Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ:Liceul Tehnologic Silvic Avizat,

Profilul:Resurse naturale şi protecţia mediului Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Silvicultură/Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
Modulul: Dendrometrie şi sortarea lemnului
Nr de ore/an: 66
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 1 LT: 1 IP: 1
Clasa: a XII-a Sseral
Profesor: Ing. Motora Vasile Adrian Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 1847/2007 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 1847/2007

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Nr. Nr. ore Săptămâna Obs


Unitatea de competenţă Competenţe specifice Conţinuturi
crt. T LT IP T LT IP .
(0) (1) (2) (3) (10
(4) (5) (6) (7) (8) (9)
)
Lucrări de cubare a arborelui
doborât şi a arborelui pe
picior
 Metode,
10.1 Organizează reguli şi instrumente de 4 4 1,2,3,4 1,2,3,4
lucrările de cubare a măsurare a lungimilor,
10. Dendrometrie şi arborelui doborât şi a grosimilor, înălţimilor
1 sortarea lemnului arborelui pe picior. arborilor
 Cubarea
lemnului rotund 4 4 5,6,7,8 5,6,7,8
- formula lui Huber,
- formula compusă a lui Huber,

1
- procedeul tabelelor de cubaj
 Cubarea
lemnului aşezat în figuri
- cubarea lemnului de steri, 2 2 9,10 9,10
- factor de cubaj şi factor de
aşezare,
- cubarea vârfurilor, a cojii, a
lemnului de buturugă, a
zoburilor şi a aşchiilor
 Cubarea lemnului 2 2 11,12 11,12
prelucrat
- cubarea scândurilor,
- cubarea grinzilor cioplite şi a
celor cu muchii teşite
 Cubarea lemnului pe 2 2 13,14 13,14
picior
- coeficienţi de formă şi indici
de formă
- tabele de cubaj pentru fusuri
sau arbori întregi
Sortarea masei lemnoase
 Defectele lemnului
- defecte de formă şi de
structură
- crăpături, găuri, galerii,
coloraţii, alteraţii 15,16, 15,16,
10.2 Supraveghează - defecte de rănire, de 6 6 17,18, 17,18,
10. Dendrometrie şi sortarea masei exploatare şi prelucrare 19,20 19,20
sortarea lemnului lemnoase.  Clasele de calitate ale 2 2 21,22 21,22
2 arborelui pe picior
 Sortarea masei lemnoase
- sortimente primare,
- sortimente dimensionale, 2 2 23,24 23,24

2
- sortimente industriale

3 10. Dendrometrie şi 10.3 Evaluează Evaluarea cantitativă,


sortarea lemnului cantitativ, calitativ şi calitativă şi valorică a masei 2 2 25,26 25,26
valoric masa lemnoasă. lemnoase
 Produse pentru care se
întocmeşte actul de punere
în valoare
- produse principale
- produse secundare
- produse accidentale
 Actul de pus în valoare
(APV)
- cotelor de pus în valoare
- amplasarea pe teren a masei
lemnoase 3 3 27,28, 27,28,
- inventarierea arboretelor, 29 29
procedee de cubare şi sortare
- tehnoredactarea actului de
punere în valoare
 Materiale utilizate la
evaluarea masei lemnoase
- tabele de producţie,
- formulare act de punere în 2 3 30,31, 30,31,
valoare 32 32
- PC, software pentru
întocmirea APV
 Tehnologia informaţiei la
evaluarea masei lemnoase:
- colectarea datelor la evaluarea
masei lemnoase
- stocarea datelor la evaluarea 1 1 33 33
masei lemnoase

3
prelucrarea datelor la evaluarea
masei lemnoase
TOTAL 33 33

S-ar putea să vă placă și