Sunteți pe pagina 1din 15

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 2 ORE

Avizat
Responsabil comisie metodica,

Avizat
Director,
Instituia de nvmnt
Disciplina de studiu CHIMIE
Numele i prenumele cadrului didactic
An colar 2011-2012
Conform programei colare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaiei, Cercetrii i Inovrii cu nr. 5097/09.09.2009
Clasa a VIII-a
2 ore pe sptmn
PLANIFICARE CALENDARISTIC

SEMESTRUL I - 30 ore

Nr. Unitatea de nvaare Competene Coninuturi Nr. de Saptm Obser


U.. specifice ore na vaii
vizate alocate
1. LEGEA 1.1;2.1;2.2 Legea conservrii masei substanelor 8 S14
CONSERVRII 3.1;3.2;4.1 Ecuaia stoechiometric
MASEI 5.1 Probleme de calcul stoechiometric (masic)
SUBSTANELOR. Probleme de calcul stoechiometric (molar)
CALCULE Probleme cu impuriti i exces
STOECHIOMETRICE Probleme cu soluii
2. OXIGENUL 1.1;2.1;2.3 Generaliti 7 S58
2.4;3.3;4.2 Proprieti fizice i chimice
4.3;5.1 Activitate experimental: reacia cu H2, C, S, Al, Fe, Cu
Utilizri practice
3. CARBONUL 1.1;2.1;2.3 Generaliti 7 S8-11
2.4;3.3;4.2 Proprieti fizice
4.3;5.1 Proprieti chimice (reacia cu H2, O2, cu apa, cu CuO, Fe2O3) i
utilizri practice

Page 1 of 15
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 2 ORE
Activitate experimental: reacia de ardere, cu CuO
4. FERUL 1.1;2.1;2.3 Generaliti 8 S1215
2.4;3.3;4.2 Proprieti fizice
4.3;5.1 Proprieti chimice (reacia cu substane simple O2, S, Cl2 i compuse:
ap, acizi, sruri: CuSO4)
Activitate experimental: reacia cu O2, S, HCl, H2SO4, CuSO4
Utilizri practice

PLANIFICARE PE UNITI DE NVARE


UNITATEA DE NVARE 1
LEGEA CONSERVRII MASEI SUBSTANELOR. CALCULE STOECHIOMETRICE, 8 ORE

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Legea conservrii 1.1 Verificarea legii conservrii masei; Sistem periodic, manual; Investigaia;
masei substanelor 2.1 Efectuarea de experiene pentru verificarea legii Sod caustic, piatr vnt, Chestionarea oral;
2.2 conservrii masei ; pahare Berzelius, balan,
Exerciii de scriere a ecuaiilor chimice corpuri marcate;
Experimentul, descoperirea;
Activitate n grup;
Ecuaia 1.1 Exerciii de scriere a unor ecuaii chimice; Sistem periodic, manual; Evaluare n perechi;
stoechiometric 3.1 Verificarea legii conservrii atomilor i a masei ; Algoritmizarea; modelarea; Fi de lucru (1);
Activitate individual;
Probleme de calcul 3.2 Stabilirea etapelor n rezolvarea unei probleme de Sistem periodic, culegere; Observarea
stoechiometric 3.1 chimie; Algoritmizarea, modelarea; sistematic a
(masic) Rezolvarea problemelor de calcul stoechiometric Activitate individual i elevilor;
frontal; Fi de lucru (2);
Probleme de calcul 3.1 Verificarea legii conservrii masei; Sistem periodic, culegere; Observarea
stoechiometric 3.2 Exerciii de calcul chimic; Algoritmizarea, modelarea; sistematic a
(molar) Activitate individual i elevilor;
frontal Fi de lucru (3);

Page 2 of 15
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 2 ORE
Probleme cu 3.2 Rezolvarea unor probleme n care apar calcule cu Culegere de probleme, Observarea
impuriti i exces impuriti de substan; sistem periodic; sistematic a
Rezolvarea unor probleme n care apar calcule cu exces Algoritmizarea, modelarea; elevilor;
de substan; Activitate frontal;
Probleme cu soluii 3.2 Rezolvarea unor probleme n care apar calcule cu Culegere de probleme, Autoevaluarea;
4.1 concentraii procentuale; sistem periodic; Fi de lucru (4);
Comunicarea n cadrul grupului a informaiilor Algoritmizarea, modelarea;
referitoare la aplicaiile practice ale calculelor chimice; Activitate de grup;
Probleme 3.2 Rezolvarea de probleme de diferite tipuri; Culegere de probleme, Evaluare n perechi;
recapitulative 5.1 Organizarea unor ateliere de lucru pe tema sistem periodic; Fi de lucru (5);
descompunerii calcarului, arderii combustibililor; Algoritmizarea;
Activitate individual i
frontal;
Evaluare final 3.2 Rezolvarea testului final; Test final; Evaluare sumativ;
Algoritmizarea, modelarea;
Activitate independent;

UNITATEA DE NVARE 2
OXIGENUL, 7 ORE

Continuturi Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Generaliti 2.1 Exerciii de scriere a unor formule care conin oxigen; Sistem periodic, manual; Chestionarea oral;
4.2 Incadrarea oxigenului n clasa nemetalelor ; Surse bibliografice, internet; Fi de lucru (1) i
4.3 Intocmirea unor referate viznd istoricul descoperirii Conversaia, descoperirea; (2)
oxigenului; Activitate individual; Portofoliul;
Proprieti fizice i 2.1 Investigarea unor proprieti fizice ale oxigenului; Soft educaional, reea Autoevaluare;
chimice 2.3 Exerciii de scriere a unor ecuaii chimice ce ilustreaz calculatoare; Fi de lucru (3) i
4.2 proprietile chimice ale oxigenului; Descoperirea prin aplicaie (4);
Interpretarea informaiilor obinute dintr-un soft AEL, modelarea;
educaional cu referire la caracterul nemetalic al Activitate n grup;
oxigenului;

Page 3 of 15
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 2 ORE
Activitate 2.4 Efectuarea de experiene chimice: reacia de ardere a H2, Substane chimice: Zn, HCl, Investigaia ;
experimental 2.1 C, S, Al, Fe, Cu; H2O2, C, S, Al, Fe, Cu; Fi de lucru (5);
2.3 Completarea unor fie de observaii care s evidenieze Ustensile de laborator;
proprietile fizice i chimice ale oxigenului ; Fi de observaii;
Formularea de concluzii referitoare la comportarea Experimentul, modelarea;
oxigenului n timpul unor reacii chimice; Activitate n grup; activitate
individual de stabilire a
concluziilor;
Utilizrile practice 1.1 Organizarea unor ateliere de lucru pe tema studierii Plane, afie, internet; Reea de discuii;
5.1 aciunii oxigenului asupra organismului uman; Conversaia, descoperirea; Proiectul;
Corelarea aplicaiilor practice ale oxigenului cu Activitate n grup, ateliere
proprietile acestuia; de lucru ;
Comunicarea n cadrul grupului a informaiilor
referitoare la aplicaiile practice ale oxigenului;
Exerciii i probleme 3.3 Rezolvarea problemelor de calcul stoechiometric; Sistem periodic, manual, Observarea
Verificarea legii conservrii masei; culegere; sistematic a
Algoritmizarea, modelarea; elevilor;
Activitate frontal i Fi de lucru (7);
individual;

UNITATEA DE NVARE 3
CARBONUL, 7 ORE

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Generaliti 2.1 Exerciii de scriere a unor formule ce conin carbon; Sistem periodic,manual; Chestionarea oral;
4.3 Incadrarea carbonului n clasa nemetalelor; Surse bibliografice, internet; Portofoliul;
Intocmirea unor referate viznd istoricul descoperirii Algoritmizarea, modelarea;
carbonului; Activitate individual;
Proprieti fizice 2.1 Investigarea unor proprieti fizice ale diamantului i Pliante cu structura Evaluare n perechi;
4.2 grafitului; diamantului i grafitului Test formativ (fi
Interpretarea informaiilor obinute dintr-un soft Soft educaional, reea de lucru (1);

Page 4 of 15
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 2 ORE
educaional cu referire la caracterul nemetalic al calculatoare;
carbonului; Diagrama Venn, modelarea;
Activitate individual;
Proprieti chimice. 2.1 Investigarea unor proprieti chimice ale carbonului Sistem periodic, secvene Proiectul;
Utilizri practice 2.3 (reacia cu H2, O2, H2O, CuO, Fe2O3); AEL, manual; Fi de lucru cu o
5.1 Exerciii de scriere a unor ecuaii chimice ce ilustreaz Plane, afie, scheme de schem de reacie
1.1 proprietile chimice ale carbonului; reacii; (2);
Corelarea aplicaiilor practice ale carbonului cu Modelarea, demonstraia;
proprietile acestuia; Activitate n grup, ateliere
Organizarea unor grupe de studiu pe tema aciunii de lucru;
oxizilor carbonului asupra corpului uman i a mediului;
Activitate 2.4 Efectuarea de experimente chimice: reacia de ardere a Substane chimice: C, CuO, Investigaia;
experimental 4.2 carbonului, reacia cu CuO ; ap de var; Fi de activitate
2.3 Completarea unei fie de observaii care s evidenieze Ustensile de laborator,fie experimental (3);
proprietile chimice ale carbonului ; de observaii;
Formularea de concluzii referitoare la comportarea Experimentul, modelarea;
chimic a carbonului n reacii; Activitate n grup, activitate
individual de stabilire a
concluziilor;
Exerciii i probleme 3.3 Rezolvarea problemelor de calcul stoechiometric; Sistem periodic, manual, Observarea
Verificarea legii conservrii masei; culegere; sistematic a
Modelarea, algoritmizarea; elevilor;
Activitate individual i Fi de lucru (4);
frontal
Evaluare final 3.3 Rezolvarea unui test ce cuprinde: gril, exerciii de Test final; Evaluare sumativ
completare, cu alternative binare, schem de reacii; Exerciiul, modelarea;
Activitate independent;

UNITATEA DE NVARE 4
FERUL, 8 ORE

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice

Page 5 of 15
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 2 ORE
vizate
Generaliti 2.1 Exerciii de scriere a unor formule ce conin fer; Sistem periodic, manual; Chestionarea oral;
4.3 Interpretarea informaiilor obinute n tabel cu referire la Surse bibliografice, internet, Portofoliul;
caracterul metalic al ferului; referate;
Intocmirea unor referate viznd istoricul descoperirii Descoperirea, conversaia;
ferului; Activitate individual;
Proprieti fizice 2.3 Incadrarea ferului n categoria metalelor pe baza Obiecte din fier, magnei, Autoevaluarea;
2.1 proprietilor lui fizice; diagrame i tabele cu Fi de lucru (1);
Interpretarea informaiilor obinute din diagrame i tabele constante fizice ale
cu referire la proprietile fizice ale ferului; metalelor;
Descoperirea;
Proprieti chimice 2.1 Exerciii de scriere a unor ecuaii chimice ce ilustreaz Sistem periodic, secvene Observarea
2.3 proprietile chimice ale ferului; AEL, manual; sistematic a
5.1 Incadrarea ferului n categoria metalelor pe baza Modelarea, algoritmizare; elevilor;
proprietilor lui chimice; Activitate n grup Eseul de 5 minute;
Corelarea aplicaiilor practice ale ferului cu proprietile Fi de lucru
lui; (2)
Activitate 2.4 Efectuarea de experimente chimice: reacia cu O2, S, Substane chimice: Fe, S, Investigaia;
experimental 4.2 HCl, H2SO4, CuSO4, AgNO3; H2O, HCl, CuSO4; Fi de lucru (3);
2.3 Completarea unei fie de observaii legate de Ustensile de laborator, tabel
2.1 proprietile ferului; de date, fi de observaii;
Formularea de concluzii referitoare la comportarea Experimentul, modelarea;
chimic a ferului; Activitate n grup; activitate
Organizarea datelor referitoare la reaciile chimice ale individual de stabilire a
ferului sub form de tabel; concluziilor;
Utilizri practice 1.1 Corelarea aplicaiilor practice ale ferului i aliajelor sale Soft educaional, reea Test formativ
2.1 cu proprietile acestora; calculatoare ; (AEL);
5.1 Organizarea unor grupe de studiu pe tema importanei Descoperirea prin platforma Fi de lucru (5);
ferului n organismul uman; AEL, exerciiul;
Interpretarea informaiilor legate de fer obinute dintr-un Activitate de grup;
soft educaional;
Exerciii i probleme 3.3 Rezolvarea problemelor de calcul stoechiometric; Manual, culegere; Observarea
Verificarea legii conservrii masei; Algoritmizarea, modelarea; sistematic a
Activitate frontal i elevilor;

Page 6 of 15
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 2 ORE
individual Fi individual de
lucru (6);
Evaluare final 3.3 Rezolvarea unui test final ce cuprinde: gril, exerciii de Test final; Evaluare sumativ.
completare, cu alternative binare sau multiple, schem de Exerciiul, modelarea;
reacii; Activitate independent;

PLANIFICARE CALENDARISTIC
SEMESTRUL II - 42 ore

Nr. Unitatea de nvaare Competene Coninuturi Nr. de Saptm Obser


U.. specifice ore na vaii
vizate alocate
5 CUPRUL 1.1;2.1;2.3 Generaliti 8 S1619
2.4,3.3;4.2 Proprieti fizice
4.3;5.1 Proprieti chimice (reacia cu substane simple O2, S, Cl2 i
compuse: acizi, sruri: AgNO3)
Activitate experimental: reacia cu O2, S, acizi, AgNO3
Utilizri practice
6. 1.2;2.1;2.5 Generaliti
OXIZI 3.3;4.4;5.1 Proprieti fizice
5.2 Proprieti chimice (reacia oxizilor cu apa, baze solubile, acizi) 8 S2023
Activitate experimental: reacia oxizilor cu apa, HCl, NaOH
Utilizri practice
7. 1.2;2.1;2.5 Generaliti
ACIZI 3.3;4.4;5.1 Proprieti fizice
5.2 Proprieti chimice ale unor acizi: HCl, H2SO4, HNO3
S2426,
Activitate experimental: reacia acizilor cu indicatorii, metalele (Al, 8
S28
Zn, Fe, Cu), oxizii (CaO, CuO) bazele (NaOH, Cu (OH)2, srurile
(CaCO3, BaCO3, AgNO3, NaCl)
Utilizri practice
8. 1.2;2.1;2.5 Generaliti 8 S2932
BAZE 3.3;4.4;5.1 Proprieti fizice i chimice ale unor baze : NaOH, Ca(OH)2
5.2 Activitate experimental: reacia cu indicatorii, cu CO2, acizi, sruri

Page 7 of 15
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 2 ORE
solubile (FeCl3, FeSO4, CuSO4, AlCl3)
Activitate experimental: cercetarea caracterului acido-bazic
Utilizri practice
9. 1.2;2.1;2.5 Generaliti
SRURI 3.3;4.4;5.1 Proprieti fizice i chimice ale unor sruri: neutre ( NaCl, CaCO3,
5.2 CuSO4) i sruri acide (NaHCO3, Ca(HCO3)2, NH4HCO3
Activitate experimental: reacia cu metale (Fe), cu baze, cu acizi,
descompunerea termic
8 S3336
Reacii de identificare: a carbonailor, a HCl i a clorurilor, a H2SO4 i
a sulfailor
Utilizri practice
Duritatea apei. Sruri folosite ca ngrminte chimice. Materiale de
construcii. Poluarea solului

PLANIFICARE PE UNITI DE NVARE


UNITATEA DE NVARE 5
CUPRUL, 8 ORE

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Generaliti 2.1 Exerciii de scriere a unor formule ce conin cupru; Sistem periodic, manual; Chestionarea oral;
4.3 Interpretarea informaiilor obinute n tabel cu referire la Surse bibliografice, internet, Portofoliul;
caracterul metalic al cuprului ; referate ;
Intocmirea unor referate viznd istoricul descoperirii Conversaia, descoperirea;
cuprului; Activitate individual;
Proprieti fizice 2.3 Incadrarea cuprului n categoria metalelor pe baza Obiecte din cupru, bronz, Evaluare n perechi;
2.1 proprietilor lui fizice; alam, diagrame i tabele cu Fi de lucru (1);
Interpretarea informaiilor obinute din diagrame i tabele diferite constante fizice ale
cu referire la proprietile fizice; metalelor;
Descoperirea;
Activitate n grup;
Proprieti chimice 2.1 Exerciii de scriere a unor ecuaii chimice ce ilustreaz Sistem periodic, secvene Observarea

Page 8 of 15
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 2 ORE
2.3 proprietile chimice ale cuprului (reacia cu substane AEL, manual; sistematic a
5.1 simple : O2, S, Cl2, compuse : acizi i sruri : AgNO3); Modelarea, algoritmizarea; elevilor;
Incadrarea cuprului n categoria metalelor pe baza Activitate n grup; Fi de lucru
proprietilor lui chimice; (2);
Corelarea aplicaiilor practice ale cuprului cu
proprietile lui;
Activitate 2.4 Efectuarea de experimente chimice: reacia cu O2, S, Substane chimice: Cu, O2, Investigaia;
experimental 4.2 acizi, AgNO3; S, acizi, AgNO3; Fi de activitate
2.3 Completarea unei fie de observaii legate de Ustensile de laborator, tabel experimental
2.1 proprietile cuprului; de date, fie de observaii ; (3);
Formularea de concluzii referitoare la comportarea Activitate n grup, activitate
chimic a cuprului; individual de stabilire a
Organizarea datelor referitoare la reaciile chimice ale concluziilor;
cuprului sub form de tabel;
Utilizri practice 1.1 Corelarea aplicaiilor practice ale cuprului i aliajelor Soft educaional, reea Test formativ
2.1 sale cu proprietile acestora; calculatoare ; (AEL);
4.2 Organizarea unor grupe de studiu pe tema importanei Descoperirea prin aplicaie Fi de lucru (4);
cuprului n organismul uman; AEL;
Interpretarea informaiilor obinute dintr-un soft Activitate de grup;
educaional;
Exerciii i probleme 3.3 Rezolvarea problemelor de calcul stoechiometric; Manual, culegere; Observarea
Verificarea legii conservrii masei; Algoritmizarea, modelarea; sistematic a
Activitate frontal i elevilor;
individual; Fi de lucru (5);
Evaluare final 3.3 Rezolvarea unui test final ce cuprinde: gril, exerciii de Test final; Evaluare sumativ.
completare, cu alternative binare, schem de reacii; Exerciiul, modelarea;
Activitate independent;

UNITATEA DE NVARE 6
OXIZI, 8 ORE

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice

Page 9 of 15
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 2 ORE
vizate
Generaliti 1.2 Incadrarea unor substane n clasa oxizilor; Sistem periodic, manual; Observarea
2.1 Exercitii de scriere a formulelor unor oxizi; Algoritmizarea, modelarea; sistematic a
Exerciii de clasificare a oxizilor n metalici i Activitate individual i elevilor;
nemetalici; frontal; Fi de lucru (1);
Proprieti fizice 2.1 Investigarea unor proprieti fizice ale unor oxizi; Sistem periodic, manual; Investigaia;
2.5 Formularea de concluzii pentru punerea n eviden a Diveri oxizi: CaO, CuO, Chestionarea oral;
proprietilor fizice ale oxizilor; Al2O3, Fe2O3, CO2, SO2;
Descoperirea,conversaia;
Proprieti chimice 2.1 Investigarea proprietilor chimice ale unor oxizi (reacia Sistem periodic, manual, Test formativ (fi
2.5 cu apa, baze solubile, acizi); secvene AEL; de lucru) (2);
Exerciii de scriere a ecuaiilor reaciilor chimice care Diagram (organizator
ilustreaz proprietile chimice ale oxizilor; grafic);
Formularea de concluzii referitoare la comportarea Modelarea, descoperirea;
oxizilor n timpul unor reacii chimice; Activitate individual;
Organizarea datelor referitoare la reacii chimice sub
form de diagram;
Activitate 2.1 Efectuarea de experimente utiliznd substane chimice Substane chimice: CaO, Investigaia;
experimental 2.5 (reacia CaO, CO2 cu apa, a CuO cu HCl, tulburarea apei CuO, CO2, H2O, NaOH, Fi de activitate
de var); HCl; experimental (3);
Completarea unor fie de observaii care evideniaz Ustensile de laborator, fi Autoevaluare n
proprietile chimice ale oxizilor; de observaii; cadrul grupului;
Formularea de concluzii referitoare la comportarea Experimentul, modelarea;
oxizilor n timpul unor reacii chimice; Activitate n grup;
Utilizrile practice 5.1 Comunicarea scris/oral a informaiilor, n grup, Soft educaional, reea Reea de discuii;
4.4 referitoare la aplicaiile practice ale oxizilor; calculatoare, surse -portofoliul;
5.2 Interpretarea informaiilor obinute dintr-un soft bibliografice, internet; Fi de lucru (4)
educaional legat de oxizi; Descoperirea prin aplicaie
Organizarea unor ateliere de lucru pe tema studierii AEL; asaltul de idei;
aciunii unor oxizi asupra mediului; Activitate n grup;
Elaborarea i prezentarea unor referate legate de tema
Poluarea aerului;
Exerciii i probleme 3.3 Rezolvarea problemelor de calcul stoechiometric; Sistem periodic, manual, Observarea
Verificarea legii conservrii masei; culegere; sistematic a

Page 10 of 15
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 2 ORE
Modelarea, exerciiul; elevilor;
Activitate individual i Fi de lucru (5);
frontal;
Evaluare final 3.3 Rezolvarea unui test final ce cuprinde: gril, exerciii de Test final; Evaluare sumativ.
completare, cu alternative binare, schem de reacii; Algoritmizarea;
Activitate independent;

UNITATEA DE NVARE 7
ACIZI, 8 ORE

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Generaliti 2.1 Exerciii de scriere a formulelor unor acizi; Sistem periodic, manual; Evaluare n perechi;
1.2 Exerciii de clasificare a acizilor; Modelarea, algoritmizarea; Fi de lucru (1);
Incadrarea unor substane investigate n clasa acizilor; Activitate individual i
frontal;
Proprieti fizice 2.1 Investigarea unor proprieti fizice ale unor acizi; Sistem periodic, manual; Observarea
2.5 Incadrarea unor substane investigate n clasa de Diagrame/tabele de pH; sistematic a
apartenen; Descoperirea, conversaia; elevilor;
Interpretarea informaiilor obinute ntr-o diagrama/tabel Activitate frontal; Chestionarea oral;
cu referire la caracterul acid al soluiilor;
Proprieti chimice 1.2 Investigarea unor proprieti chimice ale unor acizi; Sistem periodic, manual; Autoevaluare;
ale unor acizi: HCl, 2.1 Exercitii de scriere a ecuaiilor reaciilor chimice care Scar de pH, acizi, secvene Fi de lucru (2);
H2SO4, HNO3 2.5 evideniaz proprietile chimice ale acizilor; AEL;
Elaborarea unor fie de observaii care s evidenieze Experimentul,algoritmizarea
caracterul acid; Activitate individual i
frontal;
Activitate 2.1 Efectuarea de experimente: reacia acizilor cu indicatori, Substante chimice: Investigaia;
experimental 2.5 metale (Al, Zn, Fe, Cu), oxizi (CaO, CuO) baze (NaOH, indicatori, metale (Al, Zn, Observarea
Cu (OH)2, sruri (CaCO3, BaCO3, AgNO3, NaCl) ; Fe, Cu), oxizi (CaO, CuO) sistematic a
Elaborarea unor fie de observaii care s evidenieze baze (NaOH, Cu (OH)2, elevilor;
proprietile chimice ale acizilor; sruri(CaCO3, BaCO3, Fi de activitate

Page 11 of 15
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 2 ORE
Formularea de concluzii referitoare la comportarea AgNO3, NaCl) experimental (3);
acizilor; Ustensile de laborator, fie
de observaii;
Experimentul, modelarea;
Activitate n grup;
Utilizri practice 4.4 Interpretarea informaiilor obinute dintr-un soft Soft educaional, reea Reea de discuii;
5.1 educaional legat de acizi; calculatoare, surse -Portofoliul;
5.2 Comunicarea scris sau oral a informaiilor referitoare bibliografice, internet;
la aplicaiile practice ale acizilor; Descoperirea prin aplicaie
Prezentarea unor proiecte i referate elaborate n urma AEL, referate;
unui demers de investigare; Activitate frontal i
Stabilirea surselor de poluare a apei i solului cu acizi; individual;
Exerciii i probleme 3.3 Exerciii de scriere a ecuaiilor chimice care ilustreaz Culegeri de probleme, Observarea
proprietile acizilor; reviste; sistematic a
Rezolvarea problemelor de calcul stoechiometric; Algoritmizarea, modelarea; elevilor;
Activitate individual; Fi de lucru (4);
Evaluare final 3.3 Rezolvarea unui test final ce cuprinde: gril, exerciii de Test final; Evaluare sumativ.
completare, cu alternative binare, schem de reacii; Modelarea, exerciiul;
Activitate independent;

UNITATEA DE NVARE 8
BAZE, 8 ORE

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Generaliti 2.1 Exercitii de scriere a formulelor corespunztoare unor Sistem periodic, manual; Chestionarea oral;
1.2 baze; Modelarea, algoritmizarea; Fi de lucru (1);
Exerciii de clasificare a bazelor n solubile/insolubile; Activitate individual i
Incadrarea NaOH, Ca(OH)2 n clasa bazelor; frontal;
Proprieti fizice i 2.1 Investigarea unor proprieti fizice i chimice ale unor Sistem periodic, manual, Autoevaluare;
chimice ale unor 2.5 baze : NaOH, Ca(OH)2; secvene AEL, fie de Fi de lucru cu o
baze: NaOH, Verificarea posibilitilor de transformare a bazelor pe observaii; schema de reacie

Page 12 of 15
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 2 ORE
Ca(OH)2 baza ipotezelor generate; Descoperirea; modelarea; (2);
Exerciii de scriere ecuaiilor reaciilor chimice care Activitate individual i
ilustreaz proprietile bazelor ; frontal;
Elaborarea unor fie de observaii care s evidenieze
proprietile fizice i chimice ale bazelor;
Activitate 2.1 Efectuarea de experimente utiliznd diferite substane Substante chimice: NaOH, Investigaia
experimental 2.5 chimice: reacia cu indicatorii, cu CO2, acizi, sruri Ca(OH)2 , indicatori, acizi, Observarea
solubile (FeCl3, FeSO4, CuSO4, AlCl3); FeCl3, FeSO4, CuSO4, AlCl3; sistematic a
Verificarea posibilitilor de transformare a bazelor pe Ustensile de laborator, fie elevilor;
baza ipotezelor generate; de observaii; Fi de activitate
Organizarea datelor referitoare la reaciile chimice ale Experimentul, modelarea experimental (3);
bazelor sub form de tabele; Activitate n grup ;
Completarea unor fie de observaii care s evidenieze Activitate individual de
proprietile bazelor; stabilire a concluziilor
Formularea de concluzii referitoare la comportarea
bazelor n timpul unor reacii chimice;
Activitate 2.1 Efectuarea de experimente utiliznd diferite substane Substante chimice: NaOH, Evaluare n cadrul
experimental: 2.5 chimice; Ca(OH)2 , acizi, indicatori grupului;
cercetarea Completarea unor fie de observaii care s evidenieze universali i de pH; Fi de activitate
caracterului acido- proprietile bazelor i acizilor; Ustensile de laborator experimental
bazic Organizarea datelor referitoare la reaciile chimice ale Diagrama Venn, investigaia (4);
bazelor sub forma de tabele i diagrame; experimental; Proiectul;
Incadrarea bazelor i acizilor n clasa de apartenen; Activitate n grup;
Formularea de concluzii referitoare la comportarea Activitate individual de
bazelor i acizilor n timpul unor reacii chimice; stabilire a concluziilor
Utilizrile bazelor 4.4 Folosirea unor surse bibliografice pentru a arta Surse bibliografice, internet, Reea de discuii;
5.1 importana unor baze; plane, referate, platforma Portofoliul;
5.2 Interpretarea informaiilor obinute dintr-un soft AEL
educaional cu referire la caracterul bazic; Asaltul de idei, conversaia;
Comunicarea n cadrul grupului a informaiilor Activitate individual i
referitoare la aplicaiile practice ale bazelor; frontal;
Stabilirea surselor de poluare a apei i solului cu unele
baze;
Exerciii i probleme 3.3 Exerciii de scriere a ecuaiilor chimice care ilustreaz Culegere de probleme Observarea

Page 13 of 15
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 2 ORE
proprietile bazelor; Algoritmizare, sistematic a
Rezolvarea problemelor de calcul stoechiometric; problematizare; elevilor;
Activitate individual i Fi de lucru (5);
frontal
Evaluare final 3.3 Rezolvarea unui test final ce cuprinde: gril, exerciii de Test final; Evaluare sumativ
completare, cu alternative binare sau multiple, schem de Exerciiul, modelarea;
reacii; Activitate independent;

UNITATEA DE NVARE 9
SARURI, 8 ORE

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Generaliti 2.1 Identificarea formulelor unor sruri dintr-un ir de Sistem periodic, manual; Chestionarea oral;
1.2 substane compuse; Modelarea, algoritmizarea; Fi de lucru (1);
Exerciii de clasificare a srurilor n funcie de Activitate individual i
compoziie; frontal;
Exerciii de scriere a formulelor chimice a srurilor;
Proprieti fizice i 2.1 Investigarea unor proprieti fizice i chimice ale unor Sistem periodic, manual, Observarea
chimice ale unor 2.5 sruri neutre (NaCl, CaCO3, CuSO4) i sruri acide secvene AEL; sistematic a
sruri (NaHCO3, Ca(HCO3)2, NH4HCO3 ; Sruri neutre (NaCl, CaCO3, elevilor;
Exerciii de scriere a ecuatiilor reactiilor chimice care CuSO4) i sruri acide Fi de activitate
evidentiaz proprietile chimice ale srurilor, (NaHCO3, Ca(HCO3)2, experimental (2);
Incadrarea srurilor n clasa de apartenen; NH4HCO3);
Stiu/vreau s tiu/am nvat
Activitate frontal i
individual;
Activitate 2.1 Efectuarea de experimente (reacia cu metale (Fe), cu Substane chimice: Fe, Evaluare n perechi;
experimental 2.5 baze, cu acizi, descompunerea termic); NaOH, HCl, H2SO4, CaCO3, Test AEL;
Verificarea posibilitilor de transformare a srurilor pe NH4HCO3;
baza ipotezelor generate; Ustensile de laborator, fie
Elaborarea unor fie de observaii care s evidentieze de observaii;

Page 14 of 15
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 2 ORE
proprietile fizice si chimice ale srurilor; Experimentul, conversaia;
Formularea de concluzii referitoare la comportarea Activitate n grup i
chimic a srurilor; individual;
Reacii de 2.1 Efectuarea de experimente utiliznd reactivi de Substante chimice: CaCO3, Evaluare sumativ.
identificare a : 2.5 recunoatere; HCl, H2SO4, AgNO3, BaCl2,
carbonailor, HCl i a Elaborarea unor fie de observaii care s evidenieze Ustensile de laborator, fie
clorurilor, a H2SO4, proprietile chimice ale srurilor; de observaii;
i a sulfailor Formularea de concluzii referitoare la comportarea Experimentul, descoperirea;
srurilor; Activitate n grup i
individual;
Utilizri practice 1.2 Corelarea aplicaiilor practice ale srurilor cu Soft educaional, reea Portofoliul;
2.5 proprietile lor; calculatoare; Proiect;
5.1 Comunicare scris sau oral a informaiilor referitoare la Descoperirea prin aplicaie Reea de discuii;
aplicaiile practice ale srurilor; AEL, conversaia;
Interpretarea informaiilor obinute din softul Activitate individual;
educaional;
Exerciii i probleme 3.3 Exerciii de scriere a ecuaiilor chimice care ilustreaz Culegeri de probleme, Produse individuale
proprietile srurilor; reviste de specialitate;
Rezolvarea problemelor de calcul chimic; Fi de lucru;
Conceperea i rezolvarea unor probleme propuse de Exerciiul, problematizarea;
elevi; Activitate individual i
frontal;
Evaluare prin 3.3 Rezolvarea unui test ce cuprinde: gril, exerciii de Algoritmizarea, modelarea; Test;
exerciii i probleme completare, cu alternative binare, schem de reacii; Activitate independent;
Evaluare prin 4.4 Folosirea unor surse bibliografice pentru a arta Internet, surse bibliografice, Referate
referate i proiecte 5.1 importana unor sruri; referate; Proiecte
5.2 Elaborarea i prezentarea unor referate cu caracter Brainstorming, studiu de
interdisciplinar: Duritatea apei. Sruri folosite ca caz;
ngrminte chimice. Materiale de construcii. Poluarea Activitate n grup i
solului individual;
Organizarea unor ateliere de lucru pe tema studierii
aciunii unor sruri ale unor metale grele asupra solului;

Page 15 of 15