Sunteți pe pagina 1din 2

Proiecte de Inovare – S.C BoromirProd S.

A Buzău

Societatea Boromir Prod SA Buzău face parte din grupul Boromir, din care mai fac parte şi
următoarele societăţi: SC Boromir IND SRL, SC Hardwood SRL, SC Comcereal SA Valcea,
SC Moara Cibin SA, SC Amylon SA, SC Extrasib SA, SC Comcereal SA, Eurostar Invest
SRL. Născută în respectul tradiţiei, dar cu o perspectivă modernă asupra acestui domeniu, atât
de vechi şi totuşi atât de puţin exploatat, societatea s-a dezvoltat şi şi-a diversificat activitatea
oferind pieţei atât produse tradiționale, cât şi produse noi, de care piaţa românească avea
nevoie.

Obiect de activitate: Principalele activități desfășurate de către Boromir Prod SA sunt:


măcinarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit și panificație,
patiserie, cofetărie și comerț

Misiunea firmei este de a raspunde exigențelor clienților astfel încât aceștia să fie mulțumiți
pentru calitatea și costul redus al produselor.

Lista de mai jos cuprinde proiectele de inovare pe care firma trebuie să le dezvolte
pentru consolidarea afacerii (în funcţie de strategia generală):

 promovarea firmei;

Firma Boromir are un grad scăzut de publicitate, în ceea ce privește promovarea


produselor noi prin canale de distribuție precum televizorul, afișe, radio etc.

Aceasta ar trebui să facă mai cunoscute produsele, apelând la reclame publicitare sau la
site-urile de socializare, inclusiv să facă concursuri prin care pot face și cunoscute produsele
și vânzări.

 implementarea abordării prin procese (definirea proceselor cheie, stabilirea


responsabililor de proces, elaborarea sistemului de documente);.
 optimizarea sistemului de management al lanţului de aprovizionare (index de
evaluare având la bază criterii de calitate şi mediu, soft de gestiune, bază de date);
 implementarea unui sistem formalizat de evaluare sistematică a personalului şi
recompensare a performanţelor;

 certificarea sistemului integrat de calitate şi siguranţa alimentelor;


 extinderea afacerii - crearea unui nou magazin etc
 introducerea unor produse noi
 diversificarea domeniului de activitate
 extinderea pieței (chiar și extern)
 specializarea personalului, prin participarea la cursuri dedicate îmbunătățirii
activității lor
 economisirea timpului și a banilor prin cumpărarea unor utilaje noi(Utilizarea
eficientă a personalului, mașinilor și materialelor, având ca rezultat o mai mare
productivitate);
 Creșterea responsabilității personalului angrenat în desfășurarea activităților pe
baza unor responsabilități clare descrise în proceduri scrise
 Obținerea conștientizării calității și a unei satisfacții mai mari a muncii printre
angajați, creând astfel un cult al calității la nivelul firmei;

În Tabelul de mai jos se prezintă programul activităţilor (graficul calendaristic) al procesului de


proiectare şi implementare a SMC de la firma BoromirProd S.A Buză)u. Calendarul a fost
elaborat având în vedere activităţile, succesiunea acestora şi duratele estimate pentru fiecare
activitate

Perioada (luna) 2017


Activităţi Rezultat
Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec.
Iniţierea Stabilire RM
proiectului Contactare
firmă
consultanţă

Analiza Raport de
preliminară analiză
Instruire personal Programe de
instruire
Stabilire politică Politica şi
şi obiective obiectivele de
calitate
Stabilire procese Harta
proceselor
Definire procese Proceduri
Elaborare manual Manualul
calitate calităţii
Difuzarea Lista de
documentelor difuzare
Audituri interne Rapoarte de
audit
Incheierea im- Documentele
mentării SMC SMC