Sunteți pe pagina 1din 1

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE CONSILIER DE

PROBAŢIUNE
Sesiunea iunie – octombrie 2013

BAREM INTERVIU

1. Dimensiunea MOTIVAŢIE – 10 puncte

Conştientizarea atributelor şi limitelor personale, resurse, iniţiative, motivaţie


intrinsecă sau extrinsecă pentru a candida pe postul de consilier de probaţiune,
delimitare între obiectivele personale şi cele strict profesionale.

2. Dimensiunea ABILITĂŢI – 10 puncte

Abilităţi de comunicare - claritate, coerenţă, fluenţă, vocabular, concizie;


capacitate de relaţionare, de lucru în echipă, autocontrol, capacitate de luare a
deciziilor, strategii de a face faţă problemelor şi de gestionare a situaţiilor de criză,
rezistenţa la stres, capacitatea de analiză şi sinteză, argumentare, structurare,
adaptabilitate, asertivitate, empatie.

3. Dimensiunea ATITUDINI – 10 puncte

Atitudini şi comportamente antidiscriminatorii, valorizarea diversităţii, încrederea


în capacitatea intrinsecă a oamenilor de a se schimba, responsabilitate, etică şi
integritate.

NOTĂ INTERVIU = (Medie dimensiune MOTIVAŢIE + Medie


dimensiune ABILITĂŢI + Medie dimensiune ATITUDINI) / 3

În conformitate cu art. 18 alin. (5) din Regulamentul privind organizarea şi


desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din
sistemul de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare: „sunt declaraţi
admişi la proba interviului candidaţii care au obţinut minimum nota 7, dar
nu mai puţin de nota 5 la fiecare dintre dimensiunile menţionate la alin. (1) şi
(2)”.

S-ar putea să vă placă și