Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL NAŢIONAL “CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIŞTE

Strada Pârvan Popescu, nr. 58, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa


Telefon/Fax: 0040245210785; telefon: 0372702678
E-mail: colegiucarabella@yahoo.com; Web: carabella.ro
_______________________________________________________________________________________

Nr. …………../……………

ANALIZĂ PRIVIND ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE DE STRUCTURILE


DECONCENTRATE ȘI AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
LOCALE PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ ÎN INCINTA
ȘI ZONELE ADIACENTE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2017 - 2018

În urma analizei anterioare privind situația gradului de siguranță în cadrul Colegiului


Național ”Constantin Carabella” au fost stabilite următoarele obiective pentru anul școlar 2017-
2018:

 Identificarea corpurilor de cladire care necesită autorizație pentru securitate la incendiu;


 Întreținerea și verificarea periodică a instalației de detecție fum și a sistemului antiefracție ;
 Instalarea unui supraveghere video în interiorul sălilor de curs;
 Creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului în instituția noastră prin respectarea
regulamentului de ordine interioara si aprocedurii privind siguranța in perimetrul școlii .
 Prevenirea apariție situațiilor conflictuale și din eliminarea violenței în cadrul colegiului;
 Reducerea timpului necesar evacuării personalului și elevilor apariției unor evenimente
neprevăzute (cutremur, incendiu, calamități naturale) ;

Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite au fost întreprinse următoarele activități:

 Instructaje periodice pe linie de protecția muncii, protecția incendiilor;


 Verificarea periodică a mijloacelor de primă intervenție în caz de incendiu și a sistemului de
iluminat în caz de evacuare;
 Invitarea unor persoane autorizate ( poliție, poliția locală, penitenciar) pentru prezentarea unor
exemple care să ajute la micșorarea cazurilor de violență, furturi și agresiune în interiorul
instituției noastre;
 Exerciții de evacuare a personalului și elevilor pentru reducerea timpului necesar părăsirii
instituție în caz de cutremur sau incendiu;
 Colaborarea permanentă cu societatea care asigură paza instituției , costurile cu paza fiind
suportate de către Primăria Municipiului Targoviște;
 Implicarea agenților de pază în prevenirea actelor de violență;
 S-a realizat instalarea sistemul de supraveghere video pentru 80% din sălile de curs;
 Cu sprijinul autorităților publice locale au fost achiziționate butoane de panică pentru situații
de urgență.

În urma acestor activități observăm următoarele rezultate obținute:

 Reducerea timpului de evacuare cu 20 de secunde;


 Asigurarea autorizațiilor necesare pentru securitate la incendiu acolo unde este necesar;
 Monitorizarea constantă a instituției cu ajutorul instalației de detecție incendiilor;
 Reducere semnificativă a actelor de violență.

În decursul acestui an au fost identificate următoarele probleme:

 Lipsa sistemelor de supraveghere video pe holuri și în curtea interioară a instituției;


 Existența unor stingătoare de incendiu ale căror modele nu mai sunt acceptate;

Au fost căutate soluții pentru rezolvarea problemelor apărute prin identificarea unor soluții
financiare pentru achiziționarea sistemelor de supraveghere necesare și înlocuirea stingatoarelor
neacceptate.

Avem în vedere achiziționarea cu prioritate a sistemelor de supraveghere video și modernizarea


mijloacelor de primă intervenție în caz de incendiu, continuarea activităților de prevenire a cazurilor
de violență prin participarea periodică la activități realizate în acest sens și respectarea procedurii
privind asigurarea securității și siguranței în perimetrul școlar. De asemenea ne străduim să
promovăm mai bine regulamentul de ordine interioară pentru o mai bună cunoaștere a regulilor ce
trebuie respectate interiorul instituției.

Director, Administrator,

Prof. Stoicescu Corneliu Ing. Ionescu Irina