Sunteți pe pagina 1din 3

1

PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ


GEOGRAFIE LOCALĂ
JUDEŢUL PRAHOVA

Clasa a VI-a

I. Argument
Studiul acestui optional, se impune in virtutea unui principiu al
pedagogiei “de la apropiat la departat, de la simplu la complex”. Acest
optional presupune demersuri didactice centrate pe invatatura activa, bazata
la randul ei pe investigare şi orientare. Scopul principal este satisfacerea
nevoilor de cunoastere ale elevilor, pentru dobandirea unor cunostinte noi,
dar si aptitudini si capacitati.
Prioritatile elevilor sunt multiple. Astfel ca pot desfasura activitati fara
bariere, pline de informativ, dar mai ales de formativ: studii ale strazilor si
satelor din comuna şi judeţ, elemente de flora si fauna locale, forme de
relief, aspecte climatice si hidrografice.

II. Obiective cadru Obiective de referinţă

1. Perceperea si reprezentarea 1.1. Să localizeze corect spaţiul


spaţiului geografic local;
geografic local.
1.2. Sa se orienteze in localitate dupa
mijloace naturale sau artificiale.

2. Relationarea elementelor de 2.1. Sa observe dirijat influenţa


mediu geografic; mediului asupra vietii omeneşti;
2.2 Să sesizeze unele aspecte eco-
logice, de echilibru natural şi de
menţinere a acestuia;
2.3. Sa utilizeze unele simboluri date
sau proprii în redactarea unui plan
sau a unei hărţi locale.
3. Corelarea elementelor spati- 3.1. Sa demonstreze interes
ului istoric cu spaţiul geografic pentru intelegerea timpului si
spatiului istoric;
3.2. Sa inteleaga corelarea spaţiului
istoric cu spaţiul geografic.
2

4. Cunoaşterea şi utilizarea unor elemente de limbaj specifice geografiei cu


aplicabilitate în planul geografiei locale
4.1. Construirea unor enunţuri simple despre
fenomene şi procese geografice observate
4.2. Realizarea unor corelaţii între unităţile
de relief şi evoluţia ambientului local
4.3. Folosirea elementelor de limbaj specific
ştiinţelor geografice în expuneri, citirea şi
interpretarea hărţilor
5. Crearea şi dezvoltarea unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor
om-mediu înconjurător

5.1 Deducerea evoluţiei plantelor şi animalelor din ecosistemul local


5.2 Evidentierea repartiţiei vegetaţiei şi a faunei în funcţie de climă şi relief, în
strânsă corelaţie cu impactul produs de activitatea umană din zona judeţului Prahova
5.3 Precizarea activităţilor umane care conduc la ridicarea gradului de poluare a
zonei

III. Lista de continuturi: 1. Poziţia geografică


2. Mediul natural
3.Populaţia şi aşezările umane
4. Economia
5. Toponimia judeţului Vaslui
IV. Modalitati de evaluare:
 Analiza unui plan local;
 Analiza unei harti locale;
 Prezentarea unei excursii imaginare;
 Referate;
 Teste de evaluare;
 Dezbateri libere;
 Fise de lucru
 Activitati libere;
 Proiecte personale.

V. Bibliografie:
1. Judetele patriei, Gh. Niculescu, I. Velcea Ed. Academiei RSR , 1973
3

2. Judetul Prahova. Spatiu. Societate. Economie. Mediu, Autor: Bogdan-Andrei


Mihai, Adrian Nedelcu , Cezar Buterez,Editura ACADEMIEI ROMANE