Sunteți pe pagina 1din 44

NSSM 58

Norme specifice de protectie a muncii pentru


prelucrarea conservelor din legume si fructe si
producerea sucurilor
1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Continut
Art. 1. - Normele specifice de protectie a muncii pentru producerea conservelor de
legume si fructe si producerea sucurilor cuprind prevederi de protectie a muncii pentru
prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale.
1.2. Scop
Art. 2. - Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea pericolelor de
accidentare existente in cadrul acestor activitati, proprii celor patru componente ale
sistemului de munca (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de
munca).
1.3. Domeniu de aplicare
Art. 3. - Se aplica persoanelor juridice precum si persoanelor fizice care desfasoara
activitatea de producere a conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor,
indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare a
acestora.
1.4. Conexiunea cu alte acte normative
Art. 4. - (1) Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu Normele generale de
protectie a muncii.
(2) Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare lucrarilor de producerea conservelor de
legume si fructe si producerea sucurilor se vor aplica prevederile normelor specifice
prezentate in ANEXA l.
Art. 5. - La executarea lucrarilor de producere a conservelor de legume si fructe si
producerea sucurilor se vor respecta standardele in vigoare referitoare la calitatea si
tehnologia de executie precum si standardele de protectie a muncii conexe (ANEXA 2).
1.5. Revizuirea normelor
Art. 6. - Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este
necesar ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc., survenite la nivel
national, ale unitatilor sau proceselor de munca.

2. PREVEDERI COMUNE
2.1. Selectia personalului in vederea incadrarii si repartizarii in munca
Art. 7. - Lucrarile, conform Art. 3., pot fi executate numai de persoane avand varsta
peste 18 ani, care au calificarea necesara, cunosc procedeele de lucru, aparatura si
instalatiile meseriei pe care o practica si au fost instruite din punctul de vedere al
protectiei muncii.
Art. 8. - Persoanele care nu sunt calificate pentru meseria respectiva sau nu au implinit
18 ani pot fi admise la lucru in conditii normale, ca ajutor, si numai sub supravegherea
directa a cadrelor calificate in aceste lucrari si dupa insusirea instructajului de protectie
a muncii.
Art. 9. - Nu se pot angaja persoane cu afectiuni pulmonare cronice, afectiuni nervoase
cu accese epileptice, invaliditati care nu permit eforturi fizice, afectiuni cardiace cronice
sau acute sau cu alergii la contactul cu materii organice sau mirosuri de disconfort.
Art. 10. - Repartizarea muncitorilor la locurile de munca se face in functie de starea de
sanatate si aptitudinile fizice si psihice ale solicitantilor, in functie de particularitatile
activitatii si conditiile de munca impuse de viitorul post de activitate. Aceasta angajare si
orientare se va face conform prevederilor normelor generale de protectie a muncii.
2.2. Controlul medical la angajare si periodic
Art. 11. - Personalul, indiferent de varsta si sex, poate fi incadrat numai dupa
efectuarea examenului medical care sa ateste ca este apt pentru astfel de munca.
Examenul medical se va face conform prevederilor normei generale de protectie a
muncii.
Art. 12. - Avand in vedere ca in activitatea de producere a conservelor de legume si
fructe si producerea sucurilor muncitorii sunt expusi sau exista posibilitatea expunerii la
temperaturi inalte si umiditate excesiva ca rezultat al muncii, se va organiza controlul
sanatatii la intervale periodice.
2.3. Instruirea personalului
Art. 13. - Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul
protectiei muncii se vor realiza potrivit prevederilor Normelor generale de protectie a
muncii in vigoare.
2.4. Dotarea personalului cu echipament individual de protecetie
Art. 14. - Agentii economici au obligatia sa acorde gratuit echipamentul individual de
protectie conform Normativului cadru aprobat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
cu Ordinul nr. 225 / 1995 si publicat in Monitorul Oficial nr.180 / 21.08.1995.
Art. 15. - Stabilirea mijloacelor individuale de protectie (sortimente si tipuri) se face pe
baza analizei si cumularii factorilor de risc la care este expusa persoana in timpul
indeplinirii sarcinii de munca de catre Comisia mixta, compusa din personal de
specialitate apartinand agentului economic si reprezentant al organizatiei sindicale sau
un reprezentant al salariatilor cand nu exista organizatie sindicala si se aproba de
Consiliul de administratie.
2.5. Aparatura de masura si control
Art. 16. - Este interzisa functionarea utilajelor, masinilor, instalatiilor etc. fara aparatele
de masura si control cerute de procesul tehnologic si de prevenirea pericolelor. Pe
cadran va fi marcata cu vopsea rosie limita maxima admisa de functionare.
Art. 17. - Este strict interzisa utilizarea aparatelor de masura si control neverificate
metrologic la termenul scadent sau a celor defecte (fig. 1).
Art. 18. - In punctele de pericol, atat aparatele indicatoare, cat si instalatiile de reglare
sau de automatizare vor fi prevazute cu sisteme de alarma acustica, optica sau mixta.
Art. 19. - La conducta principala de alimentare cu abur a autoclavelor se va monta
obligatoriu un reductor de presiune reglat la presiunea de lucru maxim admisa.
Art. 20. - Distribuitorul de abur va fi prevazut cu un manometru pentru controlul
presiunii.
Art. 21. - Deservantii masinilor vor supraveghea manometrele pentru ca presiunea din
instalatie sa nu depaseasca pe cea admisa.
Art. 22. - Este interzisa orice fel de reparatie sau interventie la aparatele de masura si
control de catre alte persoane decat de personalul de specialitate.
Art. 23. - Supapele de siguranta vor fi reglate pentru presiunea maxima de regim
admisa, iar contragreutatile vor fi fixate cu coliere vopsite rosu. Deplasarea
contragreutatilor din pozitia initial fixata sau adaugarea de greutati suplimentare pe
parghie este interzisa.
Art. 24. - Aparatele de masura si control vor fi insotite de instructiuni de functionare in
vederea folosirii lor in conditii nepericuloase.
2.6. Protectia impotriva electrocutarii
Art. 25. - (1) La lucrarile pentru producerea conservelor de legume si fructe si
producerea sucurilor, atunci cand se lucreaza cu instalatii, utilaje si masini actionate
electric, se vor respecta regulile cuprinse in Normele specifice de protectie a muncii
pentru utilizarea energiei electrice (ANEXA 1).
(2) In scopul prevenirii pericolului de electrocutare se vor executa zilnic (fig. 2), inainte
de punerea sub tensiune, verificarile inscrise in tabelul 1.
Felul utilajelor si al echipamentelor
tael
2.7. Organizarea locului de munca
Art. 26. - Activitatea pentru producerea conservelor de legume si fructe se va face in
spatii si incaperi destinate special in acest scop, dotate cu utilaje, instalatii, dispozitive
adecvate si in buna stare de functionare.
Art. 27. - Caile de acces dintre sectii, hale si platforme tehnologice vor fi intretinute in
stare buna si vor fi prevazute cu podete, balustrade, marcaje si indicatoare de circulatie
standardizate .
Art. 28. - Este interzisa orice modificare a procesului tehnologic, a instructiunilor proprii
de lucru si protectie a muncii fara aprobarea conducerii unitatii.
Art. 29. - Inainte de inceperea lucrului, conducatorul locului de munca va verifica daca
au fost luate toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentelor si
imbolnavirilor.
Art. 30. - Agentul economic este obligat, in cazul tuturor activitatilor la care exista un
risc pentru sanatatea si securitatea salariatilor, sa-i informeze asupra pericolelor si sa ia
masurile corespunzatoare.
Art. 31. - La locurile de munca se vor respecta in mod riguros instructiunile proprii de
protectie a muncii.
Art. 32. - Este interzisa parasirea locului de munca fara aprobarea conducatorului
locului de munca.
Art. 32. - Toate locurile de munca, caile de acces, incaperile etc. vor fi tinute in ordine si
curatenie, cu respectarea normelor igienico-sanitare.
Art. 34. - Fiecare salariat, inainte de predarea schimbului, va face ordine si curatenie, la
locul sau de munca.
Art. 35. - Conducatorii locurilor de munca vor verifica personal starea fizica si psihica a
salariatilor neprimind la lucru pe aceia care nu sunt in deplina capacitate de munca
(stare de ebrietate, boala, oboseala evidenta etc.).
2.8. Dezinfectari, dezinsectizari, deratizari
Art. 36. - Teritoriul unitatilor va fi imprejmuit, amenajat si intretinut in permanenta in
stare de curatenie.
Art. 37. - Deseurile si gunoaiele rezultate din procesul de fabricatie se vor depozita
provizoriu in locuri special amenajate pentru acest scop (gropi, rampe sau lazi
acoperite).
Art. 38. - Deseurile si gunoaiele vor fi evacuate periodic din incinta unitatilor.
Art. 39. - In timpul sezonului cald evacuarea gunoaielor si deseurilor se va face zilnic in
locuri special amenajate.
Art. 40. - Pentru combaterea mustelor se va asigura mentinerea unei curatenii pe
teritoriul unitatii, in salile de productie, in cladirile anexa a gurilor de canal, a puturilor
absorbante si a grupurilor social-sanitare.
Art. 41. - Pulverizarea de solutii insecticide in incaperile de productie si anexele
unitatilor se va face luandu-se in prealabil masuri de evacuare a produselor alimentare
si acoperirea masinilor si instalatiilor.
Art. 42. - Se va aplica pulverizarea solutiilor insecticide a rampelor sau gropilor pentru
depozitarea gunoaielor, a lazilor de gunoi si grupurilor social-sanitare.
Art. 43. - Combaterea moliilor, larvelor si altor insecte daunatoare se va face prin
folosirea substantelor toxice volatile, in depozite care in prealabil se etanseaza. Se vor
folosi substante care nu modifica gustul, mirosul, culoarea sau compozitia chimica a
alimentelor supuse dezinsectizarii.
Art. 44. - Combaterea rozatoarelor (soareci, sobolani) se va face prin:
a) indepartarea periodica, atat din salile de fabricatie si anexe, cat si de pe teritoriul
unitatii a resturilor si a deseurilor alimentare;
b) colectarea si indepartarea gunoaielor de tot felul;
c) astuparea gaurilor din pereti si pardoseli cu ciment sau ipsos;
d) folosirea capcanelor metalice;
e) aplicarea momelilor pe baza de substante chimice admise a fi folosite in industria
alimentara.
Art. 45. - Conducerile unitatilor care organizeaza activitatea proprie de deratizare,
dezinfectie si dezinsectie vor respecta Normele specifice de protectie a muncii pentru
lucrarile din cultura mare, viticultura, pomicultura, legumicultura, plante tehnice si
utilizarea substantelor toxice in activitatile din agricultura din ANEXA 1.

3. ACTIVITATEA DE SORTARE, SPALARE SI TAIERE A


LEGUMELOR SI FRUCTELOR
3.1. Reguli generale
Art. 46. - Echipamentele tehnice, (masini, utilaje, instalatii, aparatura, dispozitive, unelte
sau alte mijloace asemanatoare folosite de salariati in procesul muncii), produse in tara
sau importate, pot fi cumparate si folosite numai daca sunt conforme cu Normele
metodologice referitoarte la certificarea calitatii din punctul de vedere al securitatii
muncii echipamentelor tehnice si au in mod distinct marcajul de securitate (CS'97,
CS'98 s.a.m.d. aplicat de fabricantul autorizat (fig. 3).
Art. 47. - Centralele termice pentru incalzirea apei, exploatarea recipientilor, revizia
curenta si conservarea recipientilor, a boilerelor si aparatelor de contracurent, instalarea
si punerea in functiune a cazanelor, armatura cazanelor, exploatarea cazanelor,
revizuirea, curatirea si conservarea cazanelor se va face conform Normelor specifice de
protectie a muncii pentru productia energiei termice - ANEXA 1, si prevederile
prescriptiilor tehnice ISCIR.
Art. 48. - La instalatiile cu gaze lichefiate si a buteliilor cu gaze lichefiate se vor
respecta intocmai prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru
distributia si utilizarea gazelor naturale (ANEXA 1) si prevederile prescriptiilor tehnice
ISCIR.
Art. 49. - Deservirea si exploatarea instalatiilor de ridicat si a autostivuitoarelor, IFRON,
ascensoare etc. se face in conformitate cu prevederile Normelor specifice de securitate
a muncii pentru transportul intern (ANEXA 1) si a prescriptiilor tehnice ISCIR.
Art. 50. - Exploatarea parcului auto propriu se face in conformitate cu Normele specifice
de securitate a muncii pentru transporturi rutiere.
Art. 51. - Transportoarele fixe si transportoarele mobile cu banda din cauciuc, cu banda
din material plastic sau cu o banda din material textil vor fi montate, exploatate,
intretinute si reparate conform prevederilor din Normele specifice de securitate a muncii
pentru activitatile de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda.
Art. 52. - Echipamentele electrice utilizate vor avea gradul de protectie I.P.
Art. 53. - Se va tine curatenie permanenta, inlaturandu-se legumele si fructele care cad
pe jos si care ar putea provoca accidente.
Art. 54. - Interventiile la echipamentele tehnice in vederea remedierii unor defecte
indiferent de natura lor (electrice, mecanice, hidraulice etc) se fac dupa decuplarea
alimentarii cu energie si blocarea mecanica contra pornirii. Daca blocarea nu este
posibila se va pune placa de avertizare NU CUPLATI, SE LUCREAZA!
Art. 55. - Salariatii care spala fructele si legumele vor folosi echipament de protectie
impotriva umezelii.
3.2. Descarcarea si manipularea materiei prime
Art. 56. - Pentru descarcarea si manipularea materiei prime se vor folosi carucioare,
vagonete, transportoare pe role sau transportoare cu banda. Se vor folosi de asemenea
si alte mijloace sau sisteme de descarcare si manipulare, in conditiile respectarii
Normelor specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si
cu mijloacele mecanizate si depozitarea materialelor.
Art. 57. - Se interzice blocarea cailor de acces si a locurilor de munca cu materii prime,
lazi, butoaie etc. Lazile, butoaiele dupa golire, precum si capacele lor se vor spala si
depozita in locuri special amenajate. Se va controla ca butoaiele si lazile sa nu aiba
cuie sau alte corpuri ascutite care ar putea provoca ranirea manipulantilor.
Art. 58. - Butoaiele goale de la marginea stivei vor fi bine asigurate cu pene pentru a nu
se rostogoli. La capetele stivelor se vor monta stalpi de lemn cu dulapi transversali care
sa excluda orice posibilitate de rostogolire si cadere.
Art. 59. - Se interzice folosirea lazilor si butoaielor in alte scopuri, pentru inlocuirea
taburetelor, bancilor, scarilor etc.
Art. 60. - Incarcarea si descarcarea butoaielor pline din autocamioane se vor face in
conformitate cu instructiunile pentru incarcarea, descarcarea, transportul si depozitarea
materialelor.
Art. 61. - La stivuirea butoaielor pline se vor respecta urmatoarele reguli:
a) primul rand de butoaie se va aseza pe doua siruri de lemne in forma cilindrica sau
paralelipipedica pentru a se asigura stabilitatea butoaielor si a le feri de umezeala;
b) peste aceste butoaie se va pune un rand de sipci pentru a se asigura stabilitatea
urmatorului rand de butoaie.
Art. 62. - Stivuirea se va face maximum, pe trei randuri de butoaie, inaltimea maxima
admisa a stivei fiind de 2 m. Capetele stivelor se vor asigura contra daramarii, ca si in
cazul butoaielor goale (fig. 4).
Art. 63. - Coborarea butoiului in pivnite, precum si scoaterea se vor face prin folosirea
unor rampe anume amenajate, fiind mereu tinut cu franghii de siguranta. Acolo unde
este posibil se va introduce mica mecanizare (ascensoare pentru marfa, scripeti,
macarale etc.), cu respectarea regulilor corespunzatoare de protectia muncii.
Art. 64. - Pentru o amenajare corespunzatoare a depozitelor de ambalaje se va afecta
un teren care sa permita receptia si depozitarea ambalajelor pe loturi de acelasi tip si
stari fizice, reconditionarea si pregatirea ambalajelor pentru expediere, precum si
asigurarea corespunzatoare a intrarilor si iesirilor mijloacelor de transport si a circulatiei
interioare in depozit.
Art. 65. - Transportul de ambalaje in interiorul depozitului de ambalaje se va face cu
ajutorul electrostivuitoarelor sau a altor mijloace care se preteaza la aceste lucrari.
Art. 66. - Tablourile electrice pentru alimentarea cu energie a diverselor instalatii sau
echipamente tehnice si hidrantii P.S.I. vor fi libere, fiind interzisa blocarea accesului la
acestia cu diverse materiale (lazi, containere, paleti etc.).
Art. 67. - Asezarea in stive a ambalajelor se va face tinandu se seama de specificul
fiecarui tip de ambalaj. Pentru consolidarea stivelor, acestea vor fi intarite cu sipci care
se vor bate astfel incat sa prinda mai multe randuri de ambalaje.
Art. 68. - Caile de acces printre stive sa fie bine stabilite si marcate cu var.
Art. 69. - Atelierul in care se desfasoara activitatea de reconditionare a ambalajelor
trebuie sa fie situat in incinta depozitului, intr-o incapere inchisa care sa indeplineasca
conditii de igiena si securitate a muncii stabilite de Normele generale de protectia
muncii.
Art. 70. - Atelierul trebuie sa fie prevazut cu usi de deschidere, largi, pentru ca
manipularea ambalajelor sa se faca cu usurinta.
Art. 71. - Ambalajele care necesita reconditionari nu se vor depozita in interiorul
atelierului.
Art. 72. - Reconditionarea sacilor se va face cu ajutorul masinilor de cusut sau in lipsa
acestora prin coasere manuala cu acul. Este interzisa folosirea sarmei in loc de sfoara.
Art. 73. - Sticlele sparte si ciobite vor fi depozitate intr-un singur loc in incinta
depozitului de unde vor fi evacuate pe masura casarii lor.
Manipularea acestora se face cu mare atentie si sub supravegherea sefului de depozit.
Art. 74. - Salariatii care manipuleaza ambalajele de lemn, sticlele si cei care executa
scuturarea manuala a sacilor vor purta in mod obligatoriu echipamentul individual de
protectie.
Art. 75. - La lucrarile din depozite se vor respecta prevederile cuprinse in Normele
specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu
mijloace mecanizate si depozitarea materialelor (ANEXA 1).
Art. 76. - La magazinele de prezentare si desfacere a conservelor de legume si fructe si
a sucurilor se vor aplica prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru
comertul cu ridicata si cu amanuntul (ANEXA 1 ) .
Art. 77. - Exploatarea si intretinerea instalatiilor de frig se va face in conformitate cu
prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru instalatii frigorifice (ANEXA
1).
3.3. Sortarea legumelor si fructelor
3.3.1. Sortarea manuala a legumelor si fructelor
Art. 78. - Alimentarea salii de sortare cu fructe si legume ce urmeaza a fi prelucrate se
face sub supravegherea conducatorului locului de munca, in scopul prevenirii
accidentelor.
Art. 79. - Pentru prevenirea alunecarilor, de pe pardoseala, se vor indeparta toate
resturile vegetale sau grasimi.
Art. 80. - In timpul iernii salile de sortare vor putea fi incalzite cu sisteme care nu fac
fum, la o temperatura la care sa nu altereze legumele si fructele.
Art. 81. - Salile permanente de sortare si prelucrare vor avea in apropiere vestiare cu
dulapuri pentru haine si chiuvete de spalat.
Art. 82. - Salariatii din acest sector vor fi examinati de medic si atestati daca pot lucra in
aceasta activitate.
Art. 83. - Depozitarea gunoaielor sau deseurilor se va face in locuri speciale, la distanta
de salile de lucru.
Deseurile rezultate din sortare vor fi depozitate in lazi cu capac si vor fi scoase din sala
de lucru pe masura ce vor fi umplute.
Art. 84. - Depozitarea, chiar si numai temporara, a legumelor si fructelor ce urmeaza a
fi sortate si industrializate se va face astfel incat sa nu blocheze caile de acces,
tablourile electrice si hidrantii de incendiu interiori si exteriori.
Art. 85. - In sectoarele de prelucrare, legumele si fructele vor fi spalate numai cu apa
potabila, verificata de organele sanitare. In mediul rural, unde nu exista retea de apa
potabila, se vor construi rezervoare de apa potabila.
Art. 86. - Vasele folosite pentru spalare vor fi emailate, cazile din inox si vor fi controlate
sa nu aiba margini taioase.
Art. 87. - La spalarea legumelor si fructelor nu vor fi admisi sa lucreze cei ce au rani la
maini, reumaticii si tinerii sub 18 ani.
3.3.2. Sortarea mecanizata a legumelor, fructelor si cartofilor
Art. 88. - Se va urmari sa nu fie nici un fel de corpuri straine pe benzile transportoare.
Art. 89. - Intentia de a conecta sau a deconecta instalatia de sortare va fi comunicata
de catre mecanicul de intretinere salariatilor care deservesc masina.
Art. 90. - Reparatiile si lucrarile de intretinere a instalatiei de sortare se fac numai dupa
scoaterea acesteia de sub tensiune.
Art. 91. - Se va urmari ca iluminarea masinii si a locului de munca sa fie suficienta si
fara umbre, conform Normelor generale de protectie a muncii.
Art. 92. - Conducatorul locului de munca va lua masuri pentru ca tractoarele si
remorcile care intra in sectie sa fie astfel manevrate si dirijate incat sa nu constituie
pericol pentru slalariatii ocupati cu sortarea si deservirea masinii.
Art. 93. - Alimentarea cu cartofi a masinii se va face treptat, numai dupa ce masina a
fost pusa in functiune si pe masura ce cupele de transport asigura aducerea cartofilor la
sortator.
Art. 94. - Este interzis a se efectua reglaje la masina de sortat si calibrat cartofi in timpul
functionarii acesteia.
Art. 95. - Salariatii plasati pe marginea masinii de sortare vor urmari in permanenta
modul cum functioneaza rolele sortatoarelor. Este interzisa introducerea mainilor la
rolele de sortare in timpul functionarii.
Art. 96. - Masina de sortare si calibrare pentru cartofi trebuie sa fie asezata pe un
postament de beton, tinand seama de vibratiile care se produc in timpul functionarii.
3.4. Spalarea legumelor si fructelor
Art. 97. - Legumele si fructele vor fi spalate cu apa potabila, verificata si atestata
calitativ de organele sanitare. Se interzice folosirea de apa neverificata sanitar pentru
spalarea legumelor si fructelor.
Art. 98. - Spalarea legumelor si fructelor se va face mecanic cu ajutorul masinilor de
spalat cu dusuri si curenti de aer care barboteaza apa si manual in vase de metal
inoxidabil, emailate.
Art. 99. - Vasele folosite pentru spalare vor fi verificate pentru a nu avea margini
taioase, aschii, cuie exterioare etc. (fig.5).
Art. 100. - Se va asigura evacuarea in bune conditii a apei murdare dupa spalare, in
asa fel incat apa sa nu se imprastie pe pardoseala in jurul masinii. Conducta de preaplin
se va rigidiza si se va racorda la instalatia de canal.
Art. 101. - Langa masina sau vasul de spalare, pe pardoseala, se vor monta gratare din
lemn (fig.6).
Art. 102. - Pentru masurarea efortului fizic si prevenirea imbolnavirilor profesionale,
spalarea legumelor si fructelor se va face cu masina de spalat cu dusuri si curenti de
aer care barboteaza apa.
3.5. Taierea si curatarea legumelor si fructelor
3.5.1. Taierea si curatarea manuala a legumelor si fructelor
Art. 103. - Agentii economici trebuie sa-si amenajeze si sa-si organizeze, sectii
separate pentru taierea legumelor si fructelor.
Art. 104. - Salile si spatiile destinate acestor operatiuni trebuie sa corespunda conditiilor
de igiena a muncii prevazute pentru industria conservelor.
In sectia de productie este interzis a se lucra atunci cand iluminatul este
necorespunzator, iar instalatia de ventilatie nu este in functiune.
Art. 105. - Lucrul se va organiza astfel ca salariatii sa stea pe taburete sau banci, intr-o
pozitie cat mai comoda (fig. 7).
Art. 106. - La mesele cu benzi rulante mecanismul de actionare va fi prevazut cu
protectori pentru a se preveni accidentarea salariatilor.
Art. 107. - Daca operatia ce se executa pe masa este insotita de eventuale spargeri de
borcane sau produceri de deseuri, acestea se vor pune in cutia din tabla special
adaptata langa masa de lucru.
Art. 108. - Mesele de lucru vor fi prevazute pe margine cu borduri care sa impiedice
alunecarea borcanelor sau a materialelor si o bara la distanta de 8-10 cm in lungul
mesei pentru a se evita scurgerile de lichide pe hainele salariatilor (fig. 8).
Art. 109. - Pe platforma de lucru se va pastra o curatenie deplina, deseurile fiind
colectate in lazi anume pregatite si care vor fi evacuate zilnic.
3.5.2. Taierea si curatarea mecanizata a legumelor si fructelor
Art. 110. - Alimentarea masinilor se va realiza mecanizat, iar gura de incarcare va fi
prevazuta cu un protector care sa impiedice posibilitatea ca mainile salariatului sa
ajunga la cutitele masinii sau la organele interioare in miscare.
Art. 111. - Toate partile in miscare ale masinii de taiat legume vor fi prevazute cu
protectori, in afara de dispozitivele de taiere, care sunt accesibile prin palnia de
alimentare.
Este interzis ca salariatul sa impinga cu mana legumele in sistemul de taiere al masinii.
Art. 112. - Masina va fi echipata cu un dispozitiv de siguranta, astfel ca aceasta sa nu
poata fi pornita fara ca palnia sa fie corect fixata, respectiv sa nu se poata demonta
palnia decat dupa oprirea masinii.
Art. 113. - Masinile de taiat ceapa, ardei etc., care produc efecte iritante vor fi
amplasate in incaperi separate, prevazute cu instalatie de exhaustare (fig. 9).
Art. 114. - Vor fi indepartate resturile de legume si fructe de pe pardoseala si din jurul
masinilor, pentru a se evita accidentele prin alunecare.
Art. 115. - La masina de curatat si taiat mere, alimentarea se va face succesiv prin
impingerea merelor in cele doua furculite fixate pe discul de alimentare, imediat dupa
rotirea discului cu 180o (fig. 10).
Art. 116. - Reglarea manuala si orice interventie la masina se va face numai dupa
oprirea din functiune si deconectarea de la reteaua electrica.
Art. 117. - La masinile de curatat cartofi, deserventul va avea grija in permanenta ca
orificiul de scurgere a apei reziduale sa nu fie infundat deoarece se produce infiltrarea
apei la electromotoare, curele, rulmenti etc.
Art. 118. - La curatarea chimica a legumelor si fructelor se vor lua urmatoarele masuri:
a) instalatiile si masinile folosite la curatarea cu ajutorul lesiilor sodice a legumelor vor fi
prevazute cu protectori. Toata operatiunea de curatare chimica a legumelor si fructelor
se va efectua mecanizat, folosindu-se in acest scop benzi transportoare, masini pentru
scufundarea legumelor in lesie, masini de spalat, masini de curatat suplimentar;
b) lesiile sodice reziduale se vor evacua prin gurile de scurgere la canalizare. Este
interzis ca lesiile sodice sa fie deversate in curtea unitatii.
Art. 119. - Curatarea legumelor prin arderea cojii se va efectua in cuptoare speciale,
folosindu-se pentru operatiile ajutatoare benzi transportoare, masini de spalat cu perii,
masini pentru curatarea suplimentara.
Art. 120. - Angrenajul si toate locurile periculoase de la cuptoarele pentru arderea cojii
vor fi protejate cu protectori.
3.6. Uscarea legumelor si fructelor
3.6.1. Uscarea legumelor si fructelor
Art. 121. - La tunelul de uscare; in cazul arderii incomplete (cu fum), instalatia se va
opri imediat si se va proceda la inlaturarea defectiunii.
Art. 122. - Pornirea si oprirea arzatorului si ventilatorului se va face numai de catre
salariati calificati, care au sarcina de a supraveghea functionarea acestor instalatii.
Art. 123. - Se interzice accesul la tabloul de comanda a tunelului de uscare a
personalului neinstruit in acest scop.
Art. 124. - Se va verifica permanent daca arde corespunzator amestecul refulat de
pompele de combustibil ale arzatorului si daca instalatia de semnalizare acustica si
optica este in perfecta stare de functionare.
Art. 125. - Se interzice ca deservantul de la tunelul de uscare sa lucreze in atmosfera in
care exista amestec cu gaze si vapori de apa refulate din tunel.
Art. 126. - La introducerea in tunel a carucioarelor cu legume si fructe pentru
deshidratare se vor utiliza dispozitivele mecanice de impingere a carucioarelor. Se
interzice impingerea manuala in tunel a carucioarelor incarcate.
Art. 127. - La punerea in functiune a tunelelor ce folosesc gaze naturale drept
combustibil se va proceda astfel: mai intai se va porni ventilatorul timp de circa 4-5
minute, apoi se va opri, dupa care se va aprinde lampa de veghe, se va deschide
robinetul de la conducta de gaze, apoi se repune in functiune ventilatorul. Aceasta
succesiune de operatiuni la punerea in functiune a tunelelor de uscare cu gaze este
obligatorie pentru a se evita exploziile.
Art. 128. - La oprirea tunelului se va proceda astfel: se va inchide mai intai robinetul de
la conducta principala de gaze, apoi lampa de veghe, se va lasa ventilatorul in functiune
5 minute, dupa care va fi oprit. In felul acesta se asigura evacuarea eventualelor gaze
ramase nearse.
Art. 129. - Se interzice accesul oricarui salariat in tunel in timpul functionarii.
Art. 130. - In cazul in care se fac reparatii in tunel se aplica la loc vizibil placuta de
avertizare pentru evitarea pornirii instalatiei in timpul cat dureaza reparatia.
3.6.2. Spalarea si asezarea prunelor pe gratar
Art. 131. - La masina automata de spalat si asezat prune pe gratar, dusurile cu apa
fiarta se vor regla astfel incat sa se elimine pericolul stropirii cu picaturi.
Art. 132. - Gratarele vor fi verificate si apoi asezate pe benzile transportoare pentru a
nu se rasuci si provoca accidente prin ruperea lor.
Art. 133. - La punerea in functiune a ascensorului, salariatul de serviciu se va asigura
ca salariatii din apropierea ascensorului sa se indeparteze de acesta, pentru a nu avea
loc accidente.
Art. 134. - In timpul in care ascensorul pentru incarcat carucioare nu este folosit,
platforma va fi adusa la nivelul pardoselii.
Art. 135. - Asezarea gratarelor pe carucior se va face suprapunandu-se exact unul
peste altul. Stiva ce se formeaza trebuie sa se incadreze in gabaritul tunelului. Se vor
folosi numai gratare in buna stare, cu ramele si sipcile intregi si drepte, fara cuie iesite
in afara etc. Gratarele defecte vor fi inlaturate (fig. 11).
Art. 136. - La descarcarea gratarelor nu este admis ca acestea sa fie batute pe partea
opusa pentru desprinderea produselor uscate, intrucat in felul acesta pot cadea cuie
sau bucatele de lemn in produsul finit. Gratarele se vor descarca prin razuirea cu
ajutorul unei lopatele de lemn, suficient de lunga, a suprafetei gratarului asezat cu o
latura in lungul mesei.
3.6.3. Uscarea prunelor
Art. 137. - Inainte de inceperea lucrului, cel putin o data pe zi, se va verifica scheletul
din lemn care nu trebuie sa aiba parti carbonizate ce pot da nastere la incendii. Acestea
se vor inlocui imediat.
Art. 138. - In timpul functionarii uscatorului, temperatura va fi urmarita in permanenta
pentru a nu depasi 80-82oC.
Art. 139. - Curatarea cosurilor de fum se va face decadal.
Art. 140. - Gratarele pe care se asaza prunele pentru uscat vor fi spalate din doua in
doua zile pentru a se inlatura stratul de sirop uscat, care poate lua foc cu usurinta.
Art. 141. - Sistemul de incalzire cu lemne, cu motorina sau cu gaze va fi astfel reglat
incat sa aiba o ardere constanta si permanenta, pentru evitarea pericolului de explozie.
Art. 142. - Reglarea arzatoarelor pentru arderile cu motorina sau cu gaze se face de
catre salariatul calificat.
Art. 143. - La sistemul de ardere cu lemne se vor folosi salariati instruiti si care vor
respecta urmatoarele masuri:
a) la gura camerei de ardere se va presara nisip;
b) toate ambalajele si lemnele pentru ardere vor fi depozitate in afara uscatorului.
Art. 144. - In timpul functionarii sterilizatorului de prune uscate capacele vor fi inchise
pentru a se evita stropirea lucratorilor cu picaturi fierbinti.
Art. 145. - La lucrarile cu calibrorul de prune se interzice salariatilor care alimenteaza
masa vibranta sa introduca mana intre masa si cupele elevatorului in timpul functionarii.
3.7. Zdrobirea si presarea fructelor
Art. 146. - Se va evita manevrarea cu mainile a laditelor in apropierea cupei balantei,
pentru a nu se prinde mana salariatului intre cupa balantei si cupa laditei. In acest scop,
laditele vor fi pozitionate corect inainte de a ajunge la cupa balantei.
Art. 147. - Laditele vor fi asezate pe calea de rulare prin tinerea acestora de la partea
superioara pentru a se evita prinderea degetelor intre lant si ladite.
Art. 148. - Se interzice introducerea mainii in momentul in care ladita se afla sub placa
de presare.
Art. 149. - Gura de alimentare a zdrobitorului de fructe va fi dotata cu aparatoare de
protectie, astfel construita incat sa nu existe posibilitatea de accidentare prin
introducerea mainii in timpul alimentarii cu fructe a masinii (fig. 12).
Art. 150. - In cazul constatarii unor defectiuni de functionare, zdrobitorul va fi oprit, iar
pentru reparare va fi chemat mecanicul de serviciu.
Art. 151. - Pachetele cu fructe ce se pun in presa trebuie sa fie de grosime uniforma
(cca 10-12 cm), pentru a se evita alunecarea lor laterala in timpul presarii si pericolul de
accidentare a salariatilor prin cadere pe pardoseala.
Art. 152. - Intre presa, alte masini si peretii incaperii se va asigura latimea minima cailor
de circulatie de 0,80 m.
Art. 153. - Eventualele resturi de tescovina rezultate de la presare vor fi indepartate
imediat pentru a se evita accidentarea prin alunecari.
Art. 154. - La presa hidraulica, inainte de inceperea functionarii, se va controla buna
stare a supapelor de presiune si a manometrului.
3.8. Strecurarea marcului
Art. 155. - Masina de strecurat (pasatricea) si palnia de alimentare vor fi bine etansate
pentru a se impiedica scaparile de marc.
Art. 156. - Electromotorul masinii va fi protejat cu o carcasa de tabla, iar sistemul de
transmisie al masinii prin aparatori de protectie.
Art. 157. - In jurul masinii va fi suficient spatiu liber pentru depozitarea si manipularea in
bune conditii a vaselor de colectare a resturilor rezultate dupa strecurare.
Art. 158. - Pardoseala in jurul masinii va fi mentinuta in stare de curatenie,
indepartandu-se continuu resturile ce cad jos si care ar putea provoca accidente prin
alunecare.
Art. 159. - In timpul reglarii paletilor masina va fi scoasa de sub tensiune.
Art. 160. - La curatarea jgheabului de evacuare se interzice introducerea mainii in
interior. Curatarea se va face prin baterea jgheabului sau prin razuire cu dispozitiv din
lemn.

4. ACTIVITATE DE PREPARARE A CONSERVELOR DE


LEGUME SI FRUCTE
4.1. Prevederi comune
Art. 161. - Se va asigura latimea minima admisa a cailor de circulatie din incaperile de
lucru, conform Normelor generale de protectie a muncii.
Art. 162. - Masinile, utilajele si instalatiile vor fi deservite de salariati instruiti in acest
scop.
Art. 163. - Se interzice orice fel de interventie a personalului de deservire la intretinerea
masinilor si instalatiilor electrice. Operatiile de intretinere, reparare si reglare se vor
executa de catre mecanicii de serviciu.
Art. 164. - La locurile de munca, unde este necesar, se va organiza lucrul stand pe
taburete si banci, pentru a feri salariatii de imbolnavire de varice.
Art. 165. - Conducatorul locului de munca va controla personalul privind starea fizica si
morala a salariatilor.
Art. 166. - Inainte de a efectua comenzile de pornire, electricianul va verifica instalatia
electrica.
Art. 167. - Oprirea masinilor se va face dupa terminarea procesului tehnologic prin
scoaterea de sub tensiune a tablourilor de comanda.
Art. 168. - Se interzice punerea in functiune a masinilor fara aparatorile de protectie
fixate corespunzator la organele exterioare in miscare.
Art. 169. - Se interzice efectuarea operatiilor de reparare, ungere, reglare, curatare si
spalare cat timp functioneaza echipamentele tehnice (masini, utilaje, instalatii).
Art. 170. - Borcanele sparte si deseurile rezultate de la umplere vor fi colectate in cutii
de tabla special adaptate la mesele de lucru.
Art. 171. - Este interzis a se executa reglarea si alimentarea cu produse a masinii de
dozat in timp ce aceasta este in functiune.
Art. 172. - Pardoseala din jurul masinilor va fi mentinuta permanent in perfecta stare de
curatenie, indepartandu-se continuu orice resturi ce cad pe jos si ar putea provoca
accidentari prin alunecare.
Art. 173. - Incaperile in care sunt montate utilaje, masini si instalatii care in timpul
functionarii produc pulberi incendiare si explozive vor fi dotate conform Normelor de
prevenire si stingere a incendiilor.
4.2. Spalarea borcanelor si sticlelor
Art. 174. - Daca sticlele sunt livrate in navete, depozitarea se va face in stiva a carei
inaltime sa nu depaseasca o data si jumatate baza acestora se vor inlatura navetele
deteriorate, pentru asigurarea unei stabilitati cat mai mari.
Art. 175. - Atunci cand sunt primite in vrac, asezarea acestora in spatiile de depozitare
se va face in randuri suprapuse, compartimentate si astfel stivuite incat sa se evite
pericolul rasturnarii si accidentarii lucratorilor.
Art. 176. - Boxpaletii metalici cu sticle sau borcane trebuie verificati la elementele de
rezistenta, care sa nu fie atacate de rugina si torsionate. Boxpaletii vor fi asezati corect
unii peste altii si pe maximum 4 randuri.
Art. 177. - Transportul borcanelor si sticlelor de la depozit la sectie se va face cu
transportoare cu carlige sau in loje pe carucioare special amenajate.
Art. 178. - In masinile de spalat sticle sau in bazine sticlele vor fi asezate corect si cu
atentie, pentru a se evita spargerile si prin aceasta pericolul de accidentare.
Art. 179. - Introducerea si scoaterea borcanelor si sticlelor din preinmuitor se vor face
cu ajutorul unor cosuri metalice perforate.
Art. 180. - Se interzice exploatarea masinii de spalat, in urmatoarele cazuri:
a) cand are piese, ansamble demontate sau stranse si fixate provizoriu;
b) cand are piese deteriorate, rupte, la limita de rezistenta;
c) cand nu a fost curatata temeinic.
Art. 181. - La punerea in functiune a masinii vor fi afisate la locul de munca
instructiunile proprii de securitate a muncii, intocmite de beneficiar pe baza prevederilor
proiectantului si constructorului masinii.
Art. 182. - Este interzisa depozitarea materialelor (butelii, navete, lazi, butoaie) pe caile
de acces si zonele de deservire si intretinere ale masinii.
Art. 183. - La curatarea masinilor si bazinelor de spalat se vor folosi tije de metal si perii
pentru a se evita accidentarea salariatilor cu cioburile de sticla.
Art. 184. - Este interzisa introducerea mainilor in masina de spalat sticle in timpul
functionarii ei. Controlul, intretinerea si inlaturarea cioburilor provenite din spargerea
sticlelor in bazin sau pe bratul de alimentare se fac numai dupa oprirea masinii.
Art. 185. - Detergentii folositi la spalarea sticlelor vor fi manipulati numai de salariati
instruiti in mod special, fiind interzisa spalarea mainilor cu acesti detergenti sau in solutii
mai concentrate decat cele care se folosesc la spalarea sticlelor.
Art. 186. - La prepararea solutiei de soda caustica pentru masina mecanica de spalat
sticle se va asigura depozitarea sodei caustice in lada captusita cu tabla, inchisa cu
lacat si intr-o incapere separata.
Art. 187. - Cioburile de sticla din salile de turnare si spalat sticle, resturile de etichete
etc. se vor depozita intr-o lada speciala pentru a se evita accidentarea salariatilor prin
alunecare, calcare pe cioburi etc.
Inlaturarea cioburilor ce cad pe jos se va face cu ajutorul unei perii sau maturi.
4.3. Prepararea conservelor de mazare si fasole
Art. 188. - Alimentarea batozelor de mazare cu vreji sau teci se va face numai cu
elevatoare cu racleti.
Art. 189. - anecurile de evacuare a pastailor goale se vor acoperi cu capace, iar
curatarea lor in caz de infundare se va face numai cu snecul oprit.
Art. 190. - Schimbarea turatiei la batoza sau reglarea paletilor se va face numai cu
masina oprita din lucru.
Art. 191. - Curatenia pe sub batoze in timpul functionarii acesteia se va face cu unelte
cu coada de cel putin 2 m. Este interzis accesul salariatilor sub batoza.
Art. 192. - Se vor lua masuri pentru colectarea si indepartarea boabelor si tecilor ce cad
pe jos, pentru a se inlatura pericolul de accidentare prin alunecare.
Art. 193. - Se interzice deschiderea usilor laterale ale batozei si reglarea tobei in timpul
mersului.
Art. 194. - Alimentarea si evacuarea fasolei la masina de sortat se va face numai prin
palnii sau jgheaburi metalice.
Art. 195. - Batozele de mazare si fasole vor fi prevazute obligatoriu cu podete de lemn
la nivelul usilor tobei ingradite de jur imprejur cu balustrada si scari de urcare-coborare.
Art. 196. - Banda pentru transportul boabelor de mazare va fi prevazuta in locurile de
trecere cu podete de lemn cu trepte in zonele de urcare-coborare (fig. 13).
Art. 197. - Este interzis a se pune in functiune elevatorul "gat de lebada" fara ca
organele exterioare in miscare ale masinilor sa nu fie protejate cu aparatori de protectie
(protectori).
Art. 198. - Pornirea si oprirea batozei, cuplarea sau decuplarea ambreiajului, inlocuirea
stifturilor cu forfecare de la cuplajele de siguranta se vor face numai de catre mecanicul
insarcinat cu supravegherea batozei.
Art. 199. - Nu este permisa pornirea batozei inainte de asigurarea ca pe batoza sau in
apropierea ei nu sunt persoane straine.
Art. 200. - Inainte de pornirea elevatorului se va verifica daca cupele sunt bine fixate de
banda metalica.
Art. 201. - Masinile de sortat fasole pastai se vor monta in incaperile izolate de restul
utilajelor prevazute cu hote pentru absorbtia prafului.
Art. 202. - Usile laterale ale oparitorului continuu trebuie sa fie inchise etans, pentru a
nu permite iesirea aburului in incaperea de lucru (fig. 14).
Art. 203. - Pentru usurarea efortului fizic si prevenirea imbolnavirilor profesionale,
alimentarea bazinelor de saramura cu apa si sare se va face mecanizat (fig. 15).
Art. 204. - Omogenizarea saramurii se va face cu pompe ce functioneaza in circuit
inchis.
Art. 205. - Dozatoarele de saramura vor avea reglate presiunea de lucru astfel incat sa
asigure umplerea borcanului, conform procesului tehnologic, dar sa nu stropeasca
salariatii cu agent fierbinte.
Art. 206. - Personalul care lucreaza la bazinele de saramura se va unge pe maini cu
vaselina protectoare neutra.
Art. 207. - La toate benzile de umplere se vor pune gratare de lemn pentru prevenirea
imbolnavirilor profesionale.
Art. 208. - Intrerupatorul electric de pornire-oprire a bazinelor de umplere va fi prevazut
cu butoane sau manete dielectrice.
4.4. Prepararea pastei de tomate
Art. 209. - Inainte de punerea in functiune a masinilor folosite la prepararea pastei de
tomate salariatii ce le deservesc vor fi avertizati sa inceteze lucrarile de ungere,
intretinere sau reparatii si sa se indeparteze de partile in miscare.
Art. 210. - Comenzile de pornire se vor executa dupa ce panourile de protectie ale
tablourilor de comanda vor fi inchise.
Art. 211. - Pornirea masinii se va face numai de salariatul calificat care deserveste
tabloul de comanda si procesul tehnologic al liniei respective.
Art. 212. - La banda de sortare a rosiilor se vor inlatura cu atentie corpurile straine, ca:
pietre, cuie, suruburi, scanduri din lazi, evitandu-se astfel deranjamentele mecanice si
accidentarea personalului de deservire (fig. 16).
Art. 213. - Interventiile la zdrobitor se vor face numai dupa ce se va executa
intreruperea alimentarii cu energie electrica si fixarea placii cu interdictia NU CUPLATI,
SE LUCREAZA.
Art. 214. - Grupul de separare a semintelor se va spala in stare de repaus; se va
interzice interventia in timpul functionarii separatorului.
Art. 215. - La masina de strecurat se va urmari ca in timpul functionarii (fig. 17): ,
a) capacele de vizitare sa fie inchise etans;
b) contragreutatile supapelor de siguranta sa fie in locasul lor;
c) manometrul sa indice presiunea de regim.
Art. 216. - Platformele pe care sunt montate concentratoarele de suc sau pasta se vor
mentine in stare de curatenie si vor fi prevazute cu balustrade metalice de protectie cu
scari cu trepte striate si mana curenta.
Art. 217. - Manlocurile pentru vizitarea camerelor de concentrare se vor desface numai
dupa egalizarea presiunilor interioare si exterioare.
Art. 218. - La umplerea butoaielor, in cazul instalatiilor de pasta discontinue, gura de
evacuare a vacuumurilor va fi prevazuta cu aparatoare de protectie, pentru ca pasta
fierbinte sa nu stropeasca salariatii care efectueaza aceasta operatie.
Art. 219. - Oprirea masinilor se va face dupa terminarea procesului tehnologic prin
scoaterea de sub tensiune a tablourilor de comanda.
Art. 220. - In timpul spalarii pardoselii se interzice stropirea cu apa a motoarelor
electrice.
Art. 221. - Este interzisa interventia la pompele de recirculare si pompele de completare
cu suc de rosii, chiar cand ele sunt oprite.
Art. 222. - Atunci cand concentratorul este plin cu pasta sau suc de rosii ce urmeaza a
fi concentrat si ventilele ce se monteaza inainte de intrarea in pompe nu mai exista sau
nu functioneaza corespunzator, se interzice interventia la pompele de recirculare si
pompele de completare, chiar daca sunt oprite din functiune.
Art. 223. - Spalarea concentratoarelor se va face de un salariat instruit in acest scop,
care va intra in concentrator si va lucra sub supravegherea unei persoane cu atributii in
acest sens.
4.5. Prepararea rosiilor decojite
Art. 224. - Inainte de pornirea liniei de preparare a rosiilor cojite se vor lua urmatoarele
masuri:
a) se vor opri lucrarile de ungere, intretiriere si reparatii
b) electricianul va verifica partea electrica;
c) se vor inchide panourile de protectie ale tablourilor de comanda;
d) se va verifica existenta platformei electroizolante la tabloul electric;
e) salariatii care deservesc linia de preparare a rosiilor decojite vor fi avertizati sonor sa
se indeparteze de partile in miscare.
Art. 225. - Se vor inlatura corpurile straine ce apar la banda de sortare.
Art. 226. - La oparitor termoregulatorul va fi reglat la temperatura de regim; se interzice
supraincalzirea apei si eventualele posibilitati de oparire.
Art. 227. - La masa cu role a grupului de decojire trierea se va face numai pe portiunea
indicata, pentru a evita prinderea degetelor lucratorului.
Art. 228. - In timpul functionarii se interzice reglarea elementelor elastice de pe cadrele
de dirijare a rosiilor spre cutite.
Art. 229. - Se interzice functionarea masinii de decojire fara aparatoarea de protectie
fixata deasupra cutitelor arcului.
Art. 230. - In timpul functionarii sistemului pneumatic se interzice reglarea sau
intretinerea acestuia.
4.6. Prajirea legumelor
Art. 231. - Tavile folosite la prajirea legumelor vor fi prevazute cu manere metalice bine
fixate si izolate termic. Strecuratorile, lingurile, amestecatoarele vor avea manere
comode lungi si izolate termic, pentru evitarea arsurilor.
Art. 232. - Uleiul rezidual rezultat dupa prajire se va colecta in vase speciale prevazute
cu capace, care vor fi depozitate la cel putin 3 m de foc.
Art. 233. - Scoaterea uleiului din tavi se va face obligatoriu cu ibrice si in nici un caz prin
rasturnare direct din tava.
Art. 234. - Se interzice transportarea tavilor de ulei incins pe carucioare. Transportul se
va face dupa racirea uleiului.
Art. 235. - Legumele ce urmeaza sa fie prajite nu vor fi aruncate direct in tavi, ci vor fi
asezate pe tavi perforate (site) si introduse in ulei, iar dupa prajire se vor scoate afara
impreuna cu continutul de legume prajite.
Art. 236. - Pardoseala din sectia de prajire va fi mentinuta in permanenta in stare de
curatenie si uscata pentru evitarea accidentarii salariatilor prin alunecare. Locurile unde
a curs ulei se vor spala imediat cu apa fierbinte si soda.
Art. 237. - Sala prajitoriei va fi prevazuta cu instalatia de ventilatie naturala sau
mecanica si cu hote deasupra prajitoriilor.
Art. 238. - Deasupra si in imediata apropiere a prajitoriilor nu este permisa depozitarea
materialelor lemnoase sau usor inflamabile.
Art. 239. - In cazul incalzirii prajitoriilor cu gaze se vor respecta Normele specifice de
protectie a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor naturale.
Art. 240. - In cazul incalzirii cu combustibil lichid se vor respecta prescriptiile tehnice
ISCIR in vigoare, cele cu privire la metrologie si normele de prevenirea si stingerea
incendiilor.
Art. 241. - Tavile cu legume prajite se vor stivui in rastele metalice, ce vor fi intretinute
in stare de curatenie perfecta pentru evitarea alunecarii tavilor.
Art. 242. - Pentru evitarea producerii arsurilor salariatii vor lucra atent si vor purta
echipamentul individual de protectie atat in timpul transportului tavilor de prajitor la
rastelul de depozitare, cat si de la rastel in sectia de fabricatie.
4.7. Prepararea. conservelor de fructe
Art. 243. - Masinile plane de rupt codite la cirese, visine si struguri vor fi prevazute cu
palnii de alimentare. Se interzice alimentarea manuala. La masinile de smuls codite cu
tamburi rotativi se vor respecta instructiunile proprii de securitate a muncii.
Art. 244. - Spalarea si dezinfectarea masinilor plane de rupt codite se va face cu
masina oprita din functiune.
Art. 245. - Este interzisa punerea in functiune a masinii fara dispozitiv pentru oprire
accidentala. Masinile se vor prevedea cu bara de protectie cu limitator. In caz de pericol
se apasa pe bara si se opreste imediat. Aceste bare vor fi prevazute pe partile laterale
ale masinii.
Art. 246. - In cazul cand tuburile de cauciuc ale rulourilor prezinta rupturi, imediat se va
opri masina, in vederea inlocuirii acestora.
Art. 247. - Trioarele pentru sortarea fructelor vor fi prevazute cu palnie de alimentare.
Se interzice alimentarea manuala sau directa in trior.
Art. 248. - Sistemul de antrenare prin curele si capetele axelor sortatorului, angrenajele
cu pinioane si transmisiile prin lant vor fi prevazute cu aparatori de protectie (fig. 18).
Art. 249. - Trioarele cu sitele de sortare vor fi capsulate pentru a exclude posibilitatea
accidentarii salariatilor prin taiere sau prinderea mainilor.
Art. 250. - Curatarea alveolelor de la masinile de scos samburi care s-au astupat cu
fructe, se va face numai cu masina in stare de repaus.
Art. 251. - Pentru a evita ca pistoanele de scoaterea samburilor sa nu sara din locul lor
acestea vor fi zilnic controlate.
Art. 252. - Se interzice ca salariatii sa introduca mainile in jgheabul de alimentare
pentru incarcarea fructelor.
Art. 253. - Mesele de lucru vor fi prevazute de jur imprejur cu bare de distantare care sa
impiediee caderea recipientilor de pe masa si cu borduri de jur imprejur pentru a evita
scurgerile de solutie pe hainele salariatilor.
Art. 254. - Pentru alimentarea in bune conditii a masinii de dozat se va monta un podet
de lemn cu trepte, astfel ca manevrarea recipientului cu produs sa se faca comod si
fara pericol de accidentare prin oparire a salariatului.
Art. 255. - Inainte de inceperea lucrului se va verifica buna functionare a mecanismului
de blocare a produsului, atunci cand recipientul nu ajunge in dreptul orificiului de
evacuare.
4.8. Umplerea si inchiderea sticlelor, cutiilor si borcanelor
Art. 256. - Salariatul care deserveste masina de umplut va supraveghea manometrele
pentru ca presiunea din instalatie sa nu o depaseasca pe cea admisa.
Art. 257. - La masa de umplere, care tehnologic are organe exterioare in miscare de
rotatie, ce nu pot fi protejate cu aparatori de protectie, salariatii vor purta echipamentul
de protectie strans pe corp, iar basmaua de pe cap va fi legata cu nod la spate.
Art. 258. - La masinile de umplut si capsulat sticle operatorul nu va tine mana pe sticla
pentru a se evita taieturile la maini prin spargerea sticlei (fig. 19).
Art. 259. - Pentru evitarea spargerii sticlelor se va face un control riguros al masinii
inaintea inceperii operatiei, precum si a sticlelor care intra la inchis.
Art. 260. - La fiecare aparat de umplut sticle cu suc se va adapta cate un sistem de
colectare a sucului ce se scurge din sticle (prin spuma, deversare, rasturnare de sticle)
si strangerea lui intr-un colector central, astfel incat nici o cantitate de suc sa nu se
verse pe pardoseala, pentru a nu provoca accidentari prin alunecare (fig. 20).
Art. 261. - In imediata apropiere a aparatului va exista o lada special amenajata pentru
colectarea sticlelor fisurate, sparte etc., astfel incat sa fie exclusa imprastierea cioburilor
pe pardoseala (fig. 21).
Art. 262. - La spalarea pardoselii si inlaturarea cioburilor se va folosi peria cu coada,
conectata la furtunul cu apa (fig. 22).
Art. 263. - Alimentarea si evacuarea sticlelor din sectie se vor face numai mecanizat, cu
benzi transportoare sau, in lipsa acestora cu carucioare pe roti special construite.
Art. 264. - La masinile de inchis semiautomate se vor monta aparatori de protectie
pentru protejarea salariatului in cazul spargerii borcanelor sau aruncarii cutiei din capul
de inchis.
Art. 265. - La masinile de inchis manuale muncitorii vor folosi obligatoriu clesti metalici
pentru prinderea cutiilor ce se introduc si se scot de pe talerul masinii.
Art. 266. - Pentru reducerea efortului fizic, alimentarea si evacuarea recipientilor cu suc
de la masinile de inchis se vor face mecanizat, cu benzi transportoare.
Art. 267. - La masinile de inchis manual sau semiautomate, salariatii vor avea scaune
ergonomice pe care sa stea comod.
Art. 268. - Salariatii care deservesc masinile de inchis, manuale sau semiautomate, vor
purta degetare din piele (4 degetare la fiecare mana) pentru a nu se accidenta prin
taiere sau arsuri (fig. 23).
Art. 269. - In cazul blocarii cu cutii rebutate a masinilor automate de inchis, deblocarea
acestora se va face numai dupa oprirea din functiune. In nici un caz nu se va introduce
mana pentru deblocarea acestora in timpul functionarii. (fig. 24).
Art. 270. - Se interzice lucrul la masinile de inchis daca lipseste aparatoarea de
protectiei din jurul rolelor. (fig. 25).
Art. 271. - Pentru a nu se accidenta prin taiere lucratorii care deservesc masinile de
inchis cutii si borcane vor purta un degetar de piele la degetul aratator al mainii stangi
(fig. 26).
Art. 272. - In cazul masinilor cu pedala introducerea si scoaterea capacelor se va face
cu mare atentie. Masina va fi prevazuta obligatoriu cu un opritor de capace, reglabil
pentru diametrele de capace ce urmeaza a fi marcate.
Art. 273. - Salariatii care lucreaza la masinile semiautomate (cu pedala) vor avea un
scaun special amenajat, cu inaltimea reglabila, pe care sa stea comod si care sa
asigure o buna stabilitate in timpul lucrului.
4.9. Fabricarea marmeladei
Art. 274. - Rezervorul de alimentare a cupelor elevatorului cu marc se va monta
deasupra nivelului pardoselii cu cel putin 10 cm pentru a nu patrunde corpurile straine in
interior.
Art. 275. - Cupele elevatorului se vor fixa bine pe banda din cauciuc prin suruburi cu
contrapiulite sau nituri, pentru a exclude posibilitatea desprinderilor.
Art. 276. - Scheletul metalic al elevatorului va fi inchis pe toate laturile cu tabla de
aluminiu.
Art. 277. - Descarcarea prefierbatorului in masina de strecurat (pasatrice) se va face
printr-un burlan complet inchis, bine fixat.
Art. 278. - In cazul cand alimentarea prefierbatorului nu se face mecanizat, in jurul lui
se va asigura un spatiu suficient pentru manipularea butoaielor in conditii
nepericuloase, iar pardoseala va fi mereu spalata si curatata de resturile de fructe,
pentru a se inlatura posibilitatea de accidentare prin alunecare.
Art. 279. - Manerul de manevrare de la gura de descarcare a prefierbatorului va avea
lungime corespunzatoare si va fi plasat lateral, astfel incat sa fie imposibila oparirea
salariatilor ce deservesc prefierbatorul.
Art. 280. - In sala prefierbatorului se va asigura ventilatia corespunzatoare unei incaperi
cu mediu nociv (dioxid de sulf).
Art. 281. - Curatarea jgheaburilor de evacuare a deseurilor de la pasatrice se va face
numai in timp ce masina este oprita, cu ajutorul unei pasete de lemn. Se interzice
introducerea mainii in toba pasatricei in timp ce aceasta functioneaza.
Art. 282. - Alimentarea cu materie prima si evacuarea semiproduselor la pasatrice se
va face mecanizat, prin jgheaburi sau conducte.
Art. 283. - Aparatele vacuum vor fi prevazute cu aparatura de masura si control
necesara si vor fi verificate metrologic.
Art. 284. - Vizoarele de la vacuume vor fi etanse si iluminate de la o sursa cu tensiune
nepericuloasa (24 volti).
Art. 285. - Alimentarea cu materii prime (marc si zahar) se va face mecanizat, folosind
instalatii de transport sub vid sau pompe.
Art. 286. - Vana pentru descarcarea marmeladei va fi etansa si cu orificiul orientat in
jos, iar in cazul cand orificiul de golire este orientat in sus se va monta un burlan pentru
dirijarea marmeladei in bazinul de golire.
Art. 287. - Platforma pe care sunt amplasate aparatele vacuum va fi prevazuta pe tot
perimetrul ei cu o balustrada metalica de protectie si cu o scara cu trepte striate,
prevazuta cu mana curenta, vopsita galben cu negru.
Art. 288. - Accesul la condensatorul barometric va fi asigurat prin scari metalice,
prevazute cu mana curenta si colivie, iar partile de imbinare si partea superioara cu
platforme ingradite cu balustrade de protectie.
Art. 289. - Se va verifica periodic coloana barometrica deoarece este un factor
important la realizarea vidului.
Se vor asigura gratare corespunzatoare daca tavita este in coloana si daca se face
dispersia apei curate in coloana. Se va verifica presiunea apei in coloana si
etanseitatea la vanele precizate pe aparatele de vacuum in realizarea vidului.
Art. 290. - Bazinele pentru descarcarea marmeladei vor fi astfel amplasate incat
alimentarea lor sa se faca direct sau prin jgheaburi.
Art. 291. - Alimentarea sectiei de marmelada cu ambalaje (ladite goale) si evacuarea
lor dupa umplerea cu marmelada se va face mecanizat, cu transportoare cu banda sau
cu role.
Art. 292. - La transportoarele cu banda se vor aplica Normele specifice de securitate a
muncii pentru activitatile de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda.
Art. 293. - Toate operatiile care necesita ridicarea capacului oparitorului tip vacuum
(inlocuirea garniturilor, interventii la oala de fierbere etc.) se vor executa numai sub
directa supraveghere a unei persoane cu atributii in acest sens.
Art. 294. - Ridicarea capacului aparatului tip vacuum si asezarea lui pe platforma se va
face cu ajutorul instalatiei de ridicat corespunzatoare.
Este interzisa orice interventie la vacuum cu capacul suspendat in carligul instalatiei de
ridicat.
Art. 295. - Interventiile la reductorul de turatie vertical, cuplajul de transmitere a miscarii
la agitator, motorul electric, se vor face dupa decuplare de la sursa electrica de
alimentare si cu ajutorul unei platforme cu balustrada de protectie, pentru a preveni
caderile de la inaltime.
4.10. Prepararea ardeiului pentru boia
Art. 296. - Pentru evitarea accidentarii muncitorilor, dispozitivul pentru taierea
cotoarelor de ardei va fi complet capsulat si prevazut cu o aparatoare de protectie
speciala la cutitul de taiere.
Art. 297. - Banda pentru transportarea sirurilor de ardei va fi prevazuta pe ambele parti
si pe toata lungimea cu cate o bordura de etansare, confectionata din cauciuc.
Este interzisa urcarea muncitorilor pe banci pentru stangerea sirurilor de ardei blocati,
curatarea sau spalarea benzii. aceste operatii se vor face numai de jos, cu ajutorul
prajinilor si cu apa sub presiune sau cu ajutorul scarilor duble.
Art. 299. - Elevatorul pentru transportul sacilor si a sirurilor de ardei va fi prevazut cu un
dispozitiv special care sa impiedice caderea sacilor care au fost descarcati la timp.
Art. 300. - In incaperea distribuitorului de aer cald este interzisa intrarea persoanelor
straine. Aceasta incapere va fi inchisa cu cheie si vor avea acces numai mecanicul si
electricianul de serviciu.
Art. 301. - Caile de circulatie ale uscatoriei vor fi ventilate mecanic corespunzator, in
asa fel incat temperatura sa nu depaseasca 25oC.
Art. 302. - In incaperea uscatoarelor nu este permis sa existe geamuri sparte sau usi
defecte care sa nu se inchida perfect.
Art. 303. - Alimentarea masinii de taiat ardei se va face mecanizat si in nici un caz
manual.
Art. 304. - Toate instalatiile mecanizate de transport vor fi etanse si se vor racorda prin
burdufuri la imbinarea cu moara de ardei.
Art. 305. - Electromotoarele folosite la moara de boia vor fi de tip capsulat.
Art. 306. - : Cladirea morii va fi prevazuta in mod obligatoriu cu o instalatie de protectie
contra descarcarilor electrice in atmosfera.
Art. 307. - Toate utilajele vor fi etansate, incat sa nu existe scapari de praf de boia in
zona de lucru. Moara de boia va fi prevazuta si cu instalatie de captare a pulberilor de
ardei.
Art. 308. - Este interzis a se folosi focul deschis si fumatul, fiind pericol de explozie.
Art. 309. - Lagarele tuturor masinilor si transmisiilor existente in moara de boia vor fi din
materiale neferoase, pentru eliminarea posibilitatilor producerii de scantei in cazul unei
ungeri insuficiente.
Art. 310. - Orice reparatie la moara se va executa numai cu moara oprita din functiune
si dupa o prealabila aerisire a morii si a tuturor instalatiilor ce contin praf de boia.
Art. 311. - Se interzice cu desavarsire executarea de reparatii prin loviri cu ciocane de
otel sau alte scule din material feros, precum si folosirea lampilor de benzina si a
oricaror lampi cu flacara sau resouri electrice (fig. 27).
Art. 312. - Transportoarele cu lungime mare sau care trec dintr-o incapere in alta vor fi
prevazute cu dispozitiv de semnalizare avertizata acustic si/sau optic a pornirii sau
opririi, iar salariatii vor fi instruiti in acest sens.
Art. 313. - Mecanicul de intretinere va asigura ungerea tuturor lagarelor si a
suprafetelor in frecare pentru a nu se produce incalziri sau scantei.
Art. 314. - Concentratia de pulberi de boia nu trebuie sa depaseasca concentratia
maxima admisa de Normele generale de protectie a muncii in atmosfera zonei de
munca.
Unitatile au obligatia sa realizeze mentinerea pulberilor sub limita concentratiei admise
prin aplicarea masurilor indicate in Normele generale de protectie a muncii.
Art. 315. - Conductele de abur vor fi izolate termic si vor fi mentinute in stare de
curatenie pentru a se evita ca praful depus pe ele sa se autoaprinda.
Art. 316. - Este interzisa intrarea persoanelor straine la moara cu boia fara a fi insotite
de un delegat autorizat de conducerea fabricii.
4.11. Prepararea mustarului
Art. 317. - Pentru descarcarea si manipularea materiei prime pentru prepararea
mustarului se vor folosi carucioare, transpalete sau motostivuitoare in scopul reducerii
efortului fizic al salariatilor.
Art. 318. - Platformele pe care sunt montate bazinele de omogenizare se vor mentine in
stare de curatenie si vor fi prevazute cu trepte striate, balustrade metalice si mana
curenta.
Art. 319. - La moara de mustar se vor executa lucrari de intretinere si reparatie numai
cu moara oprita. Dupa interventie se vor monta aparatorile de protectie.

5. ACTIVITATEA DE OPARIRE SI FIERBERE A


LEGUMELOR SI FRUCTELOR
5.1. Reguli generale
Art. 320. - In pardoseala se vor prevedea guri de canal pentru colectarea si evacuarea
apelor varsate din vasele sau masinile de spalat sau oparit legumele si fructele.
Art. 321. - Transportarea manuala a gemurilor si a semiproduselor ce se manipuleaza
in sectie se va face luandu-se masurile necesare pentru evitarea pericolului de
rasturnare a vaselor si de oparire a personalului (carucioare speciale etc.). Se va
introduce alimentarea cu ajutorul pompelor.
Art. 322. - Se interzice montarea de usi care sa se deschida direct in exterior pentru a
se inlatura patrunderea in interior a aerului rece si formarea de ceata in sala de lucru.
Art. 323. - In sala in care se efectueaza oparirea si fierberea legumelor si fructelor,
datorita actiunii condensului se va face verificarea periodica a plafonului si peretilor
laterali pentru a depista eventuale desprinderi de material, beton, caramizi etc. ce pot
provoca accidente.
Art. 324. - In salile unde functioneaza oparitoare continue sau cazane duplicate se vor
instala hote de absorbtie sau aeroterme, suficiente ca numar si marime pentru
dezagregarea cetii.
Art. 325. - Usile de acces in salile vecine vor fi in stare de functionare si vor fi construite
pentru a se inchide singure (usi batante), evitandu-se astfel patrunderea initiala a
aerului rece si formarea cetii in interior.
Art. 326. - La transportarea vaselor cu siropuri se va pune pe suprafata lichidului din
vase cate un capac - grila pentru a evita stropirile cu lichidul fierbinte (fig. 28).
Art. 327. - Pe cadranul manometrelor se va trasa o linie rosie, corespunzatoare
presiunii maxime permise in recipient. Este interzisa trasarea liniilor rosii direct pe sticla.
Art. 328. - Pentru prevenirea accidentelor datorate scaparilor de abur sub presiune ca
urmare a deteriorarii sau slabirii garniturilor, flansele de legatura dintre conducte si
ventile, atat cele de pe conducta principala de alimentare cu abur, cat si cele pe
conducta de retur, vor fi protejate cu aparatori de protectie circulare vopsite cu galben
de securitate.
Art. 329. - In fata cazanelor duplicate se vor montra pe pardoseala gratare de lemn.
Art. 330. - In timpul lucrului nu se va depasi presiunea prescrisa prin instructiunile de
folosire.
Art. 331. - Electropalanele folosite la activitatea de oparire si fierbere a legumelor si
fructelor vor fi mentinute in stare de functionare si vor fi verificate zilnic la inceperea
lucrului de electricianul de serviciu. Limitatoarele de cursa trebuie sa functioneze
corespunzator. Intrerupatoarele de oprire si pornire portative trebuie sa fie izolate
electric. Conductorii de alimentare ai electropalanului vor fi montati pe role izolante fata
de constructie si rezistenta dielectrica, corespunzatoare tensiunii de serviciu.
Art. 332. - Manipularea electropalanelor va fi incredintata numai salariatilor calificati,
autorizati si special instruiti.
5.2. Oparirea legumelor si fructelor
Art. 333. - La spalarea si oparirea legumelor si fructelor nu vor fi admisi sa lucreze
salariati care au rani la maini si reumaticii.
Art. 334. - Salariatii vor controla ca oparitorul continuu sa aiba toate orificiile bine
inchise, iar instalatiile de aductiune si evacuare sa fie in buna stare de functionare,
pentru a nu exista scapari de aburi in sala de lucru.
Art. 335. - Se va instala un paravan de protectie la locurile periculoase pentru a fi
exclusa posibilitatea de oparire a salariatilor.
Art. 336. - Pentru executarea intretinerilor, reglajelor sau eventuale desfundari
oparitorul continuu va fi deconectat de la reteaua electrica, iar alimentarea cu abur si
racirea acestuia vor fi intrerupte.
Art. 337. - Se interzice folosirea improvizatiilor pentru suspendarea si blocarea
capacelor oparitoarelor continue in vederea executarii de intretineri si remedieri.
Este obligatoriu mentinerea in stare de functionare a mecanismului de ridicare-coborare
a capacelor oparitoarelor continue.
Art. 338. - Amestecarea legumelor si fructelor in vasele de oparire se va face cu lopeti
din lemn suficient de lungi, pentru ca salariatii sa poata sta cat mai departe de cazan,
astfel incat sa nu fie stropiti cu picaturi fierbinti (fig. 29).
Vasele deschise pentru oparire vor fi instalate in afara salilor de prelucrare a legumelor
si fructelor, sub soproane sau in sali special amenajate in acest scop.
Art. 339. - La fiecare schimb conducatorul locului de munca va controla starea
ventilelor, pentru a se inlatura la timp eventualele defectiuni ivite.
5.3. Fierberea continua cu fierbatoare si cazane duplicat
5.3.1. Fierberea continua
Art. 340. - Toate imbinarile si racordurile fierbatorului continuu vor fi bine etansate
pentru a se impiedica degajari de dioxid de sulf in zonele de lucru.
Art. 341. - Manerul de manevrare de la gura de descarcare va fi de lungime
corespunzatoare si plasat astfel incat sa fie imposibila oparirea salariatului ce
deserveste fierbatorul, prin rabufniri de masa clocotita ce se descarca.
Art. 342. - Descarcarea fierbatorului in masina de strecurat se va face prin conducta
complet inchisa, pentru a nu se produce stropire sau varsare de masa fierbinte.
Art. 343. - Rezervorul de alimentare a cupelor elevatorului va avea bordurile ridicate cu
cel putin 10 cm deasupra pardoselii, pentru a fi exclusa accidentarea prin alunecare (fig.
30).
Art. 344. - In jurul fierbatorului se va asigura spatiul corespunzator pentru manipularea
butoaielor cu pulpe in conditii de securitate deplina. Pardoseala va fi mereu spalata si
curatata de resturile de fructe care ar putea da nastere la accidentare prin alunecare.
Art. 345. - Electromotorul si transmisiile de actionare a elevatorului vor fi astfel
amplasate incat accesul la ele sa fie comod si fara pericol de accidentare.
Art. 346. - Conducta principala de alimentare cu abur si conducta de retur sa fie izolate
termic pentru prevenirea arsurilor la salariatii care vin in contact cu acestea.
Flansele de imbinare de pe aceste conducte vor fi prevazute cu aparatori de protectie
pe toata circumferinta acestora.
Art. 347. - Rozetele de la ventile si robinetele cazanelor duplicate si aparatelor de
concentrare sub vid, daca sunt metalice, vor fi izolate cu material termoizolant pentru a
se evita arsurile la maini.
Art. 348. - Pe conducta principala de alimentare cu abur a cazanelor duplicate se va
monta obligatoriu un reductor de presiune reglat la presiunea de lucru maxim admisa.
Art. 349. - Salariatii care descarca cazanele duplicate si aparatele de concentrare sub
vid vor fi calificati si instruiti asupra modului de manipulare, deservire si control al
acestora.
Art. 350. - Se interzice bascularea cazanelor duplicate in care exista solutie pentru
decojirea chimica a fructelor. Scoaterea fructelor decojite din cazanele duplicate sau
bazine se va face numai cu cosuri perforate sau cu linguri perforate speciale.
Art. 351. - Bascularea cazanelor duplicate in vederea descarcarii produsului se va face
numai prin surub fara sfarsit si roata melcata. Se interzic bascularea cazanelor
duplicate prin parghie libera si fixarea prin cuie.
Art. 352. - Pentru evitarea raspandirii aburului si a dioxidului de sulf in sala, deasupra
cazanelor duplicate se vor monta hote exhaustoare. Condensul de la cazanele
duplicate va fi recuperat si returnat la centrala termina (fig. 31).
Art. 353. - Atunci cand cazanele duplicate sunt montate in hale de productie unde
lucreaza si alti salariati, la alte activitati se vor monta in fata cazanelor paravane de
protectie, de constructie corespunzatoare, sa reziste in caz de explozie (fig. 32).
Art. 354. - Pentru evitarea socurilor termice se va avea grija ca inainte de a se da
drumul la abur sa se deschida robinetul de condens.
Art. 355. - Lopetile de agitare a continutului duplicatelor vor avea coada suficient de
lunga si in unghi fata de planul lopetii, pentru ca amestecarea sa se faca fara pericol de
stropire cu material fierbinte.
Art. 356. - La cazane duplicat se pot monta lopeti mecanice de malaxare actionate
electric (fig. 33).
Art. 357. - Manipularea produselor fierbinti se va face in galeti, tavi, bai etc. si
transportate numai pe carucioare cu roti.
Art. 358. - La curatarea in interior a aparatului de concentrare sau vid se vor lua
urmatoarele masuri:
a) se va izola agitatorul;
b) se vor lasa deschise, atat usa la rezervor, cat si gura de descarcare, pentru a se
produce un curent de aer prin aparat in scopul eliminarii gazelor toxice;
c) in cazul cand peretii interiori ai aparatului sunt din cupru, acestia nu vor fi curatati cu
otet pentru a se evita formarea de vapori toxici.
Art. 359. - Inlocuirea garniturilor la aparatul de concentrat sub vid se face dupa ce
partea superioara a aparatului a fost ridicata cu instalatia de ridicat si asezata pe un
postament stabil.
5.3.2. Manipularea, prepararea solutiei si incarcarea sulfitometrelor
Art. 360. - Buteliile vor avea capace metalice de protectie a ventilului de golire-
incarcare, precum si inele de cauciuc pentru protectie.
Art. 361. - Se interzice aruncarea sau lovirea buteliilor pline si goale. Depozitarea
buteliilor se va face la loc racoros, ferite de orice sursa de caldura.
Art. 362. - Inchiderea si deschiderea ventilului se va face cu mana, fiind interzisa
folosirea cheilor si clestilor.
Art. 363. - Buteliile de dioxid de sulf vor fi vopsite si inscriptionate conform prescriptiilor
tehnice ISCIR.
Art. 364. - Conductele sau furtunurile vor fi stranse etans la ventilul buteliei si in
perfecta stare de functionare, pentru a se evita pierderile de gaz si intoxicarea
muncitorilor.
Art. 365. - Solutia de dioxid de sulf se va pregati in incaperi speciale ventilate sau in aer
liber, avand grija ca butelia sa fie fixata cu bratari. Salariatii vor purta echipamentul
individual de protectie, iar in incaperi continutul de dioxid de sulf nu va depasi
prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
Art. 366. - Sulfitometrele se vor incarca cu atentie, de regula in aer liber, avand grija ca
racordul de la butelie la ventilul sulfitometrului sa fie perfect etans.
Art. 367. - Sulfitometrul incarcat se va tine la loc ferit de lumina si surse de caldura, la
temperatura maxima de 40oC si se va manipula cu atentie pentru a nu se lovi. Pentru a
evita pierderea solutiei de dioxid de sulf periodic se va unge ventilul pentru a fi protejat
impotriva actiunii corozive a dioxidului de sulf.
Art. 368. - Folosirea solutiei de dioxid de sulf se va face cu atentie, pentru a se evita
arsurile sau intoxicatiile.
5.4. Sterilizarea cu autoclave
Art. 369. - Personalul care deserveste autoclavele va fi calificat si instruit temeinic cu
privire la modul de exploatare corecta a instalatiei de sterilizare cu autoclave.
Autoclavele vor fi supravegheate in timpul functionarii.
Art. 370. - Atunci cand linia de preparare conserve este comuna cu linia de autoclave,
aceasta va fi separata de restul sectiei printr-un zid de protectie care va apara salariatii
in caz de explozie (fig. 34).
Art. 371. - Transportul cosurilor umplute cu sticle si borcane la autoclave se va face
numai cu electropalane sau cu palane manuale, verificate zilnic inaintea inceperii
lucrului.
Art. 372. - Dupa incarcare capacul autoclavei se va inchide cu atentie, pentru a asigura
etanseitatea. Se vor verifica periodic atat piulita fluture si surubul de prindere, cat si
starea garniturii de bumbac. Atat la inchiderea, cat si la deschiderea capacului
autoclavei suruburile se vor strange sau se vor slabi in cruce si treptat (fig. 35).
Art. 373. - Capacul autoclavei nu se va deschide inainte de scaderea totala a presiunii,
pentru evitarea deversarii apei si oparirii salariatilor.
Art. 374. - Pentru usurarea ridicarii capacului vor fi prevazute contragreutati la capace.
Aceste contragreutati trebuie sa fie amplasate si aparate cu ingradiri metalice, astfel
incat sa se excluda posibilitatea lovirii salariatilor care s-ar afla intamplator in spatele
autoclavei (fig. 36).
Art. 375. - Autoclava va fi umpluta cu apa numai pana la jumatate, pentru a se evita
deversarea apei in momentul introducerii cosului cu recipienti (fig. 37).
Art. 376. - Sala autoclavelor va fi dotata cu exhaustoare de abur si cu instalatii
mecanice de dezagregare a cetii (aeroterme).
Art. 377. - Se interzice blocarea cu greutati a ventilelor de siguranta pentru ca acest
lucru ar da nastere la accidentare si avarii.
Art. 378. - Intre sursa de alimentare cu abur si reteaua care alimenteaza antoclavele se
va monta un reductor de presiune si o supapa de siguranta imediat dupa reductor, pe
conducta de aductiune a aburului la autoclave. Intre supapa de siguranta si reductor se
va monta un manometru.
Art. 379. - La fiecare schimb conducatorul locului de munca va controla starea ventilelor
si in caz de defectiuni se va proceda imediat la remedierea acestora.
Art. 380. - Canalul din jurul autoclavelor, intervalele dintre autoclave si pe margini vor fi
acoperite cu o podina de lemn sau cu placi din tabla striata (fig. 38).
Art. 381. - Transportarea cosurilor de autoclave pline sau goale se va efectua cu
electropalane, carucioare sau combinat. Nu se admite rostogolirea cosurilor pe
pardoseala.
Art. 382. - Compresorul care furnizeaza aer la autoclave va fi asezat intr-un loc bine
iluminat si va corespunde prevederilor din Normele specifice de securitate a muncii
pentru activitatea de producere a aerului comprimat.

6. ACTIVITATEA DE PREPARARE A SIROPURILOR SI


SUCURILOR DE FRUCTE
Art. 383. - Spalarea fructelor se va face in bazine metalice prevazute cu preaplin pentru
evacuarea surplusului de apa si cu posibilitatea primenirii si evacuarii apelor murdare.
In timpul spalarii fructelor acestea vor fi manipulate cu ajutorul cosurilor perforate.
Art. 384. - Presiunea maxima cu care se va lucra la presele hidraulice va fi cea indicata
in cartea tehnica a masinii de catre fabrica constructoare.
Art. 385. - In cazul cand presa hidraulica functioneaza cu presiunea din conducta
generala inaintea distribuitorului de presiune pe conducta de lucru se va monta un ventil
de inchidere.
Art. 386. - Garniturile flanselor de pe conductele de presiune vor fi confectionate numai
din cupru; utilizarea garniturilor din piele este interzisa.
Art. 387. - Partea frontala si partile laterale ale masinii de format turte trebuie sa se
inchida automat cu paravane in timpul miscarii caruciorului si a ridicarii mesei de lucru.
Art. 388. - Deasupra preselor hidraulice trebuie sa fie instalata o macara sau un
dispozitiv special pentru ridicarea coloanelor, pistonului, placilor si altor parti grele ale
presei, in caz de reparatii sau revizie.
Art. 389. - Pentru a se asigura din toate partile accesul liber la pompa hidraulica,
trecerile in jurul presei trebuie sa fie de cel putin 2 m.
Art. 390. - Pompele hidraulice trebuie sa fie prevazute cu un dispozitiv de decuplare
automata a ventilelor de aspiratie sau cu un ventil de siguranta care sa permita
scurgerea automata a lichidului din conducte, in cazul cand presiunea acestuia
depaseste maxima admisa.
Art. 391. - Conductele de presiune trebuie montate fara curbe bruste. In cazuri
exceptionale indoitura lor nu trebuie sa aiba o raza mai mica de 100 mm.
Art. 392. - Teurile flanselor, diferitelor treceri, precum si alte piese asemanatoare ale
conductei de inalta presiune trebuie executate din otel corespunzator, pentru a rezista
la presiunea la care se lucreaza.
Art. 393. - Conductele de inalta presiune vor fi ancorate pe console.
Art. 394. - Fiecare acumulator hidraulic trebuie prevazut cu doua dispozitive speciale,
care se declanseaza in mod automat cand cupa pistonului depaseste presiunea
maxima admisa.
Aceste dispozitive trebuie sa asigure oprirea automata a intrarii lichidului in cilindrul
pistonului si decuplarea automata a ventilelor de aspiratie ale pompei hidraulice.
Art. 395. - Pachetele cu fructe ce urmeaza a fi presate vor fi transportate mecanizat si
uniforme ca grosime (maximum 12 cm), pentru a se evita aruncarea lor laterala in
timpul presarii (stoarcerii).
Art. 396. - In jurul preselor eventualele resturi de tescovina vor fi indepartate imediat,
pentru a se evita accidentarea prin alunecare.
Art. 397. - Alimentarea preselor de brichetat cu fructe uscate se va face cu bascula
potrivita si in nici un caz cu mana.
Art. 398. - Incalzitorul cu snec va fi verificat la termenul stabilit de organele metrologice.
Art. 399. - Incalzitorul va fi prevazut cu manometru marcat la presiunea de lucru admisa
si supapa de siguranta in perfecta stare de functionare.
Art. 400. - Garniturile de la prese se vor verifica periodic, pentru a fi in buna stare si a
se evita scaparile de abur.
Art. 401. - Gura de evacuare va fi etansa si bine fixata de aparat, pentru a se evita
stropirea muncitorilor cu zeama fierbinte.
Art. 402. - Este interzisa deschiderea filtrului presa atat timp cat mai persista presiunea
si cat ventilul de suflare este deschis.
Art. 403. - Lamele si placile, in special ale celor care filtreaza suc cald, vor trebui sa fie
presate deasupra si lateral cu capace, pentru a feri muncitorii de eventualele stropiri.
Art. 404. - Presiunea filtrului nu trebuie sa depaseasca presiunea marcata pe
manometru.
Art. 405. - Filtrele presa vor trebui sa functioneze cu intreg completul de rame si placi.
Se admit exceptii numai in cazul cand adaosurile speciale utilizate in locul ramelor sau
placilor lipsa asigura o securitate perfecta a lucrului.
Art. 406. - Se vor inlatura corpurile straine ce apar la banda de sortare.
Art. 407. - Nu se va interveni la zdrobitor decat dupa oprirea de la tabloul electric si
dupa inlaturarea posibilitatilor de punere accidentala sub tensiune.
Art. 408. - La pasatrice (masina de strecurat pasta) se vor urmari in timpul functionarii
urmatoarele:
a) capacele de vizitare sa fie etans inchise;
b) contragreutatile supapelor de siguranta sa fie in locasul lor;
c) manometrul sa indice presiunea de regim.
Art. 409. - La dozatorul de sus se interzice a impinge cu mana recipientul in timpul
umplerii; se evita astfel prinderea mainii intre recipient si suportul vertical de rezistenta.
Art. 410. - La deservirea capsulatorului se vor respecta aceleasi reguli de la dozator.
Se interzice completarea cu capsule in timpul functionarii.
Art. 411. - Pasteurizatorul cu banda pasitoare va fi protejat la intrare si la iesire cu placi
din material plastic, pentru a se evita accidentele de oparire.
Art. 412. - La masina automata de etichetat se interzice impingerea cu ajutorul mainii a
recipientelor.
Dupa terminarea procesului tehnologic masinile trebuie sa fie oprite si scoase de sub
tensiune de la tablourile de comanda.
6.1. Producerea apei gazoase si baututilor racoritoare
Art. 413. - Masinile de fabricat apa carbogazoasa se vor instala in incaperi care sa
asigure un volum de cel putin 12 m3 pentru fiecare lucrator si un spatiu de circulatie
pentru personalul de deservire, intretinere si reparatii de minimum 0,80 m.
Art. 414. - Peretii incaperii unde se gaseste masina de umplut sifoane trebuie sa fie
captusiti cu placi de faianta, mozaic sau ciment sclivist, pana la minimum 1,50 m
inaltime, conform Normelor de igiena alimentatiei.
Art. 415. - Incaperea va avea pardoseala de ciment sau mozaic prevazuta cu panta de
scurgere si gura de canal cu sifon. Panta va fi concentrata in jurul masinii.
Art. 416. - Pe pardoseala de ciment la locul de deservire a masinii se vor aplica gratare
de cauciuc sau de lemn. Acestea vor fi in numar suficient si se vor pastra permanent in
stare buna, cele defecte fiind imediat reparate sau inlocuite.
Art. 417. - Incaperile masinilor pentru umplut sifoane vor fi iluminate conform
prevederilor din Normele generale de protectie a muncii.
Art. 418. - Comutatorul electric sa fie la indemana salariatului care efectueaza
umplerea pentru a putea fi manevrat de acesta fara a se deplasa de la locul lui.
Art. 419. - Ambele tuburi de C02 se vor aseza aproape de deservanti pentru ca acestia
sa aiba acces la robinetele lor si sa regleze presiunea din recipientul de amestec.
Art. 420. - Recipientii sub presiune si masinile de umplut sifoane, precum si intreaga
instalatie (tevi, robinete, ventile etc.) care sunt supuse presiunii se vor verifica periodic,
conform prescriptiilor tehnice ISCIR.
Art. 421. - Se interzice folosirea de instalatii neverificate, fie la montare, fie la reparatiile
periodice sau capitale.
Art. 422. - Masina pentru fabricat apa carbogazoasa va fi cu ventil de siguranta la
cazanul de amestec al apei cu dioxid de carbon si care va fi verificat pentru a declansa
la presiunea prescrisa.
Art. 423. - Buteliile care contin dioxid de carbon vor fi verificate la ventil, inainte de a se
racorda la masina.
Art. 424. - Este interzisa folosirea de butelii care au ventilul defect. Buteliile defecte se
vor restitui pentru repararea lor.
Art. 425. - Salariatul care deserveste masina nu are voie sa demonteze piesele
ventilului de inchidere a tubului cu C02. In caz de defectiuni se vor folosi piulite
infundate existente in rezerva, pentru a opri eventualele scapari de gaze; tubul va fi
inapoiat fabricii care l-a imbuteliat.
Art. 426. - Buteliile cu C02 vor avea mansoane de cauciuc ce constituie amortizoare
contra caderilor si un sistem de ancorare fix montat pe locurile unde se depoziteaza in
vederea folosirii.
Art. 427. - Se interzice ca buteliile de C02 sa se sprijine pe conductele metalice care le
leaga de masina.
Art. 428. - Transportul si manevrarile buteliilor pline sau goale se va face numai cu
capac protector de otel insurubat deasupra ventilului de inchidere.
Art. 429. - Este interzis a se strange rozeta de inchidere a ventilului cu cleste mops,
cheia franceza sau cu alte scule care ar produce ruperea axului robinetului.
Art. 430. - Tuburile ale caror rozete nu se pot manevra cu mana libera se vor considera
defecte si se vor trimite unitatilor specializate pentru reparat (fig. 39).
Art. 431. - Pentru evitarea accidentelor trebuie ca robinetul tubului de C02 sa fie
intretinut in bune conditii. Manipularea tuburilor se va face in asa fel incat sa nu fie
lovite, trantite sau manevrate brutal.
Art. 432. - Este interzis sa se tina tuburile pline cu C02 la soare sau in apropierea altor
surse de caldura.
Art. 433. - Depozitarea tuburilor se va face in incaperi in care temperatura nu trebuie sa
depaseasca 18oC.
Art. 434. - Cazanul de amestec va fi prevazut cu o sticla de nivel care trebuie sa indice
corect nivelul lichidului din recipient.
Art. 435. - Inainte de a se pune in functiune instalatiile de umplut se va verifica daca
dispozitivele de ungere sunt umplute cu ulei sau vaseliria si se va controla buna lor
functionare. Permanent, in prima incapere a recipientului de amestec, supapa de
siguranta va fi deschisa astfel ca aerul din interiorul recipientului sa poata fi eliminat.
Art. 436. - Nivelul apei in cazanul de amestec trebuie sa se ridice pana la 50% din
capacitatea sa. In cazul cand se depaseste acest nivel se vor deschide toate canalele
de umplere a sifoanelor si se va opri motorul electric.
Art. 437. - In cazul cand robinetul de la tubul de C02 este defect se va desuruba teava
care tine legatura intre tub si cazan.
Art. 438. - Daca ventilul tubului nu se poate inchide, iar manometrul indica presiunea
maxima admisa se va trage imediat ventilul de siguranta al masinii din partea de sus a
cazanului si se va desuruba teava dintre tubul de C02 si cazan, in vederea scoaterii de
sub presiune a recipientului.
Art. 439. - Dispozitivul de strangere si mentinere a buteliei in pozitia de umplere va
functiona intotdeauna perfect, avand toate piesele in buna stare spre a se fixa bine
butelia introdusa la umplut.
Art. 440. - Piesele ce prind capatul buteliei nu vor prezenta stirbituri, tociri accentuate
sau devieri. De asemenea, nu se permite a avea joc in locasul de prindere sau
defectiuni la sistemul de prindere.
Art. 441. - La dispozitivul cu resorturi se va face imediat inlocuirea resorturilor rupte sau
slabite, care nu mai asigura strangerea reglementara a buteliei de apa gazoasa in
umplutor.
Art. 442. - Etanseizarea gurii buteliei la capatul tevii de umplere trebuie asigurata
permanent, fiind interzis a se lucra cu instalatia defecta cu scapari de apa
carbogazoasa, stropituri etc.
Art. 443. - Butelia de apa carbogazoasa trebuie sa reziste la o presiune de maximum
15 N/m2. Ca urmare, fiecare butelie in parte trebuie supusa verificarii de catre fabricant.
Art. 444. - Se interzice folosirea de sticle de sifon pentru montarea de sifoane daca
sticlele respective nu sunt insotite la livrare de un buletin de calitate indicator al probelor
de presiune efectuate si, implicit, garantate de catre furnizor.
Art. 445. - Se interzice a se introduce la umplut butelii defecte, cu gura stirbita, cu
garniturile neetanse, resortul stricat etc., precum si cele nestandardizate.
Art. 446. - Concomitent cu fixarea buteliei la robinetul de umplere se vor folosi cosuri de
protectie peste butelie.
Art. 447. - Se interzice umplerea buteliei cu apa carbogazoasa, inainte de a fi aplicat
cosul de protectie peste sticla (fig. 40).
Art. 448. - Cosurile de protectie vor fi in numar suficient pentru toate tipurile curente de
sifoane si vor fi construite solid cu cercuri de consolidare din sarma si cu intarituri in
forma de cruce confectionata tot din sarma groasa la fundul lor.
Art. 449. - Cosurile care s-au degradat vor fi imediat inlocuite sau reparate.
Art. 450. - In tot timpul umplerii se va tine mana pe cosul de pe butelie, astfel ca in caz
de explozie sa nu fie proiectat cosul spre cel ce executa umplerea.
Art. 451. - In timpul umplerii buteliei cu apa carbogazoasa cosul sa nu fie indreptat spre
corpul celui care executa umplerea, ci sa aiba o pozitie laterala, incat sa evite lovirea
operatorului in caz de explozie.
Art. 452. - Cand butelia este plina va fi scoasa din aparatul de umplut cu cosul de
protectie, fiind astfel tinuta pana la asezarea ei in naveta de transport sau pe platforma
de depozitare.
Art. 453. - Instalatiile de fabricat apa carbogazoasa vor fi deservite numai de persoane
care au depasit varsta de 18 ani si si-au insusit cunostintele necesare de manevrare a
masini si a aparatelor de control.
Art. 454. - Este interzisa exploatarea instalatiilor la care lipsesc sau sunt defecte
manometrele, supapele de siguranta sau sticlele de nivel.
Art. 455. - Manipularea buteliilor de apa carbogazoasa se va face cu multa grija,
urmarindu-se a nu le ciocni una de alta sau de corpuri tari etc.
Art. 456. - Pentru transportul sifoanelor se vor folosi numai lazi (navete) cu pereti
despartitori, pentru a se evita exploziile prin ciocnirea buteliilor.
Art. 457. - Navetele cu butelii de apa carbogazoasa pline se vor purta de distribuitori pe
umar si nu pe maini in fata corpului.
Art. 458. - Spatiul de manipulare a navetelor cu butelii va fi protejat contra alunecarilor.
Art. 459. - Se interzice stivuirea navetelor cu butelii de apa carbogazoasa pline, mai
mult de sase randuri, iar cele goale mai mult de opt randuri.
Art. 460. - Personalul strain, clientii etc. vor fi opriti sa se apropie de masinile de umplut
in timpul functionarii lor.
Art. 461. - Se interzice supraincarcarea benzilor transportoare cu sticle si cu navete de
bauturi racoritoare.
Art. 462. - Se interzice ridicarea sticlelor cazute pe banda transportoare cu instalatia in
functiune.
Art. 463. - Se interzice a se tine mana pe placa de ghidare a sticlelor ce sunt stivuite in
navete.
Art. 464. - Este interzisa manipularea sodei calcinate si caustice fara echipament
individual de protectie adecvat.
Art. 465. - Sticlele sparte si cioburile se vor indeparta in locuri special amenajate.
Personalul care executa aceasta operatie va purta echipamentul de protectie adecvat.
Art. 466. - Echipamentul individual de protectie si de lucru va fi bine strans pe corp,
pentru a evita prinderile de catre organele in miscare.
6.2. Fabricarea dioxidului de carbon si a ghetii carbonice
Art. 467. - Exploatarea focarului de ardere si a cazanului de abur de la fabricile de
dioxid de carbon se va face conform Normelor specifice de protectie a muncii pentru
producerea energiei termice (ANEXA 1).
Art. 468. - Instalatiile de pompare, circulatie si depozitare a lichidelor de fabricatie vor
avea o perfecta etanseitate, fiind permanent controlate spre a li se asigura functionarea
in conditii optime.
Art. 469. - Se vor intretine in bunastare toate dispozitivele de protectie, aparatorile la
masini, balustrade la goluri, punti, gratare antiderapante, podete etc.
Art. 470. - Compresoarele si intreaga instalatie de comprimare si circulatie a gazelor
sub presiune vor fi supravegheate permanent, numai de personal calificat, iar
interventiile necesare vor fi facute imediat ce se iveste cea mai mica defectiune.
Art. 471. - Se interzice punerea in functiune si folosirea instalatiilor fara o verificare
prealabila si indepartarea oricaror defectiuni
Art. 472. - Se interzice depasirea presiunii maxime admise in instalatii si la umplerea
tuburilor de dioxid de carbon.
Art. 473. - Inainte de umplere tuburile se vor controla sa nu contina gaze straine, apa
sau alte impuritati.
Art. 474. - De asemenea, se va controla starea lor tehnica , fiind interzis a se umple
tuburile care prezinta defectiuni. Umplerea este permisa numai dupa inlaturarea
defectiunilor. Starea de perfecta functionare a tuburilor se va controla si dupa umplerea
lor.
Art. 475. - Manipularea tuburilor goale sau pline se va face cu cea mai mare grija, fiind
evitate ciocnirile lor, caderile etc.
Art. 476. - Toate tuburile vor fi prevazute cu capace de otel mansoane de cauciuc.
Art. 477. - Tuburile ce urmeaza a fi incarcate si cele umplute vor fi ancorate pentru a nu
se rasturna, folosindu-se in acest scop dispozitive corespunzatoare.
Art. 478. - Podeaua locurilor unde se face depozitarea si manipularea tuburilor va fi in
buna stare, perfect orizontala si antiderapanta.
Art. 479. - Este interzis accesul persoanelor straine in sala compresoarelor si pompelor
pentru producerea dioxidului de carbon.
Art. 480. - La operatiile de umplere a recipientilor cu dioxid de carbon se interzice
depasirea presiunii maxime admise, inscriptionate pe recipient.
Art. 481. - Se interzice punerea in functiune a instalatiilor sub presiune fara dispozitive
de siguranta.
Art. 482. - Salariatii care lucreaza la exploatarea instalatiei de dioxid de carbon vor
trebui sa mentioneze in registrul de evidenta zilnica toate defectiunile constatate in
functionarea urmatoarelor parti componente ale instalatiei de produs dioxid de carbon,
dupa cum urmeaza: organele compresorului; pompele de vehiculat lesie; pompele de
apa; ventilator gaze ardere; ventilator in alte parti componente ale turnului de racire;
verificarea permanenta a parametrilor optimi de functionare; indicarea masurilor de
remediere a eventualelor defectiuni.
Art. 483. - La transformarea dioxidului de carbon gazos in dioxid de carbon lichid, in
sala compresoarelor se vor respecta urmatoarele:
a) alimentarea permanenta cu apa de racire a cilindrilor si conductelor;
b) existenta nivelului minim de ulei in carter;
c) prezenta cantitatii minime de dioxid de carbon la intrarea pe circuitul treptei intai a
compresorului;
d) functionarea corecta a gresorului mecanic.
Art. 484. - Este interzisa pornirea compresorului prin apasarea pe contactorii din tabloul
de comanda si semnalizare a compresorului daca nu porneste din neindeplinirea
conditiilor de la punctele a, b, c, d.
Art. 485. - Se interzice depozitarea imbracamintei in sala compresorului.
Art. 486. - Inainte de pornirea instalatiei de produs gheata se verifica urmatoarele:
a) daca exista ulei pana la nivelul corespunzator in rezervorul pompei hidraulice;
b) daca exista aer pe circuitul de comanda permanent;
c) daca garnitura de etansare de pe pistonul inferior este in stare buna.
Art. 487. - Se interzice coborarea pistonului inferior pana nu s-a eliberat intreaga
cantitate de dioxid de carbon sub presiune existenta in camera de compresie a zapezii
carbonice in gheata carbonica.
Art. 488. - Se interzice stationarea personalului in raza de actionare a presei.
Art. 489. - Este interzis lucrul la conductele si imbinarile de aductiune a dioxidului de
carbon lichid si gazos cand instalatia este incarcata.
Art. 490. - Se interzice manipularea ghetii carbonice fara echipament de protectie
adecvat.
Art. 491. - Transportul ghetii carbonice se efectueaza in containere special amenajate.
Art. 492. - Dispozitivul de umplere a patroanelor de dioxid de carbon va fi perfect etans.
Art. 493. - Se interzice folosirea de furtunuri improvizate intre sursa de dioxid de carbon
si dispozitivul de umplere. Aceasta se va face cu furtunuri speciale, rezistente la 120
bar, iar la capete se vor prinde cu holendere.
Art. 494. - Sursa de dioxid de carbon va fi deschisa numai in timpul umplerii.
Art. 495. - Se interzice stocarea patroanelor de dioxid de carbon langa sursele de
caldura.
Art. 496. - Manipularea navetelor ce contin patroane pline de dioxid de carbon se face
de catre doi salariati.
Art. 497. - In timpul verificarii patroanelor umplute cu CO2 este interzis:
a) a se umbla la ventilele patroanelor;
b) patroanele nu vor fi lovite;
c) in timpul verificarii nu se va sta in raza de actiune a ventilului

7. PREVEDERI DE PROIECTARE
Art. 498. - Avand in vedere specificul tehnologiilor de producere a conservelor de
legume si fructe si a sucurilor, se vor revedea actualele masuri de electrosecuritate si
aliniate cu prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru utilizarea
energiei electrice.
Art. 499. - Pentru prevenirea alunecarilor, de pe pardoseala se vor indeparta toate
resturile vegetale sau grasimi. In cazul in care sortarea legumelor si fructelor se face in
sali acoperite, pardoseala va fi din ciment, mozaic sau beton, mentinuta in curatenie,
prevazuta cu gratare de lemn si amenajata cu panta de scurgere.
Art. 500. - Pentru toate tipurile de cazane duplicat este necesar sa se proiecteze lopeti
mecanice tipizate, actionate electric.
Art. 501. - Se va proiecta un mecanism pentru ridicarea coborarea capacelor
oparitoarelor continue, care sa dea siguranta deplina muncii.
Art. 502. - Sa se execute masini de scos samburi cu tamburi, respectiv separatori
pulpa-samburi.
Art. 503. - Sa fie proiectate masini de inchis borcane cu capace si borcane de diferite
forme si dimensiuni.
Art. 504. - La masinile de rupt codite la cirese si visine pe partile laterale sa fie
prevazute bare de protectie cu limitator, pentru ca in caz de pericol sa se apese pe bara
in vederea opririi imediate a masinii.
Art. 505. - In halele cu sectii de productie diferite in care functioneaza si linia de
autoclave, sa fie proiectat un zid de protectie impotriva accidentarii salariatilor ca
urmare a exploziei autoclavei.

Copyright 2006-2017 Aurelian Consulting NSSM 58

S-ar putea să vă placă și