Sunteți pe pagina 1din 4

LEGISLAȚIA ÎN DOMENIULL INFORMAȚIILOR CLASIFICATE

GHID GENERIC
modificari Forma la zi

1. Legea 677/2001 LEGE 677 2001.doc


2. ORDON. URGENTA 153 07/11/2002 aprobat de LEGE 101 24/03/2003 OUG Nr135 2002 z.doc
ART. 1 modificat de ART. 1 din LEGE 343
29/11/2005
in legatura cu ORDIN 490 21/12/2005
ART. 5 in legatura cu DECIZIE 281
04/03/2009
3. LEGE 182 12/04/2002 promulgat de DECRET 284 12/04/2002 LEGE Nr. 182 din 12 aprilie 2002 z.doc
in legatura cu HOTARIRE 585 13/06/2002
in legatura cu HOTARIRE 781 25/07/2002
ART. 21 in legatura cu HOTARIRE 845
31/07/2002
in legatura cu ORDON. URGENTA 153
07/11/2002
in legatura cu HOTARIRE 1349 27/11/2002
ART. 24 in legatura cu HOTARIRE 1020
25/06/2004
ART. 24 in legatura cu HOTARIRE 1466
09/09/2004
in legatura cu ART. 3 din ORDIN 37
22/02/2005
ART. 17 modificat de ART. 1 din ORDON.
URGENTA 16 09/03/2005
ART. 24 in legatura cu HOTARIRE 637
29/06/2005
ART. 24 in legatura cu HOTARIRE 831
25/07/2007
ART. 7 completat de LEGE 268 01/10/2007
4. HOTARIRE 353 15/04/2002 in legatura cu ORDON. URGENTA 153 HOTĂRÂRE Nr. 353 din 15 aprilie 2002
07/11/2002 z.doc
ANX. 1 in legatura cu ORDIN 443 31/10/2003
ANX. 1 modificat de ART. 1 din HOTARIRE
590 21/04/2004
in legatura cu ORDIN 188 10/05/2004
5. HOTARIRE 354 15/04/2002 HOTĂRÂRE Nr. 354 din 15 aprilie 2002.doc
6. HOTARIRE 585 13/06/2002 in legatura cu HOTARIRE 781 25/07/2002 HOTĂRÂRE Nr. 585 din 13 iunie 2002
ART. 2 in legatura cu ORDIN 7079 03/03/2003 z.doc
ANX. 1 in legatura cu ORDIN 443 31/10/2003
ANX. 1 modificat de HOTARIRE 2202
30/11/2004
ANX. 1 modificat de HOTARIRE 185
09/03/2005
7. HOTARIRE 781 25/07/2002 HOTĂRÂRE Nr. 781 din 25 iulie 2002
z.doc
8. HOTARIRE 845 31/07/2002 *** abrogat de art 12 din OUG 153/2002
ABROGAT
9. HOTARIRE 1349 27/11/2002 Art. 20 modificat de Hotărârea 172/2004 HOTĂRÂRE Nr. 1349 din 27 noiembrie
2002.doc
10. LEGE 101 24/03/2003 Promulgata de Decretul 158/2003
Aproba OUG 153/2002
11. ORDIN 443 31/10/2003 ANX. 1 modificat de ART. 1 din ORDIN 182 ORDIN Nr. 443 din 31 octombrie 2003.doc
26/04/2004 – abr.
ANX. 1 modificat de ART. I din ORDIN 27
07/03/2008
12. ORDIN 482 21/11/2003 ORDIN Nr 482 2003.doc
13. ORDIN 483 21/11/2003 ORDIN Nr 483 2003.doc
14. ORDIN 484 21/11/2003 ORDIN Nr 484 2003 sisteme informatice si
comunicatii.doc
15. ORDIN 485 21/11/2003 ORDIN Nr 485 2003.doc
16. ORDIN 486 21/11/2003 ***
ABROGAT
17. ORDIN 487 21/11/2003
18. ORDIN 488 21/11/2003
19. ORDIN 489 21/11/2003
20. ORDIN 490 21/11/2003 ***
ABROGAT
21. ORDIN 491 21/11/2003
22. HOTARIRE 952 14/08/2003 HOTĂRÂRE Nr. 952 din 14 august
2003.doc
23. ORDIN 7079 03/03/2003
24. ORDIN 149 23/03/2004 *** Abrogat de art. 1 din ORD 187 2006
ABROGAT
25. HOTARIRE 172 12/02/2004 HOTĂRÂRE Nr. 172 din 12 februarie
2004.doc
26. ORDIN 174 07/04/2004 *** abrogat de ART. 22 din ORDIN 51 02/04/2009
ABROGAT ANX. 1 modificat de ART. I din ORDIN 26
07/03/2008
27. ORDIN 182 26/04/2004 *** Abrogat art. III din Ordin 27 2008
ABROGAT
28. ORDIN 188 10/05/2004
29. DECIZIE 205 29/04/2004
30. ORDIN 386 11/11/2004
31. ORDIN 387 11/11/2004
32. ORDIN 388 11/11/2004
33. ORDIN 389 11/11/2004
34. ORDIN 390 11/11/2004
35. ORDIN 391 11/11/2004
36. HOTARIRE 590 21/04/2004
37. HOTARIRE 1020 25/06/2004
38. HOTARIRE 1466 09/09/2004
39. HOTARIRE 2202 30/11/2004
40. ORDIN 3 05/01/2005
41. ORDIN 4 05/01/2005
42. ORDON. URGENTA 16 09/03/2005 aprobat de LEGE 151 20/05/2005 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 16 din 9
modificat de LEGE 151 20/05/2005 martie 2005.doc
ART. 2 modificat de LEGE 151 20/05/2005
43. ORDONANTA 52 25/08/2005 aprobat de LEGE 342 29/11/2005 ORDONANŢĂ Nr. 52 din 25 august 2005
ART. 11 modificat de LEGE 342 29/11/2005 z.doc
ART. 12 in legatura cu ORDIN 5 12/01/2006
44. ORDIN 149 18/04/2005
45. LEGE 151 20/05/2005
46. HOTARIRE 185 09/03/2005
47. LEGE 267 05/10/2005
48. LEGE 269 05/10/2005
49. LEGE 342 29/11/2005
50. LEGE 343 29/11/2005
51. ORDIN 475 17/11/2005
52. ORDIN 490 21/12/2005
53. ORDIN 491 21/12/2005
54. HOTARIRE 637 29/06/2005
55. ORDIN 5 12/01/2006
56. ORDIN 11 26/01/2006
57. ORDIN 12 27/01/2006
58. ORDIN 13 31/01/2006
59. ORDIN 70 23/01/2006
60. ORDIN 159 06/02/2006 ***
ABROGAT
61. ORDIN 160 06/02/2006
62. ORDIN 167 27/02/2006
63. ORDIN 170 10/03/2006
64. ORDIN 171 10/03/2006
65. ORDIN 172 10/03/2006
66. ORDIN 174 16/03/2006
67. ORDIN 187 18/04/2006
68. ORDIN 192 29/05/2006
69. LEGE 405 09/11/2006
70. DECIZIE 568 19/09/2006
71. DECIZIE 766 07/11/2006
72. HOTARIRE 1031 09/08/2006
73. LEGE 268 01/10/2007
74. ORDIN 274 26/04/2007
75. HOTARIRE 831 25/07/2007
76. DECIZIE 1175 11/12/2007
77. HOTARIRE 1488 06/12/2007
78. ORDIN 26 07/03/2008 *** ABROGAT
79. ORDIN 27 07/03/2008
80. ORDIN 28 07/03/2008
81. ORDIN 33 27/03/2008
82. ORDIN 198 07/08/2008
83. ORDIN 199 07/08/2008
84. ORDIN 358 10/12/2008
85. ORDIN 395 31/01/2008
86. DECIZIE 1120 16/10/2008
87. DECIZIE 1250 25/11/2008
88. DECIZIE 1335 09/12/2008
89. HOTARIRE 1427 10/11/2008
90. ORDIN 51 02/04/2009
91. DECIZIE 163 10/02/2009
92. DECIZIE 281 04/03/2009