Sunteți pe pagina 1din 10

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VII, 1 ORA Avizat Responsabil comisie metodica, Avizat Director,

Instituia de nvmnt Disciplina de studiu CHIMIE Numele i prenumele cadrului didactic An colar 2011-2012 Conform programei colare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaiei, Cercetrii i Inovrii cu nr. 5097/09.09.2009 Clasa a VII-a 1 or pe sptmn PLANIFICARE CALENDARISTIC SEMESTRUL I - 15 ore Nr. U.. 1. Unitatea de nva are CORP. SUBSTANTA. AMESTEC Competen e specifice vizate 1.1;2.1;3.1 3.2;4.1;4.2 5.1 1.2;2.2;4.2 5.2 Con inuturi Introducere n studiul chimiei i importana acesteia Proprieti/ Fenomene fizice i chimice Substane pure. Amestecuri omogene i eterogene . Separarea substanelor din amestecuri Soluii Concentraia n procente de mas Atom Element chimic. Simbol chimic Nucleul atomic.Numr atomic. Numr de mas nveliul de electroni Structura nveliului de electroni pentru primele 18 elemente chimice Masa atomic Istoric. Structura sistemului periodic Legtura dintre structura atomului i locul ocupat de un element n sistemul periodic Nr. de ore alocate 6

Saptm na S1-6

Obser va ii

2.

ATOM ELEMENT CHIMIC. MAS ATOMIC SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR

S7-12

3.

1.2;2.2

S13-15

Page 1 of 10

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VII, 1 ORA PLANIFICARE PE UNITI DE NVARE UNITATEA DE NV ARE 1 CORP.SUBSTAN .AMESTEC 6 ore Con inuturi detaliate Introducere n studiul chimiei i importana acesteia Competen e specifice vizate 2.1 4.1 5.1 Activit i de nv are Definirea chimiei ca tiin experimental Evidenierea etapelor de evoluie a chimiei de-a lungul timpului Identificarea proprietilor materiei Exerciii de recunoatere a noiunilor de corp, substan, material Organizarea exemplelor de corpuri, substane, material sub form de tabele Exerciii de recunoatere a vaselor, ustensilelor i aparaturii de laborator Evidenierea normelor de protecia muncii Aplicarea normelor de protecie personal n laboratorul de chimie i de protecia mediului. Observarea proprietilor fizice i chimice Realizarea de experimente care s pun n eviden fenomene fizice i chimice Interpretarea fenomenelor fizice i chimice n scopul diferenierii acestora Organizarea datelor observate sub form de fie de observaie, tabele. Definirea noiunilor de substan pur, amestec de substan, amestec omogen amestec eterogen Exemplificarea de amestecuri ntalnite n viaa cotidian Realizarea experimental a metodelor de separare a amestecurilor prin decantare, filtrare, cristalizare i distilare Page 2 of 10 Resurse Manual clasa a VII-a; Plane; corpuri, substane, materiale, vase, ustensile i aparatur de laborator; Internet; Evaluare Observarea sistematic a elevilor Probe orale

Proprieti/ Fenomene fizice i chimice

2.1 5.1

Substane chimice, vase i ustensile de laborator

Observarea sistematic a elevilor; Fi de activitate experimental Fia de evaluare Evaluarea completrii fielor de lucru Fi de activitate experimental Evaluarea fiei de

Amestecuri omogene i eterogene. Separarea substanelor din amestecuri

1.1 3.2 4.1

Substane chimice, vase i ustensile de laborator Investigare prin experiment demonstrativ i pe grupe de elevi Fie de observaii

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VII, 1 ORA Completarea fiei de observaii pe baza experimentelor Soluii 2.1 5.1 observare a experimentelor Manual, fie pentru activiti Observare experimentale, substane i sistematica ustensile. Completarea fisei pentru activitati experimentale Observare sistematic a elevilor Evaluare oral Evaluare sumativ

Concentraia n procente de mas

2.1 3.1 5.1 3.1 4.1

Prepararea unor soluii n scopul definirii noiunilor de soluie, dizolvare, solvent, solvat. Conducerea unei investigaii pentru a determina factorii care influeneaz dizolvarea precum si a modului n care se comport diferite substane n prezena apei pentru a defini solubilitatea i a clasifica substanele dup solubilitate. Determinarea formulei concentratiei procentuale pornind Manual, fie de lucru de la cateva situatii problema Rezolvarea de probleme privind concentraia procentuala a soluiilor. Reactualizarea cunotinelor studiate Rezolvarea testului de evaluare

Evaluare

Schema de recapitulare Fia de evaluare

UNITATEA DE NV ARE 2 ATOM. ELEMENT CHIMIC. MAS ATOMIC 6 ore Continuturi detaliate Atom Element chimic. Simbol chimic Competente specifice vizate 1.2 4.2 5.2 Activitati de invatare Comunicarea, sub forma scris/oral, a informaiilor privind etapele teoriei atomice Exerciii de scriere a simbolurilor i denumirilor elementelor chimice Clasificarea elementelor pornind de la definiia elementului chimic Prezentarea unui referat pe tema rspndirii elementelor chimice in natura si in sistemul biologic Formularea de ipoteze referitoare la caracteristicilor Page 3 of 10 Resurse Surse bibliografice , internet Plane Manual clasa a VII-a Evaluare Observarea sistematic a elevilor Proba oral Referat privind rspndirea elementelor chimice in sistemul biologic si importana lor Observarea

Nucleul

1.2

Manual clasa a VII-a

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VII, 1 ORA atomic.Numr atomic. Numr de mas 2.2 particulelor elementare Reprezentarea prin simbol a particulelor elementare Explicarea semnificaiei numrului atomic i a numrului de mas Exerciii de stabilire a numrului de protoni , neutroni i electroni pentru diferii atomi i de reprezentare a nucleelor atomice Reprezentarea structurii stratiforme a nveliului electronic Enunarea regulilor de distribuie a electronilor pe straturi Exerciii de reprezentare a structurii nveliului electronic al atomului pentru elemente pn la Z=18 Explicarea noiunilor de mas atomic relativ, mas atomic rotunjit Identificarea masei atomice relative i a masei atomice rotunjite folosind tabelul cu caracteristicile atomilor Descrierea pe baz de model a structurii atomului Fixarea cunotinelor acumulate prin test i aplicarea baremului de evaluare Plane cu structura nucleului; sistematic a Reea AeL elevilor; Aplicaie AeL Evaluare AeL

nveliul de electroni Structura nveliului de electroni pentru primele 18 elemente chimice Masa atomic

2.2

Manual clasa a VII-a Plane cu structura nveliului electronic Modele pe suport magnetic Tabele cu caracteristicile atomilor, Manual clasa a VII-a Fi cu exerciii pentru munc individual Schema de recapitulare Fia de evaluare

2.2

Observarea sistematic a elevilor Completare fi de exerciii Probe scrise Completarea fiei de munc independent Barem de evaluare Completare fiei de recapitulare Evaluarea sumativ

Evaluare

5.2

UNITATEA DE NV ARE 3 SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR 3 ore Con inuturi detaliate Istoricul sistemului periodic Structura sistemului periodic Competen e specifice vizate 1.2 2.2 Activit i de nv are Comunicarea oral a primelor ncercri de alctuire a sistemului periodic prin prezentare Power Point Realizarea unei machete reprezentnd un minisistem periodic cu primele 18 elemente chimice Page 4 of 10 Resurse Manual clasa a VII-a, Carton, culori, lipici Foarfece Evaluare Observarea sistematic a elevilor Proba orala

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VII, 1 ORA Deducerea structurii sistemului periodic Legtura dintre structura atomului si locul ocupat de un element n sistemul periodic 1.2 2.2 Corelarea structurii inveliului electronic cu poziia n sistemul periodic pentru elementele cu Z=1,2..18 Exerciii de determinare a poziiei n sistemul periodic pentru elemente din grupele principale i invers Comunicarea de informaii privind clasificarea elementelor dupa poziia n sistemul periodic n metale si nemetale Observarea proprietilor metalelor i a nemetalelor Fixarea cunotinelor acumulate prin test i aplicarea baremul de evaluare PLANIFICARE CALENDARISTIC SEMESTRUL II - 21 ore Nr. U.. 4. 5 6. Unitatea de nva are IONI.MOLECULE. VALENTA. FORMULE CHIMICE CALCULE PE BAZA FORMULELOR CHIMICE REACTII CHIMICE. TIPURI DE REACTII CHIMICE Competen e specifice vizate 1.2;2.2;5.2 1.2,2.2;3.3 4.2 3.3 Con inuturi Ioni Molecule Formule chimice Formule chimice ale compuilor binari/ternari Masa molecular. Mas molar Mol Alte calcule chimice: raport atomic, raport de mas, compoziia procentual Definirea reaciilor chimice Legea conservrii nr. de atomi Ecuaii chimice Reacii de combinare/descompunere Reacii de substituie/schimb Reacii lente.Reacii rapide Reacii exoterme. Reacii endoterme Page 5 of 10 Nr. de ore alocate 3 4 4 Saptm na S16-18 S19-22 S23-26 Obser va ii Manual clasa a VII-a, sistem periodic Fia de exerciii Fia de evaluare Aplicaie AeL Macheta minisistem periodic Observare sistematic Completarea fiei de exerciii Test de evaluare Evaluare AeL

2.3;2.4,3.4 4.3

S28-36

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VII, 1 ORA

PLANIFICARE PE UNITI DE NVARE UNITATEA DE NV ARE 4 IONI. MOLECULE. VALEN A 3 ore Con inuturi detaliate Ioni Competen e specifice vizate 1.2 2.2 Activit i de nv are Modelarea procesului de ionizare a atomilor Clasificarea ionilor Reprezentarea comparativ a structurii atomice cu cea a ionilor Formularea de ipoteze referitoare la la caracteristicile ionilor Formularea de ipoteze referitoare la la caracteristicile moleculelor Modelarea moleculelor de H2, Cl2,N2, HCl, CH4, NH3, H2S Execiii de stabilire a covalenei prin reprezentarea unor molecule Clasificarea moleculelor dup felul/numrul atomilor componeni Definirea valenei Explicarea noiunii de valen Exerciii de stabilire a valenei pe baza sistemului periodic i a structurii nveliului electronic Rezolvarea testului final UNITATEA DE NV ARE 5 FORMULE CHIMICE 4 ore Con inuturi detaliate Competen e specifice Activit i de nv are Resurse Evaluare Resurse Sistem periodic Manual clasa a VII-a, Reea AeL, Plane Modele cu bile Manual clasa a VII-a, Sistem periodic Plan Evaluare Observarea sistematic a elevilor Probe orale Fie de lucru Evaluare AeL Observarea sistematic a elevilor Probe orale

Molecule

1.2

Valena

1.2 2.2

Sistem periodic Modele pe suport magnetic Test de evaluare

Observarea sistematic a elevilor Fi de lucru Evaluare scris

Page 6 of 10

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VII, 1 ORA Formule chimice vizate 3.3 4.2 Aplicarea algoritmului de stabilire a formulei chimice Modelarea grafic a formulelor chimice Folosirea terminologiei specifice privind denumirea substanelor reprezentate prin formule Modele cu magnet Sistemul periodic al elementelor Manual cls. VII, fie de lucru Aplicaie AeL Modele cu magnet Sistemul periodic al elementelor Manual cls. VII Tabele cu exerciii Internet, Fi de lucru Carton, hrtie colorat, lipici, foarfece Test de evaluare Observarea sistematic a elevilor Evaluarea completrii fielor de lucru Evaluare AeL Evaluare oral Completare tabele

Formule chimice ale compuilor binari/ternari Evaluare

3.3 4.2

4.2

Aplicarea algoritmului de stabilirea a formulei chimice pentru compuii binari/ternari pe baza valenei Modelarea grafic a formulelor chimice Folosirea terminologiei specifice privind denumirea substanelor reprezentate prin formule Organizarea unui atelier de lucru pentru modelarea de formule chimice a unor substane compuse cu utilizri practice Rezolvarea testului final

Produse ale atelierelor de lucru Formule de substane compuse cu utilizri practice Evaluare sumativ.

UNITATEA DE NV ARE 6 CALCULE PE BAZA FORMULELOR CHIMICE 4 ore Con inuturi detaliate Masa molecular. Mas molar. Mol Competen e specifice vizate 3.3 Activit i de nv are Explicarea noiunii de mas molar Aplicarea algoritmului de calcul al masei moleculare pentru diverse substane compuse Exerciii de calcul al masei moleculare/masei molare. Calcularea molului de substan Calcularea numrului de moli cuprini ntr-o mas de substan i invers Page 7 of 10 Resurse Fise de lucru Manual cls. VII Sistem periodic al elementelor Fise de lucru de grup Culegeri de probleme Evaluare Observarea sistematic a elevilor Probe orale Fie de evaluare

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VII, 1 ORA Calcularea numrului de particule cuprinse ntr-o cantitate de substan (numr de moli /mas de substan) i invers Calcularea raportului atomic Calcularea raportului de mas Calcularea compoziiei procentuale Exersarea calculelor chimice prin aplicaii AeL Organizarea unui atelier de lucru pentru modelarea formule chimice a unor substane compuse cu utilizri practice Rezolvarea testului final

Alte calcule chimice: raport atomic, raport de mas, compoziia procentual Evaluare

3.3

Fise de lucru individual Manual cls. VII Sistem periodic al elementelor

3.3

Observarea sistematic a elevilor Evaluarea prin aplicaie AeL Internet, Fi de lucru Produse ale Carton, hrtie colorat, lipici, atelierelor de lucru foarfece formule de Test de evaluare substane compuse cu utilizri practice Evaluare sumativ.

UNITATEA DE NV ARE 7 REAC II CHIMICE.TIPURI DE REAC II CHIMICE 9 ore Con inuturi detaliate Definirea reaciilor chimice Competen e specifice vizate 2.3 2.4 3.4 4.3 Activit i de nv are Efectuarea de experiene demonstrative privind reaciile chimice Recunoaterea vaselor i ustensilelor de laborator folosite n experimente Modelarea unei reacii chimice Exerciii de scriere a substanelor compuse implicate n reacii chimice Resurse Surse bibliografice , internet, Substane chimice, vase i ustensile de laborator Evaluare Observarea sistematic a elevilor Referate privind fenomene chimice cunoscute din antichitate i evul mediu Evaluare prin exerciii Evaluarea fiei de lucru

Legea conservrii numarului de atomi

2.3 2.4

Enunarea legii conservrii nr. de atomi Definirea ecuaiei chimice. Page 8 of 10

Surse bibliografice, internet Fia de lucu

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VII, 1 ORA Ecuaii chimice Reacii de combinare/descompu nere 3.4 4.3 2.3 2.4 3.4 4.3 Exerciii de de scriere i de egalare a ecuaiilor Definirea reaciei de combinare/descompunere Modelarea reaciei de combinare/descompnere Realizarea de experimente chimice care s permit studiul reaciilor de combinare/descompunere Exerciii de reprezentare a reaciilor de combinaredescompunere Definirea reaciei de substituie/schimb Modelarea reaciei de substituie/schimb Realizarea de experimente chimice care s permit studiul reaciilor de substituie/schimb Exerciii de reprezentare a reaciilor de substituie/schimb Utilizarea retelei AeL pentru studiul reaciilor de substituie/schimb Definirea reaciilor lente/ rapide/endoterme/exoterme Investigarea experimental a unor reacii lente/ rapide/endoterme/exoterme Exemplificarea de reacii lente/ rapide/endoterme/exoterme cu utilizri practice Definirea reaciilor lente/ rapide/endoterme/exoterme Investigarea experimental a unor reacii lente/ rapide/endoterme/exoterme Exemplificarea de reacii lente/ rapide/endoterme/exoterme cu utilizri practice Identificarea factorilor de risc rezultai n urma aplicrii n practic a unor reacii chimice Prezentarea unui proiect cu o tema la alegere cu privire la Page 9 of 10 Surse bibliografice , internet, Substane chimice, vase i ustensile de laborator Manual cls. VII Observarea sistematic a elevilor Completarea fisei de laborator. Postere de prezentare i interpretare a concluziilor Observarea sistematic a elevilor Completarea fisei de laborator. Postere de prezentare i interpretare a concluziilor Evaluare AeL Observarea sistematic a elevilor Completarea fisei de laborator. Referate elevi Observarea sistematic a elevilor Completarea fisei de laborator. Referate elevi Evaluarea pe baz de proiecte Evaluare sumativ

Reacii de substituie/schimb

2.3 2.4 3.4 4.3

Surse bibliografice , internet, Substane chimice, vase i ustensile de laborator Manual cls. VII Aplicaie AeL

Reacii lente.Reacii rapide Reacii exoterme. Reacii endoterme Reacii lente.Reacii rapide Reacii exoterme. Reacii endoterme Evaluare final

2.3 2.4 3.4 4.3 2.3 2.4 3.4 4.3 4.3

Surse bibliografice , internet, Substane chimice, vase i ustensile de laborator Manual cls. VII Surse bibliografice , internet, Substane chimice, vase i ustensile de laborator Manual cls. VII Postere sau prezentri Power Point

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VII, 1 ORA substanele chimice n viaa de zi cu zi( pe grupe de lucru) Rezolvarea unei fie de evaluare final.

Page 10 of 10

Evaluare