Sunteți pe pagina 1din 1
Vicepremierul Viorel Ștefan, propus ministru interimar al Cercetării și Inovării Vicepremierul Viorel Ștefan a fost
Vicepremierul Viorel Ștefan, propus ministru
interimar al Cercetării și Inovării
Vicepremierul Viorel Ștefan a fost propus ministru interimar al Cercetării și Ino-
vării, a anunţat, vineri, premierul Viorica Dăncilă.
„Deja am propus pentru interimat la Cercetare pe domnul vicepremier Viorel Ște-
fan. Am trimis adresă către Cotroceni”, a declarat Dăncilă, care efectuează vineri o
vizită în judeţul Argeș. Pe 31 august, Nicolae Burnete a demisionat din funcţia de mi-
nistru al Cercetării și Inovării, potrivit unui comunicat publicat la momentul respectiv pe
site-ul instituţiei. „Ministrul Cercetării și Inovării, prof. dr. Nicolae Burnete, prin prezentul
comunicat, aduc la cunoștinţa opiniei publice faptul că în această dimineaţă mi-am depus
demisia la Cancelaria premierului. Demisia mea este irevocabilă și cel puţin la acest moment
nu va face subiectul unei conferinţe de presă”, se spunea în comunicat.

sâmbătă-duminică, 8-9 septembrie 2018 • anul XXIX, nr. 8439 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2 lei

1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2 lei Și dacă geamuri bat în ram Cornel

Și dacă geamuri bat în ram

Și dacă geamuri bat în ram Cornel UDREA d orel lucrează din greu, acum după ce

Cornel UDREA

d orel lucrează din greu, acum după ce i s-au recunoscut meritele și a fost chemat consilier în guvern. A fost

foarte ocupat cu redactarea manualelor de geogra e și de biologie, pe care care le-a scris cât s-a priceput el de bine, indcă este un competent. Cine și cum se produce urina? Aceasta este o întrebare din manualul de biologie de clasa a VI-a. În aceeași carte mai întâl- nim momente de umor autentic: catul e în stânga, plamânul are lobi interiori, iar vasele de sânge lungimi diferite, în funcţie de om și de cât sânge îi curge de colo-colo, cum îl taie hemoglobina. Și acest manu- al este o catastrofă gramaticală, dar noi, turnu-severinenii din municipiul Turnu Măgurele, nu ne mai mirăm de nimic, nici de faptul că ministrul învăţământului se mai a ă în jilţ, Vâlcov e lăsat în clădirea guvernului, iar doamna de la Interne co- mentează cum știe și ea, să citească ce i se vâră sub nas, sub formă de document de

specialitate. În partidul de guvernământ e liber la ură, la șantajarea populaţiei, săracă în carte, cu catastrofa venirii celorlalţi la guvernare. Dragnea își permite, indcă i se permite, să deturneze o decizie a Pre- ședintelui României, în același timp și conducătorul CSAT. Astfel recti carea

continuare în pagina a 12-a

Cât sunt de pregătite școlile clujene pentru

noul an școlar

Peste 97.000 de elevi clujeni vor începe luni şcoala. Cursurile vor avea 34 de săptămâni, ind structurate pe două semestre. Semestrul I va începe pe 10 septembrie 2018 şi se va încheia pe 1 februarie 2019, iar cel de-al doilea, pe 11 februarie 2019 şi se va încheia pe 14 iunie 2019. În ceea ce priveşte vacanţele, acestea se vor desfăşura astfel: de pe 22 decembrie 2018 -13 ianuarie 2019 va vacanţa de iarnă, de pe 2 februarie 2019 - 10 februarie 2019 va vacanţa intersemestrială, urmând ca în perioada 20 aprilie 2019-5 mai 2019 să e vacanţa de primăvară. În contextul noului an şcolar, ziarul Făclia a încercat să a e cum au fost pregătite şcolile clujene pentru a primi elevii.

au fost pregătite şcolile clujene pentru a primi elevii. Primăria Cluj-Napoca susţine că anul acesta a

Primăria Cluj-Napoca susţine că anul acesta a realizat lucrări de reparații curente de urgen- ță și întreținere la 76 unități de învățământ preuniversitar din municipiul. Intervenţiile au vizat igienizări interioare și exterioare, înlocuit tâmplării, reparații acoperișuri, hidroizolații, fațade, reparații la grupuri sanitare, bucătă- rii, instalații sanitare, electrice, încălzire, re- parații pardoseli, parchet, gresie, reparații la împrejmuiri. Lucrările au fost demarate odată cu începerea vacanței de vară și au fost nali- zate până la începerea anului școlar. Valoarea acestor investiţii s-au ridicat la 10.576.289 lei. Pe lângă școli și grădinițe, au fost efectuate lu- crări de reparații și întreținere la opt creșe, iar valoarea acestora a fost de 500.000 lei. Totodată, în această vară Primăria a efectu- at lucrări de amenajare la curțile, aleile și tere- nurile de sport ale acestora. Până în prezent au fost realizate astfel de lucrări la 31 de unități (22 școli + 9 grădinițe).

continuare în pagina a 5-a

Mai multe instituţii clujene nu binevoiesc să promoveze sigla Centenarului

Deși mai sunt patru luni până la

nalul anului 2018

săm 100 de ani de la Marea Uni- re, numeroase instituţii publice și autorităţi clujene nu binevoiesc să aplice măsurile de identitate vizu- ală privind Centenarul. Ministerul Culturii și Identită- ţii Naţionale (MCIN) a lansat în această săptămână un apel către in- stituţiile din subordine, către insti- tuţiile centrale și locale, dar și către entităţile private din România, de a promova LOGO-ului Centena-

în care aniver-
în care aniver-

rului Marii Uniri și elementele de identitate vizuală ale acestuia prin difuzarea/ folosirea permanentă conform speci cului activităţii en- tităţii în cauză. „Guvernul Româ- niei, autorităţile centrale și locale desfășoară o activitate complexă și permanentă pentru ca aniversarea Centenarului să se facă așa cum se cuvine, cu demnitate și într-un total respect faţă de România și de locuitorii săi. În acest sens, MCIN reamintește instituţiilor care au de- pus proiecte în cadrul programului

dedicat Centenarului Marii Uniri, că acestora le revine obligaţia de a comunica stadiul dar și datele la care se vor desfășura evenimentele din cadrul proiectului depus. Rea- mintimcă instituţiile centrale, spre deosebire de cele locale, precum și ONG-urile au obligaţia legală de a consuma sumele solicitate până la nalul acestui an, în caz contrar, banii vor reveni la bugetul de stat”, a precizeazat MCIN. Potrivit Or- donanţei de Urgenţă 22 adoptată de Guvern în 21 martie, autorităţi- le, instituţiile publice și a instituţi- ilor din subordinea, Cosmin PURIȘ

continuare în pagina a 4-a

Adeverinţe de studii pentru beneficiarii de pensie de urmaș

Casa Judeţeană de Pensii Cluj a anunţat că, în conformitate cu prevederile art. 84 lit. b). din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modi cările și completările ulterioare, copiii au dreptul la pensie de urmaș și după împlinirea vârstei de 16 ani, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Conform prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, în situația copilu- lui, bene ciar al unei pensii de urmaș, în condițiile pre- văzute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se sus- pendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs. Copiii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2018-2019 ur- mează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeve- rinței este 25 septembrie 2018.

continuare în pagina a 4-a

Pasagerul cu numărul două milioane, sărbătorit la Aeroportul Internaţional Cluj Aeroportul Internaţional Avram

Pasagerul cu numărul două milioane, sărbătorit la Aeroportul Internaţional Cluj

Aeroportul Internaţional Avram Iancu” Cluj a aniversat vineri pa- sagerul cu numărul două milioane, cu două săptămâni mai devreme decât anul anterior, la nalul acestui an ind posibil să se înregistreze în jur de 3 milioane de pasageri. Georgiana Spătaru, de profesie psiholog, pasagerul cu numărul două milioane, a plecat vineri cu cursa Tarom RO 644 spre București și a avut surpriza de a premiată de conducerea Aeroportului clujean și a companiei Tarom cu două bilete dus-întors pe orice rută operată de transportatorul aerian naţional. Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj atinge pentru a doua oară în istoria sa pragul de două milioane de pasageri înregistrați în- tr-un an calendaristic, realizare care se datorează atât strategiei de dez- voltare a infrastructurii aeroportuare, cât și extinderii rețelei de rute prin intensi carea negocierilor cu operatorii aerieni. În acest sens s-au înregistrat zboruri turistice către 12 destinații, din 5 țări, cu două noi destinații turistice în plus faţă de anul 2017. V.D.

continuare în pagina a 12-a

faţă de anul 2017. V.D. continuare în pagina a 12-a Redacția ziarului „Făclia de Cluj” –

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților) Mică și mare publicitate: ORAR: luni-vineri orele 8-17, duminică orele 15-17 • Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324

Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324