Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 ”Investeşte

în oameni !”
Axa prioritară 5 „Promovareamasurilor active de ocupare”. Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltareasiimplementareamasurilor active de ocupare”.
Titlul proiectului:“Oportunitati sporite pentru someri si persoanele in cautarea unui loc de munca, din regiunile Centru si Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piata a
muncii moderna, flexibila si inclusiva”. Nr. Contractului:POSDRU/125/5.1/S/126058.

Barem de corectare

Test - teorie

Receptarea mesajului oral in comunicare

1. c
2. b
3. b
4. b
5.c
6. b
7. b
8. a
9. b

LECTOR: GABRIEL BĂRBULEȚ