Sunteți pe pagina 1din 2

Rugaciune pentru copiii ce nu pot lesne

invata
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, sflavă Ție.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea ești și toate le
împlinești. Vistierul bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne
curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiesște, Bunule, sufletele noastre. Sfinte
Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule,
Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte
fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și
pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește
păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele
noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru Carele ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie Împărăția Ta, facă-Se voia Ta,
precum în cer, așa și pre pământ. Pâine noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă
nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci
ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este Împărăția, Puterea și Slava, a Tatălui și a Fiului și a
Sntului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților
Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește
pre noi. Amin.

Precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, vino și la noi și ne
mântuiește.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Duhul Tău cel Sfânt, Hristoase Dumnezeule, pe ucenicii cei necărturari i-a arătat învățători și,
prin unirea limbilor celor cu multe graiuri, a surpat înșelăciunea, ca un Atotputernic.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Cu graiuri străine ai înnoit, Hristoase, pe ucenicii Tăi, ca prin ele să Te propovăduiască pe
Tine, Cuvântul cel fără de moarte și Dumnezeu, Care dai sufletelor noastre mare milă.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea ești și toate le
împlinești. Vistierul bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne
curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiesște, Bunule, sufletele noastre. Sfinte
Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule,
Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte
fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și
pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește
păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele
noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru Carele ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie Împărăția Ta, facă-Se voia Ta,
precum în cer, așa și pre pământ. Pâine noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă
nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci
ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este Împărăția, Puterea și Slava, a Tatălui și a Fiului și a
Sntului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților
Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește
pre noi. Amin.
Ușa milostivirii deschide-ne-o nouă, binecuntată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu
pierim noi, cei care nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, căci tu ești
mântuirea neamului creștinesc.

Apoi Rugaciunile:

Domnului sa ne rugam. Doamne, miluiește. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,


Cel ce Te-ai salasluit in inimile cele curate ale celor doisprezece Apostoli, prin harul
Preasfantului Duh, Care S-a pogorat in chipul limbilor de foc si a deschis gurile lor de au
inceput a grai in alte limbi, insuti, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, trimite
acelasi Duh Sfant al Tau peste acest copil (N), si sadeste in urechile inimii lui Sfanta
Scriptura, cea insuflata de Tine prin puterea Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor.
Amin.

Domnului sa ne rugam. Doamne, miluiește. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,


Cel ce Te-ai salasluit si ai luminat inimile celor douazeci si patru de batrani, ale sfintilor Tai
ucenici si apostoli, ale sfintilor apostoli si evanghelisti: Matei, Marcu, Luca si Ioan; Cel ce ai
invatat si ai luminat pe Sfantul Stefan, intaiul mucenic, insuti si acum, Doamne, lumineaza
inima robului Tau (N). Pentru rugaciunile preabinecuvantatei stapanei noastre, de Dumnezeu
Nascatoarei si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; ale
cinstitului si maritului prooroc, inainte-mergatorului si Botezatorului Ioan; ale sfintilor, ma-
ritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale Sfantului Apostol Matia; ale sfintilor mucenici:
Agapie, Procopie si Filip si ale tuturor sfintilor. Ca Tu esti luminarea sufletelor si a trupurilor
noastre si Tie slava inaltam, impreuna si Celui fara de inceput al Tau Parinte si Preasfantului
si Bunului si de viata facatorului Tau Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, și după mulțimea îndurărilor Tale, auzi-
ne pre noi și ne miluiește.

Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamen, miluiește!

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne,
miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților
noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi.
Amin.