Sunteți pe pagina 1din 3

CONSTRUCŢII

CURS I

Elemente generale despre construcţii


Rolul construcţiilor.
Connstrucţiile au rolul de a crea condiţii necesare desfăşurării activităţilor
oamenilor pentru crearea valorilor materiale şi spirituale, adăpostire şi odihnă,
culturalizare, depozitare, desfacerea produselor necesare vieţii materiale şi
spirituale. Indeplinind acest rol construcţiile sunt strâns legate de dezvoltarea
socială respectiv de dezvoltatea forţelor de producţie.
Construcţiile reprezintă una din ramurile de bază a producţiei materiale care
asigură dezvoltarea celorlalte ramuri prin condiţiile ce le crează acestora, prin
consumul ridicat de de produse ale altor industrii, prin volumul ridicat de
transport şi mijloace tehnice ce le reclamă. Fiind strâns legate de cerinţele
societătii, construcţiile au cunoscut diverse etape de dezvoltare (masivitatea
celor din evul mediu pană la mareţia construcţiilor moderne.)
Marea revoluţie în tehnica construcţiilor o reprezintă descoperirea noilor
materiale şi tehnici de construcţie: ciment, beton, beton armat, beton
precomprimat, aluminiul, mase plastice.
Realizarea construcţiilor prezintă o serie de particularităţi:
- produsul este fix
- diversitatea produselor: din punctul de vedere al formei şi materialelor din
care sunt făcute
Principalii factori determinanţi în alcătuirea construcţiilor
1. omul- indiferent de situaţia sa pe suprafaţa terestră necesită aproape
aceleaşi condiţii în vederea realizării celor mai bune condiţii de viată,
igienă
2. activitatea omenească pentru care este destinată construcţia capată
aspecte diferite şi determină cerinţe functionale din ce in ce mai
variate
3. natura exercită o serie de acţiuni mecanice şi fizice deosebit de variate
datorită mediului geografic atât de diferenţiat pe suprafaţa globului.

Clasificarea construcţiilor
a) după criteriul funcţional:
1. clădiri – civile – de locuit
- publice şi administrative
- social culturale
- industriale – pentru producţie
- pentru deservirea producţiei
- agro-zootehnice – adăpostirea inventarului agricol
- pentru produsele agricole
1
2. constucţii inginereşti – căi de comunicaţie, construcţii hidrotehnice,
coşuri de fum, turnuri de televiziune
b) după calitate – este determinată de durabilitate şi gradul de rezistenţă
inclusiv la foc a principalelor elemente ale construcţiilor
1. construcţii rezistente (nu ard şi nu se deformează în timpul
incendiilor)
2. semirezistente (nu ard dar se deformează)
3. semicombustibile (tratate nu ard cu flacară)
4. combustibile (ard şi se deformează)
5. combustibile usor inflamabile (ard şi se distrug repede)
b)după cerinţele de exploatare – se referă la normele de suprafaţă,
înălţime, volum, instalaţii, durata de serviciu
6. clasa ridicată
7. clasa medie
8. clasa obişnuită
c) după structura de rezistenţă
1. structuri cu pereţi portanţi realizaţi din lemn, zidării diverse, beton
armat, beton prefabricat. La aceste clădiri pereţii îndeplinesc funcţii
multiple (de rezistenţă, compartimentare, izolare termică şi fonică).
2. structuri cu schelet portant (cadre, beton armat, metal), rolul revine
scheletului (cadrelor)
3. structuri speciale din arcuri, plăci curbe subţiri (silozuri, buncăre,
rezervoare).
Datorită complexitătii formelor de activitate legate de paza, creştera
pădurilor, valorificarea produselor pădurii în sectorul forestier întâlnim toată gama
de construcţii:
-clădiri civile (sedii)
-clădiri industriale (fabrici, depozite)
-construcţii agro- zootehnice (staţii de conservare, pastrăvării)
-construcţii ingineresti (drumuri, poduri, funiculare)
Alcatuirea generală a construcţiilor
Orice construcţie are o destinatie precizată şi părti principale:
1. Infrastructura- reprezintă toate elementele aflate sub cota (+/-) 0,00
(fundaţiile şi subsolurile)
Fundaţia reprezintă partea de construcţie aflată sub (+/-)0,00 sprijinită
direct pe terenul bun de fundare caruia i se transmit toate sarcinile provenite din
încărcările şi greutatea construcţiei. Se execută din piatră, beton, beton armat ce
se asează la diferite adancimi impuse de natura terenului, limita de ingheţ şi
nivelul apei freatice.
2. Suprastructura (elevaţia) clădirii care cuprinde elementele (+/-) 0,00
atât de rezistenţă cât şi de finisaj a clădiri
Elementele de reziztenţă alcatuiesc structura de rezistenţă; ziduri de
rezistenţă stalpii – elemente verticale sau inclinate ce preiau incărcăturile de la
elementele orizontale şi le transmit fundaţiei.
Planşeele sunt elemente orizontale de rezistenţă care preiau încărcările
permanenete şi utile pe care le transmit zidurilor sau stâlpilor.
Sarpanţa element de rezistenţă a acoperisului având rolul de a sustine
învelitoarea clădirii.

2
Scările sunt elemente de rezistenţă ce asigură comunicaţia între etaje şi fac
legătura cu exteriorul şi interiorul clădirilor.
Lucrări de finisaj şi protecţie
Au rolul de a da un aspect clădirilor sau de a complete şi proteja
elementele de construcţie împotriva agenţilor agresivi. În cadrul acestor lucrări
intră: învelitoarea, izolaţia, tencuielile, placajele, pardoselile, tâmplări
Lucrări de instalaţie au rolul de a crea condiţii normale de muncă şi
odihnă celor ce folosesc clădirea. Cuprind instalaţii sanitare: alimentare cu apă,
canalizare, instalaţii contra incendiilor, instalaţii electrice, de iluminat, de
încălzire, de ventilaţie, de alimentare cu gaze.

S-ar putea să vă placă și