Sunteți pe pagina 1din 159

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/280941390

PSIHOLOGIE: SACROTERAPIE - elemente de psihoterapie cognitiv


comportamentala. PREZENTARE ORALA

Data · August 2015

CITATIONS READS
0 474

1 author:

Iulia Gabriela Șerban


Clinical Infectious Diseases Hospital Constanta
198 PUBLICATIONS   2 CITATIONS   

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

PSIHOTERAPIE COGNITIV COMPORTAMENTALA View project

COLABORARI LITERARE - CENACLUL LITERAR LA DISTANTA - PRIETENIA - cu sediul in IASI, ROMANIA, coordonator ION NICOLAE OPREA View project

All content following this page was uploaded by Iulia Gabriela Șerban on 14 August 2015.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


SACROTERAPIA – elemente
de psihoterapie cognitiv –
comportamentală

Iulia Gabriela Şerban


- medic specialist epidemiolog
- psiholog
VASILE CEL MARE
VASILE CEL MARE
PSIHOTERAPIA
• Psihoterapia este un proces interacţional
conştient şi planificat ce îşi propune să
influenţeze tulburările de comportament şi
stările de suferinţă care, prin consens, sunt
considerate ca necesitând tratament prin
metode psihologice, în sensul unui scop bine
definit, elaborat în comun, cu ajutorul unor
tehnici ce pot fi învăţate, în baza unei teorii a
comportamentului normal şi patologic,
implicând o relaţie emoţională solidă.
PSIHOTERAPIA

PSIHOTERAPIA

• Aplicare metodică a unor tehnici psihologice specifice,


pentru restabilirea echilibrului afectiv al unei persoane.
• Scop - împlinirea personalităţii şi o mai bună integrare
socială a subiectului.
• Bazate pe : sugestie - persuasiune, direcţionare morală,
catharsis - retrăirea, sub efectul hipnozei, subnarcozei,
a sentimentelor refulate şi psihanaliză - ce îi permite
pacientului să-şi modifice personalitatea prin analiza
conflictelor profunde şi integrarea în conştiinţă a
afectelor inconştiente, cu modificarea mecanismelor de
apărare
PSIHOTERAPIA

PSIHOTERAPIA

• Se fundamentează pe încrederea bolnavului în


tratament şi în persoana terapeutului, pe relaţia de
comprehensiune reciprocă dintre ei.
• Clientul îşi exprimă liber dificultăţile, fără teama de a
fi rău judecat, descătuşând verbal impulsiile, repunând
în discuţie imaginea proprie.
• În relaţia interumană creată, subiectul învaţă să-şi
modifice atitudinile faţă de propria persoană şi faţă de
lumea exterioară, adaptându-se la realitate.
• Cele mai bune rezultate se obţin cu subiecţii care
doresc să se vindece, cooperează, nu urmăresc
beneficiile secundare.
PSIHOTERAPIA

O disciplină ştiinţifică de sine stătătoare


ce tratează, într-o manieră cuprinzătoare
şi planificată, disfuncţii, suferinţe,
tulburări de comportament şi maladii
datorate unor cauze atât psiho-sociale,
cât şi psiho-somatice.
2008 - European Association of
Psichotherapy (EAP)
Tratamentul este realizat cu ajutorul
unor metode ştiinţifice, psihoterapeutice
şi non-medicale sau non-chimice, în
cadrul unei relaţii terapeutice dintre una
sau mai multe persoane tratate şi unul
sau mai mulţi psihoterapeuţi formaţi
într-o manieră generală şi specială.
2008 - European Association of
Psichotherapy
PSIHOTERAPIA

Obiectivele unui astfel de tratament


sunt de a ameliora sau elimina
simptomele, de a modifica tiparele
comportamentale, atitudinile şi
relaţionările perturbate, şi favorizarea
procesului de maturizare, de dezvoltare
a stării de bine, fizică şi mentală a
persoanei.
2008 - European Association of
Psichotherapy
PSIHOTERAPIA

Psihoterapeutul interacţionează cu
pacientul său privit în calitate de
subiect, de colaborator, de “celălalt”,
căruia încearcă să îi înţeleagă suferinţa
şi să îi comunice această înţelegere,
ajutându-l să îşi construiască o nouă
perspectiva (curativă) asupra persoanei
sale, asupra lumii şi în special asupra
modului de a interacţiona cu ceilalţi.
SFÂNTUL MINA
SFÂNTUL MINA
PSIHOTERAPIA
1. Analiză Existenţială
2. Analiză Tranzacţională
3. Gestalt-terapie
4. Gestalt-terapie Integrativă
5. Hipnopsihoterapie
6. Logoterapie
7. Psihanaliză
8. Psihanaliză de Grup
9. Psihodramă
10. Psihologie Analitică (C.G.Jung)
Modalităţi de 11. Psihologie Individuală
12. Psihoterapie Bazată pe Teoria Gestalt
psihoterapie 13. Psihoterapie Centrată pe Client
recunoscute de 14. Psihoterapie Centrată pe Persoană
15. Psihoterapie de Grup
16. Psihoterapie Dinamică de Grup
EAP 17. Psihoterapie Integrativă
18. Psihoterapie Neuro-lingvistică
19. Psihoterapie Pozitivă
20. Psihoterapie Psihodinamică / Psihanalitică
21. Terapie Comportamentală
22. Terapie Corporală
23. Terapie Sistemică Familială
24. Training Autogen
Profilul profesional

psihoterapeut terapie personală


omul sănătos/bolnav instruire teoretică
supervizare
diagnostic şi tratament non-
medical sau non-chimic

psiholog instruire teoretică


omul sănătos evaluări standardizate
consiliere psihologică

psihiatru instruire teoretică


omul bolnav instruire clinică
diagnostic şi tratament
PSIHOTERAPIA

Uniunea Europeană
European Association of Psichotherapy
Tari cu legislaţie Directive on the Recognition of
specifică de Professional Qualifications
reglementare a 7th September 2005 (2005/36/EC)
profesiei de Common Platform for Psychotherapy
psihoterapeut:
Ţări cu auto- Tari fără o
reglementare a reglementare a
Germania profesiei de profesiei de
Franţa psihoterapeut: psihoterapeut:
Ungaria
Italia Danemarca Belgia
Irlanda Spania Bulgaria
Malta Grecia Cipru
Olanda Letonia Republica Ceha
Austria Polonia Estonia
Finlanda Portugalia Lituania
Suedia Slovenia Luxembourg
Marea Britanie Slovacia Romania
SFÂNTUL PANTELIMON
SFÂNTUL PANTELIMON
SACROTERAPIA
• Prin tehnicile cognitiv – comportamentale utilizate –
autoprogramare mentală, restructurare cognitivă,
corectare automatisme mentale, metoda raţional –
emotivă, asertivitate, abordări de autoreglaj psihic,
orientare persuasivă, psihoterapie sugestivă, hipnoză şi
autohipnoză, gimnastică respiratorie, relaxare, gândire
pozitivă… - îmbinând factori de acţiune, învăţare şi
susţinere – sacroterapia practicată actual de teologi
optimizează performanţele individuale, mobilizează
creativitatea maselor, recunoaşte specificitatea
grupurilor sociale, valorizează diferenţele,
SACROTERAPIA
• vindecă suferinţe sufleteşti şi organice,
corectează comportamente colective, devianţe,
delincvenţe, favorizează rezolvarea
dificultăţilor vieţii, creşte rezistenţa psihică
generală, scade consecinţele nedorite ale
stresului, ameliorează şi maximizează
performanţele umane, excelenţa, conduce la
autoperfecţionare, autocontrol, eficienţă
optimă în activitate, elimină atitudinea de eşec.
PSIHOTERAPIA

România - Legislaţie actuală


PSIHOTERAPIA
Legea nr. 213 din 2004 privind exercitarea profesiei de
psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Psihologilor din România – are puterea de
a reglementa numai practica psihoterapiei de către psihologi.

Ordinul MS. nr 418 din 20/04/2005 pentru aprobarea


Catalogului naţional de programe de studii complementare în
vederea obţinerii de atestate de către medici, confirmă că
psihoterapia este o pregătire complementară medicală, pentru a
cărei atestare e suficientă o perioadă de studiu de 6 luni.

Legea Sănătăţii Mintale 287 din 2002 (aplicată după 2


martie 2006 conform normelor de aplicare) – la Art. 22 Servicii
specializate de sănătate mintală menţionează cabinetul de
psihoterapie.
PSIHOTERAPIA

cazur i de afectiuni p sihice la 100.000 de locuitori

2500 2019

2000 1486

1100
1500

1000

500

0
Est onia Slovacia Rom ania

În România apoape s-a dublat numarul de cazuri de afecţiuni psihice între


1999 şi 2004. România ocupa locul al I II-lea în Europa după num ărul de
cazuri de afecţiuni psihice.
date furnizate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii - 2006
PSIHOTERAPIA
Un (1) Psihoterape ut

4000
4000
3500
3000
2500
2000
2000
1500
1000
1000
500
0
Franta Austria UE
lo cuito ri

România - peste 900 de psihoterapeuţi acreditaţi


sau sub supervizare*
- nevoia: 11 000 de psihoterapeuţi

*conform datelor furnizate de FRP


PSIHOTERAPIA

Concluzii - legislaţie:

1. E nevoie de o lege a psihoterapiei, pentru că această


profesie există de fapt şi în România, fără a fi
reglementată în mod specific.
2. Profesia nu este şi nu poate fi o "specializare" a
medicului, psihologului, asistentului social, etc. Ea
implică un cadru formativ, atitudini, scopuri şi
mijloace diferite de cele ale profesiilor menţionate.
3. Formarea nu se poate face în regim universitar, ci
numai în “institute de formare” specific acreditate.
SFÂNTUL NECTARIE
SFÂNTUL NECTARIE
SACROTERAPIA

Consiliere spirituală, teologică, pastorală

• ...Crezi în Dumnezeu?
• Care este Dumnezeul tău?
• Mergi la biserică? Pentru ce te rogi?
• Cum crezi că te poate ajuta Dumnezeu? Preotul?
Biserica? Dar în trecut? Viitor?...
SACROTERAPIA

Alte tipuri de consiliere

• consiliere socială (anchetă socială);


• consiliere medicală (anamneza medicală);
• consilierea familiei (premaritală, maritală, situaţii
critice - divorţ, deces),
• consilierea de cuplu;
• consiliere sexuală (planning familial);
• consiliere în addicţii (alcoolism, droguri, tabagism…);
• consiliere de reabilitare psihologică (pornind de la un
handicap psihologic);
• consiliere pentru angajare şi plasare forţă de muncă;
STIMULAREA EMISFEREI DREPTE

• Stimularea emisferei drepte – net mai dezvoltate la


bărbaţi (funcţii de globalizare, ansamblu, sintetice,
artistice, intuitive, nonverbale, masculine, subiective,
dinamice, form ale, contextuale, spaţiale, topografice, non-
lineare, nontemporale, fizice, funcţii fundamentale –
alegerea partenerului, a religiei, partidului, profesiei,
modului de petrecere timp liber, chipuri, trupuri, mişcări
în spaţiu, muzică, poezie, vis, valori calitative,
fenom enologice, emoţii, dorinţe, circularitate,
interdependenţă, atmosfera conversaţiei, analogia,
expectaţii, orientare, emotitivitate marcată...) prin exerciţii
specifice. Experimentare concretă efectuată pe tot
parcursul terapiei. Terapia mâinii nondominante.
SACROTERAPIA

TERAPIE LIMBICA

• Terapie limbică – abordarea emoţiilor


fundamentale: bucurie, tristeţe, furie, afecţiune,
dorinţă, teamă, a stării de veghe, somnului,
agresivităţii, memoriei personale, achiziţiilor
cotidiene. Trezirea şi exploatarea acestor emoţii,
combinarea lor funcţie de noile experienţe trăite,
flexibilizarea pulsiunilor agresive şi sexuale, punere
în valoare a potenţialului oricărui contact,
amplificarea. Terapia amintirilor încărcate
emoţional, modului de integrare a reflexelor
condiţionate, combinarea cunoştinţelor provenite din
experienţa anterioară. Experimentare concretă
desfăşurată pe întreg parcursul terapiei.
SACROTERAPIA

FORMULAREA ÎNTREBĂRILOR

• A da - Sunt alături de tine în efortul de a face faţă acestei


suferinţe. Am putea vorbi în continuare mai mult despre această
atitudine, direcţie, neîmplinire. Am ajuns să te înţeleg mai bine,
spunându-mi acest lucru!
• A primi - E dureros faptul de a te simţi astfel. Aşadar, până acum,
ceilalţi nu te-au înţeles aş a cum vrei. Mă străduies c să te înţeleg!
• A cere -Există totuşi cineva care te-a înţeles ? Să ai probleme este o
problemă? Ce înţelegi prin...? Ce înseamnă a fi înţeles de ceilalţi ...
• A refuza -Chiar nimeni în viaţa ta nu ţi-a oferit? Nu se poate să nu
te înţeleagă nimeni!

SPITALUL C LINIC DE B OLI INF ECTIOASE - C ONSTANTA


SACROTERAPIA

EXERCIŢII DE ASERTIVITATE

• Am dreptul să : …solicit ceea ce doresc; exprim


sentimentele, pozitive sau negative; schimb opiniile;
comit greşeli, să nu fiu totdeauna perfect; mă
conformez propriilor sisteme de valori; spun „Nu”
pentru ceea ce mi se pare că nu sunt pregătit; spun
„Nu” pentru ceea ce îmi încalcă sistemul de norme
şi valori, pentru ceea ce nu pot să fac acum;
stabilesc propriile sisteme de priorităţi; nu mă simt
responsabil pentru comportamentele, acţiunile,
sentimentele, problemele celorlalţi; solicit onestitate
din partea celorlalţi; mă supăr pe o persoană la care
ţin; fiu eu însumi...
TEHNICI PSIHOTERAPEUTICE

• Tehnici de exploatare pozitivă a conflictelor – oprirea


plângerilor, a străduinţei zadarnice de combatere; respect
reciproc, recunoaşterea potenţialului latent al fiecăruia, de
ritm, schimb şi contact; importanţa relaţiilor suportive
formale, sursă de energie. Exerciţii de implicare directă,
jocuri de rol. Recadrare, lucrul cu submodalităţile.
• Realizarea unui eseu privind termenii fluiditate, „navetă”,
suprafaţă – fond - exemplu: „Naveta presupune un „du-te
vino” între „eu” şi „tu”, cap şi corp, prezent – viitor şi
trecut, precum drumul de la familie la servici...permanent
efectuăm trecerea de la suprafaţă la fond, de la oraş spre
tunelul subteran al metroului, de la exprimarea de suprafaţă
la problemele de fond.”
SACROTERAPIA

TEHNICI PSIHOTERAPEUTICE

• Evaluează propriul stil:


• 1. Îi ascult pe oameni sau doar îi aud?
• 2. Aud mai mult decât nişte simple cuvinte, discriminez
subtextul?
• 3. Îl las pe vorbitor să termine fără să-l întrerup?
• 4. Evit să devin ostil/ agitat atunci când nu sunt de acord
cu vorbitorul?
• 5. Fac eforturi să par interesat de ce spune
interlocutorul?

PSIHOLOGIA C ALATORULUI - 2008


SACROTERAPIA

TEHNICI PSIHOTERAPEUTICE

• Listă de verificare privind schimbarea


• 1. Vor beneficia cei care te susţin de această schimbare?
• 2. Este această schimbare compatibilă cu scopul familiei/
organizaţiei?
• 3. Este această schimbare precisă şi clară?
• 4. Aprobă schimbarea primii 20% din membrii grupului de
referinţă (familie, echipă de muncă)?
• 5. Există resurse fizice, financiare, şi umane pentru a realiza
această schimbare?
• 6. Este modificarea revers ibilă?
• 7. Este evident că s chimbarea este următorul pas? Este
momentul potrivit pentru schimbare?
• 8. Produce schimbarea beneficii pe termen scurt şi lung?
SFÂNTA PARASCHIVA
SFÂNTA PARASCHIVA
SFÂNTA PARASCHIVA
SACROTERAPIA

ALTE TIPURI TERAPIE

• 1. Terapia lui „aici – acum – cum”


• 2. Terapia contactului
• 3. Psihanaliză existenţială
• 4. Terapia integratoare, unificatoare (senzorialitate,
afectivitate, inteligenţă, social, spiritual)
• 5. Psihodrama imaginară - monodrama
• 6. Terapia psihocorporală reichiană (Wilhelm Reich)
• 7. Abordări fenomenologice ( existenţialismul – trăirea
subiectivă concretă)
• 8. Filosofii orientale (Feng Shui, Y Ching, Cei patru stâlpi
ai destinului, Zen, Yoga...)
ALTE TIPURI TERAPIE

• 9. Psihoterapie de grup (rol: martor, amplificator, suport-


sprijin)
• 10. Creativitatea (desen, modelaj, muzică, dans, gătit,
activităţi casnice cotidiene, calculator, sculptură în pastă
întărită de hârtie...)
• 11. Analiza viselor sau reveriilor
• 12. Trezirea senzorială
• 13. Lucrul asupra energiei, respiraţiei, corpului (înot,
aparate, fotbal...), vocii
• 14. Exprimarea emoţiilor
• 15. Psihoterapie semantică
SACROTERAPIA

ALTE TIPURI TERAPIE

• 16. Analiza tranzacţională (Eric Berne)


• 17. Analiza bioenergetică (Alexandre Lowen)
• 18. „Respiraţia holotropică”, psihoterapia transpersonală
(Stanislav Grof)
• 19. Neuroprogramare lingvistică (Grinder şi Bandler)
• 20. Tehnica re-birth, bioenergetică, terapia primală –
presupun medierea corporală şi emoţională
• ……………...
SFINŢII MIHAI ŞI GAVRIL
SFINŢII MIHAI ŞI GAVRIL
SACROTERAPIA
• RUGĂCIÚNE, rugăciuni, s.f. Cerere, mulţumire sau
laudă adresată de credincioşi divinităţii; rugă (2). ♦
(Rar) Rugăminte, insistenţă, rugă (1). – Lat. rogatio, -
onis. închinare, închinăciune, ocinaş, (înv.) molitvă,
rugare, rugăminte. rugăciúne s. f., g.-d. art. rugăciúnii; pl.
rugăciúni Adresare a credincioşilor către Dumnezeu,
Maica Domnului etc
• SACROTERAPIE – terapie psihologică cognitiv
comportamentală ce apelează la rugăciune, sfatul de
specialitate teologic, elemente de destinologie,
armonizarea trup – suflet – spirit.
SACROTERAPIA
• Sacroterapie sau terapia prin rugaciune este o
modalitate de obţinere a echilibrului fizic, mental si
spiritual, un sistem de vindecare - reântregire,
restabilizare a armoniei interioare, relaxare, considerând
omul ca un intreg, holistic. Corpul reflectă stările de
conştiinta ale omului. Boala este un semn pentru pierderea
echilibrului, armoniei interioare.
• Prin tratarea sufletului se poate ajunge la vindecarea
corpului.
• Pornind de la observatia ca orice îmbolnavire se datoreza,
într-o masura mai mica sau mai mare, alterarii legaturii
între om si Divinitate, sacroterapia îsi propune restabilirea
echilibrului.
SACROTERAPIA
• Pe plan fizic, rugaciunea declanseaza un proces de
destindere prin încetinirea ritmului cardiac, respirator,
scaderea presiunii arteriale, diminuarea nevoii de oxigen.
• La nivel mental - senzatie de usurare, de bine general,
înlaturarea angoaselor.
• Inaltarea spirituala prin renuntare la unele alimente (carne,
lactate), vicii (alcool, tutun, cafea), detoxifierea si
revitalizarea organismului – se realizează prin postul
religios.
• Alimentatia neechilibrata produce modificari organice si
comportamentale.
SACROTERAPIA
• Marii intelepti au constatat ca postul negru prelungit - cu
durata de 9, 21 sau 40 zile - poate asigura conditiile ideale
pentru marile revelatii, adica descoperirea raspunsurilor
la intrebari fundamentale despre viata, sanatate,
progres spiritual.
• Debarasarea de excesul de proteine animale, grasimi,
glucide.
• O atitudine mai potrivita fata de actul religios.
• Disciplină, modestie, abtinere in fata tentaţiilor -
excesul de carne in alimentatie poate creste semnificativ
agresivitatea si cruzimea consumatorului, indepartandu-l
de sentimentele de iubire, toleranta si intrajutorare.
SACROTERAPIA
» Tipuri de posturi:
 postul negru
 postul pe baza de ceaiuri
 postul pe baza de decoct de ovaz sau orez
 postul pe baza de sucuri proaspete
 postul pe baza de legume si zarzavaturi proaspete,
nefierte si neconservate
 postul pe baza de preparate din legume si
zarzavaturi
SACROTERAPIA
• Tămâia - o rasina obtinuta dintr-un arbust
(Boswelia sacra) care creste in Orientul Mijlociu
(Liban, Iordania, Israel), constituie un element de
baza in ritualul crestin-ortodox, fumul său sfinţind
locurile, alungand demonii, purificând mintea si
spiritul.
• In medicina populara şi in cea mănăstirească
românească, este un preţios leac magic, cu virtuti
de protecţie si de exorcizare.
• Binecunoscuta zicală românească: "Fuge ca
dracu' de tămâie" ilustrează eficienţa acestui
remediu magic.
SACROTERAPIA
• ‘… Terapie înseamnă repararea unei stări de
dezechilibru, elementul sacru fiind bunăvoinţa lui
Dumnezeu. Degeaba ai un trup curat dacă nu ţi-ai
curăţit sufletul. Aceasta este esenţa sacroterapiei. Dacă
omul bolnav înţelege asta, a înţeles totul: nimic nu se
poate fără ajutorul lui Dumnezeu. Am asociat regimul
alimentar natural cu Sfintele Taine, cu Spovedania, cu
Împărtăşania, cu Sfîntul Maslu şi cu rugăciunea
neîncetată. Bolnavul nu trebuie să depindă de mine sau
de altcineva. Singurul meu rol este acela de a-l ajuta să
se ajute cu Dumnezeu, fiindcă aceasta este singura cale
de vindecare. Căci, medicina alopată, ca şi terapiile
alternative, nu privesc decît "haina trupească", pe
când sacroterapia se adresează sufletului, singurul care
ţine trupul în viaţă …’- Prof. Aurel Simionescu
SACROTERAPIA

• "Boala este o enigma care trebuie dezlegata, nu


doar din perspectiva strict biologica, ci si din cea
sufleteasca si spirituala"
Dr. Pavel Chirila
SACROTERAPIA
• Etimologic, sacroterapia este metoda de vindecare prin
apropierea fiinţei umane de sacru, de Dumnezeu.
• "Cum se face aceasta apropiere de Dumnezeu, a
omului care doreste sa se vindece?"
• In Biblie, prin puterea credintei s-au vindecat
imparatii, cersetorii, paganii sau ateii.
• Nu exista categorie de oameni careia sa nu i se
potriveasca aceasta metoda de vindecare a spiritului si
a trupului.
• Oameni care apelează la religie ca ultima solutie pentru a
se vindeca.
SACROTERAPIA
• Credincioşilor li s-a recomandat sa se roage, sa tina post si
sa-si schimbe modul de viata, ca atunci cand fac un
experiment ale carui rezultate sa le observe pe parcurs.
• O metoda este sa citeasca zilnic cateva pagini din
Biblie, din Noul Testament - cuvantul biblic lucreaza
tainic, in mintea si sufletul omului.
• Cel mai important demers in sacroterapie este schimbarea
atitudinii fata de boala.
• Cand se imbolnavesc, multi oameni privesc acest lucru ca
o fatalitate, ghinion, nedreptate.
SACROTERAPIA
• Apar stari sufletesti nefaste, de teama, de tristete, de
revolta fata de Dumnezeu, care a permis aparitia bolii si a
suferintei.
• Aceasta atitudine nu permite bolnavului sa primeasca
ajutorul spiritual pentru a se tamadui.
• Exista perceptia exagerata ca toate bolile apar ca urmare
a pacatului - boala este o lectie oferita de viata si, in ultima
instanta, de Dumnezeu, pentru a se transforma individul,
pentru a deveni mai bun, mai apropiat de propriul sau
suflet, de semenii sai si de divinitate, o enigma care se cere
dezlegata nu doar din perspectiva strict biologica, ci si din
cea sufleteasca si spirituala.
SACROTERAPIA
• Punerea in practica a preceptelor crestine.
• Respectarea celor zece porunci din Biblie, norme de
conduita interioara si exterioara, sufleteasca si
spirituala, imediat si consecvent aplicate, este necesar
sa se mediteze indelung asupra lor.
• Sacroterapia este dragostea de Dumnezeu si de semeni,
care opereaza vindecator atat asupra propriei
persoane, cat si asupra celor din jur.
• Aceasta dragoste de oameni si de Dumnezeu trebuie traita
efectiv, trebuie pusa in practica.
SACROTERAPIA
• O participare formala la slujbe nu va avea efectele
asteptate.
• Sacroterapia nu este un medicament-minune, un ritual sau
o succesiune de ritualuri care sa fie facute cu oarece efort,
dar mecanic, fara participare sufleteasca.
• Presupune o implicare afectiva si spirituala deplina,
incat toate faptele, cuvintele si gandurile sa fie in acord
cu principiile acceptate la nivel teoretic.
• Credinciosul - Sa-si recunoasca greselile, sa-si ceara
iertare celor carora le-a gresit, sa incerce sa-i ierte pe cei
care au gresit fata de el.
• Violenta, barfa, cleveteala trebuie evitate si eliminate.
• Pacientul poate sa recurga la cele doua mijloace de taina:
rugaciunea si postul.
SACROTERAPIA
• In primele secole ale crestinismului multi sfinti s-au
format printr-o indelungata asceza in desert, in asa-numita
pustie a Iordanului.
• Aceasta pustie a devenit pentru sfinti un izvor nesecat de
comori duhovnicesti.
• Unul dintre marii sfinti ai pustiei, Ioan Gura de Aur, a
spus ca mai mare decat pustia este boala.
• Cei bolnavi au in demersul lor de a se apropia de
Dumnezeu un adevarat aliat, foarte puternic, in chiar
suferinta cu care se confrunta.
• Cei bolnavi, care au senzatia ca nu gasesc in sufletul lor
dragoste si credinta, nu trebuie sa dispere, ci sa persevereze
in rugaciune.
SACROTERAPIA
• Doi oameni cu aceeasi boala pot avea o profunzime si o
daruire in rugaciune mult diferite, asa incat unuia sa-i fie
suficienta o ora pe zi, iar celuilalt sa nu-i fie de ajuns sase
ore pentru a-si deschide sufletul si a incepe sa se roage cu
adevarat.
• Asadar, mai eficient decat sa fie masurata temporal
rugaciunea este sa fie rostita din suflet si cu traire.
• Un colectiv de cercetatori germani a observat ca o
jumatate de ora de rugaciune pe zi este suficienta
pentru a regla in timp tensiunea arteriala, pentru
normalizarea glicemiei, scaderea reactivitatii alergice,
pentru cresterea capacitatii naturale de aparare a
organismului...
SACROTERAPIA
• Pacientul nu trebuie sa spuna rugaciuni speciale, ci mai
degraba sa le rosteasca plin de iubire si credinta.
• Rugaciunea "Tatal nostru"are o eficienta extraordinara
pentru tamaduirea bolnavilor, cu conditia sa fie spusa din
suflet.
• Rugaciunea Inimii (rugaciunea lui Iisus), care se
rosteste interior, corelata cu respiratia, si care este foarte
buna, pentru ca poate fi facuta vreme indelungata, chiar si
in timpul activitatilor cotidiene.
• Rugaciunile de dezlegare de boala, pe care le citesc doar
preotii si la care cei in suferinta pot apela. Accentul
trebuie pus pe trairea interioara, pe iubirea pe care o punem
in acest demers, decat pe forma exterioara.
SACROTERAPIA
• Multi relateaza ca prin rugaciunea "Paraclisul Maicii
Domnului", rostita la miezul noptii, cu sapte lumanari
aprinse, se obtin rezultate vindecatoare cu totul
exceptionale… - este deja o inclinatie spre magie.

• La popoarele cu vechi traditii monahale este adanc


inradacinata credinta ca rugaciunile de noapte sunt
puternice.

• Mai intai se vindeca sufletul, apoi trupul.


SFÂNTUL GHEORGHE
SFÂNTUL GHEORGHE
FITOTERAPIA - 7 PLANTE BIBLICE
• MIRT - simbol al dragostei, aducere aminte, biruinţei
asupra morţii, plantat pe morminte, antiseptic, bactericid,
expectorant, sedativ - SFÂNTA SCRIPTURĂ -
CÂNTAREA CÂNTĂRILOR
• SCORŢIŞOARA - oboseală, sistemul imunitar, IACRS, -
VECHIUL TESTAMENT - mir pentru ungerea sfântă
• VIŢA DE VIE - curativ, euforizant, antianginos, IACRS,
BDA, ITU, reglare metabolism - ‘…în via ta să nu culegi
strugurii rămaşi, nici boabele ce cad în via ta să nu le
aduni, lasă-le pe acestea săracului şi străinului, că eu sunt
Domnul Dumnezeul tău…’
• NARD - Maria Magdalena a spălat şi uns picioarele
Mântuitorului, Taina Mirungerii celor botezaţi, inflamaţii,
erupţii, psoriazis, insomnii, migrene, hemoroizi...
FITOTERAPIA - 7 PLANTE BIBLICE
• MĂSLIN - ‘…Şi te va iubi, te va binecuvânta, te va
înmulţi şi va binecuvânta rodul pântecelui tău, rodul
pământului tău, pâinea ta, grâul tău, vinul tău, untdelemnul
tău…’ - longevitate, integritate mentală, ateroscleroză,
HTA, DZ, nevroze şi psihoze, parazitoze, colecistite -
• …’ aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice care
stau înaintea Domnului pământului…’
• ISOP - ‘ să luaţi un mănunchi de isop şi să ungeţi pragul
de sus, căci are să treacă Domnul să lovească Egiptul’ -
plantă sfântă, antibiotic natural, sedativ, antialgic,
cardiovascular
• SMOCHIN - dermatite, IACRS - pildele lui Iisus -
smochinul neroditor. - psihologie clinică
SFÂNTUL ISIDOR
SACROTERAPIA
• Iisus S-a rugat intens in Gradina Ghetsimani, iar cand s-a
intors, pe cei trei apostoli pe care ii luase cu El si care
ramasesera ceva mai departe i-a gasit dormind. El i-a
mustrat cu blandete: "Nici macar un ceas nu ati putut
veghea". Acest ceas de veghe in rugaciune este bine sa
fie minimum-ul zilnic al crestinului, daca este sa se faca
o dozare in acest sens.
• Cel mai bine este sa ne rugam in gand, fara a verbaliza cu
voce tare, ci cautand mai degraba sa simtim in inima
fiecare cuvant.
• Insa daca la inceput nu ne putem concentra asupra textului
rugaciunii, este bine sa facem rugaciunea cu voce tare,
pentru a mentine astfel mai usor mintea concentrata asupra
rostirii.
SACROTERAPIA
• Sfatul preotului - Cel mai bine este ca rugaciunea sa se
faca cu fata spre rasarit si avand in fata o candela aprinsa,
stand in genunchi sau in picioare.

• Daca insa exista o neputinta, o boala care nu poate permite


una din aceste pozitii, rugaciunea este primita si daca se
face sezand sau, daca este cazul, culcat.

• Ceea ce conteaza cel mai mult sunt, asa cum spuneam,


trairea si sinceritatea celui care se roaga la Dumnezeu.
SACROTERAPIA
• Rugaciunea actioneaza in mod nevazut.
• Este foarte posibil ca la inceput sa nu apara un rezultat
fizic palpabil.
• Insa dupa o luna sau doua, pe nesimtite, sufletul devine
mai usor si mai senin, in el renascand credinta, iubirea si
speranta.
• Modul in care actioneaza rugaciunea, tamaduind mai intai
sufletul, apoi facandu-si efectul asupra trupului.
• Dobandirea gradata a unui gen de pace si de seninatate
sufleteasca este semnul clar ca rugaciunea are efect si,
in timp, vor aparea si rezultatele fizice palpabile.
SACROTERAPIA
• Sacroterapia este pentru cei care cred vindecarea prin
puterea lui Dumnezeu, vindecarea prin credinta,
vindecarea prin puterea sfinteniei, a rugaciunii.

• Existenta ei este de la inceputurile omenirii.

• Puterea acestei lucrari de vindecare vine de la faptul ca la


baza materiei sta spiritul, iar spiritul este cel care da viata,
trupul fiind neputincios.

• Sanatatea este indisolubil legata de buna conditie a


sufletului.
SACROTERAPIA
• Cauzele bolilor sunt multiple:
• din neascultare fata de Dumnezeu;
• din pricina pacatelor parintilor;
• din lacomie, manie, invidie, ginduri rele, intristare,
crima, spaima, mandrie (trufie) etc.
• o stare de ingaduinta din partea lui Dumnezeu spre
incercare (ex.: Dreptul Iov – cartea lui Iov din
Sfinta Scriptura).
• In acest sens Sfintii Parinti spun ca boala, manifest de
pedeapsa dumnezeiasca, este o corectie pe care
Dumnezeu i-o aplica omului din pricina pacatelor sale
spre indreptare.
SACROTERAPIA
• Sensul bolii este ambivalent:
• canon, in sensul de ispasire;
• pozitiv, ca inaltare spirituala.
• Boala poate atinge fie intreaga fiinta umana
(trup si suflet), fie:
• doar trupul;
• doar sufletul.
SACROTERAPIA
• Sfatul preotului - Nu exista sanatate
perfecta atunci cand trupul este sanatos, iar
sufletul bolnav, si invers.
• Trupul poate sluji sufletului prin post, prin
rugaciune, prin infranare, prin fapta, prin
actiune.
• Sufletul sanatos poate intari trupul
bolnavicios, il poate ridica, il poate vindeca.
EPIDEMIOLOGIE
TEOLOGICĂ
• Fiecare popor, prin religia sa specifica, a practicat diverse
proceduri de curatire, de vindecare.
• - Biblie, Vechiul si Noul Testament - in istoria poporului
lui Israel:
• vindecarea sterilitatii (Facerea 20-17; 21-2; 25-12;
30-5) cartea judecarii 13, 2-25, (Regi 1, 1-28);
• vindecarea de lepra prin Moise (Iesirea 4, 6-7)
prin Elisei a lui Neeman Sirianul;
• vindecarea de orbire (Iesirea, 4, 11);
• vindecarea de mutenie (Iesirea, 4, 11);
EPIDEMIOLOGIE
TEOLOGICĂ
• vindecarea de ciuma, de “bube”, puroi, nebunie,
depresie psihica.
• Toate aceste vindecari savirsite in Vechiul testament au
fost prin puterea Divinitatii, prin puterea sacrului operand
prin alesii Domnului.
• Apogeul Sacroterapiei s-a realizat prin cuvantul lui
Dumnezeu intruchipat in Iisus Hristos, Dumnezeul-Om
caci Legea s-a dat prin Moise, iar Harul si adevarul au
venit prin Iisus Hristos.
• Prin Iisus Hristos firea umana, omul a fost restaurat in
perfectiunea sanatatii sale, in firescul existentei sale.
LEPRĂ
• Legea mozaică - cuvântul “tsa - ra’ath” - se referă la
casele, lucrurile din piele, îmbrăcămintea de lână şi in -
erau spălate sau arse - Leviticul
• case - pe zid apăreau pete verzi - gălbui, roşiatice, pietrele
şi lutul contaminate erau aruncate în afara zonei locuite
• dacă plaga revenea, casa era dărâmată, materialele excluse
• nu se ştie dacă acest tip de lepră era o formă de mucegai
EXEMPLE DE RUGĂCIUNI
• Iisus Hristos este terapeutul terapeutilor, doctorul
doctorilor, este Sacroterapeutul prin excelenta pentru ca
nu este doar un om inzestrat cu puteri deosebite, ci este in
acelasi timp si Dumnezeu, izvorul oricarei existente si
vindecari.
• Cai de vindecare:
• 1. Credinta puternica in Dumnezeu: Cred Doamne, ajuta
necredintei mele.
• 2. Rugaciunea: Este cineva bolnav intre voi? Sa se roage
(Iacov, 5, 13).
• Rugaciunea inimii, rugaciunea lui Iisus: Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma pe mine
pacatosul.
EXEMPLE DE RUGĂCIUNI
• Rugaciunea pentru aproapele tau.
• Rugaciunea sfintilor
• 1. Puterea tamaduitoare a Sfintei Cruci.
• 2. Postul este izvor de tamaduire atit trupeasca, cit si
sufleteasca.
• 3. Taina Sfintului Maslu.
• 4. Taina Sfintei Spovedanii.
• 5. Taina Sfintei Impartasiri.
• Sfinta Impartasanie, care este Trupul si Singele lui Iisus,
iar constiinta Bisericii este cel mai puternic medicament
pentru sanatatea trupeasca si sufleteasca a omului. Prin
aceasta Sfinta Taina s-au savirsit nenumarate vindecari.
EXEMPLE DE RUGĂCIUNI
• 6. Vindecarea prin miezul Sfintelor slujbe, prin Sfinta
Liturghie.
• Preotii recomanda ca seara inainte de culcare sa aduceti o
rugaciune de multumire lui Dumnezeu, chiar daca vi s-au
intamplat si lucruri neplacute in timpul zilei (pentru ca ne-
au fost date ca sa invatam din ele), apoi cu credinta deplina
sa rostiti de mai multe ori dorinta pe care o aveti in gind sa
se implineasca - exemplu: ma voi face sanatos sau voi
reusi la acest examen, ma voi intelege bine cu colegii – ei
vor ajunge la concluzia ca au gresit etc. Sfantul Duh va
lucra si va va ajuta sa gasiti rezolvarea. - sfatul preotului


SFÂNTUL IOAN IACOB -
NEAMŢ
SFÂNTUL IOAN IACOB -
NEAMŢ
ELEMENTE DE PCC
• MESAJ PRECIS - în context istoric, geografic precis
• acceptarea autorităţii Bibliei
• relevanţă vitală pentru oamenii contemporani
• sfat în nedumeririle vieţii moderne
• rezultatele depind de modul de folosire al mesajului
• atitudine de receptivitate, deschidere
• arta meditaţiei
• ordonare a gândurilor şi faptelor, acţiunilor - ‘cugetă zi
şi noapte’, ‘binecuvântaţi’
SFÂNTA VARVARA
SFÂNTA VARVARA
ELEMENTE DE PCC
• practicarea zilnică a timpului de rugăciune - la
începutul şi sfârşitul zilei
• disciplină extrem de valoroasă
• inventarea tiparului şi a posibilităţii ca oamenii să aibă
acces la Biblii ieftine - element civilizator
• exerciţiu indispensabil vieţii creştine
• exerciţiu de pregătire pentru responsabilităţile zilei
• înfruntarea ispitei - conflictul social, obstacole
profesionale
• studiu biblic - domiciliu, lectură individuală, în familie,
de grup, expunerea publică a Scripturii în biserică
SFINŢII PETRU ŞI PAVEL
SFINŢII PETRU ŞI PAVEL
ELEMENTE DE PCC
• Reţinerea mesajului notând textul pe o foaie şi prin
meditaţie asupra lui restul săptămânii
• casetofonul modern
• audiere individuală sau în grup
• ‘a împlini’ - a face ceea ce ne învaţă, a traduce mesajul
în acţiune
• cuvântul este revelaţie
• studierea conştiincioasă a cuvântului divin şi a lumii
omului pentru a o lega una de cealaltă
• descoperirea, mărturisirea, renunţarea la păcat -
obstacol
SFÂNTA FILOFTEIA
SFÂNTA FILOFTEIA
ELEMENTE DE PCC
• Stăpânire de sine, iubire faţă de aproape, trai bun în
comunitate, considerarea stării fizice şi sociale
• înţelepciune practică, preamărirea - considerarea
virtuţii, cinstei, hărniciei, generozităţii, smereniei,
castităţii, dreptăţii
• apostolii - în secţiunile etice - accent pe neprihănirea
socială - psihologie organizaţională
• arată cum trebuie să fie relaţiile sintre soţ şi soţie,
părinţi şi copii, patroni şi angajaţi
• PAVEL expune gravitatea tolerării în comunitatea
creştină a unor păcate cum sunt partidele din cauza
cultului personalităţii, certurile şi imoralitatea.
SFINŢII CONSTANTIN ŞI
ELENA
SFINŢII CONSTANTIN ŞI
ELENA
ELEMENTE DE PCC
• Mincinosul să înveţe adevărul, hoţul să-şi câştige
existenţa pentru a-i ajuta pe alţii.
• Renunţare la amărăciune, mânie, vorbire de rău,
răutate.
• Creştinii - blânzi, cu inimă bună, răbdători, toleranţi.
• Ajutorul acordat duşmanilor - Iisus.
• Iacob - se declară împotriva deosebirilor de clasă,
limbilor nedomolite, geloziei, ambiţiei egoiste. -
psihologie socială.
• Probleme etice complexe ale lumii moderne - Etică şi
deontologie.
• Principii de bază - judecată creştină responsabilă.
SFINŢII IUSTINA ŞI CIPRIAN
SFINŢII IUSTINA ŞI CIPRIAN
ELEMENTE DE PCC
• Dificultăţi - război, revoluţie, poluare, pornografie,
sărăcie, teorie politică şi economică.
• Obligaţia de a transmite mesajul şi altora.
• Revelaţia divină duce la închinare, avertismentele la
îndreptare, promisiunile divine conduc la credinţă,
poruncile la ascultare, adevărul la mărturie.
• Obstacole - mediul cultural, revoluţia electronică,
tendinţa interioară de împotrivire.
• Predici, mass media, comunicarea de la om la om.
SFÂNTUL FANURIE
SFÂNTUL FANURIE
ELEMENTE DE PCC
• …omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu
orice cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu… - Deuteronom

• cuvântul lui Dumnezeu este destoinic pentru


orice faptă bună - Deuteronom
SACROTERAPIE PRIN IMAGINI -
ICOANE
SFÂNTUL SIMON ZILOTUL
SFÂNTUL DIMITRIE
SFÂNTUL DIMITRIE
SFÂNTA ECATERINA
SFÂNTA ECATERINA
SFÂNTA EUGENIA
SFÂNTA EUGENIA
SFÂNTUL ŞTEFAN
SFÂNTUL ANDREI
SFÂNTUL ANDREI
Experimentele lui Masaro Emoto si apa
purificata prin rugaciune
• In 1996, japonezul Masaro Emoto a facut un
experiment extraordinar pe un lac foarte poluat, intr-o
zona puternic industrializata din Japonia. Citeva mii
de oameni s-au rugat, sa vada ce efect are
rugaciunea asupra apei, ce se intimpla cu apa in
timpul rugaciunii? Oamenii s-au adunat in grupuri;
unii s-au rugat intr-un templu, altii pe lac, in barci si
altii pe malul lacului. S-a facut si o ceremonie cu
lumanari, exact ca in ritualurile crestine.
Experimentele lui Masaro Emoto si apa
purificata prin rugaciune
SFÂNTUL NICOLAE
SFÂNTUL NICOLAE
IOAN BOTEZĂTORUL
IOAN BOTEZĂTORUL
SFINŢII DOCTORI FĂRĂ
ARGINŢI
SFINŢII DOCTORI FĂRĂ
ARGINŢI
SFÂNTUL IOAN GURĂ DE
AUR
SFÂNTUL IOAN GURĂ DE
AUR
SFÂNTUL IOAN GURĂ DE
AUR
SFÂNTUL GRIGORIE
SFÂNTUL GRIGORIE
SFÂNTA ANA
NEUROPROGRAMARE
LINGVISTICĂ
• Şerban - “şerbul lui Dumnezeu”
• Bogdan - “darul lui Dumnezeu”
• Liviu - “lividul, perversul”
• Radu - “veselul”
• Dan - “dăruitul”
• Napoleon - “exterminatorul”
• Noe - “odihnă, mângâiere”
• Set - “rânduit”
• Avraam - “tatăl înălţării, al unei mulţimi”
• Sarai - “certăreaţa”
• Sara - “prinţesă”
NEUROPROGRAMARE
LINGVISTICĂ
• Isaac - “râs”
• Ben - Oni - “fiul întristării mele”
• Beniamin - “fiul mâinii drepte”
• Esau - “păros”
• Mahlon - “bolnăvicios, infirm”
• Chilion - “firav”
• Naomi - “plăcerea mea”
• Mara - “amărăciune”
• Hagai - “născut într-o zi de sărbătoare”
• Sophia - “înţelepciune”
NEUROPROGRAMARE
LINGVISTICĂ

• Emanuel - “Dumnezeu este cu noi”


• Elihu - “El este Dumnezeul meu”
• Mesia, Cristos - “unsul”
• Petru - Chifa - “piatră”
• Boanerghea - “Fii tunetului”
• Iosif, Barnaba - “Fiul mângâierii “
SACROTERAPIA
SACROTERAPIA
SACROTERAPIA
SACROTERAPIA
SACROTERAPIA
SACROTERAPIA
IQ test (intelligence quotient tests) and EQ
test (emotional quotient tests)

• BIOSPECTER is an expert system for the evaluation of one’s


personality. It uses a non-invasive, very fast method for taking
over the bio data and a set of flexible applications representing
packages of advanced processing which can offer exact
information by means of personality reports, charts with
indicators and coefficients regarding the potential and the
physical and psychical activity, as well as professional reports of
compatibility with any activity domain.
• EQ test (emotional quotient tests)
• uses a special equipment endowed with biosensor, which takes
over the primary data regarding the electro-dermal activity and
the temperature from various points placed at the extremity of
the left hand palm.
IQ test (intelligence quotient tests) and EQ
test (emotional quotient tests)
• The EQ emotional intelligence evaluation package.
It contains the emotional intelligence evaluation sequences
aiming: the self-reported emotional intelligence; the relational
emotional intelligence, the integrative adaptability, the affective
comfort and the stress response. The results are offered in a
unitary form, within a chart organized on indices and coefficients
basis with number values reported to a scale revealing
qualitative aspects regarding the emotional intelligence.
• The IQ rational intelligence evaluation package
It contains the rational intelligence evaluation sequences aiming:
the integrative clarity, the visualization capacity, the pragmatism,
the computational capacity, the language utilization capacity,
respectively the intuition capacity. The results are offered in a
unitary form, within a chart organized on coefficients basis with
number values reported to a scale revealing qualitative aspects
regarding the rational intelligence.
IQ test (intelligence quotient tests) and EQ
test (emotional quotient tests)

 Psychological profile qualitative evaluation


package
The aspects regarding the personality are expressed
as indices with number values reported to a scale
offering the client data regarding his/her abilities,
availabilities and performance coefficients.
IQ test (intelligence quotient tests) and EQ
test (emotional quotient tests)

• The “ability” package. It is destined for the physical persons


who want to evaluate their physico-psychical abilities for a
certain activity field. The result of the evaluation consists in an
advanced personalized report pointing out in percents the
compatibilities of the measured person to the chosen field, as
well as the values of the shaped parameters. There is ensured a
maximum confidentiality.
• The “stability” package. It is destined for the companies that
want to evaluate the availability, the abilities, the compatibilities
and the potential performance of the employed personnel in
relation to the specific field or activity. The result of the
evaluation consists in an advanced report pointing out in
percents the compatibilities of the measured person to the
chosen field, as well as the values of the shaped parameters
IQ test (intelligence quotient tests) and EQ
test (emotional quotient tests)
• The “administrative” package. It is destined for the public
office that want to evaluate the availability, the abilities, the
compatibilities and the potential performance of the employed
personnel in relation to the specific field or activity. The result of
the evaluation consists in an advanced report pointing out in
percents the compatibilities of the measured person to the
chosen field, as well as the values of the shaped parameters.
• The “compass” package. It is destined to the middle,
secondary and superior education institutions. The package is
used for evaluating a set of indices, factors and coefficients
related to the students’ physical and psychical activity for the
purpose of the socio-professional orientation at middle school
and secondary school level and for the initial and periodic
investigation of the parameters, the performance indicators and
the compatibilities to the specialized instruction fields within the
higher education institutions.
IQ test (intelligence quotient tests) and EQ
test (emotional quotient tests)

• The result of the evaluation consists in personalized reports


pointing out in percents the compatibilities to the respective
fields, as well as the level of integration in the performance
parameters and indicators intended for each measured person,
as well as the values of the shaped parameters.
• The “security” package. It is destined for the security and
protection companies, special public services, such as life
rescue teams. The package is used for the evaluation of specific
abilities that the employees of such companies and special
public services have to maintain and improve. The result of the
evaluation consists in personalized reports pointing out in
percents the level of integration in the physico-psychical
parameters necessary at each measured person’s work place,
as well as the values of the shaped parameters.
IQ test (intelligence quotient tests) and EQ
test (emotional quotient tests)
• The “commander” package. It is destined to the military
education institutions; the institutions from the security and
national defense system. The package is used for the initial and
periodic professional evaluation of the military personnel’s
performance parameters and indicators. The result of the
evaluation consists in personalized reports pointing out in
percents each measured person’s level of integration in the
performance parameters and indicators, as well as the values of
the shaped parameters.
• The “recruit” package. It is destined for the companies
specialized in personnel recruitment. The package makes the
recruitment service more efficient, offering advanced information
to the user regarding the candidates. The result of the
evaluation consists in personalized reports pointing out in
percents the compatibilities of each measured person to the
chosen field, as well as the values of the shaped parameters.
IQ test (intelligence quotient tests) and EQ
test (emotional quotient tests)

– General personality report


• Includes:
 the image of the aura;
 generally explanations regarding the
significance of the bio-data;
 the chromatic description of the personality
profile identified after the measurement;
 the image of the energy centers;
 graphical and numerical information;
SFÂNTUL DIONISIE
SFÂNTUL DIONISIE
SFÂNTUL DIONISIE
CONCLUZII
• Conexiuni între stafurile medical, psihologic, teologic
prin interese, obiective şi standarde comune.
• Construirea unui parteneriat medico - psihologic-
teologic, cooperare intersectorială.
• Educarea medicilor, publicului, societăţii asupra
managementului social prin sacroterapie.
• Elementele de psihoterapie cognitiv comportamentală
stimulează înţelegerea mutuală şi acceptanţa, grija
comunităţii pentru bătrâni, excluşi, pacienţii cronici,
grupurile psihosociale
CONCLUZII
• marginalizate economic şi social - pacienţi cu
hepatită, HIV, alte boli - minorităţile defavorizate
datorită disfuncţionalităţilor de integrare a acestor
grupuri dezavantajate.
• Relevanţă pentru misiunea teologică şi contextul
local.
• Potenţial de reprezentare, stimulare şi suport a
societăţii civile.
CONCLUZII
• SOCIOLOGIE, PSIHO - PATOLOGIE - TERAPIE
• INFORMATICĂ, P. SPORTIVĂ, P. FAMILIEI
• LOGICĂ, CONSILIERE, PSIHOSEXOLOGIE
• NEUROPSIHOLOGIE, OSP
• ISTORIA PSIHOLOGIEI, P. ORGANIZAŢIONALĂ
• PSIHOLOGIA VÂRSTELOR, ŞCOLARĂ, MUNCII
• PSIHOLOGIA PERSONALITĂŢII, JURIDICĂ
• PEDAGOGIE, PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
• PSIHODIAGNOSTIC
• PSIHOLOGIE SOCIALĂ, COGNITIVĂ, ARTEI
• ETOLOGIE, P. MEDICALĂ, PSIHOSOMATICĂ
• PSIHANALIZĂ, P. MILITARĂ, NAVIGATORULUI
SFÂNTA IULIA
SFÂNTA IULIA
BIBLIOGRAFIE
• Bottero, J., Ouaknin, M.A., Moingt, J. - Cea mai frumoasă
istorie despre Dumnezeu - Ed. Aion, 1997, Oradea
• Chambers, O - Cu Dumnezeu spre necunoscut - Ed. Cartea
Creştină, 1996, Oradea
• De Canterbury, Anselm - De ce s-a făcut Dumnezeu om -
Polirom, 1997, Iaşi
• Dafinoiu, I - Hipnoza clinică - Polirom, 2003, Iaşi
• Dicţionar de psihologie - Larousse - Ed. Univers
Enciclopedic, 2000, Bucureşti
• Dicţionar de psihanaliză - Larousse - Ed. Univers
Enciclopedic, 2000, Bucureşti
• Dicţionar de psihiatrie - Larousse - Ed. Univers
Enciclopedic, 2000, Bucureşti
BIBLIOGRAFIE
• Enăchescu, Constantin - Tratat de psihopatologie - Ed.
Tehnică, 2000, Bucureşti
• Goodman, N. - Introducere în sociologie - Ed. Lider, 1992,
Bucureşti
• LeBon Gustave - Psihologia maselor - Ed. Ştiinţifică,
1991, Bucureşti
• Noica, Constantin - Povestiri despre om, după o carte a lui
Hegel - Fenomenologia spiritului, 2008
• - Trei introduceri la Devenirea întru Fiinţă, 2008
• Puric, D. - Cine suntem - Ed. Platytera, 2008, Bucureşti
• Stăniloaie, Dumitru - Filocalia - vol. I - XII, 2008
• Tozer, A. w. - Cunoaşterea celui prea sfânt - Logos, Cluj,
1996
BIBLIOGRAFIE

 Chirică Sofia – „Psihologie organizaţională. Modele


de diagnoză şi intervenţie”,
• Cluj, Casa de Editură şi Consultanţă a Studiului
Organizării, 1996;
 Johns Gary - „Comportament organizaţional”, Ed.
Economică, 1998;
 Lafaye Claudet – „Sociologia organizaţiilor”, Iaşi,
Polirom, 1998;
 Mullins Laury – „Management and organisation
behavior”
 Neculau Adrian – „Analiza şi intervenţia în grupuri
şi organizaţii”;
 Sântion Filaret – „Psihologie organizaţională”,
Constanţa, 1999;
BIBLIOGRAFIE

 Lovelock, C. şi Weinberg, C., Marketing for Public


and Non- Profit Managers, Wiley, New York, 1984
 Luther Gulick – Notes on the theory of organisations în
Luther Gulick – Lyndall Urwick (eds) – Papers on the Science of
Administration, Augustus M. Kelly Publishers, New York, 1937
 March, J, Olsen J, Democratic Governance, Free Press, New
York, 1995
 March, J. C., Organisations, Wiley, New York, 1958
 March, J.G şi Olsen, J.P, Rediscovering Institutions: the
Organisational Basis of Politics, New York: Free Press, 1989

PSIHOLOGIA CALATORULUI - 2008


SFÂNTUL ILIE
SFÂNTUL ILIE
www.infectioaseconstanta.ro

View publication stats