Sunteți pe pagina 1din 1

Nume şi prenume:

Adresa :

Telefon:

E-mail :

Data:

Către INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN VRANCEA

STIMATĂ DOAMNĂ ,

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL

Subsemnata, ..............., educatoare la ............., vă adresez această scrisoare de intenție pentru


a-mi exprima dorința de a participa la examenul de definitivare în învățământ .

Interesul meu pentru a mă definitiva în învățământ derivă din dorința mea de a-mi putea
demonstra în continuare capacitățile și aptitudinile de educatoare, aptitudini obținute de-a
lungul celor aproape ....... ani de experiență în acest domeniu.

Pentru că întotdeauna m-au pasionat copiii , am considerat ca fiind obiectiv principal pentru
mine dezvoltarea personală și profesională în vederea desfășurării unui act educațional de
calitate .

În acest an școlar îmi propun să obțin definitivarea în învățământ , deoarece îmi doresc ca
studiile mele , pe care le-am încheiat la .............. ,să aibă o finalitate pozitivă, aceea de a
continua în domeniul educației pentru care mă pregătesc în prezent ca studentă la ................ ,
specializarea ........................ .

Permanent, atenția mea esteîndreptată către formarea continuă și pe nevoia de asimilare de


noi cunoștințe , aspect important pentru desfășurarea activității instructiv-educative în
grădiniță .

În sprijinul solicitării mele, ataşez CV-ul din care rezultă că pregătirea, experienţa ,dar și
rezultatele mele care se armonizează foarte bine cu respectivele condiții de eligibilitate pe
care trebuie să le îndeplinească participanţii la concursul de definitivare în învățământ .

Cu distinsă considerație,