Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 2
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 1  1 3  10 − 9
30 ⋅  − 0,3  = 30 ⋅  −  = 30 ⋅ = 3p
3   3 10  30
1
= 30 ⋅ = 1 2p
30
2. x1 x2 = a 3p
a − 1 < 0 ⇔ a ∈ ( −∞,1) 2p
3. x +1
3 = 3 ⇔ x +1 = 2x
2x 3p
x =1 2p
4. Mulțimea numerelor naturale de două cifre are 90 de elemente, deci sunt 90 de cazuri posibile 1p
Sunt 9 numere naturale de două cifre care au cifra unităților egală cu 3 , deci sunt 9 cazuri
2p
favorabile
nr. cazuri favorabile 9 1
p= = = 2p
nr. cazuri posibile 90 10
5. AO = 2 , OB = 4 2 2p
AB = 5 2 ⇒ AB = AO + OB , deci punctele A , O şi B sunt coliniare 3p
6. sin 2 x + 2sin x cos x + cos 2 x − 2sin x cos x = 3p
= sin 2 x + cos 2 x = 1 , pentru orice număr real x 2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 −5
det A = = 1 ⋅ 6 − 2 ⋅ ( −5 ) = 3p
2 6
= 6 + 10 = 16 2p
b)  1 −5  6 5   1 0   16 0   a 0 
   = a ⇔ =  3p
 2 6  −2 1   0 1   0 16   0 a 
a = 16 2p
c) 6 5
x+ −5 x +
 1  x x 16
det  xA + B  = = 16 x 2 + 2 + 17 3p
 x  2 1 x
2x − 6x +
x x
2
16 16  1
16 x 2 + + 17 ≥ 49 ⇔ 16 x 2 + − 32 ≥ 0 ⇔ 16  x −  ≥ 0 , relație adevărată pentru orice
x2 x 2
 x 2p
număr real nenul x

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
2.a) ( −2 ) ( −2 ) = 5 ⋅ ( −2 ) ⋅ ( −2 ) + 15 ( −2 + ( −2 ) ) + 42 = 3p
= 20 − 60 + 42 = 2 2p
b) x y = 5 xy + 15 x + 15 y + 45 − 3 = 2p
= 5 x ( y + 3) + 15 ( y + 3) − 3 = 5 ( x + 3)( y + 3) − 3 , pentru orice numere reale x și y 3p
c) ( x − 3) ( x − 3 ) = 5 x 2
− 3 , ( x − 3) ( x − 3) ( x − 3) = 25 x 3
−3 2p
25 x3 − 3 = 197 ⇔ x = 2 3p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) f ′ ( x ) = 1⋅ ex + ( x − 2) ex = 3p
= e x (1 + x − 2 ) = ( x − 1) e x , x ∈ ℝ 2p
b) x−2
lim f ( x ) = lim = 3p
x → −∞ x → −∞ e− x
1
= lim =0 2p
x → −∞ −e − x
c) f ′ ( x ) ≤ 0 , pentru orice x ∈ ( −∞,1] ⇒ f este descrescătoare pe ( −∞,1] , f ′ ( x ) ≥ 0 , pentru
2p
orice x ∈ [1, 2] ⇒ f este crescătoare pe [1, 2]
lim f ( x ) = 0 , f (1) = −e și f ( 2 ) = 0 , deci −e ≤ f ( x ) ≤ 0 , pentru orice x ∈ ( −∞,2] 3p
x →−∞
2.a) 1 1 1
∫ ( f ( x ) − 1) dx = ∫ 3x dx = x3 =
2
3p
−1 −1 −1
= 1 − ( −1) = 2 2p
b) F : ℝ → ℝ este o primitivă a lui f ⇒ F ' ( x ) = f ( x ) = 3 x 2 + 1 , x ∈ ℝ 2p
F ' ( x ) > 0 , pentru orice număr real x , deci F este crescătoare pe ℝ 3p
c) e e e e e

∫ ( ) 1 1
( 1
) ( )
f ( x ) ln x dx = ∫ 3 x 2 + 1 ln xdx = x3 + x ln x − ∫ x3 + x ⋅ dx = e3 + e − ∫ x 2 + 1 dx =
x
( ) 3p
1 1 1

 x3 e  e3   13  2e3 + 4
= e3 + e −  + x  = e 3 + e −  + e  +  + 1  = 2p
 3   3   
 1   3  3

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 2 din 2