Sunteți pe pagina 1din 2

TEHNICA FRECVENŢELOR ÎNALTE

Cuprins

Capitolul 1.

7

1.1. Unde generalizate: definiţii, relaţii de bază

7

1.2. Matricea repartiţie S

10

1.3. Determinarea parametrilor S

13

Capitolul 2.

15

2.1. Particularităţi ale tuburilor electronice pentru microunde

15

2.2. Clistronul reflex

16

2.2.1. Construcţia şi principiul de funcţionare

16

2.2.2. Gruparea fasciculului de electroni

18

2.2.3. Zonele de oscilaţie

22

2.2.4. Frecvenţa oscilaţiilor

24

2.3. Magnetronul

26

2.3.1. Construcţia si funcţionarea

26

2.3.2. Moduri (tipuri) de oscilaţie şi frecvenţe de oscilaţie

30

2.3.3. Caracteristici de funcţionare a magnetronului

33

2.3.4. Utilizarea magnetronului în instalaţii de încălzire cu microunde

35

2.4. Tubul electronic cu undă progresivă

41

Capitolul 3.

47

3.1. Comportarea joncţiunii p-n la frecvenţe înalte

47

3.2. Diode semiconductoare pentru microunde

48

3.2.1.

Dioda Schottky

49

3.2.2.

Dioda tunel

50

3.2.3.

Dioda Gunn

51

3.2.4.

Dioda IMPATT

51

3.2.5.

Dioda TRAPATT

52

3.2.6.

Dioda BARITT

52

3.2.7.

Dioda pin

52

3.2.8.

Dioda varactor

53

3.2.8.

Dioda step-recovery

54

3.3. Tranzistoare pentru microunde

54

3.3.1. Noţiuni generale

55

3.3.2. Tranzistorul bipolar

55

3.3.3. Tranzistorul MESFET

57

TEHNICA FRECVENŢELOR ÎNALTE

3.3.4. Tranzistorul HEMT

3.4. Amplificatoare de microunde

3.4.1. Noţiuni generale

3.4.2. Stabilitatea amplificatoarelor de microunde

cu tranzistaoare

3.4.3. Amplificarea în putere

3.4.4. Zgomotul în amplificatoare

3.4.5. Unele aspecte privind polarizarea tranzistoarelor pentru microunde

3.4.6. Amplificatoare de microunde cu diode semiconductoare

3.5. Oscilatoare de microunde

3.5.1. Structura oscilatoarelor de microunde

3.5.2. Oscilatoare cu acord electronic al frecvenţei

Capitolul 4.

4.1. Noţiuni generale despre antene

4.2. Parametrii electrici ai antenelor

4.3. Dipolul simetric

4.4. Antena canal de undă

4.5. Antena horn

4.6. Antene cu reflector parabolic

4.7. Antene plate

4.8. Legătura radio în domeniul microundelor

Capitolul 5.

Capitolul 6.

Răspuns la întrebările din test

59

61

61

62

67

67

69

70

76

76

78

83

83

85

87

90

94

98

101

106

111

127

145