Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ:Grup Scolar Forestier Avizat,

Profilul:Resurse naturale şi protecţia mediului Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Silvicultură/Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
Modulul: Dendrometrie şi sortarea lemnului
Nr de ore/an: 63
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 1 LT: 0,5 IP: 0,5
Clasa: a XI-a S
Profesor: Ing. Motora Vasile Adrian Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 1847/2007 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 1847/2007

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2017-2018

Nr. Nr. ore Săptămâna Obs


Unitatea de competenţă Competenţe specifice Conţinuturi
crt. T LT IP T LT IP .
(0) (1) (2) (3) (10
(4) (5) (6) (7) (8) (9)
)
Lucrări de cubare a arborelui
doborât şi a arborelui pe
picior
 Metode,
10.1 Organizează reguli şi instrumente de 3 1 2 1,2,3 1 2,4
lucrările de cubare a măsurare a lungimilor,
10. Dendrometrie şi arborelui doborât şi a grosimilor, înălţimilor
1 sortarea lemnului arborelui pe picior. arborilor
 Cubarea 5,6
lemnului rotund 2 1 1 3 6
- formula lui Huber,
- formula compusă a lui Huber,

1
- procedeul tabelelor de cubaj
 Cubarea
lemnului aşezat în figuri 7,8,9
- cubarea lemnului de steri, 3 1 1 5 5
- factor de cubaj şi factor de
aşezare,
- cubarea vârfurilor, a cojii, a 10
lemnului de buturugă, a
zoburilor şi a aşchiilor 1 1 2 7 8
 Cubarea lemnului
prelucrat
- cubarea scândurilor, 11
- cubarea grinzilor cioplite şi a
celor cu muchii teşite 1 1 2 9 10
 Cubarea lemnului pe
picior
- coeficienţi de formă şi indici
de formă
- tabele de cubaj pentru fusuri
sau arbori întregi
Sortarea masei lemnoase -
 Defectele lemnului
- defecte de formă şi de 2 12,13
structură 1 1 11 12
- crăpături, găuri, galerii, 3 14,15,
coloraţii, alteraţii 16
10.2 Supraveghează - defecte de rănire, de
10. Dendrometrie şi sortarea masei exploatare şi prelucrare 3 1 1 17,18, 13 14
sortarea lemnului lemnoase.  Clasele de calitate ale 19
2 arborelui pe picior 2 1 1 20,21 15 16
 Sortarea masei lemnoase
- sortimente primare,
- sortimente dimensionale, 3 1 1 22,23, 17 18
24

2
- sortimente industriale

3 10. Dendrometrie şi 10.3 Evaluează Evaluarea cantitativă, 2 1 1 26,27 19 20


sortarea lemnului cantitativ, calitativ şi calitativă şi valorică a masei
valoric masa lemnoasă. lemnoase
 Produse pentru care se
întocmeşte actul de punere
în valoare
- produse principale
- produse secundare
- produse accidentale 2 1 28,29 22
 Actul de pus în valoare
(APV)
- cotelor de pus în valoare
- amplasarea pe teren a masei
lemnoase
- inventarierea arboretelor,
procedee de cubare şi sortare 1 1 30 24
- tehnoredactarea actului de 1 21
punere în valoare
 Materiale utilizate la
evaluarea masei lemnoase
- tabele de producţie,
- formulare act de punere în
valoare 1 1 31 26
- PC, software pentru
întocmirea APV
 Tehnologia informaţiei la
evaluarea masei lemnoase:
- colectarea datelor la evaluarea
masei lemnoase
- stocarea datelor la evaluarea
2 1 2 32,33 23 30

3
masei lemnoase
prelucrarea datelor la evaluarea
masei lemnoase
TOTAL 33 12 18 - -

S-ar putea să vă placă și