Sunteți pe pagina 1din 2

N O U T A T I APRILIE II 2 0 1 4

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

ADAM, Ioan: Drept civil: teoria generala a obligatiilor.- Editia a 2-a, rev. si 347.4/.5
adaug.- Bucuresti: C.H. Beck, 2014.- 830p.; 24cm
A17
CAPRARU, Bogdan: Activitatea bancara: sisteme, operatiuni si practica.336.7
Editia a 2-a, actualiz. si adaug.- Bucuresti: C.H. Beck, 2014.- 252p.; 20cm
C21
CASSIS, Youssef: Capitals of capital: the rise and fall of international
336.7
financial centres: 1780-2009.- New York: Cambridge University Press,
C28
2012.- 393p.; 22cm
CIOBANU, Viorel Mihai; BRICIU, Traian Cornel; DINU, Claudiu Constantin: 347.91/.95
Drept procesual civil: drept executional civil; arbitraj; drept notarial: curs
C51
de baza pentru licenta si masterat, seminare si examene.- Bucuresti:
National, 2013.- 709p.; 24cm
CIOCHINA, Daniela: Drept civil: persoanele.- Bucuresti: C.H. Beck, 2014.347.1
133p.; 20cm
C51
DUMITRESCU, Aida Diana: Dreptul comertului international.- Bucuresti:
347.7
C.H. Beck, 2014.- 335p.; 21cm
D91
FLOREA, Sonia: Cererile in procesul civil: dispozitii generale.- Bucuresti: 347.91/.95
Universul Juridic, 2014.- 314p.; 20cm
F67
HUDEA, Oana Simona: Asigurari si reasigurari.- Bucuresti: Pro
368
Universitaria, 2013.- 158p.; 20cm
H91
IONITA, Gheorghe-Iulian: Infractiunile din sfera criminalitatii informatice:
343.98
incriminare, investigare, prevenire si combatere.- Editia a 2-a, rev. si
I-69
adaug.- Bucuresti: Pro Universitaria, 2013.- 338p.; 20cm
MIRCIOIU, Serban: Transferul dreptului de proprietate prin vanzare:
347
studiu de drept comparat.- Bucuresti: Universul Juridic, 2014.- 542p.;
M76
20cm
NEAGU, Norel: Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene si
341C
influenta acesteia asupra dreptului penal national.- Bucuresti: C.H. Beck,
N31
2014.- XXI, 361p.; 20cm
NICA, Gheorghe: Competenta instantelor judecatoresti in materie civila.- 347.96/.99
Bucuresti: Universul Juridic, 2014.- 381p.; 20cm
N57
NICOLAU, Felix: Comunicare si creativitate: interpretarea textului
316
contemporan.- Bucuresti: Pro Universitaria, 2014.- 284p.; 20cm
N63
NOUL Cod de procedura penala si codul anterior: prezentare
343.1C
comparativa.- Editia a 2-a, ingrij. si adnotata de Corina Voicu, Andreea
N89

Simona Uzlau.- Bucuresti: Editura Hamangiu, 2014.- 454p.; 21cm


15. NOUL Cod de procedura penala: ghid de aplicare pentru practicieni/
Corina Voicu, Andreea Simona Uzlau, Georgiana Tudor,...- Bucuresti:
Editura Hamangiu, 2014.- XXII, 693p.; 20cm
16. NOUL Cod penal si reglementarile anterioare: prezentare comparativa:
legea de punere in aplicare (extras); index alfabetic; legislatie conexa.Editia a 2-a, ingrij. si adnotata de Corina Voicu, Andreea Simona Uzlau.Bucuresti: Editura Hamangiu, 2014.- 271p.; 20cm
17. NOUL Cod penal: ghid de aplicare pentru practicieni/ Corina Voicu,
Andreea Simona Uzlau, Raluca Morosanu,...- Bucuresti: Editura Hamangiu,
2014.- XVI, 610p.; 20cm
18. NOUL Cod penal; Noul Cod de procedura penala si Legile de punere in
aplicare: [editia 2014]: corelatii cu vechile reglementari; legislatie conexa;
hotarari C.E.D.O./ editie ingrijita si adnotat de Tudorel Toader.- Bucuresti:
Editura Hamangiu, 2014.- 613p.; 20cm
19. PAYING for the liberal state: the rise of public finance in nineteenthCentury Europe/ edited by Jose luis Cardoso, Pedro Lains.- Cambridge:
Cambridge University Press, 2013.- 310p.; 23cm
20. PREZENTARE comparativa: Noul si vechiul Cod de procedura penala/
editie ingrijita de Dan Lupascu.- Bucuresti: Universul Juridic, 2014.- 606p.;
20cm
21. PUIE, Oliviu: Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul si publicitatea
imobiliara asupra terenurilor.- Bucuresti: Universul Juridic, 2014.- 780p.;
24cm
22. RADU, Marius Eugen: Cooperare judiciara internationala.- Bucuresti: Pro
Universitaria, 2014.- 328p.; 20cm
23. UDROIU, Mihail; CONSTANTINESCU, Victor Horia Dimitrie: Noul Cod
penal; Codul penal anterior: prezentare comparativa; observatii; ghid de
aplicare; legea penala mai favorabila.- Bucuresti: Editura Hamangiu,
2014.- XIV, 541p.; 21cm

343.1C
N89
343C
N89

343C
N89
343C
N89

336.1/.6
P47
343.1C
P91
347.2/.3
P98
343.1
R17
343C
U19

S-ar putea să vă placă și