Sunteți pe pagina 1din 1

DoP-Nr.: 1754 0007 Declarație de performanță

Conform Anexei lll a regulamentului (EU) 305/2011 (Directiva privind comercializarea produselor pentru construcții)

privind comercializarea produselor pentru construcții ) 1. Cod unic de identificare a tipului de produs.

1.

Cod unic de identificare a tipului de produs.

Bauder E-KV-4 feinbestreut

2.

Tipul, lotul sau numărul de serie sau alt cod de identificare pentru identificarea produsului pentru construcții, în conformitate cu Articolul 11, paragraful 4.

Vezi eticheta produsului

3.

Conformitate cu utilizarea preconizată.

Membrane pentru acoperiș și membrane hidroizolante pentru clădiri Membrană bituminoasă pentru hidroizolația cuvelajelor împotriva umezelii din sol și a apei

4.

Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu Articolul 11, paragraful 5.

Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart

5.

Dacă este cazul, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al sarcinilor, care este mandatat în conformitate cu Articolul 12, paragraful 2.

Nu este relevant

6.

Sistem sau sisteme la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor pentru construcții în conformitate cu Anexa V.

Sistemul 2+

7.

Organismul notificat de control al producției și inspecția inițială a fabricii.

1724-CPR-021101 / 021201

8.

În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat.

Nu este relevant

9. Performanța declarată

Caracteristici principale

Performanță

Specificație

Comportamentul la foc din exterior a)

Broof (t1)

 

Rezistența la foc

E

Etanșeitate la apă, metoda B

Test trecut

Comportamentul la tracțiune:

-

EN 13707

Rezistența max. la tracțiune longitudinal Rezistența max. la tracțiune transversal Alungirea la rupere longitudinal Alungirea la rupere transversal

(N/50 mm)

800

(N/50 mm)

800

EN 13969

(%)

35

(%)

35

Flexibilitatea la rece

(°C)

-15

Clasa de pericol b), c)

Cerințe îndeplinite, vezi 5.3 EN 13707 vezi 5.15 EN 13969

Pentru toate alte caracteristici în conformitate cu EN 13707 și EN 13969 se aplică: NPD (fără performanțe declarate)

a) Determinarea comportamentului la foc din exterior este o testare în sistem, care poate fi influențată de componentele sistemului care nu sunt fabricate sau distribuite de Bauder GmbH & Co. KG, o performanță singular pentru fiecare produs nu poate fi comunicată.

b) Produsul nu conține azbest și nici gudron.

c) deoarece nu există o metodă de testare pentru comportamentul produsului la spălare, nu se poate face nici o declarație.

Semnat pentru și în numele producătorului:

Semnat pentru ș i în numele producătorului: ing. ec. Arpad Abram Director General Cluj-Napoca, 05.02.2014

ing. ec. Arpad Abram Director General

Cluj-Napoca, 05.02.2014