Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Direcia raional de nvmnt, tineret i sport Ialoveni


Liceul Teoretic Olymp satul Costeti raionul Ialoveni

Aprobat
Directorul liceului Bivol Maria

Avizat
Director adjunct

PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT


La CHIMIE pentru clasa a VII-a
Anul colar 2016-2017

Profesor Balan Cristina

Discutat i aprobat la edina catedrei


ef de catedr

REPARTIZAREA
ORELOR
COMPARTIMENTELOR

tem
ei
1
15
ore

1.1

1.2

Nr.
temei

Denumirea temei

1
2
3

Chimia tiina despre substane


Structura substanei
Chimia i mediul ambiant
Total

Numrul
orelor

Tema

Subcompetene
Elevul va fi capabil:

3
I.

Substana-form de
existen a materiei.
Regulile
securitii
tehnice n cabinetul de
chimie
Apariia i
dezvoltarea chimiei

PE

15
12
7
34

TEMELE

29
Predare
nvare
12
11
6

Din ele
3
Lucrri
practice
2

2
Evaluare
i analiz
1
1

Coninuturi

Materiale
necesare.

Evaluar
e

Nr.
de Dat
ore a

Notie

Chimia tiina despre substane

-s descrie: obiectul de studiu; regulile


tehnicii securitii n laboratorul de
chimie; utilizarea i proprietile fizice
ale unor substane cunoscute; regulile de
lucru cu substanele solide i lichide;
utilajul de laborator i modaliti de
lucru cu el.
-s descrie apariia chimiei ca tiin;
-s descrie unele domenii ale vieii
n care este prezent chimia ca tiin
despre natur;
-s arate posibilitile chimiei ca tiin

Securitatea
pentru
sntate. Obiecte din
lumea
nconjurtoare
create de
Om. Corpul, substana.
Starea de agregare

Demonstrri:
Mostre de mase
plastice, ceramic,
cauciuc, esturi
etc

Primar

Substane anorganice
Substane organice
Chimie organic
Chimie anorganic

Demonstrri :
Mostre de corpuri
i substane.

Curent
1
individua
-l sau n
grup

1.3

Contribuia chimiei
la sporirea calitii
vieii.

Lucrare de laborator
nr.1 Regulile de
5
1.4
lucru cu substanele
i utilajul chimic

1.5

1.6

1.7

Proprietile
substanelor

Metodele de
cunotere n chimie.
Experien de
labrator nr. 1.
Studierea
proprietilor fizice
ale substanelor.
Fenomene fizice i
chimie.

-s identifice produsele chimice din


viaa cotidian;
-s stabileasc contribuia chimiei la
sporirea calitii vieii;
-s exemplifice poluanii chimici.

Substanele chimice de
uz casnic i cele
folosite zilnic.
Ecologie i poluan i.

-s demonstreze c nelege modul de


Studiul spirtierei,
pregtire pentru leciile practice;
structurii flacrii. Uti-s descrie i s explice experienele lajul chimic: stative,
prezentate
n
instruciuni
dup vesel chimic.
algoritmul am efectuat-am observat
concluzii
-s compare substanele dup aspectul
lor, evideniind principalele semne;
-s defineasc proprietile
substanelor ca semne principale de
asemnare i deosebire;
-s diferenieze proprietile fizice i
chimice ale substanelor
-s aplice metodele generale
cunoatere n diferite situaii.

Corpul, substana,
starea de agregare.
Tehnica securitii n
laboratorul de chimie.

de Metode de cunoatere n
chimie
(observarea,
descrierea, msurarea,
experimentul). Regulile
de lucru cu substanele
i utilajul chimic.

-s determine i s descrie
proprietile fizice i fenomenele
fizice;
-s
determine
i
s
descrie
proprietile chimice i fenomenele

Proprietile substanelor
(fizice
si
chimice)
Fenomenele
Evaporarea Arderea
Schimbarea
culorii,

Demonstrri :
Substanele chimice
din buctria
fiecrei familii: sare
de buctrie , sare
de lmie, acid
acetic(oet), praf de
spalat, bicarbonat
de sodiu.
Demonstrri :
utilaje i vesel
chimic.
Experiena de
laborator nr. l
Studuierea substanelor i a
utilajului chimic"
Demonstrri :
Mostre de corpuri
i substane.

Individu
al

Curent
experime
ntal

Eperiena de
laborator nr.1
Monstre de
substan(cret,
ap, zahr, nisip i
ustensile.

Curent
experime
ntal

Identificarea
semnelor
reaciilor.Exersarea
corelaiei:
fenomene-

Frontal
sau n
grup

Curent,
1
individual sau n
grup

chimice (reaciile chimice);

1.8

1.9

Lucrare de laborator
nr.2. Lucrul n
laborator cu
substanele.
Studierea
fenomenelor fizice i
chimice.

Atomul. Molecula

1.10 Elementul chimic

Simbolurile i denu1.11 mirile elementelor

chimice.
1.12 Sistemul periodic al

elementelor chimice.

-s
determine
i
s
descrie
proprietile chimice i fenomenele
chimice (reaciile chimice);
-s reproduc semnele reaciilor
chimice;
-s compare fenomenele fizice cu cele
chimice;
-s determine chimia ca tiina despre
substane,
proprietile
lor,
transformrile si fenomenele cu participarea lor;
-s studieze experimental fenomenele
fizice i chimice;
-s observe, s descrie observrile,
s trag concluzii din experimentele
de laborator nr. 1-4
-s defineasc noiunile:
atom; molecul, substane
substane compuse.

gustului,
mirosului fenomene fizice i
sedimentul, gaz.
chimice-semnele
reaciilor chimice.
Identificarea
semnelor Lucrul
cu Curent
reaciilor.Exersarea
substanele.
experime
corelaiei:
fenomene- Experimentul.
ntal
fenomene
fizice
i Utilajul conform
chimice-semnele
manualului
al
reaciilor
chimice. lucrrii de laboraEvaporarea, temperatu- tor nr.2
ra, volumul, msurarea
volumu-lui,
sticl,
porelan, gaz, dilatarea
gazelor.

Atomul. Molecula.
simple, Noiuni despre
substane simple i
compuse.
-s defineasc noiunile: element chimic, Element chimic,
molecul , substan, substane compuse. substane simple.
-s argumenteze cauza diversitii Substanele compuse i
substanelor.
diversitatea acestora.
-s identifice elementele chimice dup Simbolul chimic al
simboluri;
elementelor chimice
-s exemplifice elementele chimice precum i denumirea
eseniale , denumirea acestora conform elementului. Citirea
tabelului 1.2 (manual)
denumirilor n limba
latin.
-s defineasc sistemul periodic (SP) ca Clasificarea Siste-mul
sistem al tuturor elementelor chimice Sistematizarea
cunoscute, s descrie structura SP;
Substane
simple

Explicaia .
Lucrul
profesorului la
tabl.
Demonstrarea:
structurii
subtanelor (seturi
din laborator)
Sistemul periodic.
Tabelul simbolurilor si denumirilor elementelor chimice

Frontal

Sistemul periodic.
Tabelul maselor
atomice relative

Individual

Curent
1
sau
individual
Curent
1
individual
sau
n
grup
1

-s
descrie,
s
recunoasc Elementele
chimice.
componentele, structurile celulelor SP;
Masa. Mrimea relativ
-s caracterizeze poziia elementului n SP
Masa atomic
(coordonatele lui);
relativ.
- s identifice masa atomului i masa
atomic relativ.
-s stabileasc legtura dintre elementele Clasificarea
Elementele metalice i metalice i nemetalice i substane elementelor n metalice
nemetalic. Substanele simple metale si nemetale, s defineasc i nemetalice,
1.13
poziia lor n SE;
principiile acestei
simple metale i
-s stabileasc caracterul elementului clasificri.
nemetale.
(metali/nemetalic) i caracterul substanei
(metal/nemetal).
-s defineasc noiunile: molecula,
Atomul. Simbolul
formula chimic, indicele, masa
chimic. Informaia
molecular relativ;
dup simbolul chimic.
- s scrie i s citeasc formulele
Masa atomic relativ.
chimice;
Substane simple i
s
explice
legea
constantei
compoziiei;
compuse
Formula chimic.
- s separe n componente i s
Compoziia substan1.14
generalizeze informaia pe care o d
ei. Masa molecular formula chimic;
relativ.
-s calculeze valoarea masei moleculare
relative dup formula chimic a
substanei;
- s stabileasc raportul de mase al
elementelor n substan dup formula
chimic.
-s sistematizeze i s aplice
cunotinele
despre
sub
Evaluare sumativ.
stane, elemente chimice, clasificarea
1.15 Chimia tiina
lor;
despre substane.
-s descrie poziia elementelor chimice
n SP
12
II.
Structura
substanei
ore
2.1
Modelul planetar al -s descrie structura complex a Atomul. Electronul
atomului n baza modelului planetar al Sistemul periodic

Sistemul periodic.
Mulaje. Machete.

Curent
sau
individual

Modele de molecule.
Tabelul
Formula chimic"

Curent
individual
sau n
grup

Evaluare
sumativ
(45min.)

Curent
indi-

Demonstrri:
Modele de atomi.

2.2

2.3

2.4

atomului;
-s stabileasc legturi: numrul atomic
al elementului n SP - sarcina nucleului
- numrul total de electroni numrul total de protoni - sarcina
total a protonilor;
atomului. Structura -s stabileasc legturi: masa atomuluinumrul
total
de
protoni-masa
atomului. Nucleul
atomului ( 2.1, 2.2) neutronilor-numrul total de neutroni;
- s calculeze valorile numrului
protonilor si neu-tronilorpentru unele
elemente;
-s determine elementul chimic ca o
specie de atomicu aceeai sarcin a
nucleului.
-s defineasc noiunile: nveli
electronic, strat electronic, schem
nveliul electronic al electronic (configuraie electronic); -s
prezinte scheme (configuraii)
atomului..
electronice ale primelor 20 de elemente
( 2.3, 2.4)
din SP;

Numrul de ordine al
elementului n sistemul
periodic Masa atomului

Tabeluri cu structuri atomice

vidual
sau n
grup

Electronul. Sarcina
nucleului. Numrul
total de electroni n
atom.

Tabelul, scheme- Curent


lor electronice ale indiatomilor, SP.
vidual
sau n
grup

-s defineasc noiunile de:electron,


scheme electronice, model electronic;
Repartizarea
-s repartizeze electronii atomilor pe
electronilor pe
nivel corespunztor regulilor.
straturi.
-s compare nivele de electroni;
-s ilustreze repartizarea electronilor.
Structura atomului i -s identifice poziia elementului n
poziia elementului n sistemul periodic;
-s stabileasc structura atomului ;
sistemul periodic.
-s descrie algoritmul de alctuire a
schemei electronice;
-s alctuiasc schemele electronilor ale
atomilor elementelor cu numerele de
ordine Z=1-20.

Repartizarea
electronilor pe straturi.
nveli electronic.
Algoritmul de alctuire
a schemei electronice.

Sistemul periodic.
Schema
electronic a
atomului .

Curent
1
sau
individua
l/n
grup.

Structura atomului i
poziia elementului n
SP. Caracteristica
elementului chimic:
a)denumirea,
b)simbolul chimic,
c)numrul de ordine,
d)masa atomic relativ
e)perioada,
f)grupa, subgrupa,

Sistemul periodic.
Scheme
electronice.
Demonstrarea
chemelor
electronice la
tabl.

Curent
sau n
grup

2.5

2.6

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
7
ore
3.1

Noiuni despre valena


elementelor

Substane binare.
Determinarea valenei
elementelor dup
formula chimic .
Alctuirea formulelor
chimice dup valen

-s defineasc noiunea de valen,


valen constant, valena variabil,
electroni de valent;
-s alctuiasc formulelecompuilor
binari dup valenele elementelor
chimice, exerciii prin aplicarea
algoritmilor studiai.
-s caracterizeze substanele binare;
-s determine valenele elementelor
dup formula chimic.

-s elaboreze formulele chimice dup


valen;
-s compare valena substanei simple i
aelementului chimc.

g)caracterul
elementului.
Valena elementului i
numrul grupei, valena
superioar, valena
constant i variabil.

Substanele binare:
determinarea valenei
elementelor dup
formula chimic; alctuirea formulelor dup
valen.
Formulele chimice dup
valen. Alctuirea
formulei dup valen.

Sistem periodic
Tabel valenelor

Indivi1
dual sau
frontal

Sistem periodic.
Tabelul
valenelor.
Problemar.

Frontal

Sistem periodic.
Tabelul
valenelor.
Problemar.

Curent
sau
individual

S.P.

Test 2

Modele de molecule.
Tabelul
Formula chimic"

Curent
individual
sau n
grup

Legtura chimic.
Legtura covalent
Noiuni de electronegativitate. Legtura
covalent polar.
Legtura metalic
Legtura ionic

Evaluare sumativ. -s aplice cunotinele pe tem n


Structura substanei situaii noi
III.
Substane pure i
amestecuri

Chimia i mediul ambiant

-s defineasc noiunile: molecula,


formula chimic, indicele, masa
molecular relativ;
- s scrie i s citeasc formulele
chimice;
- s explice legea constantei compoziiei;
- s separe n componente i s

Atomul. Simbolul
chimic. Informaia
dup simbolul chimic.
Masa atomic relativ.
Substane simple i
compuse

3.2

3.3

3.4

Purificarea
subtanelor

Lucrare de laborator
nr.3. Purificarea apei.

Apa naturalamestec de substae

generalizeze informaia pe care o d


formula chimic;
-s calculeze valoarea masei moleculare
relative dup formula chimic a
substanei;
- s stabileasc raportul de mase al
elementelor n substan dup formula
chimic
-s defineasc noiunile: legtur
chimic, legtur covalent (LC), LC
nepolar, LC polar, cuplu de electroni,
electronegativitatea
elementelor,
formula electronic, formula general;
-s explice formarea legturilor
covalente n moleculele formate din
atomii elementelor nemetalice, s
alctuiasc formulele electronice i
grafice ale moleculelor H2, 02, N2, HC1,
H20, NH3', CH4;
-s defineasc unitatea de valen n
compuii covaleni
-s calculeze valorile valenei dup
formulele moleculare ale compuilor binari,
dac este cunoscut valena unui element;
-s alctuiasc formulele moleculare dup
valena elementelor ;
s citeasc formulele, s numeasc
substanele,
- s deosebeasc ambele operaii;
-s gseasc i s compare valorile
dup formulele moleculare, electronice i
grafice
-s defineasc noiunea de reea
cristalin;
-s explice posibilitatea interaciunii
moleculelor cu formarea reelelor
cristaline moleculare i interaciunii

Atomul. Electronul.
Molecula. Substan
simpl. Substan
compus. Element
chimic. Elemente
metalice i nemetalice.
Pol pozitiv si pol negativ

Tabelul
Legtur covalent"

Curent.
Lucrare
de
verificare
(15 min.),
[7] var. I
9.5 (b, e),
9.12 (c)
var. a Il-a
9.6 (b, e),
9.12 (d)

Valena. Formula
chimic. Molecula.
Elemente nemetalice

Scheme 3.7, 3.8

Substane simple si
compuse. Legtur
covalent. Atomul.
Molecula. Proprieti
fizice. Figuri geometrice

Tabelul Reele
cristaline"

Curent.
Lucrare
de
verificare
(10 min.),
[7],
11.4:
var.
I
(a,b):
var. a Ila
(c,d)
Curent
individua
l sau n
grup

covalente cu formarea reelelor atomice;


-s clasifice reelele cristaline, moleculare
i atomice;
-s coreleze proprietile fizice ale
substanelor cu reelele cristaline atomice
i moleculare

3.5

3.6
3.7

Purificarea apei

Aerul- amestec de
substane gazoase.
Analiza rezultatelor

-s defineasc i s explice legtura


metalic;
-s explice proprietile fizice ale
metalelor n baza
legturii metalice;
-s defineasc noiunea de ion i s
defineasc, s
explice legtura ionic;
-s scrie formulele chimice ale compuilor
ionici, s le
citeasc, s le pronune;
-s prezinte compuii ionici n condiii
obinuite ca
substane solide cu reea cristalin
ionic;

Elemente metalice.
Electronul. Sarcina
pozitiv i negativ.
Formula chimic. Reea
cristalin. Proprietile
fizice

Modelele reelelor
cristaline ionice

Curent.
Lucrare
de
verificare
(10 min.)