Sunteți pe pagina 1din 1

Bloc C76,scara A Data depunerii _________________________

Sintetizarea consumului de apă la apartamentul 7


Pentru luna _______________________

APĂ RECE
Cameră Index vechi Index nou Consum
Baie

Bucătărie

Total

APĂ CALDĂ
Cameră Index vechi Index nou Consum
Baie

Bucătărie

Total

Semnătură proprietar/chiriaș