Sunteți pe pagina 1din 1
Stimaþi cititori/ abonaþi FÃCLIA Faceþi-vã abonamente! Economisiþi peste 25%! S-a redus numãrul chioºcurilor din
Stimaþi cititori/ abonaþi FÃCLIA
Faceþi-vã abonamente! Economisiþi peste 25%!
S-a redus numãrul chioºcurilor din oraº
ºi din judeþ care vând ziare.
În acest sens, vã rugãm sã luaþi în considerare contractarea de abonamente, prin:
- încasatorii firmei DONATH MEDIA - Tel. 0741-627075
- serviciul Difuzare al ziarului (str. Clinicilor nr. 33)
- Poºta Românã (factori poºtali sau Oficiu Poºtal).
Preþul abonamentului rãmâne neschimbat:
- 25 lei/ lunã + taxa difuzare pentru persoane fizice,
- 35 lei/ lunã + taxa difuzare pentru persoane juridice.

sâmbãtã-duminicã, 25-26 august 2018 • anul XXIX, nr. 8427 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini - 2 lei

ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini - 2 lei Martirel Cornel UDREA Motto:„De obicei asasinii
ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini - 2 lei Martirel Cornel UDREA Motto:„De obicei asasinii

Martirel

Martirel Cornel UDREA Motto:„De obicei asasinii sunt unul singur” (din pre puþul gândirii lui Sorin R.Stãnescu).

Cornel UDREA

Motto:„De obicei asasinii sunt unul singur” (din pre puþul gândirii lui Sorin R.Stãnescu).

Î ncetul cu încetul, pentru o anume parte a populaþiei, cea care a betonat victoria în alegeri a PSD-ului, Dragnea

este un martir, atacat din toate pãrþile de forþe ostile, interne ºi internaþionale, mai mult sau mai puþin sorosiste. În disperare de cauzã, pentru cã simte cum îi fuge pãmântul de sub picioare, mai ales dupã ce, la ordin, jandarmii români au lovit în cap cetãþeni români, i-au gazat cu un spray care are certificat de calitate. Povestea halucinantã a lui Dragnea, va rãmâne în analele prostiei omeneºti ca o pildã a ceea ce se întâmplã când nu ºtii ce se întâmplã: anul trecut, în primãvarã, patru indivizi îmbrãcaþi în negru, în grup compact, sã nu atragã atenþia, intrã într-un restaurant aglomerat, unde se afla viitoarea victimã a unui atentat. Unul îl priveºte insistent ºi încruntat, altul îi face semn cã- i suprimã funcþiile tiroidei, al treilea vorbeºte la telefon cu un om „foarte celebru” al patrulea, vorbeºte de unul singur. Dupã ce l-au asasinat astfel, se duc la un hotel de cinci stele, din buricul târgului, cu sentimentul datoriei împlinite. Dragnea rãmâne cu rãni cauzate de privirea aceea tãioasã, care poate fi consideratã armã albã.

continuare în pagina a 12-a

fi consideratã armã albã. continuare în pagina a 12-a ALDE Cluj-Napoca propune cotã obligatorie de pomi

ALDE Cluj-Napoca propune cotã obligatorie de pomi plantaþi pentru fiecare nouã construcþie

Consilierii locali ai ALDE propun introducerea unei cote obligatorii de pomi plantaþi pentru fiecare construcþie nou autorizatã în Cluj- Napoca. Astfel, pentru o locuinþã unifamilialã, apartament sau garsonierã ar trebui plantaþi câte trei arbori sau pomi fructiferi. Pentru 100 mp construiþi în cazul celorlalte tipuri de construcþii se propune plantarea a câte unui arbore. În cazuri speciale aprobate de Primãrie, un maximum de 50% din cota de arbori/pomi ar urma sã poatã fi plantaþi de cãtre

constructori ºi pe proprietate publicã (de exemplu dacã gradul de ocupare a terenului pe care se construieºte este deja prea mare). Pentru nerespectarea cerinþei sau eliminarea arborilor/pomilor plantaþi în baza acestui proiect (cei de pe proprietatea proprie), se propun amenzi de 1000 RON pentru persoane fizice ºi 3000 RON pentru persoane juridice, repetându-se amenzile din 3 în 3 luni pânã la remedierea situaþiei. „Un proiect similar, propus tot de cãtre ALDE, a

fost aprobat anul trecut de cãtre Consiliul Local Floreºti. Considerãm cã deºi anumite zone din Cluj-Napoca (ex., Parcul Central sau malul Someºului la intrarea în municipiu) oferã un bun echilibru ecologic cetãþenilor din împrejurimi, alte zone pot beneficia semnificativ de pe urma acestei acþiuni. Invitãm cetãþenii sã îºi exprime opiniile asupra oportunitãþii unui astfel de proiect, respectiv asupra detaliilor sale tehnice”, a precizat preºedinte ALDE Cluj-Napoca, Radu Silaghi-

Dumitrescu.

C.P.

Revoltã în comuna Sãnduleºti

Sãtenii din comuna clujeanã Sãnduleºti au ajuns la capãtul rãbdãrii din cauza stãrii jalnice a drumului care trece prin localitatea lor ºi, totodatã, asigurã accesul spre Cheile Turzii, unul dintre cele mai importante obiective turistice din judeþul Cluj. Oamenii spun cã atunci când plouã drumul este impracticabil din cauzã cã toatã piatra este spãlatã. Localnicii au decis vineri sã tragã un semnal de alarmã cu privire la starea drumului. Astfel, în jurul orei 11, peste 50 de persoane s-au adunat în faþa primãriei pentru a protesta din cauzã cã drumul 103 G este neasfaltat, iar când plouã trebuie sã intervinã cu tractoarele pentru a scoate autocarele cu turiºti dupã Cosmin PURIª

continuare în pagina a 4-a

Preºedintele Iohannis a convocat CSAT pe 4 septembrie

Preºedintele Klaus Iohannis a decis convocarea Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii pe 4 septembrie, pe ordinea de zi figurând analiza propunerilor de rectificare a bugetului de stat al

instituþiilor cu atribuþii în domeniul securitãþii naþionale pentru anul 2018. “Secretariatul Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii a iniþiat procedurile pentru emiterea unei hotãrâri a Consiliului referitoare la rectificarea bugetului de stat al instituþiilor cu atribuþii în domeniul securitãþii naþionale pentru anul 2018, cu acordul individual al membrilor Consiliului, notificând în acest sens

ºi Ministerul Finanþelor Publice în

data de 21 august. Conform art. 6 alin. (3) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii, pentru emiterea unei hotãrâri a Consiliului este nevoie de consensul membrilor acestuia. Întrucât nu toþi membrii Consiliului au fost de acord cu avizarea propunerilor de rectificare, preºedintele României, domnul Klaus Iohannis, a decis convocarea Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii pentru data de marþi, 4 septembrie, ora 13,00,

având înscrisã pe ordinea de zi analiza propunerilor de rectificare

a bugetului de stat al instituþiilor

cu atribuþii în domeniul securitãþii naþionale pentru anul 2018”, precizeazã Administraþia Prezidenþialã.

USR Cluj suspectat de blat pe plan local cu liberalii

USR Cluj suspectat de blat pe plan local cu liberalii Liderul PSD Cluj, Horia Nasra le

Liderul PSD Cluj, Horia Nasra le cere parlamentarilor clujeni ai USR, Mihai Goþiu ºi Emanuel Ungureanu sã-ºi clarifice relaþia pe care aceºtia o au pe plan local cu Partidul Naþional Liberal. Social democratul îl suspecteazã pe cei din USR Cluj de blat cu liberalii clujeni deoarece în ultimii ani nu au vorbit despre restanþele administrative ale primarului Emil Boc. ‘’Domnule senator Mihai Goþiu, Sunteþi de doi ani senator de Cluj dar niciodatã nu aþi vorbit despre restanþele administrative ale primarului Emil Boc, despre promisiunile neonorate ale fostului preºedinte al PDL. Nu aþi scos un cuvânt despre: sutele de strãzi private neasfaltate, construcþia de cartiere cu locuinþe pentru tineri promise de 14 ani de primar dar care lipsesc cu desãvârºire, lipsa acutã de creºe ºi grãdiniþe, situaþia inumanã de la #PataRât, despre transparenþa în actul administrativ care a fost o promisiune constantã a domnului Boc în toate campaniile electorale. ªtiindu-vã mare luptãtor anticorupþie, mã aºteptam sã trageþi un semnal de alarmã cu privire la dosarul penal ce C.P.

continuare în pagina a 4-a

la dosarul penal ce C.P. continuare în pagina a 4-a Redacþia ziarului „Fãclia de Cluj” –

Redacþia ziarului „Fãclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (staþiile Agronomia - str. Moþilor) Micã ºi mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-17, duminicã orele 15-18 • Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324

Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324