Sunteți pe pagina 1din 3

Arad

1.Fie A �M n ( �) astfel încât A3 = A4 . Arătați că matricea I n - A + A este inversabilă și


2

determinați inversa sa.


OLM Arad, 2012
Soluție:
Cum A3 = A4 � A4 = A5 . Dar ( I n - A + A ) ( I n + A - A ) = I n și deci matricea I n - A + A
2 3 2

este inversabilă cu inversa I n + A - A .


3

�a b 0�
� �
2.Calculați A 2012
, unde A = �0 a 0 �.
�c d a�
� �
OLM Arad, 2012
Soluție:
�a b 0� � 1 0 0� � 0 b 0�
� � � �� �
Vom scrie A = �0 a 0 �= a �
0 1 0 �+ �0 0 0 �= aI 3 + B . Cum B 3 = O3 , vom avea
�c d a� �
0 0 1� � �
� � � � �c d 0 �
0 1 2
An = a n C nI 3 + a n -1C nB + a n - 2 C nB 2 , conform formulei binomului lui Newton. Dar
0 0 0�
� �1 0 0� �0 b 0� 0 0 0�

� � n� � n -1 � � n ( n - 1) n - 2 � �
B =�
2
0 0 0 �, deci A = a � n
0 1 0 �+ na � 0 0 0 �+ a � 0 0 0 ��
� 2
0 bc 0 �
� �

�0 0 1��

�c d 0� �

0 bc 0 �
� �
� �
� an na n -1b 0�
� �
An = � 0 an 0 �. Pentru n = 2012 vom obține rezultatul cerut.
� �
� n ( n - 1) n - 2 n�
�na n -1c na n -1d + a bc a �
� 2 �
88888

1. Fie , . Calculati .

1. Calculeaza
2p
Obtine
2p
; ;

2. Fie A, B astfel incat AB=BA. Sa se arate ca:

2. Fie astfel incat . Se obtine :

(1)
2p
(2)
2p
Din (1) si (2) gasim:
Functia de gradul al doilea in t are un minim egal cu

Brasov
-1 1 1 
 
1. Fie matricele A =  1 -1 1   M 3 (R) şi ( xn yn zn )  M 1,3 (R), cu
 1 1 - 1

( xn +1 yn +1zn +1 ) = ( xn yn zn )  A, n  N şi x = 5, y
0 0 = -4, z0 = 2 .

a) Arătaţi că xn + yn + zn = 3, n  N.
b) Calculaţi A2012 .
2
n2
�x - z �
c) Calculaţi lim � n n � .
n �� y + 8 z
�n n �

( )
d) Dacă A  M n (R), n �3 , atunci rang A �{ 0,1, n} .
*

Bucuresti