Sunteți pe pagina 1din 1

Daea:

Şi Cioloş ar trebui întrebat despre


informările SRI cu pesta porcină din 2016
Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, la Cluj, după ce a vizitat
festivalul Zilele Recoltei, că în cazul pestei porcine africane, unii vor să se urce pe
lacrimile de necaz ale populaţiei, căutând sprijin electoral, el adăugând că şi fostul pre-
mier Dacian Cioloş şi ministrul Agriculturii din acea vreme ar trebui să fie întrebaţi despre
informările transmise de SRI începând din 2016 cu privire la pericolul pestei porcine. „Nu
voi mai discuta niciodată despre acest episod urât în care unii vor să se urce pe lacrimile de
necaz ale populaţiei, căutând sprijin electoral. Eu le spun foarte clar că nu vor câştiga deloc,
iar câştigul din necaz va fi cu urmări, pentru că niciodată românul nu trebuie să se supere pe
vecinul lui, a afirmat Petre Daea.

sâmbătă-duminică, 15-16 septembrie 2018 • anul XXIX, nr. 8445 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2 lei

Comisarul european Corina Creţu:


Poneiul alb
Proiectele pentru cele trei spitale regionale trebuie
depuse la Bruxelles până la sfârşitul acestui an
Cornel UDREA
Prezentă vineri la Cluj-Napoca, importante. Acum, din câte am în-
unde a luat parte la dezbaterea ţeles, BEI a realizat deja studiile de
„Un buget modern pentru o Uni- fezabilitate pentru spitalele de la
une mai puternică”, organizată Cluj-Napoca şi Iaşi, urmează Cra-

U n căluţ de buzunar, cu harnaşa- la Facultatea de Studii Europene iova. Proiectele vor sosi la Comisia
ment strălucitor, trage după el, a UBB, comisarul european pen- Europeană până la sfârşitul acestui
într-un trap domol, o căruţă ca o tru Dezvoltare Regională Corina an, noi sperăm să le aprobăm cât
jucărie, spre bucuria copiilor uimiţi de Creţu şi-a exprimat speranţa ca mai repede, mai ales că sunt făcute
călătorie, dar şi în faţa acelui căluţ parcă proiectele pentru cele trei spitale de Banca Europeană de Investiţii
venit dintr-un basm mic şi parfumat. regionale să fie depuse la Bruxe- şi avem o garanţie preliminară că
Alţi copii preferă să alerge de colo-co- lles până la sfârşitul acestui an iar sunt făcute de calitate. Vor începe
lo, alţii mămâncă îngheţată, bătrânii până la sfârşitul anului viitor să în- după aceea licitaţiile, iar speranţa
stau pe băncile umbrite, sub cerul verde ceapă lucrările. „Au fost întârzieri mea este ca, până la sfârşitul anu-
al coroanei arborilor şi tac despre ace- şi nu mă voi feri niciodată să aver- lui 2019, să înceapă construcţia
leaşi lucruri, deja ştiute. tizez statele membre atunci când efectivă. Banii pot fi cheltuiţi până
La marginea lacului, lebede albe, lebe- sunt întârzieri în ceea ce priveşte Cosmin PURIȘ
de negre, îşi arcuiesc coregrafic gâturile, infrastructura pentru investiţii continuare în pagina a 4-a
iar pe lângă ele, răţuştele se bagă în sea-
mă, bucurându-se de dărnicia privitori- Comisarul european pentru Agricultură: care cresc porci de carne în propria Şi-a propus să
lor. curte, pentru a trece peste această
ajungă în Top 5
Este o imagine zilnică, frumoasă
poveste a NORMALITĂŢII în Par-
România poate primi ajutor problemă”, a spus Phil Hogan.
El a menţionat că pesta porcină
cul Central din Cluj, departe de noxele suplimentar din cauza pestei porcine reprezintă „o problemă pentru mai  
PAGINA 2
maşinilor şi de duhoarea politicii. Aici multe ţări din Europa”.
mă simt invincibil şi ocrotit, ba îmi Comisarul european pentru mele luni. Încercăm să vedem cum „Autorităţilor din România le-aş Regal de Operă sub
fac şi speranţe când văd tinerii săru- agricultură şi dezvoltare rurală, putem face mai mult în România, spune care sunt sistemele pe care auspiciile Familiei
tându-se nu chiar pe furiş şi mă bucur Phil Hogan, a declarat, vineri, la pentru a ne asigura că este detectată le au la dispoziţie, ce ajutor supli- Regale a României
pentru faptul că au uitat de blestemul Cluj, că pesta porcină e o problemă boala şi cum putem limita răspân- mentar le putem oferi din partea
telefonului mobil. Se aud anunţurile pentru mai multe ţări europene direa bolii. Trebuie să ne gândim la Comisiei Europene pentru o mai PAGINA 6
şi că România poate beneficia de măsuri de biosecuritate şi discutăm bună supraveghere a cazurilor, pen-  
matrimoniale solemne din chioşcul
fanfarei şi dominantă este silueta de un ajutor suplimentar pentru supra- cu serviciile fito-sanitare pentru tru a vedea cum putem restrânge
alb imperial a clădirii Casinoului, for- vegherea cazurilor apărute. măsurile care ar ajuta la limitarea comportamentul uman, pentru că
fota colorată de la Chios, cu toatele sunt „Aceasta nu este doar o problemă răspândirii bolii. Am discutat cu această chestiune este foarte impor-
NORMALITATE. strict românească, multe ţări se con- premierul Dăncilă şi cu ministrul tantă pentru UE”, a mai spus Phil
continuare în pagina a 12-a fruntă cu pesta porcină, dar identi- Agriculturii să vedem cum îi putem Hogan.
ficarea cazurilor a crescut în ulti- ajuta financiar pe micii agricultori continuare în pagina a 4-a

Scandal în deliberativul judeţean din


cauza sumelor din impozitul pe venit
destinate comunelor şi oraşelor Prof. dr. Pop Teofil:
Un proiect de hotărâre ce viza alocarea sumelor din impozitul pe „Mi-am deschis drumul
venit pe unități administrativ-teritoriale nu a putut fi adoptat în ple- în viaţă cu bisturiul”
nul Consiliului Judeţean Cluj din cauză că alianţa PNL-UDMR nu a
avut suficiente voturi iar reprezentanţii PSD au refuzat să susţină ini- PAGINA 7
ţiativa deoarece propunerile de alocări avantajează primarii liberali.  
În schimb, preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe i-a acuzat pe social demo- Pensia medie lunară a
craţi că prin refuzul de a vota alocările de fonduri sabotează comuni- depăşit cu puţin
tățile clujene.
Executivul CJ Cluj a venit vineri în faţa consilierilor judeţeni cu un 1.100 lei
proiect de hotărâre ce viza alocarea sumei de 8.053.000 lei provenind
din sumele din impozitul pe venit pentru 80 de unităţi administrative PAGINA 9

din judeţul Cluj. Proiectul nu a putut fi adoptat din cauză că majori-
tatea PNL-UDMR nu a avut cele 19 voturi prevăzute de lege iar aleşii Cluj are două
social democraţi din forul deliberativ judeţean au refuzat să susţi- echipe în „16”-imi
nă demersul pentru că primăriile conduse de primari liberali aveau
Cosmin PURIȘ PAGINA 10

continuare în pagina a 4-a

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324