art. 169. - Se interzice functionarea filierelor fara ecrane de protectie si fara asigurarea
perdelelor de aer.
Art. 170. - Motoarele bailor de ancolare vor fi protejate cu aparatori de protectie si vor fi
legate la pamant.
Art. 171. - Se interzice pozitia de lucru cu capul sub filiera. Pozitia de lucru se va
mentine numai in zona perdelelor de aer (dusurilor de aer) .
Art. 172. - Dupa interventiile tehnologice de manipulare si ancolare a filamentelor de
sticla in vederea bobinarii, lucratorii se vor spala pe maini cu apa si sapun dupa care
vor aplica unguentul protector, pentru prevenirea dermatitelor de contact.
Art. 173. - Se interzice lucratorilor efectuarea de interventii sau manevre la instalatia
electrica si de automatizare. Pentru orice defectiune se va apela la personalul
specializat in domeniul respectiv.
Art. 174. - Curatarea de sticla a orificiilor (duzelor) filierelor si interventiile la filiere
pentru reglaje se vor face numai de catre reglori, sub supravegherea conducatorului
locului de munca.
Art. 175. - Nu se permite parasirea locului de munca si lasarea fara supravegere a
utilajelor. Pentru orice necesitate in acest sens se va anunta conducatorul locului de
munca, iar acesta va numi un Inlocuitor.
5.2. Bobinare
Art. 176. - Caile de acces la bobinoare si pardoseala vor fi mentinute permanent curate,
fara resturi de fire, bobine, mansete de carton etc.
Art. 177. - Se interzice blocarea cu bobine sau mansete de carton a spatiului de lucru
din jurul conveiorului de transport interfazic.
Art. 178. - Se interzice utilizarea mansetelor de carton de dimensiuni
necorespunzatoare, cu defecte sau ude.
Art. 179. - Se interzice depozitarea bobinelor cu strand pe pardoseala. Acestea vor fi
asezate temporar pentru etichetare, pe pardoseala, in pozitie verticala, dupa care vor fi
depuse pe bratele conveiorului.
Art. 180. - Asezarea bobinelor cu strand pe conveiorul de transport interfazic se va face
numai pe bratele destinate acestui scop.
Art. 181. - Tablourile d e comanda ale bobinoarelor trebuie sa fie carcasate in regim
etans, mentinute curate si verificate in interior periodic pentru indepartarea depunerilor
de praf, sticla etc., de catre personalul de intretinere specializat.
Art. 182. - (1)Se interzice functionarea bobinoarelor cu dispozitivele de pornire-oprire
(inclusiv butoane, pedale) defecte sau lipsa.
(2)Nu se permit improvizatii de natura electrica sau mecanica la aceste dispozitive.
Art. 183. - Pentru organele de masini aflate in miscare (tambur, fluture) ce nu pot fi
dotate cu protectori datorita functionalitatii lor se vor lua masuri de siguranta, din partea
lucratorilor pentru evitarea atingerii acestora.
Art. 184. - In timpul functionarii bobinoarelor, supravegherea procesului de bobinare se
va face de la distanta, pentru a preveni contactul cu tamburul in miscare sau
accidentele generate de spargerea mansetelor de carton.
Art. 185. - Se interzice stationarea in dreptul tamburului in timpul functionarii utilajului.
Art. 186. - (1)Curatarea de scama a bobinoarelor (tambur, fluture, parti laterale) se va
face numai cu utilajul oprit inainte de fiecare infasurare.
(2)Curatarea generala a utilajelor se va face dupa oprirea si scoaterea lor de sub
tensiune, in echipe de cel putin doi lucratori, cu rol de supraveghere reciproca.
Art. 187. - Interventiile la bobinoare pentru reparatii sau intretinere se vor efectua numai
de catre personalul specializat si instruit in acest scop.
Art. 188. - Orice interventie in interiorul utilajului se va face dupa decuplarea alimentarii
cu energie electrica si avertizarea prin afisare a interventiei ("NU CUPLATI", "RT" sau
"Reparatii capitale") .
Art. 189. - Dupa interventiile tehnologice de manipulare a firelor de sticla prin contactul
direct cu acestea se vor spala mainile si se va aplica unguentul de protectie. In cazul in
care, tegumentul este afectat cu incluziuni, acestea se vor indeparta imediat prin
pensare, spalare, dezinfectare si protejare cu un strat de unguent protector.
Art. 190. - Se interzice lasarea utilajelor fara supraveghere in timpul functionarii
acestora. Parasirea locului de munca se face numai dupa anuntarea conducatorului
locului de munca si numirea de catre acesta a unui inlocuitor.

6. Tratarea termica a strandului Roving


(Uscatorul pentru strandul roving)
Art. 191. - Accesul in incinta uscatorului este admis numai lucratorilor care fac parte din
echipa de deservire, instruiti si verificati in acest scop.
Art. 192. - Peretii uscatorului trebuie sa prezinte o buna izolare termica.
Art. 193. - Se interzice folosirea uscatorului la alti parametri decat cei prevazuti.
Art. 194. - Se interzice functionarea uscatorului fara termometre de control.
Art. 195. - Usile uscatorului trebuie sa asigure o inchidere etansa.
Art. 196. - In timpul circularii aerului cald in uscator, usile vor fi permanent inchise.
Art. 197. - Instalatia de circulare a aerului cald va fi perfect etansa.
Art. 198. - Cuplajele ventilatoarelor vor fi prevazute cu aparatori de protectie.
Art. 199. - Aparatele si motoarele electrice vor fi legate la nulul de protectie si la
instalatia de legare la pamant.
Art. 200. - Toate organele de transmisie: axe, curele, lanturi etc., precum si celelalte
subansamble in miscare vor fi obligatoriu protejate prin aparatori de protectie.
Art. 201. - Iluminatul in interiorul uscatorului pentru diferite interventii (curatare, reparatii
etc.) se va face prin utilizarea lampilor portabile la tensiunea de maximum 24 V,
alimentate dintr-o sursa de separatie.
Art. 202. - Este interzis a se plasa sursa de 24 V In interiorul uscatorului sau la o
distanta mai mica de 3 m de uscator, daca sursa este alimentata la o tensiune mai mare
de 24 V (de ex. un transformator coborator) .
Art. 203. - Corpurile de iluminat si instalatia vor fi in constructie antiex.
Art. 204. - Sursa nu trebuie sa aiba o legatura galvanica intre retelele cu tensiune mai
mare de 24 V si circuitul cu tensiune redusa de maximum 24 V, iar intre cele doua
circuite trebuie sa fie izolatie dubla, corespunzatoare tensiunii celei mai mari.
Art. 205. - Este interzis fumatul in imediata apropiere a uscatorului.
Art. 206. - Capacele de vizitare la canalele de aer cald vor fi inchise in timpul
functionarii uscatorului.
Art. 207. - Caile de acces la si de la uscator vor fi in permanenta libere de orice
obstacol si mentinute in stare de curatenie.
Art. 208. - Accesul in incinta uscatorului este permis numai dupa 30 minute de la
oprirea acestuia, pentru evitarea arsurilor.
Art. 209. - Introducerea si evacuarea carucioarelor in uscator se vor efectua de catre
minimum doi lucratori avand reciproc rol de supraveghere.
Art. 210. - La descarcarea uscatorului, manipularea carucioarelor se va face cu manusi
de protectie si carlige de tractare.
Art. 211. - Se interzice blocarea capacelor de explozie.
Art. 212. - Toate reparatiile se vor executa numai dupa intreruperea alimentarii cu gaz
si dupa scoaterea de sub tensiune a utilajului.

7. Obtinerea firelor de sticla textile si roving


7.1. Bobinare roving
Art. 213. - La masinile de bobinat fir roving si instalatiile aferente nu au acces lucratorii
neautorizati.
Art. 214. - In timpul lucrului, se interzice purtarea de obiecte (inele, bratari etc.) care ar
putea antrena mainile sau degetele in organele de masini aflate in miscare.
Art. 215. - Caile de acces la masinile de bobinat trebuie marcate, mentinute in stare de
curatenie si libere de orice obstacol.
Art. 216. - Spatiile de acces dintre masinile de bobinat trebuie sa fie permanent
curatate, eliberate de scule, bobine, deseuri de fire de sticla sau alte obiecte.
Art. 217. - Fumatul si consumul de alimente este interzis in incaperea de lucru si holul
de acces.
Art. 218. - Materialele si accesoriile necesare procesului de productie vor fi asigurate
ritmic, pentru a evita aglomerarile in spatiul de productie ce pot conduce la accidente.
Art. 219. - Spatiile din jurul tablourilor electrice si hidrantilor vor fi mentinute libere, fara
obstacole sau blocaje.
Art. 220. - Tablourile de comanda ale masinilor de bobinat trebuie sa fie carcasate,
mentinute curate si verificate in interior periodic pentru indepartarea depunerilor de
scame de sticla, de catre lucratorii din echipa de intretinere.
Art. 221. - Dispozitivele de protectie la masinile de bobinat vor fi mentinute permanent
in stare de functionare.
Art. 222. - Organele de masini aflate in miscare vor fi dotate cu protectori ale caror
pozitii de lucru vor conditiona pornirea masinii.
Art. 223. - (1)Se interzice pornirea masinii sau mentinerea functionarii acesteia cu
dispozitivele de pornire-oprire defecte sau lipsa.
(2)Sunt interzise improvizatiile de natura electrica sau mecanica la aceste dispozitive.
Art. 224. - (1)Instalatiile aferente de ventilare vor fi mentinute in functiune, la parametrii
optimi pe toata durata lucrului si o perioada de timp de circa 3 minute dupa incetarea
operatiei de bobinare.
(2)Periodic se vor verifica, de catre personalul de intretinere, elementele de retinere a
scamelor din filtrele componente instalatiilor de ventilare, inlocuindu-se cele deteriorate
sau colmatate.
Art. 225. - (1)La inceputul lucrului se vor verifica, curata si asigura traseele firelor,
precum si capacitatea de tensionare a mecanismelor si ghidajelor masinii de bobinat,
pentru reducerea procesului de formare a scamei si ruperii firelor.
(2)Inainte de pornirea masinii, lucratorii vor verifica daca firele au parcurs traseele de
ghidare si tensionare in succesiunea indicata de metoda de lucru.
Art. 226. - Pornirea masinii de bobinat se va face dupa asigurarea ca, in spatiul de lucru
al acestuia, nu se afla alti lucratori.
Art. 227. - Se interzice lucratorilor schimbarea parametrilor de functionare ai masinii de
bobinat fara avizul inginerului tehnolog.
Art. 228. - Curatarea depunerilor de scame pe elementele de ghidare se va face cu
utilajul oprit.
Art. 229. - Se interzice lasarea masinilor de bobinat fara supraveghere in timpul
functionarii acestora.
Art. 230. - Operatiile de reglare, depanare etc. se vor efectua numai de catre personalul
calificat (din echipa de intretinere) cu masina oprita, debransarea alimentarii si
avertizarea prin afisare a interventiei respective.
Art. 231. - (1)Sistemul de asigurare a microclimei la bobinat roving (instalatia de
climatizare, pulverizare apa) va fi mentinut in stare de functionare, la parametrii
necesari captarii si eliminarii microparticulelor degajate in procesul de bobinare.
(2)Se va asigura curatarea periodica a exhaustoarelor si a canalelor de absorbtie si
remedierile necesare.
Art. 232. - Pozitia de protectie a grilajelor canalelor de absorbtie va fi asigurata si
verificata. Orice interventie la canalul de absorbtie va fi asigurata prin imprejmuirea de
avertizare, operatia fiind supravegheata de conducatorul locului de munca.
Art. 233. - Materialul pentru echipamentul de lucru va fi ales astfel incat sa se evite
incarcarea electrostatica.
7.2. Rasucit fir textil
Art. 234. - La masinile de rasucit si instalatiile aferente nu au acces persoane
neautorizate.
Art. 235. - In timpul lucrului, se interzice purtarea de obiecte (inele, bratari etc.) care ar
putea antrena mainile sau degetele in organele de masini aflate in miscare.
Art. 236. - Caile de acces la masinile de rasucit trebuie marcate, mentinute in stare de
curatenie si libere de orice obstacol.
Art. 237. - Spatiile de acces dintre masinile de rasucit trebuie sa fie eliberate de scule,
bobine, deseuri de fire de sticla sau alte obiecte.
Art. 238. - Fumatul este interzis in zonele de productie si holul de acces.
Art. 239. - Spatiile din jurul tablourilor electrice si hidrantilor vor fi mentinute libere, fara
a fi blocate cu obstacole.
Art. 240. - Tablourile de comanda ale masinilor de rasucit trebuie sa fie carcasate,
mentinute curate si verificate in interior periodic pentru indepartarea depunerilor de
scame, pulberi de sticla, de catre lucratorii de specialitate din echipa de intretinere.
Art. 241. - Pentru organele de masini aflate in miscare, ce nu pot fi dotate cu protectori
datorita functionalitatii lor, se vor lua masuri de siguranta, din partea lucratorilor, pentru
evitarea atingerii acestora sau antrenarii componentelor echipamentului de lucru.
Art. 242. - Se interzice pornirea masinii de rasucit cu usile si aparatorile deschise.
Art. 243. - Se interzice pornirea masinii sau mentinerea functionarii acesteia cu
dispozitivele de pornire-oprire (inclusiv casete, butoane) defecte sau lipsa.
Art. 244. - Pornirea masinii se va face dupa asigurarea ca, in spatiul de lucru al
acesteia, nu se afla alti lucratori.
Art. 245. - In timpul functionarii masinii, supravegherea procesului de rasucire se va
face cu atentie pentru a preveni contactul cu fusele in miscare.
Art. 246. - Se interzice efectuarea operatiilor de curatare a scamei, ungere, inlocuire de
piese etc., in timpul functionarii masinii de rasucit.
Art. 247. - Operatiile tehnologice de lipire a firului se efectueaza dupa oprirea fusului.
Art. 248. - Reglarea si curatarea curelelor de antrenare tangentiala a fuselor masinii de
rasucit se efectueaza numai de catre personal calificat din echipa de intretinere.
Art. 249. - Cursorii se vor verifica si testa inainte de utilizare.
Art. 250. - Se interzice lasarea masinilor de rasucit fara supraveghere in timpul
functionarii acestora.
Art. 251. - Sistemul de asigurare a microclimei la rasucit (climatizare, pulverizare apa)
va fi mentinut in stare de functionare, la parametrii necesari captarii si eliminarii
microparticulelor degajate in procesul de rasucire a firelor de sticla.
Art. 252. - Se va asigura curatarea periodica a exhaustoarelor si a canalelor de
absorbtie si efectuarea remedierilor necesare.
Art. 253. - Pozitia de protectie a grilajelor canalelor de absorbtie va fi asigurata si
verificata. Orice interventie la canalul de absorbtie va fi asigurata prin imprejmuire de
avertizare.
7.3. Ambalarea firelor de sticla textile si roving
Art. 254. - Activitatea de ambalare fir textil si roving se realizeaza in spatii amenajate
special si amplasate astfel incat sa se respecte criteriul efortului minim necesar atat
ambalarii cat si transportului spre mijloacele de evacuare.
Art. 255. - Spatiile pentru ambalat trebuie sa fie iluminate adecvat si mentinute in stare
de curatenie.
Art. 256. - Se interzice depozitarea de materiale, scule sau obiecte, altele decat cele
folosite pentru operatia de ambalare.
Art. 257. - La manipularea si depozitarea pachetelor de carton pentru ambalat se vor
lua toate masurile impotriva alunecarii si caderii accidentale din stiva.
Art. 258. - Asezarea cutiilor pe paleta de lucru se va face astfel incat sa se evite
accidentele generate de alunecarea si rasturnarea cutiilor.
Art. 259. - Ambalajele umplute cu produs finit vor fi pregatite pentru evacuare in stive
de maximum 4 cutii (bucati) .
Art. 260. - In spatiile de ambalare si depozitare in vederea evacuarii, fumatul este strict
interzis.

8. Teserea si impletirea firelor de sticla


8.1. Prevederi comune
Art. 261. - Caile de acces la si de la masini si utilaje vor fi marcate, libere si curate.
Art. 262. - Curatarea scamei de pe masini si utilaje se va efectua numai in timpul
stationarii acestora.
Art. 263. - Lucratorii care deservesc masinile si utilajele nu vor efectua interventii sau
manevre pentru care nu au calificarea necesara. Orice neregula in functionare va fi
semnalata conducatorului locului de munca.
Art. 264. - Interventiile de reglare-depanare la masini, utilaje si la instalatiile aferente se
vor face, numai de catre personalul autorizat din echipa de intretinere, dupa oprirea
utilajelor si scoaterea lor de sub tensiune.
Art. 265. - (1)Se interzice exploatarea utilajelor cu dispozitivele de pornire-oprire
(casete, butoane etc.) defecte sau lipsa.
(2)Sunt interzise improvizatiile de natura mecanica sau electrica la dispozitivele de
pornire-oprire.
Art. 266. - Instalatia de conditionare va functiona la parametrii necesari procesului
tehnologic. Gurile de aspirare la nivelul pardoselei se vor curata periodic si vor fi
acoperite cu gratare de protectie.
Art. 267. - In cazul efectuarii reviziilor si reparatiilor capitale, utilajele vor fi imprejmuite
contra accesului accidental si se va semnaliza interventia cu placute avertizoare.
Art. 268. - Fumatul la locul de munca este interzis.
Art. 269. - Se interzice purtarea de obiecte (inele, bratari etc.) care pot antrena mainile
in organele masinii aflate in miscare.
8.2. Obtinerea bataturii (canetat)
Art. 270. - Nu se vor utiliza canete cu defectiuni (fisuri, aschii, zgarieturi, inele lipsa sau
slabite) care pot produce accidente prin spargere in timpul functionarii.
Art. 271. - Se interzice lucrul la masinile de canetat fara functionarea instalatiilor
aferente de captare a scamei.
Art. 272. - Se interzice introducerea mainii in zona de actiune a curelei de antrenare si
in cea a electromotorului.
Art. 273. - Se interzice interventia cu mana pentru schimbarea canetei in cazul blocarii
dispozitivului cap caneta.
Art. 274. - Se interzice atingerea elementelor de fixare ale canetelor in timpul operatiei
de eliberare a acestora.
Art. 275. - Operatiile de curatare a scamei si indepartarea firelor infasurate pe axele de
antrenare se vor efectua numai cu masina oprita.
Art. 276. - Tablourile de comanda ale masinii de canetat vor fi carcasate si curatate
periodic in interior de catre personalul din echipa de intretinere.
Art. 277. - Dupa efectuarea operatiei de curatare a masinilor, deseurile textile utilizate
(lavete) precum si scama rezultata se vor depozita in locuri special amenajate, fiind
interzisa blocarea cailor de acces si a canalelor de aerisire la nivelul pardoselii.
Art. 278. - Se interzice parasirea utilajului in timpul functionarii acestuia.
8.3. Obtinerea urzelilor (urzit, ancolat, reunit)
Art. 279. - Pornirea masinilor se va efectua dupa asigurarea ca, in spatiul de lucru al
acestora, nu se afla alti lucratori.
Art. 280. - Operatiile de fixare a sulului pe masina, montarea acestuia, verificarea
modului de strangere a surubului de fixare a axului sulului si demontarea sulului
preliminar, se vor executa obligatoriu de catre doi lucratori, pentru prevenirea riscului de
accidentare.
Art. 281. - Se interzice inversarea comenzilor de pornire a utilajelor sau a succesiunii
tehnologice normale a lor.
Art. 282. - Se interzice functionarea masinii de urzit fara fixarea barei de protectie.
Art. 283. - Se interzice introducerea mainilor intre fire si valtul tragator al masinii in
timpul functionarii acesteia.
Art. 284. - Lipirea firelor rupte se va face numai cu utilajul oprit si dupa anularea
comenzilor de pornire.
Art. 285. - Instalatia de ventilare-conditionare, va fi mentinuta in stare de functionare la
parametrii stabiliti prin cartea tehnica.
Art. 286. - Introducerea mansetelor de hartie intre sul si firul de urzeala se va face cu
atentie pentru evitarea prinderii si antrenarii mainilor in organele masinii in miscare.
Art. 287. - Orice deficienta in functionarea masinilor se va semnala conducatorului
locului de munca.
Art. 288. - Se interzice parasirea utilajelor in timpul functionarii acestora.
Art. 289. - Se interzice depozitarea sulurilor goale sau pline in apropierea masinii;
sulurile se vor aseza pe rastel sau in stive constituite in afara cailor de acces, in spatii
special destinate.
Art. 290. - In timpul pregatirilor pentru infasurarea urzelilor pe sul, motorul trebuie sa fie
oprit.
Art. 291. - Este interzisa orice fel de interventie, printre fire sau in zona de contact
dintre urzeala si sul, in timpul functionarii.
Art. 292. - Infasurarea si legarea urzelii pe sul se vor efectua de catre doi lucratori.
Art. 293. - Inainte de pornirea urzitorului, se va controla daca sulurile preliminare sau
finale au fost bine fixate in lagare sau in dispozitivele de fixare.
Art. 294. - Masinile vor fi prevazute cu dispozitive de oprire in toate pozitiile de lucru.
Art. 295. - Montarea si scoaterea curelelor se vor face numai cu masina oprita.
Art. 296. - Toate sistemele de transmitere a miscarii vor fi dotate cu aparatori de
protectie corespunzatoare.
Art. 297. - Conductele prin care circula agentii termici vor fi izolate, iar imbinarile cu
flanse ale acestora vor fi prevazute cu coliere de protectie.
Art. 298. - Taierea inelelor de pe cilindrul debitor se face numai cu masina oprita.
Art. 299. - Masinile vor fi prevazute cu hote de absorbtie racordate la un sistem de
exhaustare pentru aburul degajat In timpul procesului tehnologic.
Art. 300. - Este strict interzisa remedierea deficientelor la instalatia de abur fara oprirea
aburului din conducte.
Art. 301. - Locurile de cuplare a axului longitudinal de transmitere a miscarii vor fi
protejate cu aparatori de protectie.
Art. 302. - Reductoarele de presiune vor fi prevazute cu supape de siguranta.
Art. 303. - Pornirea instalatiei de preparare ancolant incompleta sau cu componente
lipsa, este interzisa.
Art. 304. - Este interzis accesul altor persoane in afara celor autorizati, la instalatia de
preparare ancolant sau la axele acesteia.
Art. 305. - Presiunea si temperatura aburului tehnic se va mentine in limitele admise.
Art. 306. - La prepararea solutiei de apret, ventilele vor fi astfel actionate incat sa se
evite degajarile bruste de abur sau apa fierbinte.
Art. 307. - Aparatele de masura si control vor fi mentinute curate.
Art. 308. - Supravegherea procesului de fierbere al ancolantului se va face de la o
distanta de cel putin 2 m de malaxor.
Art. 309. - Se interzice ridicarea capacului malaxorului inainte de trecerea a minimum
15 minute dupa terminarea procesului de fierbere.
Art. 310. - Orice defectiune la instalatia de preparare ancolant va fi anuntata
conducatorului locului de munca si instalatia va fi scoasa din functiune.
Art. 311. - La manevrarea instalatiilor de ridicat (electropalanelor) se vor respecta
instructiunile ISCIR in vigoare.
Art. 312. - Lucratorii care deservesc instalatiile sub presiune vor respecta instructiunile
ISCIR in vigoare.
8.4. Obtinerea tesaturilor
Art. 313. - Se interzice pornirea masinilor fara asigurarea ca, in spatiul de lucru al
acestora, nu se afla alte persoane.
Art. 314. - Se interzice functionarea masinii de tesut tip SAURER cu lipsa butoanelor
pentru circuitele de comanda sau cu centura de impamantare desfacuta.
Art. 315. - Interventiile de reglare, depanare, curatare a instalatiilor electrice si
electronice aferente utilajelor se vor realiza numai de catre personal autorizat
(electricieni, electronisti) .
Art. 316. - La efectuarea deplasarilor tehnologice (alimentarea cu canete etc.) se va
opri masina prin decuplarea electromotorului de la panoul monitor.
Art. 317. - Se interzice indepartarea aparatorilor sau a capacului vatalei pentru a
prevenii sarirea suveicii.
Art. 318. - Se interzice supravegherea masinii din pozitii laterale.
Art. 319. - Se interzice parasirea locului de munca fara oprirea masinii de tesut Mackie.
Art. 320. - Supravegherea masinilor in timpul functionarii este obligatorie.
Art. 321. - Montarea sulurilor de urzeala se va efectua numai de catre reglatori, sub
supravegherea conducatorului locului de munca, utilizandu-se corespunzator toate
sistemele de fixare si asigurare impotriva desprinderii accidentale.
8.5. Finisare tesaturi (metrat-rolat, tratament termic, tratament chimic)
Art. 322. - Se interzice introducerea de obiecte sau a mainilor intre valturile
conducatoare sau in zona infasurarii tesaturii pe sul.
Art. 323. - Incarcarea rastelului elevator cu tesatura se va face prin prinderea corecta a
axului sulului in carligele de ridicare si asigurarea organelor de ridicare.
Art. 324. - Se interzice accesul in zona de lucru a lantului elevator.
Art. 325. - Operatiile de manipulare a sulurilor de urzeala de la elevator la caruciorul de
transport se vor efectua de catre doi lucratori.
Art. 326. - Operatiile de incarcare-descarcare a sulurilor perforate pe si de pe
carucioare se vor face de catre doi lucratori.
Art. 327. - La montarea sulului pe masina se va utiliza corect sistemul de siguranta.
Art. 328. - Se interzice circulatia sau stationarea oricaror alte persoane in zona de
manipulare a sulurilor.
Art. 329. - Manipularea sulurilor perforate pentru incarcarea rastelului cuptorului de
dezancolare termica se va face numai sub supravegherea conducatorului locului de
munca.
Art. 330. - In timpul functionarii cuptorului este obligatorie supravegherea de catre
lucrator a parametrilor procesului termic.
Art. 331. - Se interzice apropierea oricarei persoane de carucioare in cazul racirii cu
usile deschise.
Art. 332. - Se interzice depozitarea materialelor inflamabile sau a altor obiecte in
spatiile cuptoarelor sau pe partile laterale.
Art. 333. - Este obligatorie verificarea inchiderii robinetului de gaz la sfarsitul unui ciclu.
Orice sesizare de scurgere de gaz in timpul functionarii si/sau stationarii vor fi anuntate
conducatorului locului de munca, luandu-se toate masurile de prevenire a exploziilor.
Art. 334. - La efectuarea operatiilor cu instalatiile de ridicat aferente instalatiei de tratare
chimica, se vor respecta instructiunile ISCIR in vigoare.
Art. 335. - Operatia de lipire a tesaturii cap la cap se va realiza de catre doi lucratori si
astfel incat sa se evite prinderea mainilor de catre electrod.
Art. 336. - Se interzice introducerea mainilor sau a unor obiecte intre valturile de
presare sau in zona rolelor compresoare in timpul functionarii instalatiei.
Art. 337. - Dispozitivele de comanda pornire-oprire, control parametri functionare,
conditionare comenzi tehnologice precum si aparatura de control vor fi mentinute in
stare de functionare, fiind interzisa orice improvizatie.
Art. 338. - In timpul functionarii instalatiilor se interzice deschiderea usilor de acces la
zonele de alimentare.
Art. 339. - In timpul functionarii instalatiilor, sistemele de ventilare-conditionare vor
functiona la parametri prestabiliti in conformitate cu sarcina de lucru.
Art. 340. - (1)In timpul functionarii instalatiilor este interzisa parasirea locului de munca.
(2)In caz de forta majora se anunta conducatorul locului de munca, iar acesta va
asigura un inlocuitor corespunzator.
Art. 341. - Se interzice fumatul in zona instalatiilor de tratare chimica.
8.6. Obtinerea benzilor din fire de sticla
Art. 342. - La masinile urzit mosoare vor lucra numai lucratori special instruiti in acest
scop.
Art. 343. - Inainte de folosirea masinii se va proceda la curatarea obligatorie a
sistemelor de ghidare a firelor de depunerile de pulberi si scame.
Art. 344. - Tablourile de comanda vor fi carcasate, curatate periodic in interior de catre
personalul specializat.
Art. 345. - Operatiile tehnologice de indepartare a firelor defectuos infasurate se vor
efectua numai cu masina oprita.
Art. 346. - Se interzice introducerea oricaror obiecte sau a mainilor la curelele de
transmisie, atunci cand masina este in functiune.
Art. 347. - Se va verifica periodic gradul de Intindere al curelelor de antrenare.
Art. 348. - In cazul intreruperii accidentale a curentului electric, masinile se vor decupla
si comenzile vor fi aduse in pozitii neutre.
Art. 349. - Se interzice aruncarea sau depozitarea deseurilor sau a altor materiale in
afara locurilor special amenajate.
Art. 350. - Se interzice parasirea utilajelor in timpul functionarii acestora.
Art. 351. - La alimentarea masinilor cu fire, operatiile de prindere a sulurilor port-fire si a
mosoarelor se vor efectua astfel incat riscurile de accidentare prin cadere, alunecare
sau desprindere sa fie eliminate.
8.7. Obtinerea tuburilor din fire de sticla
Art. 352. - Se interzice introducerea mainilor sau a altor obiecte intre organele de
masini aflate in miscare.
Art. 353. - Uleiul acumulat in exces pe masa masinii precum si scurgerile de pe
pardoseala vor fi curatate dupa oprirea prealabila a masinii.
Art. 354. - Se interzice curatarea utilajului cu substante inflamabile.
Art. 355. - Se va verifica periodic gradul de Intindere a elementelor de transmisie si a
contactelor mecanice.
Art. 356. - Se interzice utilizarea mosoarelor care prezinta fisuri sau parti lipsa in
structura acestora.
Art. 357. - Se interzice depozitarea materialelor infla-mabile in zona de lucru a masinilor
de flamat.
Art. 358. - Inainte de inceperea lucrului se va verifica integritatea aparatorilor de la
lanturile si dispozitivele de antrenare.
Art. 359. - La terminarea fiecarui schimb se va verifica daca robinetul de gaz este
inchis.

9. Obtinerea stratimatului
9.1. Instalatia de stratimat
Art. 360. - Functionarea instalatiei de stratimat va fi asigurata numai de catre lucratori
special instruiti pentru toate posturile de lucru ale acestei instalatii.
Art. 361. - Este interzisa parasirea locului de munca fara aprobarea conducatorului
locului de munca si fara asigurarea unui inlocuitor corespunzator.
Art. 362. - Se interzice utilizarea bobinelor roving deteriorate, deformate sau cu fire
Incurcate.
Art. 363. - (1)In timpul taierii firelor este interzisa orice interventie la dispozitivul de
taiere.
(2)Este interzis lucrul cu capacul cutitelor in pozitia "deschis".
Art. 364. - Descarcarea bobinelor se va face numai cu parapetii montati.
Art. 365. - Este interzisa aruncarea oricaror resturi sau deseuri pe podeaua platformei.
Art. 366. - Este interzisa trecerea peste sau pe sub banda transportoare.
Art. 367. - Este interzisa introducerea mainii in dispozitivul de polimerizare a neoxilului,
cand acesta functioneaza.
Art. 368. - Interventiile la electromotoare, ventilatoare sau la alte parti componente ale
dispozitivului de pulverizare a apei si neoxilului se vor face numai in starea de repaus a
acestora.
Art. 369. - Este interzisa introducerea mainii in zona cutitului de taiere, lovirea cutitelor
sau a altor parti ale instalatiei.
Art. 370. - Este interzisa urcarea pe plasa sau trecerea pe sub plasa in timpul
functionarii instalatiei.
Art. 371. - Este interzisa introducerea mainii in dreptul valturilor de presare.
Art. 372. - Este interzisa curatarea discului de taiere in timpul functionarii acestuia.
Art. 373. - Este interzisa depozitarea materialelor, sculelor sau sulurilor pe caile de
acces la si de la masina.
9.2. Taierea firelor la masina cu disc abraziv
Art. 374. - Este interzisa interventia la masina in timpul functionarii (curatirea de scama,
reglarea discului) .
Art. 375. - Se interzice utilizarea masinii fara ca aparatorile de protectie a discului sa fie
montate in pozitia de protectie.
Art. 376. - Pentru depozitare se vor utiliza numai fire sub forma de strand.
Art. 377. - Este interzisa utilizarea discurilor uzate sub 1/3 din diametrul nominal,
descentrate, ciobite sau deformate.
Art. 378. - Masina se va utiliza obligatoriu cu ventilatorul exhaustor cuplat.
Art. 379. - Este interzisa parasirea masinii in timpul functionarii.
Art. 380. - Caile de acces la si de la masina se vor mentine curate, fiind interzisa
depozitarea de materiale sau scule in apropierea masinii.
Art. 381. - Interventiile de depanare, reglare se vor face numai de catre personalul
autorizat si sub supravegherea maistrului.
9.3. Taierea firelor la masina de taiat RT-5
Art. 382. - Se interzice lucrul la masina de taiat RT-5 fara montarea corespunzatoare a
aparatorilor de protectie.
Art. 383. - Orice interventie la masina se va face de catre personal autorizat, cu masina
oprita, scoasa de sub tensiune si cu afisarea operatiei efectuate.
Art. 384. - Operatiile de curatare a masinii (rotorul de taiere, tamburul cauciucat, batiul)
se vor efectua numai cu masina oprita.
Art. 385. - Este interzisa introducerea in zona activa de taiere a altor obiecte in afara
firului de sticla destinat taierii.
Art. 386. - Caile de acces la si de la masina se vor mentine curate, fiind interzisa
depozitarea materialelor sau sculelor in zonele limitrofe masinii.
Art. 387. - Tamburii se vor curata numai cu ajutorul periilor din plastic.
Art. 388. - In orice situatie de functionare anormala a masinii, lucratorii vor opri masina
si vor anunta conducatorul locului de munca.
9.4. Defibrarea
Art. 389. - Este interzisa alimentarea benzii de pe lateralele masinii de defibrat.
Art. 390. - Este interzisa aranjarea patului de foc de pe banda de alimentare, in
apropierea valturilor dinspre tamburi.
Art. 391. - Este interzis a se lucra cu aparatorile masinii ridicate sau demontate.
Art. 392. - Camera de sedimentare a firului defibrat se va deschide numai dupa oprirea
completa a ventilatorului.
Art. 393. - Aparatorile se pot ridica numai dupa oprirea masinii si dupa verificarea opririi
rotatiei tamburului mare.
Art. 394. - Dupa utilizare, parghia de miscare manuala a benzii se va demonta
(decupla) .
Art. 395. - Operatiile de curatare se vor efectua numai dupa oprirea completa a masinii,
a ventilatorului si a celorlalte organe in miscare.
9.5. Tocarea firelor de sticla
Art. 396. - Este interzisa utilizarea masinii de tocat fire de sticla pentru taierea altor
materiale.
Art. 397. - Masina va functiona numai cu aparatorile in pozitia de lucru iar in timpul
efectuarii operatiilor de taiere este interzisa ridicarea acestora.
Art. 398. - Este interzisa introducerea mainilor in zona tamburilor.
Art. 399. - Alimentarea masinii se va face cu fire in fascicule drepte de maximum 50 cm
lungime (neincalcite si fara ochiuri) .
Art. 400. - La blocarea tamburilor, masina se opreste, se scoate de sub tensiune si se
anunta reglorul.
Art. 401. - In timpul functionarii masinii se interzice curatarea acesteia.
Art. 402. - Este interzisa parasirea locului de munca si lasarea masinii in functiune fara
supraveghere.
9.6. Macinarea deseurilor
Art. 403. - Masina de macinat se va alimenta numai cu fibra neancolanta, orice alte
materiale fiind interzise.
Art. 404. - Banda se va incarca numai cand masina este oprita si numai pana la limita
prevazuta tehnologic, fiind interzisa supraincarcarea benzii.
Art. 405. - Se interzice stationarea in fata sau in spatele ansamblului de ciocane in
timpul functionarii masinii.
Art. 406. - In timpul functionarii masinii sunt interzise operatiile de reglare sau curatare.
Art. 407. - Masina se va porni numai cu capacele inchise iar in timpul functionarii,
accesul la capace este interzis.
Art. 408. - La terminarea lucrului masina se va scoate de sub tensiune de la tabloul
electric de alimentare.

10. Prevederi de proiectare


Art. 409. - In activitatea de conceptie si proiectare a fluxurilor tehnologice pentru
fabricarea si prelucrarea firelor de sticla se vor respecta prevederile de securitate a
muncii prevazute prin Normele generale de protectie a muncii, Normele specifice de
securitate a muncii pentru fabricarea si prelucrarea firelor de sticla si standardele de
securitate a muncii.
Art. 410. - Prevederile din acest capitol constituie minimum de cerinte de proiectare
pentru desfasurarea activitatilor de fabricare si prelucrare a firelor de sticla in conditii de
securitate si nu exclud prevederea oricaror alte solutii, la indemana celor ce concep si
proiecteaza fluxurile tehnologice, in vederea realizarii unor niveluri de securitate mai
ridicate.
Art. 411. - Dozarea mecanica a materiilor prime se va efectua cu echipamente care sa
permita etansarea operatiei.
Art. 412. - Cantarele utilizate la cantarirea materiilor prime pulverulente vor fi prevazute
cu dispozitive de compensare a volumelor dizlocate - materie prima si aer.
Art. 413. - (1)Amestecarea materiilor prime se va efectua cu utilaje carcasate si
prevazute cu dispozitive de compensare a volumelor dizlocate (materie prima-aer) .
(2)Incaperea in care se amplaseaza amestecatorul va fi prevazuta cu ventilare
mecanica de siguranta.
(3)Punctele de alimentare cu alti componenti vor fi dotate cu dispozitive de absorbtie a
pulberilor.
Art. 414. - La incarcarea si descarcarea materiilor prime in si din amestecator se va
asigura etanseitatea acestor operatii.
Art. 415. - Buncarele tampon ale cuptoarelor vor fi prevazute cu dispozitive de
compensare a volumelor dislocate.
Art. 416. - Gurile de incarcare si alte deschideri in peretii cuptoarelor care, prin pozitia si
dimensiunile lor, constituie un pericol, vor fi protejate impotriva iesirii flacarii.
Art. 417. - Echipamentul de combustie de la cuptoare nu trebuie sa permita intoarcerea
flacarii pe conducte.
Art. 418. - Pentru evitarea pericolului de explozie la cuptoare sau a avariilor cu urmari
foarte grave in situatia caderii elementelor de automatizare, se vor prevedea solutii care
sa asigure evacuarea libera a gazelor arse in atmosfera, fara a necesita interventia
omului.
Art. 419. - Inversarea focului la cuptoare va fi obigatoriu semnalizata si inregistrata.
Art. 420. - Inregistrarea temperaturilor din cuptor va fi prevazuta obligatoriu.
Art. 421. - (1)La scurgerea sticlei din cuptor se va asigura perfecta fritare a sticlei topite.
(2)Sistemele de fritare vor asigura protectia lucratorilor contra aburului si a masei de
sticla topita.
Art. 422. - Locurile de munca de la filiere si bobinare vor fi dotate cu instalatie de
climatizare.
Art. 423. - Platformele metalice si scarile de acces pentru deservirea filierelor vor fi
asigurate cu balustrade de protectie.
Art. 424. - Procesele tehnologice si echipamentele tehnice necesare prelucrarii firelor
de sticla vor fi astfel proiectate incat concentratia pulberilor de sticla in mediul de munca
si in mediul inconjurator sa fie sub limitele admise.
Art. 425. - Incaperile de lucru vor fi proiectate si construite astfel incat sa asigure
urmatoarele cerinte de securitate:
a) separarea operatiilor sau proceselor cu degajari de pulberi de restul locurilor de
munca;
b) reducerea, pe cat posibil, a suprafetelor pe care se pot depune pulberi si deseuri de
sticla precum si facilitarea realizarii curateniei;
c) captarea si evacuarea pulberilor.
Art. 426. - Utilajele care produc degajari de pulberi si care nu pot fi carcasate total, vor
fi dotate cu dispozitive locale de aspirare a pulberilor de sticla, amplasate cat mai
aproape de sursa de emisie.
Art. 427. - Instalatiile de ventilare mecanica vor fi astfel concepute incat sa asigure
depresiunea necesara pentru a preveni migrarea pulberilor de sticla in incaperile
invecinate curate.
Art. 428. - Functionarea utilajelor va fi conditionata, printr-un sistem de interblocare, de
functionarea instalatiilor de ventilare.
Art. 429. - Sistemele de filtrare a aerului incarcat cu pulberi de sticla vor fi astfel
concepute incat concentratiile pulberilor de sticla in mediul inconjurator sa nu
depaseasca valorile normate.
ANEXA 1

Lista normelor specifice de securitate a muncii conexe


sau complementare
1. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului
2. Norme specifice de securitate a muncii pentru industria textila
3. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte a gazelor
naturale
4. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului
comprimat
5. Norme specifice de securitate a muncii pentru instalatii frigorifice
6. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul
produselor anorganice
7. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul
produselor organice
8. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea produselor din PAS
(poliesteri armati cu fibre de sticla)
9. Norme specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice
10. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere
11. Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-
chimice si mecanice
12. Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor
13. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire
14. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul, distributia si utilizarea
energiei termice
15. Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de
la populatie si din procesele tehnologice
16. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj
prefabricate si finisaje in constructii
17. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de izolatii termice, hidrofuge
si protectii anticorozive
18. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si
de incalzire
19. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de montaj utilaje tehnologice
si constructii metalice
20. Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern
21. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime
22. Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice
ANEXA 2

Lista standardelor de securitate a muncii conexe


1. STAS 12894-90 Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de munca.
2. STAS 9638-74 Marcarea conductelor izolate pentru identificarea circuitelor
instalatiilor electrice.
3. STAS 4102-85 Piese pentru instalatii de legare la pamant de protectie.
4. STAS 6670-88 Dispozitive mobile de scurtcircuitare si legare la pamant. Conditii
tehnice generale de calitate.
5. STAS 12604-87 Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale.
6. STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise.
7. STAS 12604/4-89 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe.
Prescriptii
8. STAS 12604/5-90 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe.
Prescriptii de proiectare, executie si verificare.
9. STAS 6877/11-79 Echipamente electrice pentru atmosfera exploziva. Capsulare
antideflagranta. Determinarea interstitiului experimental maxim de securitate.
10. STAS 9954/1-74 Instalatii si echipamente electrice in zone cu pericol de explozie si
datorita gazelor si lichidelor inflamabile. Prescriptii de proiectare si montare.
11. STAS 6790-89 Materiale electroizolante utilizate In echipamente electrice pentru
atmosfere potential explozive. Conditii tehnice si metode de verificare.
12. STAS 8138-83 Echipament electric pentru masini industriale. Conditii tehnice
generale.
13. STAS CEI 598-2-22-92 Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii tehnice speciale.
Sectiunea 22: Corpuri de iluminat de siguranta.
14. STAS CEI 598-2-8-92 Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii tehnice speciale.
Sectiunea 8: Lampi portabile de mana.
15. STAS 6987-82 Instalatii frigorifice. Prescriptii de siguranta.
16. STAS 297/1-88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.
17. STAS 297/2-92 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.
18. STAS 11358-80 Masini si utilaje. Mijloace de protectie fata de pericole mecanice.
19. SR EN 50014:1995 Aparatura electrica pentru atmosfere explozive. Prescriptii
generale.
20. STAS 6877/2-86 Echipamente electrice pentru atmosfere potential explozive.
Capsulare antideflagranta.
21. STAS 6877/3-87 Echipamente electrice pentru atmosfere potential explozive.
Capsulare presurizate p.
22. STAS 6877/4-87 Echipamente electrice pentru atmosfere potential explozive.
Siguranta intrinseca i.
23. STAS 6877/5-74 Echipamente electrice pentru atmosfera exploziva. Mod de
protectie inglobare in nisip. Conditii tehnice speciale de calitate.
24. STAS 6977/7-87 Echipamente electrice pentru atmosfere potential explozive.
Siguranta marita e.
25. STAS 6156-86 Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii
civile si social-culturale. Limite admisibile si parametri de izolare acustica.
26. STAS 9153-90 Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de
comanda si ale butoanelor de comanda luminoase.
27. STAS 9876-87 Transportoare. Prescriptii generale de securitate.
28. STAS 9877-89 Transportoare vibrante si transportoare oscilante. Prescriptii speciale
de securitate.
29. STAS 9886-82 Transportoare suspendate cu lant sau cablu. Prescriptii speciale de
securitate.
30. STAS 10627-76 Ventilatoare. Principii de securitate.
31. STAS 12938-91 Roboti industriali. Prescriptii generale de securitate.
32. SR 12294:1993 Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranta in industrie.
ANEXA 3
Ghid de terminologie
Notiuni de baza din domeniul securitatii muncii
1. Accident de munca: vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta
profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor
de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara
activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile,
invaliditate sau deces.
2. Avarie: eveniment survenit in utilizarea mijloacelor de productie, caracterizat prin
defectarea si deteriorarea acestora.
3. Boli profesionale: afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau
profesiuni, cauzate de factori nocivi fizici, chimici si biologici, caracteristici locului de
munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in
procesul de munca.
4. Defectare :Incetarea capacitatii unei masini, instalatii, utilaj etc. , de a-si indeplini
functia specificata.
5. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in
asociere cu un protector.
6. Echipament individual de lucru: mijloacele pe care persoanele juridice sau fizice, le
acorda unui salariat pentru protejarea inbracamintei si incaltamintei personale in timpul
procesului de munca.
7. Echipament individual de protectie: mijloacele cu care este dotat fiecare participant la
procesul de munca, pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si
imbolnavire profesionala.
8. Echipamente tehnice: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele
si alte mijloace asemanatoare, necesare in procesul muncii.
9. Factor de risc: factor propriu elementelor componente ale sistemului de munca
executant-sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca si care, in
conditiile unei situatii periculoase, determina probabilitatea sau gravitatea producerii
unei leziuni sau a afectarii sanatatii.
10. Functii de securitate: functii ale unui echipament tehnic sau ale unui mijloc de
protectie prin care fie se elimina sau se reduce riscul, fie se semnalizeaza prezenta unui
pericol.
11. Indicator de securitate: mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei
forme geometrice cu o culoare de securitate si cu un simbol, furnizeaza o informatie
referitoare la securitatea muncii.
12. Instructaj de securitate a muncii: modalitate de instruire in domeniul securitatii
muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati
a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice
activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.
13. Instructiuni specifice de securitate a muncii (instructiuni proprii) : componente ale
sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii ale caror prevederi sunt
valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor, de
catre unitati (prin efort propriu sau colaborare cu institute specializate) , este obligatorie
atunci cand normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea
activitatilor desfasurate in unitate, sau voluntara, atunci cand patronul considera
necesar pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu
unele prevederi specifice unitatii.
14. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice
produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si
prin care producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului
in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii muncii.
15. Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia
unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.
16. Nocivitate: proprietatea unei noxe de a produce efect daunator asupra organismului.
17. Noxa (sinomin: factor nociv) : agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare
asupra organismului, in mediul luat in considerare.
18. Pericol:
a) sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii.
Nota: In domeniul securitatii muncii termenul este utilizat in asociere cu alti termeni
definind originea sau natura presupusa a posibilei leziuni sau afectari a sanatatii: pericol
de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare etc.
b) proprietate inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatie cu
potential de a cauza evenimente nedorite (accidente de munca sau boli profesionale) .
19. Persoana autorizata: o persoana competenta imputernicita in scris (de catre organe
de specialitate abilitate si/sau de catre patron) sa indeplineasca anumite activitati.
20. Persoana avertizata: o persoana informata asupra riscului profesional si asupra
comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfasurarea unei activitati in conditii de
securitate.
21. Persoana competenta: o persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare
pentru a realiza corect anumite activitati.
22. Persoana expusa: o persoana care se afla in intregime sau partial intr-o zona
periculoasa.
23. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile
de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
24. Prevenire intrinseca: prevenirea realizata in stadiul de conceptie/proiectare, care
consta in:
- evitarea sau reducerea pericolelor, atat cat este posibil, prin alegerea corespunzatoare
a unor caracteristici de conceptie;
- limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate
suficient, prin reducerea necesitatii de interventie a executantului in zonele periculoase.
25. Protectie: ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice,
denumite mijloace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care
nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinseca.
26. Proces de munca: succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale
executantului si mijloacelor de productie in sistemul de munca.
27. Protector: mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectie
prin interpunere, ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa.
28. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a
sanatatii, intr-o situatie periculoasa.
29. Risc profesional: risc in procesul de munca.
30. Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai
multor pericole
31. Substanta periculoasa: o substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau
fizico-chimice, poate constitui un pericol.
32. Zona periculoasa: orice zona in care exista sau poate aparea un pericol.
33. Zona periculoasa a unui echipament tehnic: orice zona situata in interiorul sau in
jurul echipamentului tehnic in care o persoana estre expusa riscului de leziune sau
afectare a sanatatii.
Nota: Pericolul care genereaza riscul infatisat in aceasta definitie:
- poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului tehnic
(deplasarea elementelor mobile periculoase, degajare de substante periculoase, arc
electric in timpul fazei de sudura etc.) ;
- poate aparea neasteptat (pornire neintentionata /neprevazuta) .

Copyright 2006-2017 Aurelian Consulting NSSM 35