Sunteți pe pagina 1din 8

MATERIE CREDITE NOTA TOTAL/MATERIE

Drept civil. Teoria generală 5 0


Teoria generală a dreptului 5 0
Drept constituţional 5 0
Introducere în dreptul roman 5 0
Istoria dreptului românesc 4 0
Organizarea şi etica profesiilor juridice 3 0
Drept civil. Persoanele 6 0
Drept administrativ I 5 0
Instituţii politice 6 0
Drept roman. Teoria obligaţiilor 5 0
Doctrine juridice 3 0
Optional sem. I 3 0
Optional sem. II 3 0
Limba străină (engleză, franceză sau germană) 2 0
Practica de specialitate 3 0
Total CREDITE 0
Medie #DIV/0!
MATERIE CREDITE NOTA TOTAL/MATERIE

Drept civil. Drepturile reale 6 0


Drept penal - partea generală I 5 0
Drept administrativ II 6 0
Drept internaţional public 5 0
Drept financiar public 5 0
Drept civil. Teoria obligaţiilor 6 0
Drept penal - partea generală II 6 0
Drept fiscal 5 0
Dreptul Uniunii Europene I 5 0
Criminologie 3 0
Organizaţii şi relaţii internaţionale 3 0
Optional (management, contabilitate, economie politica) 3 0
Limba străină (engleză, franceză sau germană) 2 0
Practica de specialitate 3 0
Total CREDITE 0
Medie #DIV/0!
MATERIE CREDITE NOTA TOTAL/MATERIE

Drept civil. Teoria obligaţiilor 6 0


Drept penal – partea specială I 6 0
Drept procesual penal I 5 0
Drept comercial. Intreprinderea 5 0
Dreptul Uniunii Europene II 5 0
Dreptul mediului 3 0
Drept civil. Contracte 6 0
Drept civil. Succesiuni şi liberalităţi 5 0
Drept penal – partea specială II 6 0
Drept procesual penal II 5 0
Drept comercial. Obligaţiile 5 0
Dreptul familiei şi regimuri matrimoniale 5 0
Dreptul transporturilor 3 0
Practica de specialitate 3 0
Total CREDITE 0
Medie #DIV/0!
MATERIE CREDITE NOTA TOTAL/MATERIE

Drept procesual civil I 5 0


Dreptul muncii 4 0
Drept internaţional privat 4 0
Dreptul proprietăţii intelectuale 3 0
Drept procesual civil II 6 0
Dreptul securităţii sociale 5 0
Dreptul comerţului internaţional 5 0
Criminalistică 5 0
Optionale (A,B,C,D) 3 0
Optionale (A,B,C,D) 3 0
Optionale (A,B,C,D) 3 0
Optionale (E,F,G,H) 3 0
Optionale (E,F,G,H) 3 0
Optionale (E,F,G,H) 3 0
Total CREDITE 0