Sunteți pe pagina 1din 2

Prof. dr.

Ioan Mărculeţ
(Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”, Bucureşti,
Şcoala Gimnazială Discovery, Voluntari, Ilfov)

Resursele naturale şi valorificarea acestora


 Observă imaginile 1, 2 şi 3 din manual [pag. 28] şi precizează:
a. resursele naturale de suprafaţă pe care le poţi identifica în imaginea 1: …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
b. resursele naturale prezentate de imaginile 2 şi 3:
2. ………………………………………………………………..… 3. …………………………………………………………………..
 Cu ajutorul textului din manual [pag. 28], defineşte resursele naturale.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 După durata de exploatare, resursele naturale se împart în resurse epuizabile (neregenerabile)
și resurse inepuizabile, iar în funcţie de impactul utilizării asupra mediului, în: resurse poluante şi
resurse nepoluante.
 Stabili şi scrieţi câteva resurse epuizabile şi inepuizabile.
a. resurse epuizabile: ……………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
b. resurse inepuizabile: …………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 Cu ajutorul textului din manual [pag. 28], scrieţi câteva resurse naturale poluante şi nepoluante.
a. resurse poluante: ...……………………………………………………………………………………………………………………...
b. resurse nepoluante: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Resursele naturale au utilizări multiple. Valorificarea lor se face mai ales în industrie, prin
prelucrare și transformare în anumite produse.
 Activitate în perechi. Cu ajutorul manualului şcolar [pag. 29], scrieţi produsele obţinute din prelucrarea: a.
petrolului, b. cărbunelui, c. minereului de fier, d. lemnului şi e. bumbacului.
a. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
d. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Activitate pe grupe.
Analizaţi harta alăturată şi cu
ajutorul hărţii politice din manual
[pag. 14-15] scrieţi numele ţărilor
din care se exploatează petrol,
cărbuni, minereu de fier, aur şi
lemn.
Grupa  – petrol: …………...
………………………………………....
………………………………………....
………………………………………....
………………………………………....
………………………………………....
Geografie. Caiet pentru clasa a VI-a, Ioan Mărculeţ

1
………………………………………....
Grupa  – cărbuni: ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Grupa  – minereu de fier: …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Grupa  – aur: …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Grupa  – lemn: ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Solul este extrem de importante pentru om.
 Activitate în perechi. Utilizaţi manualul şcolar [pag. 30] şi argumentaţi afirmaţia de mai sus.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Temă
 Rezolvă aritmogriful alăturat şi I 1 I G 2 Ţ I I
descoperă câteva modalităţi de utilizare a 3 1 2 4 S 5 O 1 3
apei. 2 6 I 7 8 4 3 2 Ţ I 8

3 9 1 I S 7

H I 10 1 O 8 4 8 1 G I 8
..

 Precizaţi câte o sursă de energie utilizată de următoarele centrale de producere a energiei electrice:
 termocentrală   centrală eoliană 
 hidrocentrală   centrală mareomotrică 
 centrală solară   atomocentrală 
….

Geografie. Caiet pentru clasa a VI-a, Ioan Mărculeţ